Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2006:AZ9433

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
05-10-2006
Datum publicatie
05-04-2007
Zaaknummer
123158 / KG ZA 06-327
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Artikel 5 Handelsnaamwet. "De Ongedierte Bestrijder" vordert een verbod op het gebruik van de handelsnaam "(De) Ongediertespecialist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BIE 2007, 51
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 123158 / KG ZA 06-327

Vonnis in kort geding van 5 oktober 2006

in de zaak van

de vennootschap onder firma

DE ONGEDIERTE BESTRIJDER,

zaakdoende te [plaats],

eiseres,

procureur mr. A.H.J. Damminga,

advocaat mr. M.C.J. Freijters te Koekange,

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. DE ONGEDIERTESPECIALIST,

wonende en zaakdoende te [plaats],

gedaagde,

procureur mr. L.J.H.M. Achten.

Partijen zullen hierna DOB (De Ongedierte Bestrijder) en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van DOB

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. DOB houdt zich sinds 12 februari 2004 bezig met ongediertebestrijding. DOB opereert landelijk maar het merendeel van haar klanten is afkomstig uit de regio's Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe.

2.2. In voormelde regio's is ook [gedaagde] sinds januari 2005 actief op het gebied van ongediertebestrijding. De onderneming van [gedaagde] is hemelsbreed [afstand] van de onderneming DOB verwijderd.

2.3. DOB treedt naar buiten met de naam "De Ongedierte Bestrijder, specialist in houtworm- en boktorbestrijding". DOB heeft voornoemde naam op 10 januari 2006 in het handelsregister laten opnemen. Tevens is de naam "De Ongedierte Bestrijder" (DOB) in het handelsregister opgenomen.

2.4. [gedaagde] heeft op 13 juni 2006 de naam "De Ongediertespecialist" in het handelsregister op laten nemen en op 13 januari 2006 de naam "De Houtworm- en Boktorspecialist".

2.5. DOB adverteert sinds de start van de onderneming in februari 2004 in de [krant] met de volgende tekst:

DE ONGEDIERTEBESTRIJDER Specialist in bestrijding van houtworm en boktor. Maak een afspraak voor een gratis inspectie. Tel: [telefoonnummer].

2.6. [gedaagde] is in de loop van 2006 in de [krant] gaan adverteren met de navolgende tekst:

DE ONGEDIERTESPECIALIST. Expert in houtworm- en boktorbestrijding. Bel voor een gratis inspectie [telefoonnummer].

2.7. De raadsman van DOB heeft [gedaagde] gesommeerd het gebruik van de naam "De Ongediertespecialist" te staken. [gedaagde] heeft daar niet op gereageerd.

3. Het geschil

3.1. DOB vordert na vermindering van eis ter zitting - samengevat - gedaagde op straffe van een dwangsom te verbieden de handelsnaam "De Ongediertespecialist" dan wel "Ongediertespecialist" te voeren, de handelsnaam "De Ongediertespecialist" uit het handelsregister te laten uitschrijven en uitgeschreven te houden alsmede gedaagde te veroordelen in de proceskosten.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In dit geding is in voldoende mate gebleken van het spoedeisend belang van DOB bij de vordering.

4.2. Artikel 5 van de Handelsnaamwet luidt als volgt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.3. Aan de zijde van [gedaagde] is betoogd dat het gebruik van de naam "De Ongediertespecialist" niet kan worden verboden nu de naam niet onderscheidend maar slechts omschrijvend van karakter is. [gedaagde] voert daartoe aan dat met de naam het onderwerp van de werkzaamheden (ongediertebestrijding) wordt afgebakend en de mate van expertise wordt aangegeven (specialist) terwijl aan een dergelijke beroepsaanduiding en omschrijving géén handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt.

4.4. DOB heeft met haar vordering tot staking van het gebruik van de naam "De Ongediertespecialist" echter de bescherming in willen roepen voor de door haar gebruikte naam "De Ongedierte Bestrijder" nu zij van oordeel is dat deze twee namen, in combinatie met de toevoegingen "Specialist in bestrijding van houtworm en boktor" en "Expert in houtworm- en boktorbestrijding" (zie overweging 2.5. en 2.6.), sterke gelijkenis met elkaar vertonen. De vraag is derhalve of de naam "De Ongedierte Bestrijder" voldoende onderscheidend is om te kunnen worden gekwalificeerd als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet.

4.5. Hoewel de woorden "ongedierte" en "bestrijder" op zichzelf bezien beschrijvend van aard zijn, brengt dat niet met zich dat de combinatie van deze woorden geen handelsnaam kan doen ontstaan. Met name de aanduiding "bestrijder" maakt dat de naam onderscheidend vermogen bezit nu daarmee wordt gedoeld op één specifieke entiteit. Van onderscheidend vermogen kan bijvoorbeeld minder snel worden gesproken bij de aanduiding "bestrijding" nu dit algemener en meer omschrijvend van aard is dan "bestrijder". "De Ongedierte Bestrijder" is naar voorlopige oordeel dan ook voldoende onderscheidend om te kunnen worden aangemerkt als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet.

4.6. De door [gedaagde] gebruikte handelsnaam "De Ongediertespecialist" wijkt, in combinatie met de toevoeging "Specialist in bestrijding van houtworm en boktor", slechts in geringe mate af van de door DOB gevoerde handelsnaam "De Ongedierte Bestrijder" met de toevoeging "Expert in houtworm- en boktorbestrijding" (overweging 2.5. en 2.6.). DOB heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat er verwarring bij het publiek valt te duchten gelet op het feit dat beide ondernemingen zich (al dan niet onder meer) toeleggen op ongediertebestrijding alsmede gelet op het feit dat zij in dezelfde regio's actief zijn. Bovendien staat vast dat er reeds verwarring bij klanten is ontstaan nu [gedaagde] immers zelf ter zitting heeft medegedeeld dat er tot nu toe bij twee klanten verwarring is ontstaan omtrent de vraag met welke van de twee ondernemingen men van doen had. Niet in geschil is overigens dat DOB de handelsnaam "De Ongedierte Bestrijder" voerde vóórdat [gedaagde] de handelsnaam "De Ongediertespecialist" ging voeren. Gelet op het voorgaande is het niet onaannemelijk dat een bodemrechter, later oordelend, zal beslissen dat [gedaagde] door de handelsnaam "De Ongediertespecialist" te voeren, het verbod van artikel 5 Handelsnaamwet heeft geschonden.

4.7. Ter zitting is aan de zijde van DOB aangevoerd dat zij er (commercieel) belang bij heeft dat [gedaagde] een naam voert die zich meer onderscheidt van haar handelsnaam en dat zij er geen bezwaar tegen heeft als [gedaagde] bijvoorbeeld de handelsnaam "[gedaagde] Ongediertespecialist" of de reeds eerder door [gedaagde] gevoerde naam "[gedaagde] Ongediertebestrijding" voert. [gedaagde] heeft gesteld dat het voeren van de naam "[gedaagde] Ongediertespecialist" in beginsel geen bezwaar oplevert doch dat er in de toekomst wellicht samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan waardoor de toevoeging "[gedaagde]" niet langer gewenst kan zijn.

4.8. Het commerciële belang van DOB om gevrijwaard te blijven van verwarring bij (potentiële) klanten omtrent de identiteit van de ondernemingen weegt zwaarder dan het belang van [gedaagde] bij het gebruik van de naam "De Ongediertespecialist" met het oog op mogelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst. Dat klemt temeer nu ter zitting is gebleken dat [gedaagde] de handelsnaam "De Ongediertespecialist" niet op haar briefpapier, facturen, gevel of bedrijfsauto heeft vermeld terwijl DOB de naam "De Ongedierte Bestrijder" wel op voornoemde zaken heeft aangebracht. Het is derhalve minder bezwarend voor [gedaagde] de verwarring tussen de ondernemingen op te heffen door het gebruik van de handelsnaam "De Ongediertespecialist" te staken dan het voor DOB zou zijn om een andere handelsnaam te gaan voeren. De vordering zal dan ook worden toegewezen.

4.9. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde dwangsom te matigen en te maximeren.

4.10. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van DOB worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,32

- vast recht 248,00

- salaris procureur 527,00

Totaal EUR 846,32

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt [gedaagde] na betekening van dit vonnis het (doen) gebruiken van de naam "De Ongediertespecialist" dan wel "Ongediertespecialist", te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt [gedaagde] om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de naam "De Ongediertespecialist" uit het handelsregister te laten uitschrijven en uitgeschreven te houden,

5.3. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere keer dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. dan wel het onder 5.2. bepaalde, aan DOB een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00 en van EUR 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van EUR 50.000,00,

5.4. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van DOB tot op heden begroot op EUR 846,32,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2006.