Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2005:AU3078

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
20-09-2005
Datum publicatie
22-09-2005
Zaaknummer
Awb 05/1539
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Voorzieningenrechter schorst gedeeltelijk het besluit van de Minister van LNV tot publicatie van landbouwsubsidiegegevens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht

De Voorzieningenrechter

Reg. nr. : Awb 05/1539

uitspraak : 20 september 2005

TELEFONISCHE VOORLOPIGE VOORZIENING

betreffende het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen:

A, wonende te B,

verzoeker,

gemachtigde: mw. mr. C.A. van Kooten – de Jong, advocaat te Deventer,

en

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, verweerder.

1. Overwegingen

Verzoeker, agrariër, heeft bij wijze van voorlopige voorziening d.d. 16 september 2005, ingekomen 19 september 2005, gevraagd het besluit van verweerder om op 21 september 2005 enkele landbouwsubsidiegegevens te publiceren met zijn naam en adres, te schorsen.

De voorzieningenrechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen hangende bezwaar of beroep. In zaken betreffende verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) als hier aan de orde is bij een afwijzing van de voorziening van voorlopigheid echter geen sprake. Er is immers slechts de keus om op het voorgenomen tijdstip te publiceren of niet te publiceren, waarbij in het eerste geval de gevolgen na een andersluidend oordeel in de bodemprocedure niet zijn terug te draaien. Afwijzing van het schorsingsverzoek zou betekenen dat de aanhangige bezwarenprocedure volstrekt illusoir wordt. Het belang van verzoeker bij een zinvolle bezwarenprocedure komt een groot gewicht toe. Nu niet is gebleken van een noodzaak of een zeer spoedeisend belang bij verweerder om reeds morgen, dat wil zeggen op 21 september 2005, tot de persoon van verzoeker herleidbare gegevens te publiceren, is de voorzieningenrechter van oordeel, de wederzijdse belangen afwegende, dat toewijzing van de voorziening op zijn plaats is in dier voege, dat de subsidiegegevens van verzoeker slechts geanonimiseerd mogen worden gepubliceerd, dus zonder vermelding van naam, adres, woonplaats en BRS-nummer van verzoeker.

Ten behoeve van de bezwarenprocedure overweegt de voorzieningenrechter nog dat een degelijke studie naar de verhouding tussen de Wob en de Wet persoonsregistraties is vereist, aangezien blijkens artikel 3 van de Wob het elders bij wet bepaalde een belemmering kan zijn om informatie te verstrekken. Deze verhouding is in de jurisprudentie nog geenszins uitgekristalliseerd en overwegingen van verweerder terzake ontbreken in het bestreden besluit. Verzoeker heeft in dit verband gewezen op het Privacyreglement basisregistratie percelen. De voorlopige voorzieningenprocedure leent zich minder goed voor deze studie, ook al omdat voor de behandeling van het onderhavige verzoek nog minder dan twee dagen beschikbaar waren.

Er is aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten van rechtshulp die verzoeker heeft moeten maken voor de behandeling van het verzoek.

2. Beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank:

wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe in dier voege, dat verweerder verzoekers naam, adres, woonplaats en BRS- nummer, niet in de openbaarheid zal brengen;

veroordeelt verweerder in de kosten die verzoeker in verband met de behandeling van het verzoek heeft moeten maken, tot op heden begroot op € 322,-

wijst de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) aan als de rechtspersoon die deze kosten vergoedt.

Gewezen door mw. mr. L.E.C. van Rijckevorsel -Besier, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2005 in tegenwoordigheid van mr. P. Bos als griffier.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Afschrift verzonden per telefax op: 20 september 2005.

Afschrift verzonden per gewone post: 21 september 2005.