Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2005:AS3936

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
27-01-2005
Datum publicatie
27-01-2005
Zaaknummer
07.280238-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

zaak kraggenburg; ondergaan van gedwongen seksuele handelingen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE

Meervoudige strafkamer te Lelystad

Parketnummer: 07.280238-04

Uitspraak: 27 januari 2005

S T R A F V O N N I S

in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres]

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 11 en 13 januari 2005. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door mr. K.N. Holtrop, advocaat te Emmeloord.

De officier van justitie, mr. P. Berden, heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van verdachte terzake het onder 1 en 2 ten laste gelegde tot:

- een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] (hoofdelijk)

tot een bedrag van € 10.000,--, bij wijze van voorschot;

- toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] (hoofdelijk)

tot een bedrag van € 10.000,--, bij wijze van voorschot;

- telkens toepassing van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht;

- verbeurdverklaring van de computer MLC merk onbekend nr. sn.98102038 welk voorwerp staat vermeld in het ter terechtzitting overgelegde proces-verbaal van politie onder het kopje [pv naam], hetwelk als lijst van inbeslaggenomen voorwerpen dient te worden beschouwd.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

(volgt tenlastelegging)

BEWIJS

De verdachte dient van het onder 1 en 2 ten laste gelegde te worden vrijgesproken omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

Uit de stukken van het opsporingsonderzoek volgt weliswaar dat de verdachte op verzoek van de [medeverdachte] actief bemiddeld heeft ter zake de totstandkoming van escortcontacten voor [medeverdachte] en [benadeelde partij], die naar zij wist - zo verklaart zij tegenover de politie - ‘geen papieren’ hadden, maar hieruit volgt niet dat de verdachte, die zoals gebleken zelf prostituee is, wist dat er sprake was van enige onvrijwilligheid bij [medeverdachte] en/of [benadeelde partij] of van een aanwerven of medenemen in het buitenland (België) met het oogmerk om hen of één van hen in een ander land tot prostitutie te brengen.

Die wetenschap bij verdachte volgt ook niet noodzakelijkerwijs uit hetgeen verder is op te maken uit de stukken van het opsporingsonderzoek en uit hetgeen uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, ook niet in combinatie met het feit dat verdachte wel bemiddeld heeft.

Dat verdachte wist dat [benadeelde partij] slachtoffer van enig misdrijf was, heeft de rechtbank evenmin kunnen vaststellen.

Het is ook niet gebleken dat verdachte aan een criminele organisatie heeft deelgenomen. Deze deelname kan niet volgen uit een contact tussen de (telefoon van) verdachte en de (telefoon van) medeverdachte [medeverdachte], nu de rechtbank omtrent de inhoud van dat contact niets heeft kunnen vaststellen. Dat verdachte na de ontsnapping van [benadeelde partij] deelgenomen heeft aan een gesprek in [adresnaam] in Rotterdam met de medeverdachten [medeverdachte] en [medeverdachten] is eveneens onvoldoende om daaruit te concluderen dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. Weliswaar verklaart verdachte zelf hierover dat zij gezegd heeft ‘’Maak je niet druk, je kan overal meiden voor een film krijgen, tegen betaling”, maar uit haar verklaring als ook uit die van [medeverdachte] en van [medeverdachte] is ook af te leiden dat verdachte eerst daarop vernam dat het ging om een sexfilm met een paard en/of een film waar de meisjes het leven zouden laten. Uit de verklaringen van verdachte als ook van [medeverdachte] volgt dat verdachte hiervan schrok en zich meteen distantieerde.

Ook uit het feit dat [medeverdachte] verklaart dat [medeverdachte] aan hem en verdachte vertelde dat de meiden gebruikt zouden worden voor foto’s voor een SM spel waarmee € 8.000,- verdiend kon worden hetgeen verdachte niet geloofde, kan de rechtbank niet afleiden dat er sprake was van een criminele organisatie waarin verdachte een feitelijke rol heeft gespeeld. De rechtbank kan dit ook niet afleiden uit hetgeen verder is op te maken uit de stukken van het opsporingsonderzoek en uit hetgeen uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, ook niet in combinatie met het bovenstaande. Dat wordt niet anders indien [medeverdachte] wel op de hoogte was van hetgeen zich afspeelde, waaronder de plannen voor een film en/of daar belang bij had.

De rechtbank kan niet uitsluiten dat verdachte eerst na de ontsnapping van [benadeelde partij] op de hoogte geraakte van het bestaan van een samenwerkingsverband waarin [medeverdachte] participeerde met als oogmerk het plegen van misdrijven.

Benadeelde partijen

De benadeelde partijen [benadeelde partij] en [benadeelde partij] hebben een vordering tot schadevergoeding ingediend.

De rechtbank zal beide benadeelde partijen, nu verdachte wordt vrijgesproken van het gehele ten laste gelegde, niet ontvankelijk verklaren in hun vorderingen.

BESLISSING

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank gelast de teruggave aan verdachte van een computer MLC merk onbekend nr. sn.98102038.

De rechtbank verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij] niet ontvankelijk in haar vordering tot schadevergoeding.

De rechtbank verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij] niet ontvankelijk in haar vordering tot schadevergoeding.

Aldus gewezen door mr. S.E. Bins-van Waegeningh, voorzitter, mrs. G. Blomsma en G.J.J.M. Essink, rechters, in tegenwoordigheid van M. Smit als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 januari 2005.

Mr. Bins-van Waegeningh voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.