Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BY7522

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
28-12-2012
Datum publicatie
28-12-2012
Zaaknummer
16/711351-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf voor verspreiding digitale kinderporno

Een 45-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank acht de man schuldig aan het verwerven, het in bezit hebben en het verspreiden van een grote hoeveelheid kinderporno.

Dat de man niet alleen kinderporno verzamelde, maar ook actief verspreidde, acht de rechtbank strafverzwarend. De meervoudige kamer heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met de straffen die in andere vergelijkbare zaken worden opgelegd. Ook heeft de rechtbank meegewogen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Naast de gevangenisstraf zal verdachte zich verplicht laten behandelen bij een forensische zorginstelling. Als de verdachte opnieuw strafbare feiten pleegt, zal hij de voorwaardelijke straf alsnog moeten uitzitten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/711351-11 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 28 december 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1967] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats], [adres]

thans gedetineerd te HvB Nieuwegein

raadsman mr. J.P.M. Denissen, advocaat te Utrecht

1. Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 18 december 2012, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2. De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 27 juni 2012 te Veenendaal een grote hoeveelheid kinderporno onder andere heeft verworven, in bezit heeft gehad en heeft verspreid en dat verdachte van dat misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

3. De voorvragen

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

De rechtbank overweegt in dat verband, ten aanzien van het door de verdediging gevoerde verweer het volgende.

De geldigheid van de dagvaarding

De verdediging heeft bepleit dat de dagvaardig partieel nietig moet worden verklaard ten aanzien van hetgeen onder A, tweede gedachtestreepje, is ten laste gelegd. Dit deel van de tenlastelegging is onleesbaar, onbegrijpelijk en innerlijk tegenstrijdig, zodat hieruit niet kan worden afgeleid wat verdachte wordt verweten.

Tevens dient naar het oordeel van de verdediging de dagvaarding partieel nietig te worden verklaard voor wat betreft de periode genoemd onder B, nu de periode van 1 oktober 2002 tot en met 29 augustus 2011 ten laste wordt gelegd terwijl in de nadere aanduiding een periode van 1 januari 2010 tot en met 29 augustus 2011 wordt genoemd. Daarmee is volgens de verdediging de tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig.

De officier van justitie heeft aangevoerd dat zij de tenlastelegging voor de genoemde onderdelen voldoende begrijpelijk acht.

De rechtbank verwerpt het verweer van de verdediging en overweegt daartoe dat het onder het tweede gedachtestreepje onder A ten laste gelegde feit weliswaar dubbelop, maar niet onleesbaar, onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig is. Met betrekking tot onderdeel B overweegt de rechtbank dat de periode van 1 januari 2010 tot en met 29 augustus 2011 betrekking heeft op het zich toegang verschaffen tot kinderporno met gebruikmaking van een communicatiedienst, hetgeen pas met ingang van 1 januari 2010 strafbaar is gesteld. De rechtbank acht de tenlastelegging voldoende duidelijk.

4. De beoordeling van het bewijs

4.1. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem ten laste gelegde feiten heeft begaan en baseert zich daarbij op de bevindingen van de politie in het onderzoek naar de bij verdachte aangetroffen gegevensdragers, de internettap en de verklaring van verdachte.

4.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de gehele ten laste gelegde periode en verzoekt de rechtbank dan ook om verdachte gedeeltelijk vrij te spreken. De verdediging heeft daartoe het volgende aangevoerd.

De onder A, eerste gedachtestreepje, ten laste gelegde afbeeldingen zijn blijkens het onderzoek pas op 14 augustus 2011 verkregen.

De afbeeldingen die onder B zijn ten laste gelegd, zijn blijkens het onderzoek vermoedelijk gedownload of op de harde schijf geplaatst tussen 1 januari 2000 en 28 augustus 2011. Dit is echter slechts een niet nader onderbouwd vermoeden, waardoor de periode slechts kan worden bewezen vanaf het moment waarop de afbeeldingen zijn aangetroffen.

De onder C ten laste gelegde afbeeldingen zijn blijkens het onderzoek vermoedelijk aangemaakt op 13 december 2009. Ook dit is slechts een niet nader onderbouwd vermoeden, waardoor de periode slechts kan worden bewezen vanaf het moment waarop de afbeeldingen zijn aangetroffen.

4.3. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem ten laste gelegde feiten heeft begaan en overweegt daartoe het volgende.

Vaststelling van de feiten

In de periode van 30 augustus 2011 tot en met 6 september 2011 is het internetverkeer van verdachte getapt. Tijdens die tap bleek dat verdachte met enige regelmaat de site [naam] bezocht. Dit is een bestandsuitwisselingsprogramma waarbinnen gebruikers in besloten netwerken bestanden met elkaar kunnen uitwisselen. De versleutelde data, verkregen uit die tap, zijn inzichtelijk gemaakt. De data bleken afbeeldingen te zijn. [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden gecertificeerd zedenrechercheur, hebben vastgesteld dat 3281 bestanden kinderpornografisch zijn. Hiervan zijn er 529 door verdachte ontvangen en 2752 door verdachte verspreid. De verbalisanten hebben de afbeeldingen vervolgens beschreven. Uit die beschrijvingen volgt dat deze afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben, zoals in de bewezenverklaring onder D vermeld.

Op 7 september 2011 is de woning van verdachte te Veenendaal doorzocht. Bij die doorzoeking zijn onder andere een desktop en een harddisk in beslag genomen.

Op de desktop van het merk HP (goednummer 2) zijn vier afbeeldingen aangetroffen welke door verbalisant [verbalisant 1] zijn beschreven en gekwalificeerd als kinderporno. Uit die beschrijvingen volgt dat deze afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben, zoals in de bewezenverklaring onder A vermeld.

Op de harddisk van het merk Lacie (goednummer 5) zijn 74.366 afbeeldingen en 2.505 films aangetroffen welke door verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] zijn beschreven en zijn gekwalificeerd als kinderporno. Uit die beschrijvingen volgt dat deze afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben, zoals in de bewezenverklaring onder A en B vermeld.

Op 27 juni 2012 is de woning van verdachte te Veenendaal wederom doorzocht. Daarbij is onder andere een harddisk van het merk Lacie (goednummer 50) in beslag genomen. Hierop zijn twee afbeeldingen aangetroffen welke door verbalisant [verbalisant 2] zijn beschreven en zijn gekwalificeerd als kinderporno. Uit die beschrijvingen volgt dat deze afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben, zoals in de bewezenverklaring onder C vermeld.

Verdachte heeft bekend dat hij voornoemde afbeeldingen heeft verworven, in bezit heeft gehad en heeft verspreid vanaf het najaar van 2006. Tevens heeft verdachte bekend dat deze afbeeldingen kinderporno bevatten. Hij downloadde en deelde de afbeeldingen middels zijn computer via het internet.

De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem ten laste gelegde afbeeldingen vanaf het najaar van 2006 heeft verworven, in bezit heeft gehad, heeft verspreid en dat hij zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en dat verdachte van dat misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Aanvullende bewijsoverweging ten aanzien van de periode

Nu in het onderzoek naar de afbeeldingen slechts vermoedelijke aanmaakdata en download data konden worden bepaald en verdachte onderbouwd heeft verklaard dat hij vanaf het najaar 2006 afbeeldingen heeft gedownload en de rechtbank deze verklaring aannemelijk acht, stelt de rechtbank vast dat verdachte zich sinds het najaar van 2006 schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten.

Aanvullende bewijsoverwegingen ten aanzien van het aantal aangetroffen afbeeldingen

De afbeeldingen die bij de internettap zijn aangetroffen komen tevens voor op de harddisk van het merk Lacie (met goednummer 5). Het totaal aantal afbeeldingen dat bij de tap is aangetroffen dient dan ook in mindering te worden gebracht bij de op de harddisk aangetroffen afbeeldingen (76.871 - 3.281 = 73.587). Om deze reden wordt in de tenlastelegging onder B over 73.587 afbeeldingen gesproken.

4.4. De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

A

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 6 september 2011, te Veenendaal, telkens:

4 afbeeldingen, (4 foto’s op goednummer 2, desktop merk HP)

heeft verworven en in bezit heeft gehad en in de periode van 1 januari 2010 tot en met 6 september 2011 zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

en

2 gegevensdragers bevattende afbeeldingen (te weten {goednummer 2} een desktop merk HP en {goednummer 5} een harddisk Lacie)

in bezit heeft gehad

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of een dildo en/of een vibrator en/of een lolly en/of (een) voorwerp(en) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of met de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen / filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen (dicht) bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis (dicht) bij het gezicht en/of lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

en

B

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 29 augustus 2011, te Veenendaal, telkens:

73.587 afbeeldingen (op goednummer 5, een Harddisk Lacie)

heeft verspreid en verworven en in bezit heeft gehad en in de periode van 1 januari 2010 tot en met 29 augustus 2011 zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of een dildo en/of een vibrator en/of een lolly en/of (een) voorwerp(en) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of met de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen / filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen (dicht) bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis (dicht) bij het gezicht en/of lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

en

C

op tijdstippen in de periode van 13 december 2009 tot en met 27 juni 2012, te Veenendaal, telkens

2 afbeeldingen (op goednummer 50)

heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en in de periode van 1 januari 2010 tot en met 27 juni 2012 zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het geheel naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) met een zogenaamde diabolo speelt en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

D

op tijdstippen in de periode van 30 augustus 2011 tot en met 6 september 2011, te Veenendaal, telkens

529 afbeeldingen

heeft verworven en in bezit heeft gehad (op goednummer 5, Harddisk Lacie) en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

2752 afbeeldingen

heeft verspreid en in bezit heeft gehad (op goednummer 5, Harddisk Lacie)

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen / filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of op sadomasochistische wijze poseren (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen (dicht) bij het en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis (dicht) bij het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5. De strafbaarheid

5.1. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Feit 1 onder A. Een afbeelding en/of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of door gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Feit 1 onder B en D. Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben, verspreiden en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of door gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Feit 1 onder C. Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben, verspreiden en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of door gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd.

5.2. De strafbaarheid van verdachte

De rechtbank heeft kennis genomen van het psychiatrisch onderzoek pro justitia van 31 augustus 2012 van I. Maksimovic, psychiater. In dit rapport wordt onder meer het volgende geconstateerd.

Verdachte is lijdende aan een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens in de zin van pedofilie. Dit was ook zo ten tijde van het ten laste gelegde feit. Het ten laste gelegde feit kan voor een deel hieruit worden verklaard. Verdachte heeft verklaard dat hij kinderpornografisch materiaal gebruikt voor seksuele opwinding en seksuele ontlading middels masturberen. Verdachte is in verminderde mate in staat om een halt toe te roepen aan zijn seksuele driften en impulsen. Dit komt door de hardnekkigheid van zijn pedofilie. De onderzoeker concludeert dat verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd.

De rechtbank neemt de conclusie uit het rapport van de psychiater over en oordeelt dat de feiten verdachte in verminderde mate kunnen worden toegerekend.

Overeenkomstig dit oordeel kan niet worden gezegd dat verdachte niet strafbaar is. Er is voorts ook geen andere omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

6. De strafoplegging

6.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar met aftrek van de periode waarin hij in voorarrest heeft gezeten, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en met als bijzondere voorwaarde reclasseringscontact inclusief een meldingsgebod, een behandelverplichting bij een ambulante forensische instelling als De Waag en de verplichting om mee te werken aan een onderzoek naar zijn gegevensdragers. De officier van justitie is voorts van mening dat aan de reclassering de mogelijkheid moet worden geboden om verdachte te verbieden een computer of andere gegevensdragers in zijn bezit te hebben, voor zover en voor zolang de reclassering dat nodig acht.

6.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat het onvoorwaardelijk deel van de aan verdachte op te leggen gevangenisstraf niet hoger dient te zijn dan het reeds door hem ondergane voorarrest. Zij heeft de rechtbank verzocht om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waaronder zijn verminderde toerekenbaarheid en het feit dat hij op eigen initiatief hulp heeft gezocht. De verdediging kan zich vinden in een verplicht reclasseringstoezicht.

6.3. Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven, in bezit hebben en verspreiden van zeer grote hoeveelheden kinderporno en heeft van dat misdrijf een gewoonte gemaakt. Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen en verspreiden. Het feit dat verdachte niet alleen kinderporno verzamelde, maar ook actief verspreidde, acht de rechtbank strafverzwarend.

Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op het aantal plaatjes dat verdachte in bezit had, de leeftijd van de kinderen op de plaatjes en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen. Verdachte had een zeer grote hoeveelheid aan afbeeldingen in zijn bezit, waarvan een groot deel bestond uit foto’s van zeer jonge kinderen en baby’s die op een afschuwelijke manier zijn misbruikt. Daarbij komt dat bij het onderzoek naar het feit tevens chatgesprekken zijn aangetroffen tussen verdachte en een – vermoedelijke – vervaardiger van kinderporno, waaruit blijkt dat verdachte zeer geïnteresseerd is in het maken van voornoemde kinderporno en het plegen van ontucht met zeer jonge kinderen en baby’s.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- een hem betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 13 augustus 2012, waaruit blijkt dat verdachte op 6 januari 2006 is veroordeeld voor ontucht;

- een hem betreffend reclasseringsadvies van Reclassering Nederland d.d. 25 oktober 2012, opgesteld door H. Afellay, reclasseringswerker, inhoudende het advies om aan verdachte een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht met een meldingsgebod, een behandelverplichting bij een ambulante forensische instelling en de verplichting om mee te werken aan een onderzoek naar zijn gegevensdragers;

- een hem betreffende rapportage pro justitia d.d. 31 augustus 2012, opgesteld door I. Maksimovic, psychiater, inhoudende dat er bij verdachte sprake is van pedofilie en dat het recidiverisico kan worden verminderd door middel van poliklinische behandeling in een forensisch psychiatrische setting gespecialiseerd in de behandeling van zedendelinquenten, zoals De Waag. Een behandeling kan eraan bijdragen dat verdachte leert omgaan met zijn stoornis. Tevens is een cognitief gedragstherapeutische module ‘delictscenario’ nodig. Daarnaast is het van belang dat zijn sociale inbedding wordt bestendigd.

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, geëist. De rechtbank is, in het licht van het voorgaande en gelet op hetgeen voor soortgelijke feiten onder soortgelijke omstandigheden wordt opgelegd, van oordeel dat de aan de verdachte op te leggen gevangenisstraf substantieel lager dient te zijn.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar, met aftrek van de periode die verdachte in voorarrest heeft gezeten, noodzakelijk is. De rechtbank ziet geen ruimte voor een andere of lichtere sanctie. Wel ziet de rechtbank aanleiding een deel daarvan, te weten één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar op te leggen. Met deze voorwaardelijke straf wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Deze voorwaardelijke straf maakt een verplichte begeleiding door de reclassering met een meldingsgebod en een verplichte behandeling mogelijk.

7. Het beslag

7.1. Het standpunt van de officier van justitie

De officier is van mening dat de in beslag genomen goederen dienen te worden onttrokken aan het verkeer.

7.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om teruggave van de in beslag genomen goederen aan verdachte, al dan niet onder de bepaling dat alvorens de goederen aan verdachte worden teruggegeven de inhoud, voor zover die kinderporno betreft, zal worden verwijderd.

7.3. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat onder verdachte in beslag zijn genomen vier harddisks, een personal computer en twee compact disks.

Onttrekking aan het verkeer

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer.

Gebleken is dat het feit is begaan met betrekking tot en met behulp van de volgende voorwerpen en de rechtbank zal deze voorwerpen aldus onttrekken aan het verkeer: de personal computer met SIN AACW4281NL, de harddisk met SIN AACW4287NL en de Harddisk met goednummer 671218.

Gebleken is dat de volgende voorwerpen bij het onderzoek naar het tenlastegelegde feit zijn aangetroffen, terwijl deze voorwerpen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, en de rechtbank zal deze voorwerpen ook onttrekken aan het verkeer: de twee compact disks en de harddisks met SIN AACW4285NL en AACW4288NL.

Voornoemde voorwerpen behoren aan verdachte toe en zijn voorts van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

8. De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36c, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 onder A: een afbeelding en/of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of door gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt;

feit 1 onder B en D: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben, verspreiden en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of door gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt;

feit 1 onder C: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben, verspreiden en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of door gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* omdat verdachte geen medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich binnen zeven dagen na zijn invrijheidstelling moet melden bij Reclassering Nederland aan het Vivaldiplantsoen 200 te Utrecht en zich daarna moet blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dat nodig acht;

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland;

* dat verdachte zich zal laten behandelen bij De Waag of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling of behandelaar worden gegeven;

* dat verdachte zal meewerken aan een onderzoek naar zijn gegevensdragers;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer de volgende inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

* de personal computer met SIN AACW4281NL;

* de harddisk met SIN AACW4285NL;

* de harddisk met SIN AACW4287NL;

* de harddisk met SIN AACW4288NL.

* de harddisk met goednummer 671218.

* de twee compact disks.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Perrick, voorzitter, mr. I.M. Vanwersch en mr. Y.A.T. Kruijer, rechters, in tegenwoordigheid van G.C. van de Ven- de Vries, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 28 december 2012.