Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX8042

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
05-09-2012
Datum publicatie
21-09-2012
Zaaknummer
16-600879-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Parketnummer: 16/600879-10

Datum uitspraak: 5 september 2012

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling

Beslissing van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, naar aanleiding van de vordering van de officier van justitie in dit arrondissement, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 20 april 2012, strekkende tot tenuitvoerlegging van de straf, voor zover deze voorwaardelijk is opgelegd bij het onherroepelijk geworden vonnis van de meervoudige kamer in deze rechtbank van 14 maart 2011, in de zaak tegen de veroordeelde:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1976],

wonende te [woonplaats], [adres].

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier van de veroordeelde bevindende stukken, waaronder:

- het vonnis van 14 maart 2011, waarbij de veroordeelde onder meer is veroordeeld tot - kort gezegd - een gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafvordering, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die gegeven worden door of namens Reclassering Nederland en dat de veroordeelde zich zal laten opnemen en meewerkt aan een behandeling in Wier of in een soortgelijke inrichting, zolang als de leiding van Wier dan wel een andere inrichting in overleg met de reclassering dat wenselijk acht;

- een kennisgeving als bedoeld in artikel 366a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

- een advies van het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering d.d. 19 maart 2012, waaruit blijkt dat de veroordeelde voormelde bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 22 augustus 2012, waarbij is gehoord de officier van justitie en waarbij is gebleken dat de niet verschenen veroordeelde op een bij de wet voorgeschreven wijze, onder betekening van voornoemde vordering, is opgeroepen tot bijwoning van het onderzoek.

OVERWEGINGEN:

Op grond van het onderzoek ter zitting, alsmede gelet op de inhoud van voormeld advies van het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering d.d. 19 maart 2012, oordeelt de rechtbank dat veroordeelde de hem in voormeld vonnis gestelde bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd en acht zij termen aanwezig de tenuitvoerlegging van genoemde voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden te gelasten.

De rechtbank heeft gelet op artikel 14g van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING:

De rechtbank:

Gelast de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, groot 5 maanden, welke voorwaardelijk is opgelegd bij voormeld vonnis.

Aldus gedaan door mr. J.R. Krol, voorzitter, mr. I.M. Vanwersch en mr. T. Reichardt, rechters, bijgestaan door mr. R. Willemsen als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank van 5 september 2012.

Mr. Reichardt is buiten staat deze beslissing mee te ondertekenen.