Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BW8022

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
06-04-2012
Datum publicatie
11-06-2012
Zaaknummer
16-601082-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/601082-09

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling met voorwaarden d.d. 6 april 2012

In de zaak van de officier van justitie onder het hierboven genoemde parketnummer tegen

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats], op [1958],

thans verblijvende in FPK Assen te Assen,

heeft de officier van justitie de verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaren gevorderd. Op deze vordering heeft de rechtbank de volgende beslissing gegeven.

1 De stukken

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier bevindende stukken waaronder:

- een afschrift van het vonnis van deze rechtbank d.d. 1 maart 2010, waarbij [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld, aan welke terbeschikkingstelling de in dat vonnis vermelde voorwaarden betreffende het gedrag van de veroordeelde zijn verbonden;

- een afschrift van de beslissing van deze rechtbank d.d. 15 februari 2011, waarbij de vordering tot alsnog verpleging van overheidswege is afgewezen en waarbij de aan de terbeschikkinggestelde voorwaarden zijn gewijzigd;

- de Pro Justitia Rapportage door B.T. Takkenkamp, psychiater, d.d. 12 december 2011; en

- een advies van Verslavingszorg Noord Nederland d.d. 19 januari 2012.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting op 26 maart 2012 is de officier van justitie gehoord. Tevens is de terbeschikkinggestelde gehoord, bijgestaan door zijn raadsman

mr. N.P. van Dijk, advocaat te Utrecht. Voorts is de deskundige M. van Heuvelen van Verslavingszorg Noord Nederland gehoord.

3 Het standpunt van de deskundigen

De rechtbank heeft kennis genomen van de inhoud van de onder 1 genoemde rapporten. De deskundige mevrouw Van Heuvelen heeft het rapport en het advies toegelicht. Het advies strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaren.

4 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft naar aanleiding van het verhandelde ter terechtzitting haar vordering strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van twee jaren gehandhaafd.

5 Het standpunt van de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman

De terbeschikkinggestelde kan zich verenigen met een verlenging van de terbeschikkingstelling, maar heeft hierbij aangegeven een voorkeur te hebben voor een verlenging met één jaar.

De raadsman heeft aangevoerd dat afgevraagd kan worden of de verlenging van de terbeschikkingstelling met de duur van twee jaren voldoende is toegelicht. Anderzijds heeft de raadsman ook aangegeven niet te beschikken over rapportages waaruit zou blijken dat verlengd dient te worden met een termijn korter dan twee jaar. De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

6 De beoordeling

Uit voormeld vonnis van deze rechtbank van 1 maart 2010 blijkt dat de terbeschikkinggestelde zich schuldig heeft gemaakt aan onder andere poging doodslag. Dit is een misdrijf dat gericht is tegen of dat gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.

Uit het rapport van psychiater Takkenkamp blijkt dat bij de terbeschikkinggestelde sprake is van schizo-affectieve stoornis en cocaïneafhankelijkheid. In het verleden is er ook sprake geweest van cannabismisbruik.

Voorts is in dit rapport eveneens vermeld dat de terbeschikkinggestelde op dit moment medicamenteus wordt behandeld en er geen sprake meer is van een psychotisch en/of affectief psychiatrisch toestandsbeeld. Op dit moment lijkt het cocaïnegebruik al langere tijd onder dwang in remissie. De belangrijkste risico’s op nieuw delictgedrag zijn terugval in cocaïnegebruik en terugval in een psychose. De psychose wordt behandeld met medicatie en het is van belang dat de terbeschikkinggestelde hier langere tijd mee doorgaat.

Uit het rapport van Verslavingszorg Noord Nederland blijkt dat de terbeschikkinggestelde sinds 16 februari 2011 is opgenomen in FPK Assen en op dit moment midden in zijn behandeling op afdeling De Plecht zit. Hij neemt hierbij deel aan verschillende therapieën, die recent zijn gestart.

Deskundige Van Heuvelen heeft ter terechtzitting aangegeven dat er sprake is van een positieve ontwikkeling, maar dat de kliniek die, gezien het ziektebeeld van de terbeschikkinggestelde, niet wil forceren. Inmiddels zijn ook de onbegeleide vrijheden opgestart en wordt de komende tijd gekeken hoe de terbeschikkinggestelde daarmee omgaat

Het meest gunstige scenario is dat de resocialisatie over 3 maanden kan worden opgestart. Zelfstandig wonen wordt op dit moment niet als een realistische optie gezien. De deskundige heeft toegelicht dat de terbeschikkinggestelde nog aan het begin van zijn behandeling staat en dat de komende jaren benut zullen worden voor het voortzetten van de behandeling.

De rechtbank is gebleken dat aan alle wettelijke vereisten voor verlenging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden is voldaan. De rechtbank overweegt daarbij dat zij de conclusies in de rapporten ter zake van het bestaan van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens en het herhalingsrisico overneemt en tot de hare maakt.

Op basis van de geschetste risico’s en de conclusie in het rapport is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een kortere verlenging dan twee jaren. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat de terbeschikkinggestelde nog geruime tijd behandeling nodig heeft en waarbij nog gestart moet worden met het resocialisatietraject. Tevens heeft de rechtbank meegewogen dat het risico bestaat dat de terbeschikkinggestelde buiten de kliniek terugvalt in cocaïnegebruik en terug kan vallen in een psychose. Het wordt van belang geacht dat de terbeschikkinggestelde nog lange tijd doorgaat met het gebruik van medicatie om zijn psychose te behandelen.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en met name gelet op de nog steeds actueel te achten risico’s, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen, eist dat de terbeschikkingstelling wordt verlengd met twee jaren.

7 Toepasselijke wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling met voorwaarden met twee jaren.

Deze beslissing is gegeven door mr. E.A. Messer, voorzitter, mrs. L.M.G. de Weerd en H.A. Brouwer, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. L.C.J. van der Heijden en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 6 april 2012.