Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BW4919

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
20-04-2012
Datum publicatie
04-05-2012
Zaaknummer
16-711132-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De zaak tegen de inmiddels 18-jarige hoofdverdachte wordt heropend. De rechtbank acht voorlopig bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het tot twee maal toe deelnemen aan groepsverkrachting van zijn toenmalige vriendin en het aanranden van een ander.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/711132-11

tussenvonnis van de meervoudige kamer d.d. 20 april 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [1994] ,

wonende te [woonplaats] .

raadsman mr. S. de Korte, advocaat te Utrecht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzittingen van 14 februari 2012 en

3 april 2012, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlasteleggingis gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: primair: samen met (een) ander(en), [aangeefster 1] op 30 april/1 mei 2011 heeft

verkracht;

subsidiair: medeplichtig is aan de (groeps)verkrachting van [aangeefster 1] op 30 april/1

mei 2011;

feit 2: samen met (een) ander(en), [aangeefster 1] op 5/6 mei 2011 heeft verkracht;

feit 3: [aangeefster 2] op 5 mei 2011 heeft aangerand.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Voordat tot de beoordeling van de vragen van artikel 350 Wetboek van Strafvordering zal worden overgegaan overweegt de rechtbank het volgende. De rechtbank beschikt over alle relevante stukken en onderzoeksresultaten en heeft op basis daarvan de zaak behandeld op zitting. De rechtbank acht het wenselijk dat alle verdachten in de strafzaak uit het onderzoek [naam] tegelijkertijd het oordeel van de rechtbank vernemen en dat zij of de officier van justitie gebruik kunnen maken van het recht om hoger beroep in te stellen. In het geval van de verdachte [verdachte] is naar het oordeel van de rechtbank in zijn belang om zo snel mogelijk met de noodzakelijke behandeling te starten en deze voort te zetten. Juist bij deze verdachte ziet de rechtbank zich echter voor een dilemma geplaatst.
Alles overziende is de rechtbank namelijk van oordeel dat zij zich op dit moment niet voldoende voorgelicht acht om een passende straf(maat), mede in het belang van verdachte, te formuleren wat een reden vormt om verdere beslissingen aan te houden en het onderzoek te heropenen. Aan de andere kant wil de rechtbank de verdachte niet langer laten wachten op het standpunt van de rechtbank over de bewijsbaarheid van de ten laste gelegde feiten.
De rechtbank zal daarom in dit tussenvonnis haar voorlopig oordeel geven over het bewijs van de aan hem ten laste gelegde feiten en daarna het onderzoek heropenen om de zaak te verwijzen naar de rechter-commissaris teneinde zich aanvullend te laten voorlichten over de toerekeningsvatbaarheid en de persoon van verdachte.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair onder 1 en de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft gepleegd en baseert zich daarbij op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen ten aanzien van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is. De verdediging heeft dit onderbouwd door aan te voeren dat:

 • -

  de verklaring van verdachte bij de politie d.d. 22 juni 2011 moet worden uitgesloten van het bewijs nu er sprake is van een vormverzuim in de zin van artikel 359a Wetboek van Strafvordering omdat hij ’s middags in strijd met de jurisprudentie geen bijstand heeft gehad van een raadsman en vanwege de intensieve en indringende manier waarop verdachte op die dag is verhoord (Salduz verweer) ;

 • -

  het bewijs voor deze feiten is voornamelijk afkomstig uit één bron, aangeefster [aangeefster 1] , en er moeten vraagtekens gezet worden bij haar betrouwbaarheid; het rapport Wolters is ondeugdelijk en mag niet worden gebruikt;

 • -

  er zijn door aangeefster [aangeefster 1] ambigue signalen afgegeven; er is geen sprake van dwang;

 • -

  er is geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking;

 • -

  er is niet voldaan aan de drie voorwaarden voor medeplichtigheid.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde feit refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De politieverhoren

De verdediging heeft betoogd dat de verklaring van verdachte op 22 juni 2011 als bewijs dient te worden uitgesloten. Verdachte heeft tijdens dat verhoor niet steeds bijstand van een raadsman of vertrouwenspersoon gehad en het verhoor is te intensief en indringend geweest en dit levert een vormverzuim op.

De rechtbank stelt het volgende vast. Verdachte is op 15 juni 2011 aangehouden. Hij is nadien meerdere keren door de politie gehoord. Tot het verhoor op 22 juni 2011 is verdachte bij het verhoor steeds bijgestaan door een raadsman of een van zijn ouders als vertrouwenspersoon. Uit de processen-verbaal van verhoor van 22 juni 2012 blijkt dat het verhoor die dag is gestart omstreeks 10.05 uur zonder vertrouwenspersoon of advocaat. Verdachte zegt dat hij zijn ouders er niet bij wil hebben, maar wel zijn advocaat omdat hij wil verklaren. Hij wil zijn verhaal doen. Om 10.25 uur arriveerde de advocaat en heeft verdachte eerst overleg met zijn advocaat. Tot dat tijdstip is niet over het ten laste gelegde gesproken. Verdachte wordt vervolgens tot omstreeks 11.30 uur gehoord en verklaart inhoudelijk over de ten laste gelegde feiten.

Om 13.30 uur wordt het verhoor hervat. De advocaat kan niet aanwezig zijn en verdachte wil liever niet dat een van zijn ouders aanwezig is. Verdachte doet afstand van verhoorbijstand door een van zijn ouders. Verdachte legt vervolgens een nadere inhoudelijke verklaring af. Het verhoor wordt om 15.35 uur tot 16.12 uur voor een pauze onderbroken. De politie belt de raadsman die zegt nog op zitting te zijn. Afgesproken wordt later nog contact te hebben als het verhoor nog in de avonduren zou doorgaan. De politie spreekt later om 17.35 uur de voicemail van de advocaat in. Van 17.25 tot 18.15 uur is er een onderbreking voor diner. Vanaf 18.48 uur wordt de verdachte weer bijgestaan door zijn raadsman. Om 21.10 uur eindigt het verhoor, inclusief lezen en ondertekenen van het proces-verbaal van 39 pagina’s. Op 23 juni 2012 is verdachte verder verhoord steeds in aanwezigheid van de raadsman. Op 15 augustus wordt verdachte wordt voor de laatste keer gehoord. Hij heeft dan afstand gedaan van verhoorbijstand door ouders en zijn raadsman.

Het verweer roept twee vragen op. Ten eerste of het recht op verhoorbijstand op 22 juni 2011 is geschonden en ten tweede of het verhoor voor verdachte zodanig intensief en indringend was dat aan de inhoud geen waarde kan worden gehecht.

De eerste vraag beantwoordt de rechtbank negatief. De verdachte had gezien de ernst van de feiten waarvan hij wordt verdacht en zijn leeftijd recht op consultatie- en verhoorbijstand. De rechtbank is van oordeel dat aan het afstand doen van deze rechten in geval van een minderjarige verdachte strenge eisen mogen worden gesteld. Gelet op de hiervoor genoemde gang van zaken spitst de beoordeling zich toe op de verhoorbijstand bij het verhoor op 22 juni 2011. Die middag is verdachte van 13.30 uur tot terugkeer van de raadsman om 18.48 uur zonder verhoorbijstand gehoord. Die ochtend en avond, vanaf 18.48 uur, is hij wel gehoord in het bijzijn van zijn advocaat. Tijdens het gehele verhoor van die dag verklaart verdachte over de feiten waarvan hij wordt verdacht. De verdachte is op de pleegdatum en ten tijde van het betreffende verhoor een 17-jarige verdachte. Aan het verhoor op 22 juni 2011 zijn meerdere verhoren vooraf gegaan. Verdachte heeft na zijn aanhouding de raadsman geconsulteerd en bij de verhoren is steeds een raadsman of vertrouwenspersoon aanwezig geweest. Op 22 juni 2011 is voor en na het gedeelte van het verhoor waar geen verhoorbijstand was, geen bezwaar of opmerking gemaakt met betrekking tot de afwezigheid van verhoorbijstand en bij aanvang op 13.30 uur doet verdachte afstand, expliciet afstand van bijstand van zijn ouders en impliciet van bijstand door zijn raadsman. Gelet op deze feiten en omstandigheden is er geen sprake van een vormverzuim als door de verdediging is betoogd. Overigens neemt verdachte op 15 augustus geen afstand van zijn verklaring afgelegd op 22 juni.

Ten aanzien van de tweede vraag die het verweer heeft opgeroepen overweegt de rechtbank het volgende. Uit de informatie in dossier over de persoon van de verdachte komt naar voren dat verdachte zich minder dan gemiddeld gedurende langere tijd goed kan concentreren. De tijden en de onderbrekingen van het verhoor op 22 juni zijn naar het oordeel van de rechtbank echter zodanig dat geen sprake is geweest van een te intensief verhoor. Van op hem uitgeoefende ongeoorloofde druk of anderszins te indringende verhoormethode is evenmin gebleken. De rechtbank wordt in dit oordeel gesterkt door de volgende drie feiten. Ten eerste heeft de raadsman op 22 juni 's middags tijdens telefonisch contact met de politie niets gezegd over het doorgaan van het verhoor of de lengte ervan. In de tweede plaats doet de raadsman dit evenmin 's avonds als hij er weer bij is vanaf 18.48 uur. In de derde plaats doet verdachte dit ook niet, eigenlijk integendeel. Zo zegt verdachte in de middag (voor de pauze van 17.25) dat hij nieuwsgierig is wat hem te wachten staat in de ondervraging. Voorts zegt hij 's avonds: "Ik ben al zo lang verhoord. (...) En vandaag ben ik al vanaf 11.00 uur hier om te worden gehoord. Dus dat is al lang. Ik weet niet hoe laat het is." De politie geeft aan dat het 19.05 uur is. De reactie van verdachte luidt: "Oh, dat valt dan wel mee". De raadsman reageert hier niet op.

De rechtbank overweegt over de inhoud van de verklaring van die dag nog dat verdachte wordt geconfronteerd met de verklaring van [aangeefster 1] . Er worden hem onderdelen van haar verklaring voorgehouden. Soms delen die uit tientallen zinnen bestaan. In reactie daarop verklaart verdachte over delen die hem zijn voorgehouden dat het klopt, soms dat delen wel kloppen of weer op andere voorgehouden delen dat het onzin is. Dit brengt de rechtbank tot de conclusie dat verdachte gedurende het verhoor voldoende oplettend en aandachtig was om inhoudelijk te reageren op de hem voorgehouden vragen. Dit past niet bij het verweer van de verdediging dat het verhoor te intensief en indringend was voor deze verdachte met een beperkte concentratie. De rechtbank betrekt hierbij de eigen indruk ter zitting waarop verdachte eerst als getuige en later als verdachte heeft verklaard. De rechtbank ziet dan ook geen reden om verdachte niet aan de inhoud van de door hem afgelegde verklaringen bij de politie te houden en zal deze, ook die op 22 juni 2011, niet uitsluiten van het bewijs.

Ten aanzien van feit 1

Aangifte [aangeefster 1]

Verdachte en [aangeefster 1] kennen elkaar van het ROC Midden Nederland in Utrecht. Ze hebben via MSN regelmatig contact met elkaar en spreken een aantal keer af bij verdachte thuis aan de [adres] . De ene keer zijn de ouders van verdachte thuis, de andere keer niet. In zijn huis gaan zij altijd gelijk naar de slaapkamer van verdachte op de zolderverdieping. Kijken dan tv/films en hebben seks. [aangeefster 1] vindt verdachte leuk en zij voelt zich fijn bij hem. De derde afspraak die zij (weer bij verdachte thuis) hebben, vindt plaats op 29 april 2011.

[aangeefster 1] verklaart dat zij op vrijdag 29 april 2011 seks heeft met verdachte. Daarna stelt verdachte een trio voor. [aangeefster 1] zegt tegen hem dat ze dat niet wil. Zij ziet dat verdachte boos wordt. Verdachte zegt dat hij een vriend heeft die vast heeft gezeten en dat die het wel verdient om seks te hebben. [aangeefster 1] zegt dan tegen verdachte dat hij daarvoor maar iemand anders moet zoeken. [aangeefster 1] ziet dat verdachte aan het sms’en is en vraagt hem “Ben je het al aan het regelen dan?”. [aangeefster 1] hoort verdachte zeggen: “Ik heb alleen je toestemming nog nodig”. [aangeefster 1] zegt dat als er iemand zou komen dat zij dan weg zou gaan. Er komt niemand. Daarna hebben zij nog een keer seks. Rond 16.00 uur gaat [aangeefster 1] naar huis. Zij zit dan nog wel met de vraag van verdachte over het triootje. [aangeefster 1] is toen gaan sms’en hierover toen zij op de bus zat te wachten. Zij krijgt van vriendinnen te horen dat zij niet meer naar verdachte moet gaan, omdat hij haar alleen maar zou gebruiken.1

Op 30 april 2011 gaat [aangeefster 1] naar haar werk in [woonplaats] . Zij werkt vanaf 17.00 uur tot 21.30/22.00 uur. Zij heeft dan geen contact meer gehad met verdachte. Zij heeft verdachte nog wel gezien in de Koninginnenacht, maar dat was alleen maar even dag zeggen. [aangeefster 1] ziet op haar telefoon dat zij gemiste oproepen heeft van verdachte. Ook heeft zij een sms’je ontvangen waarin verdachte vraagt waar zij is. Rond 22.00 uur belt verdachte haar op en vraagt hoe het gaat en wat zij gaat doen. Hij vraagt of zij langs wil komen. [aangeefster 1] zegt dat het wel kan, maar zij weet het niet goed. Zeker na wat hij haar die dag ervoor had gevraagd, over een trio. Verdachte vraagt of zij vriendinnen mee wil nemen. [aangeefster 1] twijfelt of ze moet gaan, omdat hij met vrienden was. [aangeefster 1] wilde er eigenlijk niet naar toe, omdat verdachte die vrijdag had gevraagd om ook seks te hebben met een vriend van hem.2

[aangeefster 1] vindt verdachte nog steeds leuk en wil daarom wel naar hem toe. [aangeefster 1] praat er nog over met [A] , een jongen van haar werk. [A] zegt dat ze niet moet gaan. [A] heeft de vriendin van [aangeefster 1] ( [getuige 1] ) een sms-bericht gestuurd om haar tegen te houden. [getuige 1] komt er ook aan en met haar heeft [aangeefster 1] nog een gesprek op het werk . [getuige 1] zegt ook dat zij niet naar verdachte moet gaan, omdat zij nooit kan weten wat er zou kunnen gebeuren. [aangeefster 1] drinkt anderhalf glaasje witte wijn na haar werk. Ondertussen belt verdachte nog een keer en vraagt of ze komt. [aangeefster 1] zegt dat ze geen vriendinnen kan regelen. [getuige 1] staat bij dit gesprek. Ze staat naast [aangeefster 1] . Verdachte vraagt of [aangeefster 1] niet alleen kan komen, hij wil haar wel ophalen. [aangeefster 1] zegt dat hij later terug moet bellen. [aangeefster 1] maakt haar gesprek met [getuige 1] af en zegt dat zij verdachte erg leuk vindt en dat ze wel wil gaan. [getuige 1] snapt het wel, maar ze zegt ook dat ze niet moet gaan. In het telefoongesprek met verdachte, waar [getuige 1] bij stond heeft [aangeefster 1] gezegd dat zij het niet met verdachte zijn vrienden wilde doen. [aangeefster 1] hoort dat verdachte zegt “waarom dan niet”? [aangeefster 1] zegt dan dat zij geen hoer is. Later belt verdachte haar weer en hij zegt dat hij met vrienden haar komt ophalen in [woonplaats] op de [adres] , dat konden ze vinden. De [A] [A] kon namelijk alleen die straat vinden. Verdachte zegt dat ze wel moet meewerken en naar hem toe moet komen. Zij moet er ook een beetje moeite voor doen om bij hem te zijn. [aangeefster 1] vindt het wel eng. [aangeefster 1] is ongesteld. Dat heeft ze dan al in een sms aan verdachte verteld. [aangeefster 1] gaat toch omdat zij hem eigenlijk wel gewoon leuk vindt. Ze gaat per fiets naar [woonplaats]3 en is daar omstreeks 23.30 uur. [aangeefster 1] weet dat omdat zij dan op haar mobiel kijkt om te sms’en met verdachte, om te kijken waar hij is. Verdachte en zijn vrienden zijn er eerder. Verdachte is met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] rijdt. [aangeefster 1] gaat achterin naast verdachte zitten en zegt “hoi” tegen de rest. Zij gaan vervolgens naar Utrecht via een coffeeshop. [aangeefster 1] heeft het er dan over met verdachte dat zij het toch echt niet met zijn vrienden hoeft te doen. Verdachte zegt: “Nee, nee echt niet”. [aangeefster 1] bespreekt dat niet al te hard met verdachte. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] horen dit niet omdat de muziek hard aan staat.4 [medeverdachte 2] gaat naar binnen om wiet te halen. [aangeefster 1] drinkt in de auto de helft van het blikje bier van verdachte op. Ze moeten heel zachtjes doen bij het huis van verdachte, want de buren mogen het niet horen. De buurman heeft geklaagd dat het te luidruchtig was. Dan lopen ze via achter, de tuin in. Er zitten binnen allemaal vrienden. [aangeefster 1] ziet [medeverdachte 3] , de [bijnaam] , de jongen die ze [bijnaam] noemen en de [bijnaam] . Ze zitten op de bank en bij de eettafel. [aangeefster 1] zegt “hoi” en stelt zich voor. Dan gaat ze aan de eettafel zitten. [medeverdachte 3] gaat erbij zitten en zegt:“He ouwe klasgenoot”. [aangeefster 1] gaat dan met hem praten over waarom hij niet meer in de klas komt. [medeverdachte 3] zegt dat hij twee maanden had vastgezeten voor zware mishandeling. [aangeefster 1] wordt vervolgens gebeld door [getuige 1] en zij gaat even bij de trap staan. [aangeefster 1] vertelt dat ze toch naar verdachte is gegaan en dat het wel goed is, omdat ze wel aardig voor haar zijn. [aangeefster 1] vertelt ook dat er een oude klasgenoot is. [getuige 1] zegt tegen [aangeefster 1] dat zij altijd kan bellen als het niet goed gaat. [aangeefster 1] zit half op de trap als verdachte er aan komt. [aangeefster 1] wil naar beneden lopen, maar verdachte zegt tegen haar dat ze maar vast naar boven moet lopen. [aangeefster 1] vindt dat wel raar, maar ze doet het. [aangeefster 1] vindt dat raar omdat het lijkt of het alleen maar om de seks gaat. Ze was er nog maar net en dan wil verdachte alweer naar boven. [aangeefster 1] gaat naar de slaapkamer van verdachte. Op de slaapkamer doet zij haar jas uit. Daarna komt verdachte al vrij snel.5 Verdachte vraagt aan haar: “Je bent niet ongesteld hè?” [aangeefster 1] zegt van wel. [aangeefster 1] vraagt dan nog een keer aan verdachte of zij het echt niet met zijn vrienden hoeft te doen. Ze hoort verdachte zeggen dat het echt niet hoeft. Dit vraagt [aangeefster 1] omdat zij er bang voor is dat zij het wel moet doen. Ze hoort dat verdachte aan haar vraagt of zij hem wil pijpen. Ze heeft er niet zo’n zin in, maar ze doet het toch. Dit omdat ze bang is dat Verdachte anders boos wordt. Ze neuken niet omdat [aangeefster 1] ongesteld is. Ze heeft haar kleren nog aan en zit op zijn bed. Verdachte staat voor haar met zijn broek en zijn boxer naar beneden. Hij komt klaar in haar mond. Ze slikt het door.6

Dan zegt verdachte dat hij een vriend gaat halen. [aangeefster 1] en verdachte krijgen daar discussie over. Verdachte blijft zeggen dat zijn vriend twee maanden heeft vastgezeten en dat hij toch wel seks heeft verdiend.7 [medeverdachte 3] komt naar boven. [aangeefster 1] heeft haar jas alweer aangedaan en staat voor de spiegel. Zij ziet [medeverdachte 3] naar boven lopen. Ze kletsen eerst wat op de trap. Dan komt hij helemaal naar boven. Ze gaan op het bed zitten en kletsten over school. Dat duurt ongeveer drie minuten. [medeverdachte 3] vraagt waarom [aangeefster 1] haar jas aan heeft. [aangeefster 1] zegt dat als zij het met iemand moet doen dat zij dan weg zou gaan. [medeverdachte 3] vraagt of ze naast hem komt zitten. Ze hebben er een gesprek over. [aangeefster 1] zegt dat Verdachte tegen haar zei dat zij het met [medeverdachte 3] moet doen. [aangeefster 1] ziet dat [medeverdachte 3] lacht en zegt: “ja, gekke [verdachte] ..”. [aangeefster 1] zegt dat zij slechte ervaringen heeft met jongens. Ze zegt tegen [medeverdachte 3] dat ze het niet wil.8 Verdachte komt dan boven en [aangeefster 1] hoort verdachte zeggen: “Je moet niet kletsen maar ketsen”. Verdachte zegt dit lacherig. Het komt op [aangeefster 1] een beetje gemeen over. Verdachte doet een dakraam open en zegt tegen verdachte dat ze niet wil. Dat ze [medeverdachte 3] niet wil pijpen en dat ze niet wil neuken. Terwijl ze het er nog over hebben, trekt verdachte haar naar het bed toe aan haar bovenarm. [aangeefster 1] wil niet. Ze hoort verdachte zeggen: “Doe toch gewoon, hij is toch lief”. Dan zegt verdachte dat ze het moet doen voor hem. [aangeefster 1] ziet dat verdachte tussen [medeverdachte 3] en haar in gaat zitten. Zij ziet dat verdachte de hand van [medeverdachte 3] op haar been legt. [aangeefster 1] hoort dat hij tegen [medeverdachte 3] zegt: “Kijk zo moet je dat doen”. Verdachte gaat weg en doet de deur dicht.9 [medeverdachte 3] zit dan aan [aangeefster 1] . Hij doet haar bh naar beneden en zit aan haar borsten met zijn hand en zijn mond. Dan doet [medeverdachte 3] zijn broek naar beneden en duwt haar hoofd naar zijn piemel. Met zijn hand hard tegen haar achterhoofd. Zijn piemel is stijf. Zijn piemel zit in haar mond en zijn hand zit steeds tegen haar achterhoofd en hij duwt haar hoofd steeds omhoog en beneden bij zijn piemel. [medeverdachte 3] komt al heel snel. Het duurt ongeveer twee minuten. [aangeefster 1] slikt het door. [medeverdachte 3] doet zijn broek weer aan en vraagt aan [aangeefster 1] of hij verdachte moet halen. [aangeefster 1] zegt dat het goed is, want zij voelt zich heel erg klote omdat zij het toch heeft toegelaten, ze heeft hem niet geslagen of iets. [aangeefster 1] is bang. Bang dat hij haar zou terugslaan als zij hem zou slaan. Ze is ook bang dat verdachte heel erg boos zou worden. Wel heeft ze zijn hand weggetrokken als [medeverdachte 3] aan haar zat. [aangeefster 1] doet haar bh weer aan.10

Maar vervolgens komt niet verdachte, maar [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] zegt dan: “Ik ben [verdachte] ”. [aangeefster 1] zit op het bed en [medeverdachte 2] springt op haar. Ze zegt dat ze niet wil dat hij op haar springt. Zij wil steeds rechtop gaan zitten, door [medeverdachte 2] weg te duwen. Ze probeert overeind te komen omdat ze weg wil gaan. Zij voelt dat [medeverdachte 2] haar steeds terugduwt.11 [medeverdachte 2] gaat dan een condoom halen. [aangeefster 1] hoort hem zeggen: “je bent echt ongesteld hè?” [aangeefster 1] denkt dat hij dit van verdachte weet. [medeverdachte 2] komt weer naar boven en verdachte komt ook mee. [aangeefster 1] ziet dat verdachte een handdoekje heeft dat hij op het bed legt, omdat [aangeefster 1] zou kunnen lekken in verband met haar ongesteldheid. [medeverdachte 2] doet zijn broek uit en daarna ook de broek van [aangeefster 1] . Hij heeft een stijve. [aangeefster 1] zegt dat ze niet wil. Voordat ze het wist zit zijn piemel in haar kut. [medeverdachte 2] gaat stoten. Hij maakt kreungeluiden. [aangeefster 1] denkt dat dit ongeveer vijf minuten duurt. Dan komt [medeverdachte 2] klaar en gaat hij van haar af. [aangeefster 1] heeft het condoom met het sperma erin gepakt, omdat zij bang was dat het anders in haar kwam. Zij legt er een knoopje in en gooit het in de prullenbak. [medeverdachte 2] en [aangeefster 1] kleden zich aan. [medeverdachte 2] loopt snel naar beneden en [aangeefster 1] wil dat dan ook doen.12

[aangeefster 1] ziet op de trap dat [medeverdachte 1] er aan komt. [medeverdachte 1] houdt haar op de trap tegen.13 Hij zegt: “Nee, nee eerst even mee naar boven en dan mag je wat drinken”. Bij de slaapkamerdeur van verdachte houdt hij haar tegen door zijn arm tegen de deurpost te houden, zodat zij er niet door kan. Vervolgens trekt [medeverdachte 1] [aangeefster 1] aan haar arm op het bed en doet hij zijn broek open. [aangeefster 1] moet hem dan pijpen. Hij heeft een wat stijve piemel. Hij duwt met zijn hand haar hoofd naar zijn piemel. [aangeefster 1] zegt dat ze het niet wil en hoort [medeverdachte 1] zeggen: “Nog eventjes”. Hij doet haar hoofd dan weer terug naar zijn piemel. De piemel wordt steeds harder. Dit duurt wel een minuut of zeven. Langer dan bij [medeverdachte 3] of Verdachte. [aangeefster 1] slikt het sperma door als [medeverdachte 1] klaarkomt. Dan doet [medeverdachte 1] zijn broek aan en gaat naar beneden.14

Verdachte komt boven met wat water voor [aangeefster 1] . [aangeefster 1] zit op het bed. Verdachte zegt dan dat ze nog even moet. De [bijnaam] komt de kamer binnen. De [bijnaam] zegt tegen [aangeefster 1] : “Je wilt het niet hè?” [aangeefster 1] zegt dat dit klopt. [aangeefster 1] hoort de [bijnaam] vervolgens zeggen dat hij ook eigenlijk niet weet of hij wel wil. [aangeefster 1] zegt dan tegen de [bijnaam] dat hij gewoon moet zeggen dat hij het met haar heeft gedaan. Dat zegt de [bijnaam] vervolgens ook tegen de jongens. Later hoort [aangeefster 1] de jongens tegen de [bijnaam] zeggen: “Je hebt het niet met haar gedaan hè?” Dit zeiden [medeverdachte 2] en die [bijnaam] .15

Verdachte zegt dat [aangeefster 1] het echt zelf wil en [aangeefster 1] zegt dat dit echt niet zo is. [aangeefster 1] herinnert zich nog dat verdachte zei: “Dit is je laatste”. Daarna mag ze dan blijven slapen. De [bijnaam] komt boven en gaat op het bed zitten. Verdachte doet de broek en de string van [aangeefster 1] uit en gaat weg. Die [bijnaam] doet zijn broek uit en doet een condoom om. [aangeefster 1] ziet echter dat deze is gescheurd. [aangeefster 1] ligt op haar rug en die [bijnaam] doet zijn piemel in haar kut en gaat stoten. [aangeefster 1] denkt dan “laat maar”. Het had geen zin meer om hem tegen te houden. Hij komt klaar. [aangeefster 1] hoort dat die [bijnaam] zegt dat het condoom gescheurd is en [aangeefster 1] voelt dit ook. Ze voelt sperma. Die [bijnaam] doet zelf zijn condoom af. [aangeefster 1] gaan dan plassen om dat spul er uit te doen. [aangeefster 1] is dus eerder weg dan die [bijnaam] .16

[aangeefster 1] gaat dan naar beneden en drinkt iets. [medeverdachte 2] en de [bijnaam] zitten vervolgens weer aan haar. Als [aangeefster 1] aan de eettafel zit met wat water staan zij achter [aangeefster 1] en zitten aan haar borsten en trekken aan haar haren. Verdachte zit ook nog aan haar borsten. Hij zegt dan tegen [aangeefster 1] : “Je kan maar beter naar boven gaan, want anders verkrachten ze je nog”. [aangeefster 1] gaat naar boven om te gaan slapen. [aangeefster 1] kan niet meer weg. [aangeefster 1] wil gaan slapen, maar de jongens komen steeds naar boven. Eerst [medeverdachte 2] en die [bijnaam] . Ze komen bij haar liggen en zitten aan haar in de slaapkamer van verdachte. Dan komt [medeverdachte 3] bij [aangeefster 1] liggen. [medeverdachte 2] komt op haar liggen. De [bijnaam] wil zijn broek uittrekken. [aangeefster 1] zegt dan heel hard: “Hou op”. Verdachte komt naar boven en [aangeefster 1] hoort hem zeggen: “Laat haar nu maar even met rust”. De jongens gaan naar beneden. Later komt die [bijnaam] nog een keer naar boven.17

[aangeefster 1] doet haar jas aan en gaat naar beneden. Het is 05.45 uur als zij buiten staat. Een jongen die zij niet kent die haar wel naar huis wil brengen omdat hij ook naar Zeist moet, vertrouwt ze niet en ze gaat uiteindelijk lopend naar het station. Daar belt ze haar moeder. Die haalt haar vervolgens op bij station [woonplaats] .18

Ten aanzien van feit 2

Verklaringen [aangeefster 1]

[aangeefster 1] verklaart bij de politie dat verdachte haar op 5 mei 2011‘s avonds had gebeld. Verdachte zei dat [aangeefster 1] naar hem toe moest komen. Verdachte had ‘sorry’ gezegd en omdat zij hem toch nog leuk vond, wilde ze wel naar hem toe. [aangeefster 1] vond het wel eng. Thuis heeft ze tegen haar ouders gezegd dat zij bij een vriendin zou slapen. [aangeefster 1] heeft verklaard dat zij tegen Verdachte had gezegd dat zij geen seks meer wilde hebben met zijn vrienden. Verdachte zei dat het niet hoefde.19 [aangeefster 1] gaat met de trein van 23.03 uur naar het station in Utrecht en neemt aansluitend de bus. Verdachte haalt haar op vanaf de bushalte. Toen hij [aangeefster 1] ophaalde hebben zij gepraat. [aangeefster 1] heeft gevraagd: “ik hoef het toch echt niet met je vrienden te doen hè? Dat wil ik echt niet”. [aangeefster 1] hoort verdachte zeggen dat het niet hoeft en dat zij van hem is. In het huis aangekomen ziet [aangeefster 1] een heleboel jongens zitten. Ook jongens die er op 30 april 2011 waren. Zij vond het best eng om daar weer te zijn. In ieder geval zag zij [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , de [bijnaam] , de [bijnaam] , [medeverdachte 1] en twee jongens die zij niet kende.20 Als ze later op hyves kijkt ziet ze dat een van de twee onbekende jongens [medeverdachte 4] heet of zoiets. De andere onbekende jongen had een hele bruine tint, mogelijk Surinaams en een oorbel. Een zilveren knopje, zij weet niet in welk oor. [aangeefster 1] schat hem 17 jaar. Hij was iets langer dan zij zelf, dun en heeft zwart, kort en stijl haar.21 Op de hyves-pagina van verdachte kwam ze twee foto’s tegen waar die [bijnaam] en die Surinamer op stonden. De hyvesnaam van die Surinamer is [bijnaam] .22

[aangeefster 1] geeft bij het begroeten een paar jongens een paar kussen. [medeverdachte 4] geeft zij een hand en [aangeefster 1] stelt zich voor aan de Surinamer.23 Vervolgens gaat [aangeefster 1] met verdachte naar boven. Zij vraagt dan nog een keer aan verdachte of zij het niet met zijn vrienden hoeft te doen. Vervolgens hebben verdachte en zij boven seks. Daarna kleden zij zich aan. Verdachte was al naar beneden aan het lopen toen [aangeefster 1] naar beneden ging en op de trap [medeverdachte 3] tegen kwam. [aangeefster 1] hoort hem zeggen “kom mee naar boven”. Zij zegt “nee” en zij gaat naar de beneden naar de eettafel. Zij ziet dat [medeverdachte 4] , de Surinamer en die [bijnaam] aan tafel videoclips aan het kijken zijn op YouTube. De andere jongens zitten op de bank. Dit zijn [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en die [bijnaam] . De jongen die de [bijnaam] werd genoemd belt aan en kwam binnen. Verdachte vraagt aan [aangeefster 1] of zij mee gaat naar boven om te douchen. Ze hebben seks onder de douche. Vervolgens doet [aangeefster 1] haar kleding weer aan en zij en verdachte gaan naar beneden. Zij gaat weer aan de eettafel zitten.24 Vervolgens ziet zij dat [medeverdachte 2] een nagelvijl heeft en achter haar gaat staan. Zij weet niet zeker of het een vijl of een mesje is. Zij voelt dat hij de vijl langs haar nek haalt en hoort dat hij tegen haar zegt dat zij hem een kusje moet geven. [aangeefster 1] kijkt verdachte aan en dan zegt [medeverdachte 2] “geef, geef”. Toen moest verdachte lachen en omdat [aangeefster 1] bang is dat [medeverdachte 2] haar gaat snijden, geeft zij hem toch maar een kusje op zijn wang. [medeverdachte 2] wil het nog een keer doen, maar dan zegt verdachte dat hij moet ophouden en [medeverdachte 2] legt het mesje weg. Verdachte zegt tegen [aangeefster 1] dat zij mee moet komen naar boven. Zij gaan naar zijn slaapkamer op het bed. Verdachte vraagt aan [aangeefster 1] of zij hem wil pijpen. Vervolgens komen er twee jongens binnen, waaronder [medeverdachte 2] . Die andere jongen gaat weg, maar [medeverdachte 2] niet. [aangeefster 1] ligt op haar rug op het bed. Verdachte houdt haar vast en [medeverdachte 2] doet haar joggingbroek uit. [aangeefster 1] moet huilen. Ze zegt dat ze het niet wil maar verdachte heeft haar vast bij haar schouders.25 [medeverdachte 2] doet ook haar onderbroek uit. [aangeefster 1] hoort verdachte zeggen: “ik ben toch bij je schatje, het komt goed”. [aangeefster 1] hoort verdachte tegen [medeverdachte 2] zeggen: “steek hem er in dan”. [aangeefster 1] hoort en ziet dat ze allebei moeten lachen. Ze stribbelt tegen door zich om te draaien en steeds omhoog te komen, maar verdachte heeft haar vast. Dan doet [medeverdachte 2] zijn pik in haar kut. [aangeefster 1] huilt en zegt dat ze het niet wil. Ze zegt ook vragend tegen verdachte dat het toch niet hoefde. Maar hij reageert niet. [medeverdachte 2] lacht alleen maar. [medeverdachte 2] zegt vervolgens tegen Verdachte dat hij weg moet gaan, maar verdachte zegt dat [aangeefster 1] alleen maar zou gaan schreeuwen als hij weg zou gaan. [aangeefster 1] is bang en verdrietig en bang dat ze tegen mensen zouden zeggen dat zij het allemaal vrijwillig heeft gedaan of dat verdachte boos zou worden en haar zou slaan. Op MSN had verdachte immers al een keer verteld dat hij een meisje wilde slaan omdat zij niet gereageerd had op zijn sms-je. [medeverdachte 2] stoot in [aangeefster 1] . Zij weet niet of hij is klaargekomen. Ze denkt dat hij een condoom om had, maar dat weet ze niet zeker. Verdachte heeft haar nog vast op het moment dat [medeverdachte 2] aan het stoten is. Verdachte zegt steeds “doe maar rustig, ik ben bij je, het komt wel goed”. Dan gaan [medeverdachte 2] en verdachte weg.26

Vervolgens gaat verdachte in de slaapkamer van zijn ouders liggen om te slapen. [medeverdachte 2] en de Surinamer komen in het bed bij [aangeefster 1] liggen. [medeverdachte 2] zit aan haar maar verdachte komt weer naar boven en neemt [aangeefster 1] mee naar het bed van zijn ouders. De Surinamer komt er ook bij liggen en begint aan [aangeefster 1] te zitten. Vervolgens komt [medeverdachte 4] er nog bij liggen. [medeverdachte 4] zegt: “kom [aangeefster 1] , wij gaan neuken”. [aangeefster 1] zegt dat zij dat niet wil. Verdachte moet lachen. [medeverdachte 4] probeert de broek van [aangeefster 1] uit te trekken maar [aangeefster 1] trekt haar broek steeds weer terug. Zij hoort dat verdachte tegen [medeverdachte 4] zegt dat hij rustig moet praten. Dan zegt verdachte tegen [aangeefster 1] : “werk gewoon mee”. [aangeefster 1] zegt dat zij dat niet wil. [aangeefster 1] gaat uit bed en zegt dat ze naar huis wil. Ze gaat bij verdachte liggen. [medeverdachte 4] ligt achter haar en daarachter ligt de Surinamer. [medeverdachte 4] houdt haar vast bij haar heupen. Verdachte vraagt of zij hem nog een keer wil pijpen. [aangeefster 1] zegt tegen verdachte dat ze dat niet wil waar iedereen bij is. Verdachte blijft zeuren en doet zijn broek half naar beneden. Dan zegt [medeverdachte 4] “ja, doe gewoon anders gaan wij neuken”. Vervolgens willen verdachte en [medeverdachte 4] haar broek naar beneden doen maar [aangeefster 1] trekt haar broek steeds weer naar boven. Uiteindelijk doet [medeverdachte 4] de broek toch naar beneden, terwijl de Surinamer [aangeefster 1] vast houdt bij haar armen. Verdachte moet lachen. [medeverdachte 4] doet zijn broek en zijn boxer uit en stopt zijn stijve piemel in haar vagina. [aangeefster 1] huilt en zegt tegen hen allemaal dat ze moeten stoppen. [medeverdachte 4] stoot. [aangeefster 1] weet niet of hij een condoom gebruikt. [aangeefster 1] hoort hem tegen verdachte zeggen dat hij twee keer in haar is klaargekomen. [aangeefster 1] is boos en verdrietig. Ze trekt haar kleding weer aan. Verdachte komt vervolgens bij [aangeefster 1] en vraagt of zij hem wil pijpen. [aangeefster 1] wil het niet, maar doet het toch.27

[medeverdachte 4] en de Surinamer komen er weer bij. Vervolgens slaan zij met z’n drieën met hun pik in haar gezicht. [aangeefster 1] zegt dat ze moeten stoppen en draait haar hoofd weg. [medeverdachte 4] zegt dat zij hem moet pijpen. Ze zegt dat ze het niet wil. [aangeefster 1] ziet en voelt vervolgens dat verdachte hard haar hoofd en haren vast houdt en naar de pik van [medeverdachte 4] duwt. Het doet zeer. Ze houdt haar mond dicht. [aangeefster 1] hoort de jongens aan de Surinamer vragen of hij wil helpen. Hij moet [aangeefster 1] vasthouden omdat zij tegenstribbelde. De Surinamer houdt haar bij haar schouders vast. Dan zit de pik van [medeverdachte 4] er heel even in, ongeveer twee seconden. Vervolgens gaat verdachte op [aangeefster 1] zitten, terwijl zij nog op haar rug ligt. Verdachte zegt dat ze [medeverdachte 4] gewoon moet pijpen, maar dat wil ze niet. Vervolgens weet [aangeefster 1] nog dat die Surinamer met zijn pik in haar kut is gegaan, maar zij kan zich niet echt niet meer herinneren hoe dat precies is gegaan. Verdachte drukt op haar keel, zodat zij niet weg zou gaan. Ze weet niet meer of zij zijn klaargekomen en of zij condooms hebben gebruikt. [aangeefster 1] verlaat rond half 10, 10 uur ’s ochtends het huis.28

Bewijsoverwegingen ten aanzien van feit 1 en feit 2

De rechtbank is van oordeel dat alle bestanddelen uit de delictsomschrijving en het tenlastegelegde in de aangifte zijn terug te vinden; de onvrijwilligheid, het geweld, de feitelijkheid, het binnendringen en het medeplegen.

Op de terechtzitting en bij de rechter-commissaris heeft aangeefster verteld, als antwoord op vragen daarnaar dan wel uit eigen beweging, op welke manier ze telkens heeft duidelijk gemaakt dat ze geen seks met een jongen wilde. Het komt erop neer dat ze steeds heeft gezegd geen seks te willen en dat ze heeft tegengestribbeld bij het uitdoen van kleding. Ze denkt wel dat ze meer had kunnen en moeten doen, zoals schreeuwen of slaan. Mede daarom voelde ze zich ook schuldig.29 Tijdens die verhoren heeft ze ook verteld dat er verschillende redenen waren waarom ze zich gedwongen voelde om tegen haar zin seks te hebben. Er was de angst om verdachte teleur te stellen zodat hij haar niet meer leuk zou vinden terwijl ze zo verliefd op hem was en zich goed voelde bij hem terwijl ze het thuis zo moeilijk had. Maar er was ook de angst voor hem omdat hij eerder had verteld dat hij een meisje had geslagen dat niet deed wat hij wilde. Tenslotte was er de angst voor de andere jongens van wie ze van een aantal had gehoord dat ze in de gevangenis hadden gezeten en gevaarlijk waren. Tevens noemt ze dat ze niet huis kon of wilde zijn wegens de problemen thuis en dat ze niet langs de jongens beneden durfde te gaan.

Betrouwbaarheid [aangeefster 1]

De verklaringen van aangeefster [aangeefster 1] (hierna ook: [aangeefster 1] ) vormen de kern in de bewijsconstructie van de officier van justitie. Anders gezegd, als die verklaringen wegvallen - bijvoorbeeld omdat haar verklaringen onbetrouwbaar zijn – kan de rechtbank niet tot een bewezenverklaring komen. De verdediging heeft bepleit dat haar verklaringen onbetrouwbaar zijn en als gevolg hiervan van het bewijs moeten worden uitgesloten.

De rechtbank acht de verklaringen van [aangeefster 1] echter betrouwbaar en overweegt daartoe het volgende.

De rechtbank heeft, om zich een indruk van [aangeefster 1] te vormen en de betrouwbaarheid van de door haar afgelegde verklaringen te toetsen, haar op de zitting gehoord. [aangeefster 1] heeft ten overstaan van de rechtbank uitgebreid en emotioneel verklaard. De rechtbank heeft geconstateerd dat zij bepaalde vragen (te weten die naar de details van de seksuele handelingen die zij als onvrijwillig heeft betiteld) vaak niet wilde (of kon) beantwoorden maar dat zij heeft aangegeven waarom dat was en welk type vragen (open vragen) zij niet kon beantwoorden en dat zij bij ander type vragen (gesloten of deels gesloten vragen) wel antwoorden kon geven; dat zij weliswaar zei dat zij zich niet alles meer kan herinneren, maar in hoofdlijnen en sommige details steeds hetzelfde heeft verklaard; dat zij meermalen heeft uitgelegd waarom zij na 30 april - op welke datum zij naar haar zeggen door een aantal mannen is verkracht in de woning van medeverdachte [verdachte] - is teruggegaan naar de woning van medeverdachte [verdachte] en waarom zij (te) bang was om zich heftig te verzetten c.q. weg te gaan op 5 mei; dat zij gevraagd èn ongevraagd telkens opnieuw aangaf wat ze tegen verdachten heeft gezegd maar dat ze achteraf gezien misschien meer had moeten doen.
Hoewel het vreemd lijkt dat [aangeefster 1] na de gebeurtenissen op 30 april zoals zij die duidt, is teruggegaan op 5 mei, heeft zij daarvoor een verklaring gegeven die in haar omstandigheden/vanuit haar perspectief niet ongeloofwaardig is te noemen. Onbegrijpelijk zoals de verdediging dit heeft genoemd, is niet hetzelfde als ongeloofwaardig, onbetrouwbaar of leugenachtig of niet bestaand. De vergelijking door de deskundige Wolters met de praktijken van loverboys of de situaties rondom huiselijk geweld (battered women syndrome) maken dit duidelijk. De volgende opmerkingen van [aangeefster 1] ter zitting (weliswaar over een situatie op 5 mei) ondersteunen deze gedachtengang: “Mij verzetten lukte niet. Ik wilde weg van het bed, maar dan duwden ze mij terug. Een had je vast en de ander zat dan in je. (…) Maar op een gegeven moment ben je half bewusteloos. Je ziet het wel en je hoort het wel, maar toch.” En: “ dat ik als robot functioneerde en dat ik mijn gevoel uitschakelde. (…). U vraagt mij of bij dat uitschakelen van het gevoel de alcohol ook van belang is. Nee. Ik bedoel als zoiets gebeurt dan hoor je wel alles, maar op een gegeven moment komt het niet meer binnen”.

In de beoordeling van haar betrouwbaarheid heeft de rechtbank ook betrokken dat [aangeefster 1] tegen meerdere mensen verteld (soms korter, soms uitgebreider) wat haar is overkomen.

Betoogd is dat de aangifte door [aangeefster 1] is ingegeven door druk uit haar omgeving, en dat dit de betrouwbaarheid van haar verklaringen aantast. De rechtbank volgt dit niet. [aangeefster 1] heeft meermalen verklaard dat aangifte doen en alles wat daarbij komt (verhoor politie, als getuige op zitting) haar zwaar valt. Ze heeft daardoor ook vriendinnen verloren.
Uiteindelijk worden veel van de details die [aangeefster 1] in haar verklaringen noemt bevestigd in de verklaringen van de medeverdachten. Van belang is volgens de rechtbank met name de bevestiging van de aanwezigheid van verdachten in de woning van medeverdachte [verdachte] de betreffende nacht, wie haar ophaalde, het incident rondom de “ [bijnaam] ” op 30 april, het incident met de vijl/briefopener op 5 mei, wie kwam en wie vertrok, het hebben van seks met haar en een gescheurd condoom. Wat de medeverdachten uiteindelijk ontkennen is de onvrijwilligheid of de dwang bij seks in een op een situaties.
Verder is er op gewezen dat [aangeefster 1] zo gemakkelijk liegt, bijvoorbeeld tegen haar ouders over haar nachtelijke afwezigheid. Echter, uit de MSN-gesprekken van 3 en 4 mei valt af te leiden dat [aangeefster 1] niet zelf de smoes heeft bedacht om tegen haar ouders te zeggen dat ze bij een vriendin zou overnachten.

Gelet op de details in haar verklaringen en de consistentie hierin is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [aangeefster 1] betrouwbaar zijn. Het rapport van de deskundige Wolters geeft voor dit oordeel geen contra-indicatie

Eerder in dit proces heeft de verdediging verzocht om een tegenonderzoek, aanvullend onderzoek of een nieuw onderzoek naar de betrouwbaarheid van aangeefster [aangeefster 1] . De verdediging heeft in het slotpleidooi hier niet opnieuw om verzocht. Omdat de rechtbank eerder - gelet op de stand van zaken van het onderzoek op dat moment - zo’n verzoek heeft afgewezen en de verweren van de verdediging zich richten tegen de betrouwbaarheid van aangeefster en/of de waarde van het rapport van de deskundige Wolters, zal de rechtbank – wellicht ten overvloede – stilstaan bij de vraag of de rechtbank (ambtshalve) een aanvullend onderzoek naar de betrouwbaarheid van aangeefster noodzakelijk acht. De rechtbank acht aanvullend onderzoek niet noodzakelijk om de volgende drie redenen.

 1. ) De rechtbank acht zich inhoudelijk voldoende voorgelicht.
  De rechtbank beschouwt het rapport van de deskundige Wolters niet als een zelfstandig bewijsmiddel maar als een van de weeginstrumenten om de betrouwbaarheid van aangeefster [aangeefster 1] te toetsen. De rechtbank ziet in de rapportage van deskundige Wolters geen contra-indicatie voor de betrouwbaarheid van aangeefster.
  De door de rechter-commissaris aan de deskundige Wolters gestelde vraag naar de betrouwbaarheid van aangeefster acht de rechtbank afdoende beantwoord. De verdediging heeft eerder aangegeven niet de deskundigheid van de deskundige Wolters inzake de vraagstelling noch de juistheid van de vraagstelling te betwisten. Er is wel betoogd dat de deskundige Wolters niet de door de verdediging gewenste vraag is voorgelegd en dat de deskundige Wolters ook niet deskundig zou zijn geweest om die vraag te beantwoorden. Hieronder (c) gaat de rechtbank hierop nader in. De rechtbank merkt nu al op dat de verdediging telkens weer de gewenste vraagstelling aan een deskundige anders formuleren.

 2. ) De rechtbank ziet voorts geen noodzaak om aanvullend te laten rapporteren omdat de rapportage niet deugdelijk of onvolledig zou zijn gelet op de brief van de heer [X] d.d. 12 februari 2012 en het standpunt van de deskundige Wolters zelf zoals verwoord ter zitting op 14 februari 2012 en in zijn brief d.d. 16 februari 2012.
  De rechtbank beschouwt de reactie door de deskundige Wolters ter zitting en zijn brief voornoemd als een voldoende weerlegging van het commentaar door de heer [X] . Hierbij overweegt de rechtbank ten eerste dat de deskundige Wolters geconfronteerd met het commentaar van de heer [X] nog steeds achter zijn handtekening onder het rapport stond. Ten tweede dat de heer [X] noch de beschikking heeft gehad over de tenlastelegging noch over het dossier en dus alleen heeft gelet op de uiterlijke – en dus niet inhoudelijke - aanwijzingspunten in het rapport van de deskundige Wolters. De rechtbank overweegt ten derde dat het weliswaar klopt dat de deskundige Wolters niet de beschikking over het hele dossier heeft gehad maar dat de meeste verdachten tot dan toe ofwel zich hadden beroepen op hun zwijgrecht of hebben ontkend dat ze aanwezig waren. Dat is alleen anders voor de verdachte [medeverdachte 2] die heeft ontkend seksueel contact met aangeefster te hebben gehad, en verdachte die toen deels heeft bevestigd wat aangeefster heeft gezegd en deels heeft ontkend, namelijk zijn eigen aandeel in onvrijwillige seksuele handelingen door hetzij de andere verdachten hetzij door hemzelf. De rechtbank acht het niet waarschijnlijk dat Wolters anders bij het schrijven van zijn rapport over de betrouwbaarheid van aangeefster zou hebben gedacht als hij wel de beschikking over de verklaringen van de verdachten zou hebben gehad. Overigens beschikte hij evenmin over andere onderdelen van het dossier, zoals het buurtonderzoek, de resultaten van het forensisch onderzoek (DNA), de resultaten van telecomonderzoek en de verklaringen van andere aangeefsters in deze zaak. De deskundige Wolters vond het zelf geen onoverkomelijk probleem dat hij de opnames van verhoren niet allemaal heeft kunnen beluisteren.
  De rechtbank realiseert zich terdege dat de deskundige Wolters heef gerapporteerd voordat de meeste verdachten een verklaring hebben afgelegd over de gebeurtenissen op 30 april of 5 mei. In de verklaringen van aangeefster [aangeefster 1] na het uitbrengen van het rapport ter zitting en bij de rechter-commissaris ziet de rechtbank echter geen aanleiding om de deskundige (of een andere deskundige) aanvullend te laten rapporteren. Dit geldt eveneens voor de verklaringen van de verdachten afgelegd na het rapport in hun eigen zaak op zitting of als getuige in andere zaken bij de rechter-commissaris.
  Ten slotte wijst de rechtbank op de vraagpunten die de deskundige Wolters zelf heeft genoemd, namelijk de vraag of aangeefster voldoende kenbaar heeft gemaakt dat zij geen seks met verdachte(n) wilde en de vraag of de door haar genoemde onvrijwilligheid in combinatie met iedere verdachte gold. Hij had hier, gelet op de stand van het dossier ten tijd van zijn rapportage, niet meer over kunnen zeggen. De rechtbank acht de beantwoording van genoemde vragen overigens voorbehouden aan de rechtbank en ziet daarom niet de noodzaak over deze vragen aanvullend te laten rapporteren.

c) Ten slotte heeft de rechtbank zich opnieuw de vraag gesteld of en waarom een eerlijke procesvoering in casu aan het niet laten uitvoeren van een aanvullend deskundigenonderzoek niet in de weg staat. De rechtbank komt hierbij niet tot een ander oordeel dan eerder op 14 februari 2012 gegeven.

De gronden waarop een oordeel van noodzaak zou kunnen steunen: de rechtbank overweegt dat er in de hele zaak voldoende gronden zijn aangevoerd, maar dat de rechtbank deze gronden niet overneemt, zoals uit bovenstaande is gebleken;

het tijdstip dat een dergelijk onderzoek nog mogelijk is: de rechtbank overweegt hierover het volgende. Omdat het onderzoeksmateriaal sinds 14 februari j.l. is gewijzigd – mede door de verklaringen van verdachte(n) -, is er nu sprake van een andere situatie. De rechtbank overweegt voorts dat het niet onmogelijk is om nog een aanvullend onderzoek te laten verrichten. De rechtbank is echter van oordeel dat – gelet op de aard van de bewijswaarde van een aanvullend rapport en de inhoudelijke overwegingen ten aanzien van het rapport van de deskundige Wolters – een voortvarende afhandeling van de zaak – i.c. vonnis wijzen - prevaleert.

De omstandigheid dat een aanvullend onderzoek of onderzoek met een andere, nadere vraagsteling redelijkerwijs eerder had kunnen worden gedaan: nu er geen verzoek is gedaan, heeft de rechtbank ambtshalve nagedacht over de mogelijkheid van aanvullend onderzoek. De rechtbank overwoog eerder op 14 februari j.l. dat uit het systeem van de wet volgt dat de verdediging over de benoeming van de deskundige, in casu de deskundige Wolters, en de vraagstelling aan hem door de rechter-commissaris redelijkerwijs de mogelijkheid heeft gehad om eerder daarop te reageren en daarop ook had moeten reageren als de benoeming en/of de vraagstelling tot vragen, onduidelijkheden of opmerkingen aanleiding had gegeven, te meer nu het door de rechter-commissaris opgedragen onderzoek op verzoek van de verdediging is bevolen en dit voor de verdediging zo essentieel lijkt te zijn. De rechtbank heeft geen nieuwe argumenten gehoord waardoor de rechtbank zich genoodzaakt ziet hier anders over te denken.

a. Het belang van een nieuw onderzoek in het licht van de overtuigende bewijskracht die pleegt te worden toegekend aan het onderzoeksresultaat: de rechtbank overweegt dat het rapport van de deskundige Wolters slechts één weginginstrument is voor de betrouwbaarheid van de verklaringen van de betreffende getuige in het hele dossier. Het is aan de rechtbank om in de loop van de behandeling van de strafzaak/zaken invulling te geven aan dit wegingproces. In casu beschouwt de rechtbank het resultaat als niet meer dan het niet bestaan van een contra-indicatie van de betrouwbaarheid van de aangeefster.
b. Het belang van een nieuw onderzoek in het licht van ander bewijsmateriaal: de rechtbank overweegt hierover dat er zich andere, wel zelfstandige bewijsmiddelen in het dossier bevinden die de verklaringen van aangeefster ondersteunen en een bevestiging vormen van de betrouwbaarheid van aangeefster.

De rechtbank oordeelt de verklaringen van [aangeefster 1] als betrouwbaar en hanteert deze als uitgangspunt voor de beoordeling van zowel feit 1 als feit 2. Deze verklaringen zijn op zich echter niet voldoende om tot een bewezenverklaring te komen. De rechtbank zal derhalve ingaan op het bewijsminimum.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt: "Volgens het tweede lid van art. 342 Sv - dat de tenlastelegging in haar geheel betreft en niet een onderdeel daarvan - kan het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Deze bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing, in die zin dat zij de rechter verbiedt tot een bewezenverklaring te komen ingeval de door één getuige gereleveerde feiten en omstandigheden op zichzelf staan en onvoldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal. De vraag of aan het bewijsminimum van art. 342, tweede lid, Sv is volverdachte, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van het concrete geval. De rechter dient vervolgens zijn oordeel begrijpelijk te motiveren. In de arresten van 6 maart 2012 nuanceert de Hoge Raad de maatstaf dat het steunbewijs de kern van het tenlastegelegde zou moeten ondersteunen en overweegt dat het daderschap kan worden aangenomen op basis van één bewijsmiddel indien de door één getuige gereleveerde feiten en omstandigheden niet op zichzelf staan en steun vinden in ander bewijsmateriaal.30

De rechtbank overweegt dat in dit geval het dossier voldoende ander bewijsmateriaal bevat dat steunbewijs vormt voor de verklaringen van [aangeefster 1] .

Steunbewijs

A) Als steunbewijs beschouwt de rechtbank de eigen verklaringen van verdachte. Hij

verklaart dat hij op 30 april of 1 mei afspreekt met [aangeefster 1] in [woonplaats] op de [adres] . Hij dwingt [aangeefster 1] niet om te komen, zij komt vrijwillig. De medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en hijzelf halen haar op en rijden naar zijn huis in [woonplaats] . [aangeefster 1] en hij gaan dan naar boven en hebben seksuele handelingen. Vervolgens dringen meerdere vrienden zich aan haar op. In het begin vindt [aangeefster 1] het niet erg omdat ze complimentjes krijgt. [aangeefster 1] vindt het wel erg dat ze aan haar zitten. Verdachte hoort haar niet horen schreeuwen, maar hij hoort haar wel “hou op” zeggen. Verdachte denkt dat ze met drie jongens seks heeft die avond en nog met twee jongens seksuele handelingen verricht. Verdachte denkt dat [aangeefster 1] rond 05.00 uur is weggegaan. Daarna heeft hij nog MSN-contact met haar. Het was geen ruzie, maar het is natuurlijk niet leuk voor zo’n meisje als ze dat meemaakt, aldus [verdachte]31.

Verdachte verklaart dat hij haar nooit heeft bedreigd om seks met hem te hebben, maar die jongens wel.32 [aangeefster 1] heeft wel gehuild op 30 april, maar niet zoveel als op 5 mei, verklaart hij. Soms hoort verdachte namelijk een beetje gejammer als hij naar de wc gaat op de eerste verdieping.33 Hij vindt het erg dat ze door die jongens zowat is belaagd. Hij kon er niets aan doen. Zij waren in overmacht; hij had weinig inbreng en geen grip meer op die jongens34

Verdachte bevestigt op veel punten de verklaringen van [aangeefster 1] . Zo heeft hij bevestigd dat zij met meerdere jongens seks heeft gehad, dat hij haar heeft horen zeggen dat het moest ophouden en dat ze heeft gejammerd en heeft hij bevestigd dat ze aan het einde van de nacht haar hebben belaagd en dat ze met drieën op haar lagen35.

Verdachte heeft in zijn verklaringen duidelijk gemaakt met welke dilemma’s hij worstelt. Eerst ontkent hij alles, maar vervolgens verklaart hij op 22 juni 2011 schoon schip te willen maken. Hij geeft tegelijk aan geen namen te willen noemen uit “veiligheidsoverwegingen” en hij ontkent zijn eigen aandeel. Als getuige beroept hij zich veelal op zijn verschoningsrecht en liegt hij over een ander feitencomplex, namelijk het ophalen en de aanwezigheid van [getuige 2] en [getuige 3] in de woning op 5 mei. Als getuige verwoordt hij zijn dilemma: “Als ik bang was geweest, had ik helemaal niets verklaard. Het is gewoon heel dubbel allemaal en het is lastig. Aan de ene kant wil ik graag vertellen wat er is gebeurd, maar ik wil ook geen namen van andere mensen noemen. Dat dwarsboomt elkaar, zeg maar. Ik word nu gehoord als getuige en niet als verdachte. Als verdachte zou ik iets anders doen dan als getuige. Misschien zou ik dan andere dingen vertellen.”

De rechtbank kan zich niet aan de indruk onttrekken dat verdachte wisselt in zijn proceshouding en na juni 2011 steeds meer oog lijkt te krijgen voor zijn eigen belangen als verdachte. Hij neemt overigens bij de politie op 23 juni en 15 augustus 2011 en ter zitting op 14 februari 2012 als getuige niets terug van wat hij over 30 april en 5 mei heeft gezegd.
De rechtbank verwijst over het verhoor op 22 juni 2011 naar hetgeen hiervoor reeds onder het kopje de politieverhoren is overwogen.

Ter zitting op 3 april 2012 heeft verdachte heel anders verklaard over de gebeurtenissen op 30 april en 5 mei 2011. Deze verklaring wijkt zover af van eerder gegeven verklaringen en van verklaringen van medeverdachten over wat er op 30 april en 5 mei 2011 is gebeurd, dat de rechtbank deze verklaring niet zal betrekken in de beoordeling van zijn eigen aandeel bij de feiten 1 en 2.

B) Als volgend steunbewijs ziet de rechtbank het aangetroffen DNA-materiaal op de borsten van [aangeefster 1] . Uit onderzoek blijkt dat het DNA-profiel van medeverdachte [medeverdachte 3] matcht met dit aangetroffen DNA-profiel36. Het aangetroffen DNA-materiaal in/bij de vagina van [aangeefster 1] matcht met het DNA-profiel van medeverdachte [medeverdachte 7] . Dit bevestigt wederom de verklaring van aangeefster over 30 april.37

Het forensisch materiaal van 5 mei, te weten Y-chromosomaal DNA38 waarvan medeverdachte [medeverdachte 5] niet als donor is uit te sluiten, beschouwt de rechtbank eveneens als steunbewijs. De rechtbank leidt hieruit af dat [aangeefster 1] op 5 mei 2011 met tenmiste één iemand anders dan verdachte seksueel contact heeft gehad.

C) Er is sprake van nog ander steunbewijs, namelijk de waarnemingen van twee vriendinnen van [aangeefster 1] van de inhoud van een telefonisch contact van haar met verdachte. Beiden bevestigen dat hij haar heeft proberen over te halen om met anderen seks te hebben en dat zij aangaf dat niet te willen.

Getuige [getuige 4] verklaart dat zij op vrijdag 30 april 2011 bij [aangeefster 1] is als zij een sms leest die verdachte aan [aangeefster 1] stuurt. Hierin staat “wil je een trio?”. [aangeefster 1] verstuurt dan een sms met de tekst “nee”.39 Getuige [getuige 1] verklaart dat zij een collega is van [aangeefster 1] . Zij gaat op Koninginnedag naar [naam] in [woonplaats] , waar [aangeefster 1] op dat moment is. Als [getuige 1] daar aankomt, zegt [aangeefster 1] dat [A] heel erg boos is geworden op haar omdat zij met een jongen had afgesproken en hij was het daar niet mee eens is. [A] zegt dan tegen [getuige 1] dat zij [aangeefster 1] mee naar huis moet nemen omdat ze anders met die jongen wil afspreken. [getuige 1] zegt toe dat te regelen. Vervolgens wordt [aangeefster 1] gebeld. [getuige 1] hoort haar zeggen dat zij het niet met zijn vrienden gaat doen en daar maakt [getuige 1] uit op dat de jongen vroeg of zij het met zijn vrienden wilde doen. “Wij waren toen nog bij [naam] in [woonplaats] . Toen gingen wij naar huis fietsen. Ik heb haar onderweg een preek gegeven. Zij werd gebeld en het kwam er op neer dat die jongen aan het rondrijden was vlakbij [woonplaats] . Hij zat met vrienden in de auto. Vervolgens sprak zij met hem af op station [woonplaats] . Ze zei dat zij helemaal niet kon omdat zij ongesteld was. Ze ging hem toen sms’en. Maar ze kreeg een sms terug dat het niet uitmaakte. Ik zei nog dat ze niet moest gaan, dat het foute jongens waren”.40

D) Uit het proces-verbaal van bevindingen van wijkagent [verbalisant] volgt dat verdachte vaak op het [adres] komt en daar veel contact heeft met de [bijnaam] , die bestaat uit [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] .41 Dit proces-verbaal geeft steun aan de identificatie van door [aangeefster 1] genoemde verdachten.

E) Uit het buurtonderzoek blijkt dat er vanaf het moment van vertrek van de ouders van verdachte, het een af en aankomen van scooters was met voornamelijk Marokkaanse jongens erop. Deze jongens zijn daar de gehele afwezigheid van de buren gebleven en ook blijven slapen. Hierbij hadden ze ook gezien dat er verschillende meisjes naar binnen gingen. Ze hadden ook gehoord dat het bezoek met veel lawaai en muziek gepaard ging.42 Verschillende buren hebben de moeder van verdachte gebeld omdat het volgens hen uit de hand liep.

F) Het hele dossier overziend beschouwt de rechtbank de verklaringen van andere meisjes die in de week dat de ouders van medeverdachte [verdachte] weg waren (ongeveer 30 april – 5 mei 2011) eveneens als steunbewijs. In de verklaringen van de aangeefsters [aangeefster 2] en [getuige 2] en van de getuige [getuige 5]43 valt op dat ook zij zich overvallen voelden door het aantal aanwezige jongens en dat zij zich daar niet prettig bij voelden. [getuige 3] verklaart dat zij bij het huis van [verdachte] aankwamen en dat daar veel jongens binnen waren. “Ik voelde me niet op mijn gemak omdat er zoveel jongens waren. Ik hou daar niet van. Ik had van tevoren niet verwacht dat er zoveel jongens waren. Ik had verwacht dat alleen die jongens erbij zouden zijn waarmee wij in de auto hadden gezeten.”44 [getuige 2] verklaart dat zij het huis van [verdachte] binnenkwam en een jongen in de keuken zag. “Ik dacht nog: gelukkig is het maar één jongen. Als ik ergens ben en ik voel me niet op mijn gemak, dan heb ik zo’n gevoel. En toen ik hier binnenkwam had ik gelijk dat gevoel”.45 [getuige 5] verklaart dat ze zag dat er wel 6 of 7 jongens voor het raam stonden: “Ik zei in het algemeen tegen de jongens dat we toch met z’n 6-en zouden blijven. Ik keek [verdachte] daarbij aan. [verdachte] zei dat het vrienden waren en dat hij ze niet buiten kon laten staan. Die andere jongens deden ook gewoon de deur open en [verdachte] zat gewoon op de bank. [verdachte] zegt dan dat we veilig waren. [verdachte] zag aan ons dat we schrokken dat er zoveel jongens binnenkwamen.” Ze was bang dat [medeverdachte 3] zou komen want die mocht niet weten dat ze daar was. Ze zat te pingen met [medeverdachte 3] . [medeverdachte 4] pakte haar telefoon af en zei dat ze de waarheid tegen [medeverdachte 3] moest zeggen. Ze verklaart verder dat [medeverdachte 4] aan [medeverdachte 3] heeft laten weten waar ze was en dat die vervolgens kwam. Ook valt op dat zij allen min of meer ernstig zijn lastig gevallen door een of meer jongens die daar waren. [getuige 5] 46 verklaart dat ze door [medeverdachte 3] in het gezicht is gespuwd, dat ze drie keer vrijwillig seks met [medeverdachte 3] heeft gehad maar de laatste keer zonder condoom. Dat wilde ze eigenlijk niet maar ze was verliefd. Ze bleef slapen en [verdachte] is naast haar gaan liggen (“ik zei dat het gewoon maar moest”). Over een andere jongen, [medeverdachte 4] , verklaart ze dat ze later [medeverdachte 3] heeft gepingd omdat [medeverdachte 4] steeds tegen haar wil in aan haar lichaam zat. [medeverdachte 4] probeerde haar te zoenen, raakte haar kont en borst aan.47 Verder verklaart ze dat ze haar haren geverfd heeft omdat ze niet meer herkend wilde worden en bang was.48

Ten slotte valt op dat meisjes wel worden opgehaald, maar niet worden thuisgebracht. Zelfs een van de buren noemt dit fenomeen49.Er lijkt sprake van een patroon.

G) Het volgende bewijsmiddel levert eveneens steun op voor de verklaringen van [aangeefster 1] . Er zijn diverse MSN-contact tussen haar en verdachtes account.

Op 3 mei 2011 vanaf 23:20:22 uur:

[aangeefster 1] : ik wil niet lulig zijn hoor maar wou het niet he

[verdachte] : pff jaaah man wel erg

[aangeefster 1] : en die ene jongen zag dat he

[aangeefster 1] : die zei je wilt niet he ik zo neee

[verdachte] : okee ik zal het goed maken met jou

[verdachte] : sgat

[verdachte] : okee?

[aangeefster 1] : dat valt niet goed te maken

[verdachte] : wrm niet kom op geef het en kans

[aangeefster 1] : neee

[aangeefster 1] : wat een kans?

[verdachte] : mij en kans geven

[aangeefster 1] : waarvoor?

[verdachte] : voor alles

[aangeefster 1] : kanikniet

(……)

[verdachte] : wil het goed mnaken

[verdachte] : met jou

[aangeefster 1] : ik kan dat niet

[aangeefster 1] : weet je hoe pijn me dat heeft gedaan;)

[verdachte] : sgatje kom op

[verdachte] : ik snap het

[verdachte] : tuurlijk

[verdachte] : ma ik kon er ook moeilijk wat aan doen

[aangeefster 1] : nooouu hoe vaak heb ik tegen jou NEEEEEEEEEEEE gezged

[verdachte] : was dronken sgat

[verdachte] : sorry sgat

[verdachte] : zou ik je nummer mogens

[aangeefster 1] : weet je hoe eng ik het vond

[aangeefster 1] : en laatst gingen ze op me ligge met ze 3eee

[aangeefster 1] : ik kon niets50

(……)

[aangeefster 1] : dat valt niet goed te maken [verdachte] , ik d88t ik kan je vertrouwen ik voelde me fijn

[aangeefster 1] : bij jee… en je weet heb kk ervaringen met jongens en dan dit

[verdachte] : jaah sgta

[verdachte] : was niet de bedoelinhg

[verdachte] : dat weet je

[verdachte] : sorry man

[aangeefster 1] : nouikweetnietmeerwatikmoetdenken

[verdachte] : jaah ik snap je

[verdachte] : sorry sgatjee

[verdachte] : geef me ngo 1 kans

[aangeefster 1] : ik kan het niet sorry

[verdachte] : luister [aangeefster 1]

[aangeefster 1] : ik wil het wel maar ik kan het nie

[verdachte] : ik ben nu helemaal alleen thuis

[verdachte] : plz

[verdachte] : ik maak he goed

[verdachte] : ben helemaal ALLEEN

[aangeefster 1] : ja en?

[verdachte] : kan je even langs komen?

[verdachte] : of ik haal je op

[verdachte] : sgat

[aangeefster 1] : neeee durf niet meer

[verdachte] : ben helemaal alleen

[verdachte] : vertrouw me sgat

[aangeefster 1] : kan ik niet51

MSN contact tussen [aangeefster 1] en de gebruiker van verdachte zijn account op 4 mei 2011 vanaf 21:12:56 uur.

[aangeefster 1] : omdat ik niet wat ik moet zegge tegen me ouders

[verdachte] : dat je naa je vriendin gaat ofzo

[verdachte] : plzzz…

[aangeefster 1] : hoeso wil je zo graag? Ik ga tog niet neukeee kan ik niet meer! Je bent tog met vrienden

(……)

[aangeefster 1] : jaaa tuurrlijk wel! Maaaar ik heb ook nu kk gezeik thuis:(! Anders was ik wel

gekomen ik wil ook bij jou zijn

[verdachte] : probeer het voor me dan!

[verdachte] : doe het voor mij

[aangeefster 1] : ja maar wat kan ik zeggee

[verdachte] : je kan van alles zeggen als je dit voor me wilt doen

[aangeefster 1] : ik was al bijna uit huis geplaatst he

[verdachte] : Wrm?

[aangeefster 1] : omdat overal heen ging

[aangeefster 1] : niet thuis kwam

[verdachte] : oow wooow

[verdachte] : ma jah

[verdachte] : probeerhet voor me

[verdachte] : als je zegt dat je me ook leuk vind

(…..)

[aangeefster 1] : maar ik egt geen seks

[verdachte] : met mij

[verdachte] : ?

[aangeefster 1] : nieet met die vrienden van jou

[aangeefster 1] : daar ben ik zo bang voor

[aangeefster 1] : en als je me dan ophaalt dat het weer moetz

[verdachte] : nee nee echt nietschatej 52

Bovenstaande MSN-gesprekken van 3 en 4 mei 2011 tussen [aangeefster 1] en verdachtes account vormen dezelfde bron als de verklaringen van [aangeefster 1] . Niettemin ziet de rechtbank deze wel als een bevestiging van haar verklaringen. Hoewel het de account van verdachte betreft en niet vaststaat wie “ [verdachte] ” op MSN is, neemt [aangeefster 1] tijdens het gesprek wel aan dat het verdachte is, zo blijkt bijvoorbeeld uit haar verklaringen bij de rechter-commissaris. Zij lijkt ervan uit te gaan dat “ [verdachte] ” weet waar zij het over heeft en zij lijkt de reacties van “ [verdachte] ” (die zijn te typeren als meepraten om haar vervolgens te kunnen overhalen opnieuw te komen) niet vreemd te vinden. De rechtbank beschouwt deze MSN-gesprekken daarom als van een andere orde dan haar gesprekken met vriendinnen die haar immers niet op leugens of verdraaiingen zouden kunnen betrappen. Ten aanzien van 5 mei overweegt de rechtbank dat uit de gesprekken duidelijk volgt dat [aangeefster 1] wordt overgehaald om toch te komen op 5 mei. De vermeende ” [verdachte] ” haalt haar niet alleen over maar doet haar ook een suggestie hoe ze het voor elkaar kan krijgen 5 mei te komen (door aan haar aan ouders te zeggen dat ze bij een vriendin gaat logeren).

H) Verklaringen van medeverdachten [medeverdachte 2] , [medeverdachte 7] en [medeverdachte 3] ondersteunen op onderdelen de verklaringen van [aangeefster 1] .

Medeverdachte [medeverdachte 2] bevestigt bij de rechter-commissaris dat [aangeefster 1] bij verdachte in de klas zit. Verdachte is een vriend uit de buurt. Zijn ouders waren op vakantie. De auto van zijn ouders was ook thuis. Er zijn een aantal meisjes geregeld. Omdat verdachte geen rijbewijs heeft, heeft medeverdachte [medeverdachte 2] gereden in de auto van verdachte zijn vader. [aangeefster 1] hebben zij opgehaald in [woonplaats] .53 Het zou best kunnen dat verdachte met [medeverdachte 1] en hem [aangeefster 1] kwamen ophalen in [woonplaats] .54

Medeverdachte [medeverdachte 7] verklaart als getuige bij de rechter-commissaris dat hij op 30 april 2011 in de middag en ’s nachts bij verdachte was. Hij denkt dat verdachte en de medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] er ook waren. Hij kan zich nog herinneren dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 2] met een meisje aankwamen die [aangeefster 1] heet. Dit was rond 18.00 uur. Het tijdstip weet hij niet meer goed. Hij denkt dat hij de volgende ochtend rond 08.00 uur bij verdachte is weggegaan. [aangeefster 1] was er uiteindelijk niet meer. Verdachte en [aangeefster 1] gingen samen naar boven. Hij weet niet meer of verdachte of [aangeefster 1] als eerste naar beneden kwam. Uiteindelijk is [aangeefster 1] wel een keer of twee beneden gekomen om water te drinken. Zij was het enige meisje in het huis. Hij heeft seks gehad met [aangeefster 1] .

Medeverdachte [medeverdachte 3] bevestigt als getuige bij de rechter-commissaris dat de medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 7] de bewuste nacht in de woning van verdachte waren. Hij verklaart dat [aangeefster 1] hem op 30 april 2011 oraal heeft bevredigd. Hij was beneden in de woning, er waren toen allemaal jongens binnen. Die week waren de ouders van verdachte op vakantie. Iedereen liep daar binnen, het was een in- en uitloop van jongens. Het leek wel een buurthuis. [aangeefster 1] was daar ook, hij herkende haar want zij zat bij hem in de klas.

Medeplegen

De verklaringen van [aangeefster 1] bij de politie in combinatie met die op zitting en bij de rechter-commissaris afgelegd en de verklaringen van verdachte bij de politie en ter zitting, houden in dat [aangeefster 1] op 30 april door vijf verdachten is gedwongen tot seksuele handelingen waarbij de verdachten zijn binnengedrongen tegen haar wil. Tegen hen is het medeplegen van verkrachting ten laste gelegd. De rechtbank overweegt dat uit de uitvoeringshandelingen op 30 april, zoals door [aangeefster 1] omschreven, blijkt dat deze precies na elkaar door steeds een ander zijn uitgevoerd. Bijna steeds was het zo dat zodra een jongen naar beneden ging, de volgende jongen alweer de trap op c.q. de kamer in kwam. Verdachte typeert dit als: “… ze stormden steeds als kleine kinderen naar boven”55.Verdachte was steeds in de buurt om te zorgen dat alles ‘rustig’ verliep en dat [aangeefster 1] meewerkte. Uit de contacten tussen verdachte en [aangeefster 1] leidt de rechtbank af dat verdachte de ‘trio’ of het seks hebben door haar met anderen had besproken met een of meer anderen. Ook wist medeverdachte [medeverdachte 2] al dat [aangeefster 1] ongesteld was. Het was met andere woorden bekend wat er ging gebeuren en wat er gebeurde die nacht en wat de toestand van [aangeefster 1] was. De door haar gehoorde opmerking: “We zijn haar niet voor niets gaan halen” en het incident waarbij de jongen die geen seks met [aangeefster 1] wilde de bijnaam “ [bijnaam] ” is gegeven bevestigen dit. Deze feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de conclusie dat sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten.

De rechtbank acht om deze redenen het medeplegen op 30 april bewezen.

De rechtbank overweegt voorts dat uit de uitvoeringshandelingen op 5 mei, zoals door [aangeefster 1] omschreven, blijkt dat die nooit door iemand alleen zijn uitgevoerd. Er was steeds iemand bij die in de meeste gevallen ook zelf uitvoeringshandelingen heeft gepleegd. Bovendien blijkt uit de MSN-gesprekken van 3 en 4 mei 2011 dat [aangeefster 1] is overgehaald om te komen. Er was met andere woorden bekend wat er ging gebeuren en wat er gebeurde. Verdachte wist bovendien wat er op 30 april was gebeurd en heeft zelf aan [aangeefster 1] de garantie gegeven dat ze niet seks met anderen hoefde te hebben. Hij heeft niet ingegrepen. Hij heeft deze nacht zelfs meegedaan.

De rechtbank acht om deze redenen eveneens het medeplegen op 5 mei bewezen.

Ten aanzien van feit 3

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte het onder 3 ten laste gelegde feit heeft begaan. Dit blijkt uit:

- de aangifte56;

- de verklaring van verdachte ter terechtzitting57 waar hij kort en zakelijk weergegeven het feit bevestigt maar dacht dat het om een plagerijtje ging.

Voorlopig oordeel van de rechtbank

Gelet op het voorgaande –in onderling verband en samenhang bezien- acht de rechtbank, bij deze stand van zaken, voorshands wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [aangeefster 1] op 30 april/1 mei en op 5 mei 2011 samen met anderen heeft verkracht en [aangeefster 2] heeft aangerand.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank houdt het oordeel op dit punt aan tot het eindvonnis.

5 De strafbaarheid

5.1

De strafbaarheid van de feiten

De rechtbank houdt het oordeel op dit punt aan tot het eindvonnis.

5.2

De strafbaarheid van verdachte

De rechtbank houdt het oordeel op dit punt aan tot het eindvonnis.

6 De strafoplegging

6.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen jeugddetentie voor de duur van de tijd die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd aan verdachte op te leggen de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (hierna ook: PIJ) en deze dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat in geval van bewezenverklaring volstaan kan worden met jeugddetentie gelijk aan de duur van het voorarrest en daarnaast oplegging van een PIJ met voorwaarden.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na sluiting van het onderzoek is onder beraadslaging gebleken dat het onderzoek in de zaak naar de persoon van verdachte op onderdelen onvolledig is geweest.

De rechtbank stelt vast dat zij in de onderhavige zaak op onderdelen onvoldoende inzicht heeft gekregen in de persoon van verdachte zoals hieronder beschreven. De rechtbank beschikt inzake de afdoening van de zaak over de volgende adviezen:

- het psychologisch onderzoek d.d. 26 augustus 2011, opgesteld door dr. N. Duits,

kinder- en jeugdpsychiater en drs. A. Laurijssen – Timmers, psycholoog;

- het rapport van FORCA d.d. 3 januari 2012, opgesteld door dhr. R. Haveman,

GZ-psycholoog en dhr. D. Matser, kinder- en jeugdpsychiater.

Hoewel er een voorkeur lijkt te bestaan bij de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau jeugdzorg tot het volgen van het rapport en advies van FORCA, constateert de rechtbank dat deze voorkeur niet overtuigend onderbouwd is. Nu de adviezen van de eerste dubbelrapportage en het advies van FORCA elkaar uitsluiten – zowel in diagnose als in de consequentie hiervan (respectievelijk PIJ en voorwaardelijke PIJ) - en het verzoek van de rechtbank op zitting aan de adviseurs om samen te bezien of een eensluidend advies aan de rechtbank mogelijk is geen gevolg heeft gehad, kan de rechtbank op basis van de informatie op dit moment niet tot een passende afdoening komen. Het is enerzijds begrijpelijk dat de verdachte graag uitsluitsel krijgt over de strafzaak die al bijna een jaar voortduurt en zelf een voorkeur heeft voor het advies van FORCA. Anderzijds acht de rechtbank zich op dit moment onvoldoende voorgelicht om tot een zorgvuldige afweging te komen over de vraag welke diagnose en bijbehorend advies met de consequenties hiervan de meest adequate is. Dit te meer omdat beide adviezen zowel de veiligheid van de samenleving als het belang van de verdachte voor ogen hebben.

Verdachte is gemotiveerd voor hulp en begeleiding. De huidige aanpak die is gebaseerd op het advies van FORCA en in de voorwaarden van de schorsing van de voorlopige hechtenis is vormgegeven, is voor verdachte het minst ingrijpend, en lijkt bovendien aan te sluiten bij zijn wensen. Deze aanpak lijkt vooralsnog aan te slaan – zij het dat de rechtbank zich realiseert dat die aanpak nog maar recent is gestart. In deze omstandigheden acht de rechtbank het verantwoord dat zij het onderzoek zal heropenen en zal schorsen teneinde te verwijzen naar de rechter-commissaris om een nieuw deskundigenadvies, omtrent de persoon van verdachte [verdachte] , diens toerekeningsvatbaarheid en de consequenties van de meningen over beide elementen voor de afdoening van de strafzaak, te laten opstellen.

Alles afwegende acht de rechtbank het alvorens eindvonnis te kunnen wijzen noodzakelijk dat nader onderzoek wordt gedaan zoals hierboven beschreven. Daartoe zal de rechtbank het onderzoek ter zitting heropenen, de behandeling voor onbepaalde tijd aanhouden tot een nader te bepalen datum en de zaak verwijzen naar de rechter-commissaris met het verzoek in overleg met het NIFP een deskundige te benoemen.

De opdracht aan de deskundige houdt in om op basis van de eerder hierboven genoemde rapportages en bevindingen van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau jeugdzorg en op basis van de ervaringen van de Bascule aanvullend aan de rechtbank te rapporteren over de vraag welke diagnose de deskundige bij verdachte kan vaststellen en welke interventie en behandeling in dit geval passend is. Daarbij kan de rechtbank zich voorstellen dat de deskundige een belangrijk deel van het onderzoek baseert op de reeds in het dossier aanwezige adviezen waarna het aan de deskundige is om aanvullend met verdachte en diens ouders te spreken. De rechtbank realiseert zich dat dit aanvullende onderzoek belastend is voor verdachte en zijn ouders maar oordeelt dit noodzakelijk om tot een zorgvuldige afweging bij beslissing te komen.

De rechtbank verzoekt aan de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau jeugdzorg voor de volgende zitting een aanvullende rapportage op te stellen over de dan actuele stand van zaken over verdachte en opnieuw advies uit te brengen en daarin de ervaringen met de Bascule en het nieuwe deskundigenrapport te betrekken.

Na hervatting van het onderzoek ter terechtzitting zullen op de voet van artikel 317, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering de officier van justitie, de verdachte en de raadsman in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord.

Het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat op een nader te bepalen terechtzitting, bij voorkeur in de maand juni.

7 De beslissing

De rechtbank:

- heropent het onderzoek;

- bepaalt dat het onderzoek wordt hervat bij voorkeur in juni 2012

- stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken bij deze rechtbank;

- beveelt de oproeping van verdachte, zijn ouders, zijn raadsman, de Raad voor de kinderbescherming, bureau jeugdzorg en de slachtoffers evenals de nieuw te benoemen deskundige tegen het tijdstip waarop het onderzoek ter terechtzitting wordt hervat.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Killian, voorzitter, tevens kinderrechter, mr. P.W.G. de Beer en mr. A.M. Crouwel, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. van der Meulen, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 20 april 2012.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

Primair

hij op of omstreeks 30 april 2011 en/of 1 mei 2011 te Utrecht, althans in het

arrondissement Utrecht,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld

en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [aangeefster 1] heeft gedwongen tot het ondergaan

van handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel

binnendringen van het lichaam, namelijk het door verdachte en/of zijn

mededader(s) :

- één of meermalen betasten en/of kussen en/of likken van een/de borst(en) van

die [aangeefster 1] , en/of

- één of meermalen brengen en/of houden van de penis in de mond van die

[aangeefster 1] , en/of

- één of meermalen brengen en/of houden van de penis in de vagina van die

[aangeefster 1] ,

en het geweld en andere feitelijkhe(i)d(en) en de bedreiging met geweld en de

bedreiging met andere feitelijkhe(i)d(en) hebben bestaan uit het meermalen,

althans eenmaal,

ondanks dat die [aangeefster 1] aan hem / hen kenbaar maakte dat zij niet (verder)

wilde, doorgaan met één of meer (van de voorgenoemde) seksuele handeling(en)

en/of het creëren van een bedreigende situatie voor die [aangeefster 1] , onder meer

door [terwijl die [aangeefster 1] meermalen had gezegd / aangegeven dat zij geen seks

wilde hebben met (een) (andere) jongen(s)/man(nen)] :

- die [aangeefster 1] vast te pakken bij een arm en/of een schouder en/of haar

(vervolgens) (over enige afstand) te sleuren/trekken richting een bed en/of

een mededader en/of vervolgens een hand van die mededader vast te pakken en

op een been en/of de vagina van die [aangeefster 1] te leggen, en/of

- tegen die [aangeefster 1] te zeggen : "je moet niet kletsen maar ketsen" en/of "nou

eventjes, dan mag je wat drinken" en/of "je moet niet zo zeuren", althans

(telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- één of meermalen met een/de hand(en) het hoofd van die [aangeefster 1] vast te

houden en/of (steeds) (met kracht) tegen het (achter)hoofd van die [aangeefster 1]

te duwen en aldus die [aangeefster 1] te dwingen om te pijpen, en/of

- die [aangeefster 1] te bespringen (terwijl zij op een bed zat/lag) en/of

(vervolgens) haar broek uit te treken, en/of die [aangeefster 1] (terug) op bed te

duwen, en/of

- die [aangeefster 1] tegen te houden toen ze de slaapkamer wilde verlaten, en/of

- ( aldus) misbruik te maken van een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend

overwicht (veroorzaakt door onder andere de lichamelijke verschillen tussen

hem en/of zijn mededader(s) en/of het getalsmatige overwicht van verdachte

en/of zijn mededader(s) tegenover die [aangeefster 1] );

art 242 Wetboek van Strafrecht

art 248 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

[medeverdachte 2] en/of een of meer anderen, op of omstreeks 30 april 2011 en/of 1 mei

2011 te Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld

en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) [aangeefster 1] heeft gedwongen tot het ondergaan

van handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel

binnendringen van het lichaam, namelijk het door verdachte en/of zijn

mededader(s) :

- één of meermalen betasten en/of kussen en/of likken van een/de borst(en) van

die [aangeefster 1] , en/of

- één of meermalen brengen en/of houden van de penis in de mond van die

[aangeefster 1] , en/of

- één of meermalen brengen en/of houden van de penis in de vagina van die

[aangeefster 1] ,

en het geweld en andere feitelijkhe(i)d(en) en de bedreiging met geweld en de

bedreiging met andere feitelijkhe(i)d(en) hebben bestaan uit het meermalen,

althans eenmaal,

ondanks dat die [aangeefster 1] aan hem / hen kenbaar maakte dat zij niet (verder)

wilde, doorgaan met één of meer (van de voorgenoemde) seksuele handeling(en)

en/of het creëren van een bedreigende situatie voor die [aangeefster 1] , onder meer

door [terwijl die [aangeefster 1] meermalen had gezegd / aangegeven dat zij geen seks

wilde hebben met (een) (andere) jongen(s)/man(nen)] :

- één of meermalen met een/de hand(en) het hoofd van die [aangeefster 1] vast te

houden en/of (steeds) (met kracht) tegen het (achter)hoofd van die [aangeefster 1]

te duwen en aldus die [aangeefster 1] te dwingen om te pijpen, en/of

- die [aangeefster 1] te bespringen (terwijl zij op een bed zat/lag) en/of

(vervolgens) haar broek uit te treken, en/of die [aangeefster 1] (terug) op bed te

duwen, en/of

- die [aangeefster 1] tegen te houden toen ze de slaapkamer wilde verlaten, en/of

- ( aldus) misbruik te maken van een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend

overwicht (veroorzaakt door onder andere de lichamelijke verschillen tussen

hem en/of zijn mededader(s) en/of het getalsmatige overwicht van verdachte

en/of zijn mededader(s) tegenover die [aangeefster 1] )

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op een of meer

tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 april 2011 tot en met 1 mei 2011

te Utrecht en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest

door opzettelijk:

 • -

  contact te zoeken en/of te onderhouden met die [aangeefster 1] en/of

 • -

  die [aangeefster 1] uit te nodigen en/of over te halen om te komen naar zijn,

verdachtes, woning, in elk geval de woning waar hij, verdachte (ten tijde

van voornoemd feit) woont/woonde en/of

- terwijl hij wist dat voornoemde mededader(s) toen en daar in die woning

aanwezig waren / zouden zijn en/of

- ( aldus) die woning ter beschikking te stellen aan voornoemde mededader(s)

voor het plegen van onderhavig feit, en/of

- die [aangeefster 1] en/of voornoemde mededader(s) aan te moedigen/sporen seksuele

handelingen met elkaar te verrichten door die [aangeefster 1] en voornoemde

mededader(s) te bewegen naar bed te gaan / op een bed te gaan zitten/liggen

en/of (daarbij) een hand van die [medeverdachte 2] te leggen op een been en/of de

vagina van die [aangeefster 1] en/of te zeggen : "je moet niet kletsen maar ketsen"

en/of "je moet niet zo zeuren", althans (telkens) woorden van gelijke aard

of strekking;

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 242 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 5 en/of 6 mei 2011 te

Utrecht, althans in het arrondissement Utrecht,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld

en/of een andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld en/of een

andere feitelijkheid [aangeefster 1] heeft gedwongen tot het ondergaan

van handelingen die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel

binnendringen van het lichaam, namelijk het door verdachte en/of zijn

mededader(s) :

- één of meermalen betasten / wrijven over de/een (boven)be(e)n(en) en/of

heupen, in elk geval van / over diverse plaatsen van het lichaam van die

[aangeefster 1] , en/of

- één of meermalen brengen en/of houden van de penis in de mond van die

[aangeefster 1] , en/of

- één of meermalen slaan met de penis in het gezicht, in elk geval tegen het

hoofd van die [aangeefster 1] , en/of

- één of meermalen brengen en/of houden van de penis in de vagina van die

[aangeefster 1] ,

en het geweld en andere feitelijkhe(i)d(en) en de bedreiging met geweld en de

bedreiging met andere feitelijkhe(i)d(en) hebben bestaan uit het meermalen,

althans eenmaal,

ondanks dat die [aangeefster 1] aan hem / hen kenbaar maakte dat zij niet (verder)

wilde, doorgaan met één of meer (van de voorgenoemde) seksuele handeling(en)

en/of het creëren van een bedreigende situatie voor die [aangeefster 1] , onder meer

door:

- die [aangeefster 1] een klap te geven, en/of

- achter die [aangeefster 1] te staan en/of daarbij een mes/vijl/briefopener, in elk

geval een scherp voorwerp, te houden/halen tegen/langs de nek/hals van die

[aangeefster 1] en/of (daarbij) tegen die [aangeefster 1] te zeggen : "geef me een kusje",

althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- één of meermalen (terwijl die [aangeefster 1] op bed lag) (gedurende enige tijd) die

[aangeefster 1] vast te pakken en/of vast te houden bij de schouders en/of arm(en),

en/of (terwijl die [aangeefster 1] aldus werd vastgehouden) haar broek en/of

onderbroek uit te trekken, en/of daarbij te zeggen tegen zijn mededader(s) :

"steek 'm er in dan" en/of tegen die [aangeefster 1] : "ik ben toch bij je schatje,

het komt goed" en/of "doe maar rustig, ik ben bij je", en/of "werk gewoon

mee" in elk geval (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

(vervolgens, terwijl die [aangeefster 1] tegenstribbelde) één of meermalen met de

penis de vagina van die [aangeefster 1] te penetreren, en/of

- één of meermalen met een/de hand(en) het hoofd van die [aangeefster 1] vast te

houden en/of (daarbij de haren van die [aangeefster 1] vast te houden en/of aan die

haren te trekken) en/of (telkens) (met kracht) tegen het (achter)hoofd van

die [aangeefster 1] te duwen en/of (aldus) die [aangeefster 1] te dwingen om hem en/of zijn

mededader(s) te pijpen, en/of

- op die [aangeefster 1] te gaan zitten en/of daarbij te zeggen dat die [aangeefster 1] niet

wegkon (omdat verdachte en/of zijn mededader 90 kilo woog), en/of

- de keel/hals van die [aangeefster 1] vast te pakken en/of in die keel/hals te

knijpen en/of

- ( aldus) misbruik te maken van een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend

overwicht (veroorzaakt door onder andere de lichamelijke verschillen tussen

hem en/of zijn mededader(s) en/of het getalsmatige overwicht van verdachte

en/of zijn mededader(s) tegenover die [aangeefster 1] );

art 242 Wetboek van Strafrecht

art 248 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 5 mei 2011 te Utrecht, althans in het arrondissement

Utrecht,

door geweld en/of een andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld

en/of een andere feitelijkheid [aangeefster 2] heeft gedwongen tot het plegen en/of

dulden van een of meer ontuchtige handelingen, namelijk het door verdachte :

 • -

  één of meermalen aanraken/betasten van de kont en/of de vagina en/of

 • -

  met kracht) knijpen in, in elk geval betasten van, een borst en/of de

vagina,

en het geweld en andere feitelijkhe(i)d(en) en de bedreiging met geweld en de

bedreiging met andere feitelijkhe(i)d(en) hebben bestaan uit het meermalen,

althans eenmaal,

- terwijl hij, verdachte, op/in een overloop/gang, in elk geval in een

kleine ruimte, stond en/of die [aangeefster 2] hem wilde passeren en/of terwijl die

[aangeefster 2] hem, verdachte, had aangegeven dat hij haar niet moest aanraken,

- onverhoeds aanraken/betasten van de kont en/of vagina en/of (met kracht)

knijpen in een borst van die [aangeefster 2] , en/of

- ( vervolgens, terwijl die [aangeefster 2] hem, verdachte, een klap gaf en/of schreeuwde

en/of hem, verdachte, wegduwde, in elk geval probeerde weg te duwen)

doorgaan met voornoemde handeling(en) en/of (met kracht) knijpen in, in elk

geval betasten van, de vagina;

art 246 Wetboek van Strafrecht

1 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 62/63 van het proces-verbaal dossiernummer 2011098257, in de wettelijke vorm opgemaakt en doorgenummerd van 1 tot en met 2058.

2 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 63/64 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

3 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 64/65 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

4 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 66 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

5 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 67/68 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

6 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 69 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

7 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 69 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

8 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 71 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

9 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 72-74 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

10 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 75-77 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

11 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 77/78 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

12 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 78-81 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

13 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 81 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

14 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 82-85 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

15 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 82-85 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

16 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 88/89 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

17 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 90/91 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

18 Proces-verbaal van aangifte van [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 92-94 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

19 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 726 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

20 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 729 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

21 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 730/731 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

22 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 735 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

23 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 731 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

24 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 735-737 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

25 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 739/740 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

26 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 741-743 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

27 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 743-750 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

28 Proces-verbaal van aangifte [aangeefster 1] , opgenomen op pagina 751-753 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

29 Proces-verbaal van getuigenverhoor van [aangeefster 1] zitting van 17 februari 2011 en proces-verbaal van getuigenverhoor van [aangeefster 1] bij de rechter-commissaris van 19 maart 2011.

30 Arresten van de Hoge Raad d.d. 6 maart 2012 NJ BQ6144 en NJ BS7910.

31 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , opgenomen op pagina 1041 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

32 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , opgenomen op pagina 1084 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

33 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , opgenomen op pagina 1086 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

34 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , opgenomen op pagina 1048 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

35 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , opgenomen op pagina 1049 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal

36 Het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Den Haag d.d. 14 januari 2012, opgemaakt door dr. [M] .

37 Het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Den Haag d.d. 14 januari 2012, opgemaakt door dr. [M] .

38 Het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Den Haag d.d. 16 november 2011, opgemaakt door dr. [M] .

39 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] , opgenomen op pagina 265 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

40 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , opgenomen op pagina 253-256 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

41 Proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 169 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

42 Proces-verbaal van bevindingen, opgenomen op pagina 221/222 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

43 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , opgenomen op pagina 607 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

44 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] bij de rechter-commissaris d.d. 18 januari 2012.

45 Proces-verbaal van verhoor benadeelde [getuige 2] , opgenomen op pagina 443 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

46 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , opgenomen op pagina 605, 606, 608, 609 en 610 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

47 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , opgenomen op pagina 611 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

48 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , opgenomen op pagina 611 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

49 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 6] , opgenomen op pagina 228 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

50 Proces-verbaal van bevindingen MSN gesprekken, opgenomen op pagina 316 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

51 Proces-verbaal van bevindingen MSN gesprekken, opgenomen op pagina 317 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

52 Proces-verbaal van bevindingen MSN gesprekken, opgenomen op pagina 319/320 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

53 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] , opgenomen op pagina 1265 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

54 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] , opgenomen op pagina 1266 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

55 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , opgenomen op pagina 1085 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

56 Proces-verbaal van aangifte van [getuige 3] , opgenomen op pagina 559/560 van het onder voetnoot 1 genoemde proces-verbaal.

57 Verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 3 april 2012.