Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV9971

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
06-03-2012
Datum publicatie
26-03-2012
Zaaknummer
16-600482-11 (tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

tussenbeslissing vordering TUL

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/600482-11 (tul)

Tussenbeslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging ex artikel 14g van het wetboek van strafrecht.

In de zaak van de officier van justitie onder het hierboven genoemde parketnummer tegen

[verdachte],

geboren op [1976] te [geboorteplaats],

wonende te [adres] [woonplaats],

raadsvrouw mr. M.P. Hilhorst, advocaat te Utrecht,

heeft de officier van justitie de tenuitvoerlegging gevorderd van een aan veroordeelde opgelegde straf. Op deze vordering heeft de rechtbank de volgende beslissing gegeven.

1 De procedure.

De procedure blijkt onder meer uit de volgende stukken:

- het vonnis van de meervoudige strafkamer van deze rechtbank d.d. 5 september 2011;

- de vordering van de officier van justitie d.d. 15 februari 2012;

- de overige stukken;

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting op 6 maart 2012 is de officier van justitie gehoord.

Tevens is de veroordeelde gehoord, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M.P. Hilhorst, advocaat te Utrecht.

2 De beoordeling.

Aan veroordeelde is bij voormeld vonnis een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 167 dagen met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het wetboek van strafrecht, waarvan

90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, met als bijzondere voorwaarden:

* dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens Centrum Maliebaan, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. Daartoe moet veroordeelde zich binnen 3 dagen na het vonnis melden bij de reclassering van Centrum Maliebaan op het adres Tolsteegsingel 2a te Utrecht. Hierna moet hij zich gedurende door reclassering Centrum Maliebaan bepaalde perioden blijven melden zo frequent als reclassering Centrum Maliebaan gedurende deze perioden nodig acht;

* dat de veroordeelde moet deelnemen aan een cognitieve vaardigheidstraining;

* dat de veroordeelde moet deelnemen aan een leefstijltraining;

* dat de veroordeelde zich dient te laten behandelen in een ambulante setting van de Waag te Utrecht.

Voormeld vonnis is onherroepelijk geworden op 20 september 2011.

Blijkens inlichtingen van de reclassering GGZ Centrum Maliebaan d.d. 23 januari 2012 heeft veroordeelde zich niet gehouden aan de bijzondere voorwaarden.

Ter terechtzitting heeft de veroordeelde onder meer aangevoerd dat hij in de veronderstelling verkeerde dat namens hem appèl was ingesteld tegen bovenvermeld vonnis en dat hij daardoor niet aan de voorwaarden diende te voldoen.

De raadsvrouw heeft bevestigd dat namens veroordeelde appèl in deze zaak is ingesteld. De appèl-akte ligt op kantoor en zij is vergeten deze mee te nemen naar de zitting.

3 De onvolledigheid van het onderzoek ter terechtzitting.

Na sluiting van het onderzoek is de rechtbank tijdens de beraadslaging gebleken dat het onderzoek in onderhavige zaak niet volledig is.

De rechtbank zal de raadsvrouw in de gelegenheid stellen om het verweer dat er appèl is ingesteld tegen bovenvermeld vonnis te onderbouwen door overlegging van de appèl-akte aan de rechtbank.

Derhalve zal de rechtbank het onderzoek heropenen, vervolgens schorsen en de verdediging opdragen de appèl-akte aan de rechtbank over te leggen.

Het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat op 23 april 2012 om 12:00 uur.

4 De beslissing.

De rechtbank:

- heropent het onderzoek en schorst dit tot 23 april 2012 om 12:00 uur;

- draagt de verdediging op de appèl-akte binnen 48 uur na verzending van deze beslissing aan de rechtbank over te leggen;

- beveelt dat het onderzoek ter terechtzitting op 23 april 2012 om 12:00 uur zal worden hervat;

- beveelt de oproeping van veroordeelde en diens raadsvrouw, mr. M.P. Hilhorst, tegen

23 april 2012 om 12:00 uur.

Deze beslissing is gegeven door mr. J. Ebbens, voorzitter, mr. J.M. Bruins en

mr. Y.M.J.I. Baauw-de Bruijn, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier

mr. P.A.B. Kleemans en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 6 maart 2012.

mr. Bruins is niet in de gelegenheid deze beslissing mee te ondertekenen.