Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV1628

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
04-01-2012
Datum publicatie
24-01-2012
Zaaknummer
16/711763-10 [P]
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezit en verspreiden grote hoeveelheid kinderporno (op enig moment 110.930 foto's, 101.984 thumbnails en 1.343 films met kinderporno in zijn bezit). Gewoonte. Valse aangifte. Verdachte enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Beslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/711763-10 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 januari 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1975] te [geboorteplaats],

wonende te [adres], [woonplaats]

raadsman mr. P.J.G. van der Donck, advocaat te Houten

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 21 december 2011, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1.A.: op een of meer tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 26 mei 2011 110.930 foto’s, 101.984 thumbnails en 1.343 films met kinderporno heeft verspreid door het verzenden via e-mail en/of heeft ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad en dat verdachte van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt

en/of

feit 1.B.: op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2010 tot en met 26 mei 2011 110.930 foto’s, 101.984 thumbnails en 1.343 films met kinderporno heeft verworven en/of aangeboden door deze te plaatsen/ter beschikking te stellen in een openstaande “peer-to-peer” map via het softwareprogramma Gigatribe en dat verdachte van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

feit 2: op 27 januari 2009 een valse aangifte heeft gedaan.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaardingen geldig zijn, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen reden is voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte al hetgeen hem ten laste is gelegd heeft begaan en baseert zich daartoe op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen alsmede de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 21 december 2011.

4.2 Het standpunt van de verdediging

Ook de verdediging acht de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

Aangezien verdachte al het hem tenlastegelegde heeft bekend te hebben gepleegd en de verdediging niet een vrijspraak heeft bepleit, volstaat de rechtbank met toepassing van het bepaalde in artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering, met een opsomming van de bewijsmiddelen.

De rechtbank acht de tenlastegelegde feiten bewezen gelet op:

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 21 december 2011;

- het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 27 mei 2011;

- het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 26 mei 2011;

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia) d.d. 30 december 2010;

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia) d.d. 18 november 2010;

- het proces-verbaal van bevindingen (multimedia) d.d. 9 november 2010;

- het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige] d.d. 8 september 2010;

- het proces-verbaal (KL/2010-07708) d.d. 11 augustus 2010;

- het proces-verbaal van aangifte door [verdachte], zijnde verdachte, d.d. 27 januari 2009.

In het tenlastegelegde feit 1 onder A en B staan aantallen, te weten 110.930 foto’s, 101.984 thumbnails en 1.343 films, maar die precieze aantallen waren er alleen op de datum waarop de afbeeldingen zijn aangetroffen door de politie. Verdachte had die aantallen niet in de gehele tenlastegelegde periode. De rechtbank zal daarom volstaan met de aanduiding “een groot aantal”.

Uit de bewijsmiddelen is het de rechtbank duidelijk geworden dat de verdachte gedurende een groot aantal jaren de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd. Daarom zal de rechtbank bewezen achten dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van de tenlastegelegde feiten 1 onder A en B.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1. A.

op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 26 mei 2011, te Houten, (telkens) een groot aantal afbeeldingen, thumbnails en films, telkens heeft verspreid door het verzenden via g-mail/e-mail en in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken en/of schijnbaar was betrokken en welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer:

-het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en een vinger) door zichzelf en door een volwassen man van het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

(onder meer afbeeldingen: ovj03 op pag. 503 en/of ovj33 op pag. 563 en/of ovj34 op pag. 563 en/of ovj35 op pag. 563 en/of onder meer film(s)/video('s): ovj24 en/of ovj25 op pag. 509-511 van het proces-verbaal)

en

-het betasten en likken van de vagina en het houden van een vinger tussen de schaamlippen en het drukken van een (stijve) penis in/tegen de vagina van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft bereikt en door zichzelf

(onder meer afbeeldingen: ovj03 op pag. 503 en/of ovj05 op pag. 503 en/of ovj06 op pag. 504 en/of ovj09 op pag. 505 en/of ovj13 op pag. 506 en/of ovj15 op pag. 507 en/of ovj19 op pag. 508 en/of ovj20 op pag. 508 en/of ovj22 op pag. 509 en/of ovj29 op pag. 561 en 562 en/of ovj30 op pag. 562 en/of ovj32 op pag. 562 en 563 van het proces-verbaal)

en

-het (laten) vasthouden en in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een volwassen man door personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

(onder meer afbeeldingen: ovj04 op pag. 503 en/of ovj08 op pag. 504 en 505 en/of ovj16 op pag. 507 en/of ovj17 op pag. 507 en 508 en/of ovj21 op pag. 509 en/of onder meer film(s)/video('s): ovj24 op pag. 509 en 510 van het proces-verbaal)

en

-het houden van een (stijve) penis naast het gezicht/lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

(onder meer afbeeldingen: ovj31 op pag. 562 en/of ovj33 op pag. 564 van het proces-verbaal)

en

-het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en in (een) erotisch getinte houding(en) poseren die niet bij hun leeftijd past/passen en waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(onder meer afbeeldingen: ovj01 op pag. 502 en/of ovj02 op pag. 502 en/of ovj07 op pag. 504 en/of ovj10 op pag. 505 en/of ovj11 op pag. 505 en 506 en/of ovj12 op pag. 506 en/of ovj14 op pag. 506 en 507 en/of ovj18 op pag. 508 en/of ovj20 op pag. 508 en/of ovj23 op pag. 509 en/of ovj26 op pag. 560 en/of ovj27 op pag. 560 en 561 en/of ovj28 op pag. 561 en/of ovj29 op pag. 561 en 562 van het proces-verbaal)

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

en

B.

op één of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2010 tot en met 26 mei 2011, te Houten, (telkens) een groot aantal afbeeldingen, thumbnails en films telkens heeft verworven en aangeboden, door het plaatsen/ter beschikking stellen in een openstaande P2Pmap [Gigatribe], terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken en/of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer:

-het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en een vinger) door zichzelf en door een volwassen man van het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

(onder meer afbeeldingen: ovj03 op pag. 503 en/of ovj33 op pag. 563 en/of ovj34 op pag. 563 en/of ovj35 op pag. 563 en/of onder meer film(s)/video('s): ovj24 en/of ovj25 op pag. 509-511 van het proces-verbaal)

en

-het betasten en likken van de vagina en het houden van een vinger tussen de schaamlippen en het drukken van een (stijve) penis in/tegen de vagina van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft bereikt en door zichzelf

(onder meer afbeeldingen: ovj03 op pag. 503 en/of ovj05 op pag. 503 en/of ovj06 op pag. 504 en/of ovj09 op pag. 505 en/of ovj13 op pag. 506 en/of ovj15 op pag. 507 en/of ovj19 op pag. 508 en/of ovj20 op pag. 508 en/of ovj22 op pag. 509 en/of ovj29 op pag. 561 en 562 en/of ovj30 op pag. 562 en/of ovj32 op pag. 562 en 563 van het proces-verbaal)

en

-het (laten) vasthouden en in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een volwassen man door personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

(onder meer afbeeldingen: ovj04 op pag. 503 en/of ovj08 op pag. 504 en 505 en/of ovj16 op pag. 507 en/of ovj17 op pag. 507 en 508 en/of ovj21 op pag. 509 en/of onder meer film(s)/video('s): ovj24 op pag. 509 en 510 van het proces-verbaal)

en

-het houden van een (stijve) penis naast het gezicht/lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

(onder meer afbeeldingen: ovj31 op pag. 562 en/of ovj33 op pag. 564 van het proces-verbaal)

en

-het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en in (een) erotisch getinte houding(en) poseren die niet bij hun leeftijd past/passen en waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(onder meer afbeeldingen: ovj01 op pag. 502 en/of ovj02 op pag. 502 en/of ovj07 op pag. 504 en/of ovj10 op pag. 505 en/of ovj11 op pag. 505 en 506 en/of ovj12 op pag. 506 en/of ovj14 op pag. 506 en 507 en/of ovj18 op pag. 508 en/of ovj20 op pag. 508 en/of ovj23 op pag. 509 en/of ovj26 op pag. 560 en/of ovj27 op pag. 560 en 561 en/of ovj28 op pag. 561 en/of ovj29 op pag. 561 en 562 van het proces-verbaal)

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

op 27 januari 2009 te Nieuwegein aangifte heeft gedaan dat een strafbaar feit was gepleegd, wetende dat dat feit niet was gepleegd, immers heeft verdachte toen aldaar ten overstaan van [buitengewoon opsporingsambtenaar] (Medewerker Service C van politie Utrecht, district Lekstroom, buitengewoon opsporingsambtenaar) opzettelijk in strijd met de waarheid aangifte gedaan van een te Houten gepleegde computervredebreuk ([toen] strafbaar gesteld in artikel 138a Wetboek van Strafrecht).

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

5.1 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Feit 1.A.: Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, terwijl hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte maakt.

Feit 1.B.: Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven en aanbieden, terwijl hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte maakt.

Feit 2: Aangifte doen dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is.

5.2 De strafbaarheid van verdachte

De rechtbank heeft kennis genomen van de Pro Justitia rapportage van psychologisch onderzoek betreffende verdachte d.d. 2 september 2011 van M.H. Enklaar, psycholoog, in verband met het ten laste gelegde. In dit rapport wordt onder meer het volgende geconstateerd.

Aanwijzingen voor een psychiatrisch toestandsbeeld zijn afwezig. Betrokkene is lijdende aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van een milde vorm van autisme geclassificeerd als Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven en pedofilie van het niet-exclusieve type. Betrokkene heeft besef gehad van de wederrechtelijkheid van zijn handelen, maar is vanuit zijn pedofilie enigszins beperkt in de mate waarin hij zijn gedrag conform dit inzicht kan sturen. Naast de seksuele aantrekking van het pornografisch beeldmateriaal, had het downloaden ervan voor betrokkene de functie van coping. De obsessieve wijze waarop betrokkene de laatste periode aan het downloaden was (het proces van zoeken en downloaden, het sorteren van de afbeeldingen, uiteindelijk gevolgd door een seksuele ontlading) kan gezien worden als een methode van verdachte om spanningen te reguleren, hetgeen passend is bij zijn autisme spectrum stoornis. Bij de aanvang van het downloaden heeft de pedofilie primair een rol gespeeld, maar bij het in stand houden van het downloaden heeft zijn autisme spectrum stoornis met name invloed gehad op betrokkenes gedragskeuzes. Geadviseerd wordt om betrokkene enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te achten ten aanzien van de hem tenlastegelegde feiten.

De rechtbank neemt de conclusie uit het rapport van de psycholoog over en oordeelt dat het ten laste gelegde in enigszins verminderde mate aan verdachte moet worden toegerekend.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft een afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen van verdachte om niet terug te gaan naar de gevangenis en anderzijds de belangen van de slachtoffers van kinderporno welke vragen om een forse straf. Hij heeft daarbij gelet op de grootte van de verzameling, de tijdsduur waarbinnen de tenlastegelegde feiten zijn gepleegd, de ernst en aard van de feiten alsmede het feit dat verdachte mede verantwoordelijk moet worden gehouden voor het enorme leed dat de kinderen die zijn misbruikt ten behoeve van het kinderpornografisch materiaal, is aangedaan. De officier van justitie heeft ondermeer overwogen dat een groot deel van het materiaal ziet op grof misbruik van heel jonge kinderen en dat verdachte in weerwil van de bewijsmiddelen afstand lijkt te nemen van zijn betrokkenheid bij bedoeld materiaal. Hij meent dat de belangen van verdachte moeten wijken en heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich houdt aan aanwijzingen gegeven door de reclassering, ook als dit inhoudt dat verdachte zich laat behandelen bij De Waag of een soortgelijke instelling.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een strafmaatverweer gevoerd. De raadsman heeft hiertoe aangevoerd dat verdachte direct na het uitkomen van de zaak alle mogelijkheden voor hulpverlening heeft omarmd en zichzelf actief heeft getoond door direct contact op te nemen met De Waag, waar hij thans vanaf 7 oktober 2010 onder behandeling is. Verdachte heeft psychische hulp geaccepteerd en hij heeft relatietherapie en groepstherapie. Ook heeft verdachte vrijwillig ingestemd met medicatiegebruik. Verdachte heeft zijn sociaal netwerk volledig ingelicht over zijn problematiek en zijn thuissituatie is hier met betrekking tot het computergebruik inmiddels op afgestemd door middel van een computerfilter die pornografische afbeeldingen tegenhoudt en een verbod op toegang tot de computer bij afwezigheid van zijn vrouw. Verdachte heeft een vrouw en drie kinderen. Ook heeft verdachte een huis en een baan en hij is hoofdkostwinner van zijn gezin. Indien aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd raakt hij zijn huis en zijn baan kwijt, wat betekent dat zijn vrouw en kinderen ook worden gestraft. De verdediging verzoekt derhalve geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, maar een andere strafmodaliteit te zoeken waarbij voornoemde belangen van verdachte en zijn gezin in ogenschouw worden genomen. Verdachte zal zijn behandeling bij de Waag continueren, aldus de raadsman.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte.

Wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. Voor het bepalen van de straf is de periode, het aantal kinderpornografische afbeeldingen en films die verdachte in zijn bezit had, de leeftijd van de kinderen op deze afbeeldingen en films en de aard van de handelingen waartoe kinderen zijn gedwongen van belang. In de onderhavige zaak heeft verdachte een zeer grote hoeveelheid afbeeldingen, films en thumbnails met kinderporno in zijn bezit gehad en zijn collectie gedurende meerdere jaren steeds verder uitgebreid. Op enig moment had verdachte een hoeveelheid van 110.930 foto’s, 101.984 thumbnails en 1.343 films met kinderporno in zijn bezit. Ook heeft verdachte kinderporno verspreid via e-mail en aangeboden door middel van een “peer-to-peer”-softwareprogramma. Op een groot aantal van de voornoemde afbeeldingen en films zijn seksuele handelingen met of door minderjarigen zichtbaar. Het gaat daarbij om kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 14 jaar. Kinderen van die leeftijd worden onder andere op verschillende manieren gepenetreerd door een volwassen persoon en op verschrikkelijke wijze misbruikt. Verdachte had onder meer kinderporno van het walgelijkste soort en verspreidde die om zelf andere kinderporno te kunnen downloaden.

Kinderporno is bijzonder ongewenst en verwerpelijk, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd worden. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook diegenen die kinderporno verzamelen en verspreiden. De betrokken jeugdigen en kinderen worden vaak nog lang met de schadelijke gevolgen van het seksueel misbruik geconfronteerd. De rechtbank heeft geconstateerd dat verdachte zich geen rekenschap heeft gegeven van de verschrikkingen die de seksueel misbruikte kinderen hebben doorgemaakt en mogelijk op latere leeftijd nog doormaken als gevolg van het vervaardigen van de kinderporno. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

Verdachte heeft tevens ten overstaan van de politie aangifte gedaan van computervredebreuk, terwijl hij wist dat dit feit niet gepleegd was. Door het doen van deze valse aangifte heeft verdachte de politie onnodig belast en aan het werk gezet. De rechtbank neemt dit verdachte kwalijk, temeer omdat verdachte toentertijd zelf als politieagent werkzaam was.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op

- een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 16 november 2011, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld;

- een de verdachte betreffende Pro Justitia rapportage van psychologisch onderzoek d.d. 2 september 2011, opgesteld door M.H. Enklaar, psycholoog, waaruit blijkt dat verdachte enigszins verminderd toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. Zonder behandeling van betrokkenes problematiek wordt het recidiverisico ingeschat als matig tot hoog. Betrokkene heeft een beperkte draagkracht door zijn geringe copingvaardigheden. Door toename van stress kan de draaglast te groot worden, waardoor het risico op het zoeken van een seksuele uitlaatklep toeneemt. De psycholoog benadrukt het belang van een steunende en alerte omgeving die betrokkene kan ondersteunen met het tijdig herkennen van lastige periodes, zodat tijdig hulp ingeschakeld kan worden. Geadviseerd wordt de reeds ingezette behandeling bij De Waag te continueren en deze op te leggen in het kader van bijzondere oorwaarden bij een (deels) voorwaardelijke straf.

De eis van de officier van justitie is in het licht van hetgeen voor soortgelijke feiten wordt opgelegd alleszins te begrijpen. Het zijn slechts de bijzondere, in de persoon van verdachte gelegen, omstandigheden, die de rechtbank hebben doen besluiten hiervan in substantiële zin ten gunste van verdachte af te wijken. In het bijzonder heeft zij daarbij acht geslagen op de gebleken motivatie van verdachte voor een behandeling of therapie die ziet op het aanpakken van zijn verslaving en het terugdringen van het recidiverisico. Immers, verdachte heeft zelf initiatief genomen in de richting van een therapie die het risico op soortgelijke delicten doet afnemen. Uit hetgeen de verdediging ter terechtzitting naar voren heeft gebracht volgt dat verdachte en zijn vrouw het gevaar op recidive onderkennen, gelet op het feit dat zij maatregelen hebben getroffen ten aanzien van het computergebruik bij hen thuis. Ook volgt dit uit het feit dat verdachte thans reeds enige tijd groepstherapie alsmede – samen met zijn vrouw – relatietherapie volgt bij de Waag.

Alles overwegend is de rechtbank van oordeel dat de maximale onvoorwaardelijke werkstraf en aanvullend een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden voor verdachte passend en geboden is. Deze voorwaardelijke gevangenisstraf maakt reclasseringstoezicht en een ambulante behandeling mogelijk. Met deze voorwaardelijke straf wordt tevens beoogd verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan het voorwaardelijk deel van de straf zal een proeftijd worden verbonden voor de duur van twee jaar.

De rechtbank zal daarbij – mede gelet op de persoon van de verdachte – als bijzondere voorwaarde stellen, dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die hem zullen worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, ook als dit inhoudt dat verdachte zich ambulant zal laten behandelen dan wel zijn reeds aangevangen behandeling zal voortzetten. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard reeds in behandeling te zijn bij De Waag en baat te hebben bij deze behandeling. Verdachte heeft zich tevens bereid verklaard zijn medewerking aan reclasseringstoezicht en (voortzetting van) een behandeling te verlenen.

7 Het beslag

7.1 Het standpunt van de officier van justitie

Ten aanzien van de voorwerpen op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genummerd:

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 en 48 heeft de officier van justitie de teruggave aan verdachte gevorderd.

Ten aanzien van de voorwerpen op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genummerd: 2, 3, 17, 23, 39 en 46 heeft de officier van justitie gevorderd deze voorwerpen te onttrekken aan het verkeer.

De officier van justitie heeft aanvullend het volgende aangevoerd. Het verwijderen van de harde schijven van de in beslag genomen computers waar kinderpornografisch materiaal op is aangetroffen, garandeert niet dat er dan geen kinderpornografisch materiaal meer op de computer staat. Hierdoor komen deze computers niet voor teruggave aan verdachte in aanmerking. Een aantal van de in beslag genomen computers bevat tevens privéfoto’s en privédocumenten, niet kinderpornografisch van aard. Voor deze foto’s en bestanden kan wellicht een andere modus gevonden worden om deze bestanden via een ander medium aan verdachte terug te geven.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt om teruggave aan verdachte van de in beslag genomen mobiele telefoon van het merk LG en teruggave van de in beslag genomen mobiele telefoon van het merk HTC HD2 met bijbehorende geheugenkaart en micro SD-kaart. Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat op de in beslag genomen computer van het merk Antec met de beschrijving ‘computermeubel plank 04’ (nummer 1 op de beslaglijst) veel privéfoto’s en bestanden staan. Er staan onder meer foto’s op van het gezin en van overleden familieleden. De verdediging verzoekt om teruggave van deze bestanden en is met de officier van justitie van mening dat daar een modus voor overeengekomen kan worden.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

De onttrekking aan het verkeer

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer.

Gebleken is dat de onder feit 1.A. en 1.B. tenlastegelegde feiten zijn begaan met behulp van deze voorwerpen, alle zijnde gegevensdragers. Immers op deze gegevensdragers is kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Verder kan van deze voorwerpen niet worden gegarandeerd dat deze thans of – ten aanzien van de computers en mobiele telefoons – na verwijdering van de harde schijf geen kinderpornografisch materiaal meer bevatten, waardoor het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

De teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen aan verdachte, aangezien deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag zijn genomen.

Ten aanzien van de in beslag genomen goederen onder voorwerpnummers 1, 3, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47 onthoudt de rechtbank zich echter van het nemen van een beslissing dienaangaande. De rechtbank vertrouwt erop dat – zoals ter terechtzitting d.d. 21 december 2011 door de officier van justitie is geopperd – de verdediging met de officier van justitie een modus overeen komt om louter de bestanden die niet kinderpornografisch van aard zijn op enigerlei wijze te kopiëren en aan verdachte terug te geven.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 14f, 22c, 22d, 36b, 57, 188 en 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

Feit 1.A.: Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, terwijl hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte maakt;

Feit 1.B.: Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven en aanbieden, terwijl hij van het plegen van dit misdrijf een gewoonte maakt.

Feit 2: Aangifte doen dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is.

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezen verklaarde;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt het meewerken aan een (voortzetting van) behandeling bij De Waag of een

soortgelijke instelling;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarde;

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf voor de duur van 240 uren;

- beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de uitvoering van de werkstraf naar rato van twee uur per dag;

Voorlopige hechtenis

- heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van het tijdstip waarop dit vonnis onherroepelijk is geworden.

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genoemde inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd: 2, 17, 23, 39 en 46;

- gelast de teruggave aan verdachte van de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45 en 48.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W.G. de Beer, voorzitter, mr. P. Bender en

mr. Y.A.T. Kruijer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. N.R. Bakkenes, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 januari 2011.