Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV7839

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
26-07-2011
Datum publicatie
06-03-2012
Zaaknummer
16/600903-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wijziging voorwaarden TUL

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Parketnummer: 16/600903-10

Datum uitspraak: 26 juli 2011

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling

Beslissing van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, naar aanleiding van de vordering van de officier van justitie in dit arrondissement, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 29 april 2011, strekkende tot tenuitvoerlegging van de straf, voor zover deze voorwaardelijk is opgelegd bij het onherroepelijk geworden vonnis van de meervoudige kamer van deze rechtbank van 4 maart 2011, in de zaak tegen de veroordeelde:

[veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1982],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:

[adres] [woonplaats],

doch feitelijk verblijvende bij zijn ouders.

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier van de veroordeelde bevindende stukken, waaronder:

- een afschrift van voormeld vonnis, waarbij de veroordeelde onder meer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en 5 dagen, met aftrek overeenkomstig artikel 27 Sr., waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- op geen enkele wijze contact zal opnemen en/of onderhouden met [betrokkene 1] en [betrokkene 2];

- zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt dat veroordeelde:

* deel zal nemen aan een ambulante behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling;

* permanent zal verblijven op het adres van zijn ouders, in die zin dat hij daar in ieder geval de nacht zal doorbrengen tot aan het moment dat veroordeelde kan instromen en verblijven bij een begeleide woonvorm zoals Exodus of een soortgelijke instelling.

- een kennisgeving als bedoeld in artikel 366a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

- een advies van Reclassering Nederland te Utrecht d.d. 28 april 2011, waaruit blijkt dat de veroordeelde voormelde bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- een proces-verbaal van de terechtzitting van de meervoudige kamer van deze rechtbank d.d. 9 mei 2011 met betrekking tot voornoemde vordering;

- een tussenbeslissing van de meervoudige kamer van deze rechtbank d.d. 23 mei 2011, waarin de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting heropent;

- een advies van Reclassering Nederland d.d. 30 juni 2011, waarin wordt geadviseerd de voorwaardelijke straf te handhaven met hernieuwd reclasseringstoezicht en de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de huisvesting van veroordeelde aan te passen.

Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 12 juli 2011, waarbij zijn gehoord de officier van justitie, de veroordeelde en zijn raadsman mr. D.C. Dorrestein, advocaat te Utrecht.

OVERWEGINGEN:

De veroordeelde heeft de bijzondere voorwaarden overtreden, zodat de vordering om de voorwaardelijke gevangenisstraf ten uitvoer te leggen - in beginsel - voor toewijzing vatbaar is. Op grond van het onderzoek ter zitting, alsmede gelet op de inhoud van voormeld advies van Reclassering Nederland d.d. 30 juni 2011, acht de rechtbank echter termen aanwezig de tenuitvoerlegging van genoemde voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden af te wijzen.

Daartoe wordt het navolgende overwogen.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis d.d. 23 mei 2011 aan de officier van justitie de opdracht gegeven de reclassering een rapport op te laten maken over de mogelijkheden van behandeling, ambulant en/of klinisch, waarbij aandacht geschonken moest worden aan de vraag of een klinisch intensieve behandeling (opname op KIB-afdeling) mogelijk was.

Uit het advies van de reclassering d.d. 30 juni 2011 blijkt dat een opname op de KIB-afdeling niet geïndiceerd is. De heer Ten Hag, behandelaar bij De Waag, heeft aangegeven dat begeleide huisvesting in het kader van de autistische stoornis in combinatie met voortzetting van ambulante behandeling voldoende is om recidive te voorkomen. Daarnaast kan de reclassering veroordeelde ondersteuning bieden op het gebied van huisvesting, financiën en re-integratie in zijn studie. Geadviseerd wordt de voorwaardelijke straf te handhaven, met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht en de bijzondere voorwaarde “permanent verblijven op het woonadres van zijn ouders” op te heffen indien en zodra de veroordeelde in een begeleide woonvorm in Utrecht kan terugkeren.

Ter terechtzitting heeft de officier van justitie de vordering tot ten uitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf gewijzigd in een vordering tot verlenging van de proeftijd van de voorwaardelijke straf voor de duur van één jaar met wijziging van de laatstgenoemde bijzondere voorwaarde. De veroordeelde en de raadsman hebben aangegeven zich te kunnen vinden in deze vordering van de officier van justitie.

Gelet op het gegeven dat het vonnis, waarbij de voorwaardelijke straf is opgelegd, dateert van 4 maart 2011, acht de rechtbank geen termen aanwezig de proeftijd te verlengen.

De rechtbank ziet aanleiding de bijzondere voorwaarden vastgesteld in voornoemd vonnis te wijzigen. De bijzondere voorwaarde “dat verdachte permanent zal verblijven op het adres van zijn ouders, in die zin dat hij daar in ieder geval de nacht zal doorbrengen tot aan het moment dat verdachte kan instromen en verblijven bij een begeleide woonvorm zoals Exodus of een soortgelijke instelling”, zal worden gewijzigd in “dat verdachte permanent zal verblijven op het adres van zijn ouders, in die zin dat hij daar in ieder geval de nacht zal doorbrengen tot aan het moment dat verdachte kan instromen en verblijven in een begeleide woonvorm”.

De rechtbank heeft gelet op artikel 14f en 14g van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING:

De rechtbank:

Wijst af de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij voormeld vonnis.

De bijzondere voorwaarden, vastgesteld in voormeld vonnis, worden als volgt gewijzigd:

* dat verdachte op geen enkele wijze contact zal opnemen en/of onderhouden met [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2];

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt dat verdachte:

- deel zal nemen aan een ambulante behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling;

- permanent zal verblijven op het adres van zijn ouders, in die zin dat hij daar in ieder geval de nacht zal doorbrengen tot aan het moment dat verdachte kan instromen en verblijven bij een begeleide woonvorm zoals Exodus of een soortgelijke instelling;

in:

* dat verdachte op geen enkele wijze contact zal opnemen en/of onderhouden met [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2];

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt dat verdachte:

- deel zal nemen aan een ambulante behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling;

- permanent zal verblijven op het adres van zijn ouders, in die zin dat hij daar in ieder geval de nacht zal doorbrengen tot aan het moment dat verdachte kan instromen en verblijven bij een begeleide woonvorm;

* draagt de reclassering op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij deze voorwaarden.

Aldus gedaan door mr. A. Wassing, voorzitter en mrs. G. Perrick en J.M. Bruins, rechters, bijgestaan door mr. K. Verspaget-Kruyt, als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank van 26 juli 2011.

Mr. J.M. Bruins is niet in de gelegenheid deze beslissing mee te ondertekenen.

PROCES-VERBAAL van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de rechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer in strafzaken, van 26 juli 2011,

in de zaak tegen de veroordeelde:

[veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1982],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres: [adres] [woonplaats],

doch feitelijk verblijvende bij zijn ouders.

Aanwezig:

mr. , rechter, als lid van de enkelvoudige kamer,

mr. , officier van justitie

en als griffier

De rechter doet de zaak uitroepen.

In de zaal van de terechtzitting zijn verder aanwezig:

0 de veroordeelde

0 de raadsman/vrouwe van de veroordeelde mr.

De rechter spreekt de beslissing uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de rechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.