Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3802

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
23-05-2011
Datum publicatie
14-02-2012
Zaaknummer
16/600160-07.
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De officier van justitie vordert afwijzing van de verlenging van de TBS. De rechtbank wijst deze vordering af.

De voorwaarden van de (lopende) voorwaardelijke beëindiging van de TBS worden gewijzigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/600160-07

Beslissing tot het alsnog opleggen van verpleging van overheidswege.

In de zaak van de officier van justitie onder het hierboven genoemde parketnummer tegen

[terbeschikkinggestelde]

geboren te [geboorteplaats] op [1962],

wonende te [woonplaats], [adres]

heeft de officier van justitie gevorderd dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd.

Ter terechtzitting van 9 mei 2011 heeft de officier van justitie haar vordering gewijzigd in die zin dat zij thans de afwijzing daarvan vordert.

Op deze vordering heeft de rechtbank de volgende beslissing gegeven.

1 De procedure.

De procedure blijkt onder meer uit het volgende:

- de beslissing van deze rechtbank d.d. 23 juli 2007 waarbij aan [terbeschikkinggestelde] voornoemd bij de terbeschikkingstelling voorwaarden werden gesteld;

-de vordering van de officier van justitie d.d. 26 april 2010, die strekt tot het alsnog van overheidswege laten verplegen van de terbeschikkinggestelde.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is de officier van justitie gehoord.

Tevens is de terbeschikkinggestelde gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. B.J. Tieman, advocaat te Utrecht.

Voorts zijn de deskundigen J.M.J.F. Offermans, psychiater, mevrouw J.M. Uneputty, reclasseringswerker bij het Centrum Maliebaan te Utrecht en de heer P.G.A. Voorbij, persoonlijke begeleider, werkzaam bij de Stichting Kwintes te Zeist gehoord.

2 De beoordeling

De rechtbank heeft aan [terbeschikkinggestelde] voornoemd bij de beslissing tot terbeschikkingstelling de volgende voorwaarden betreffende zijn gedrag gesteld:

- niet recidiveren;

- woonachtig zijn in een begeleide of beschermde woonvorm, zoals Stichting Exodus, Kwintes, of een soortgelijke instelling en niet verhuizen en/of elders verblijven zonder overleg en uitdrukkelijke toestemming van de reclassering;

- houden aan de regels van Exodus of een soortgelijke woonvoorziening en zich houden aan het behandelplan en de behandelafspraken, opgesteld door de forensische polikliniek het Dok te Utrecht;

- een controleerbare dagbesteding hebben;

- geen alcohol en/of drugs gebruiken en volledige medewerking verlenen aan controles op het gebruik van alcohol en drugs;

- inzage geven in zijn financiële situatie aan zowel Stichting Exodus of een soortgelijke instelling, het Dok en aan de reclassering;

- eventuele voorgeschreven medicatie van de psychiater, verbonden aan het Dok, accepteren en innemen;

- begeleidbaar en bemiddelbaar opstellen en zich gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door de reclassering.

De rechtbank is van oordeel dat de terbeschikkinggestelde zich in het bijzonder structureel niet gehouden heeft aan de voorwaarde dat hij geen (soft)drugs zal gebruiken. Voorts heeft verdachte (zeer) incidenteel alcohol gebruikt. Aldus heeft hij zich niet aan alle gestelde voorwaarden gehouden. Anders dan de terbeschikkinggestelde is de rechtbank daarbij van oordeel dat er geen enkele reden is om te veronderstellen dat de Reclassering hierop anders dan volgens professionele standaarden heeft gereageerd.

Op grond van voormelde overtredingen van de voorwaarden zou in beginsel alsnog de verpleging van overheidswege van [terbeschikkinggestelde] kunnen worden bevolen.

De rechtbank constateert echter dat genoemd overtreden van de gestelde voorwaarden al langere tijd niet geleid heeft tot een terugval in criminaliteit en/of tot betrokkenheid bij andere incidenten waarbij de veiligheid van goederen of personen in gevaar is gekomen of had kunnen komen. Voorts blijkt de terbeschikkinggestelde zich -anders dan in het verleden- opener en beter begeleidbaar op te stellen ten opzichte van de hulpverlening. Ook beschikt hij thans over huisvesting in een beschermde omgeving en is er sprake van persoonlijke begeleiding en een zinvolle daginvulling.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van het oordeel van de deskundige Offermans, die onder meer heeft aangegeven dat de terbeschikkinggestelde in een tbs-inrichting niet meer zinvol behandeld zal kunnen worden, en dat opname in een dergelijke inrichting derhalve slechts een beveiligend karakter zou hebben.

Gezien de voorgaande bijzondere feiten en omstandigheden van het geval is de rechtbank van oordeel dat in redelijkheid niet kan worden gezegd dat de hiervoor omschreven overtredingen door de terbeschikkinggestelde van de hem gestelde voorwaarden tevens met zich brengen dat het belang van de veiligheid van anderen danwel de algemene veiligheid van personen of goederen thans noopt tot zijn hernieuwde verpleging van overheidswege. De rechtbank wijst de vordering dan ook af.

De rechtbank ziet in het voorgaande echter wel aanleiding de aan verdachte gestelde voorwaarden te wijzigen zoals hierna omschreven.

3 De beslissing.

a. Wijst de vordering af;

b. Wijzigt de voorwaarden, zoals opgenomen in de beslissing van deze rechtbank van 23 juli 2007, waarbij de maatregel van terbeschikkingstelling is opgelegd onder voorwaarden, in die zin dat van de gestelde voorwaarden de voorwaarde van het verbod op het gebruik van cannabis komt te vervallen en dat aan de gestelde voorwaarden wordt toegevoegd dat de terbeschikkinggestelde:

- wordt verplicht tot het innemen van de medicatie Antebus dan wel een soortgelijke medicatie om het gebruik van alcohol tegen te gaan.

Deze beslissing is gegeven door mr. A. Kuijer, voorzitter, mr. A. Wassing en mr. M.S. Koppert, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier H.J. Nieboer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 23 mei 2011.