Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV1594

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
17-11-2011
Datum publicatie
23-01-2012
Zaaknummer
16/440623-10 en 16/441343-11 (ter zitting gevoegd)[P]
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Marktplaats oplichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummers: 16/440623-10 en 16/441343-11 (ter zitting gevoegd)[P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 17 november 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1989] te [geboorteplaats]

wonende te [adres], [woonplaats]

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 3 november 2011, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

Ter terechtzitting zijn overeenkomstig artikel 285 van het Wetboek van Strafvordering de zaken onder voormelde parketnummers gevoegd.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

ten aanzien van parketnummer 16/440623-10

feit 1: [benadeelde 1], [benadeelde 2], [benadeelde 3], [benadeelde 4], [benadeelde 5], [benadeelde 6], [benadeelde 7], [benadeelde 8], [benadeelde 9], [benadeelde 10],

[benadeelde 11] en [benadeelde 12] al dan niet tezamen met een ander of anderen, heeft opgelicht;

ten aanzien van parketnummer 16/441343-11

feit 1: [benadeelde 13], [benadeelde 14], [benadeelde 15], [benadeelde 16], [benadeelde 17] en

[benadeelde 18] heeft opgelicht;

feit 2: [benadeelde 19], [benadeelde 20], [benadeelde 21], [benadeelde 22] en

[benadeelde 23] heeft opgelicht;

feit 3: [benadeelde 24], [benadeelde 25] en [benadeelde 26] heeft opgelicht.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaardingen geldig zijn, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen reden is voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte al hetgeen hem ten laste is gelegd heeft begaan en baseert zich daartoe op de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen.

4.2 Het standpunt van de verdediging

Ook de verdediging acht de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van parketnummer 16/440623-10

De rechtbank acht het tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen, mede gelet op:

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 3 november 2011, waarin hij zijn verklaringen die hij op 23 maart 2010 heeft afgelegd bij de politie bevestigt;

- de processen-verbaal van aangifte van:

- [benadeelde 1] d.d. 1 december 2009,met bijlagen;

- [benadeelde 2] d.d. 11 december 2009, met bijlagen;

- [benadeelde 3] d.d. 9 februari 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 4] d.d. 16 december 2009, met bijlagen;

- [benadeelde 5] d.d. 27 maart 2010, met bijlage; ,

- [benadeelde 6] d.d. 29 maart 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 7] d.d. 3 december 2009, met bijlagen;

- [benadeelde 8] d.d. 8 december 2009;

- [benadeelde 9] d.d. 20 maart 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 10] d.d. 3 april 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 11] d.d. 23 januari 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 12] d.d. 31 maart 2010, met bijlagen.

Ten aanzien van parketnummer 16/441343-11

De rechtbank acht de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen gelet op:

ten aanzien van feit 1;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 3 november 2011, waarin hij zijn verklaring die hij heeft afgelegd bij de politie op 7 oktober 2010 bevestigt;

- de processen-verbaal van aangifte van:

- [benadeelde 13] d.d. 9 juni 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 14] d.d. 12 juni 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 15] d.d. 18 juni 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 16] d.d. 9 augustus 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 17] d.d. 2 september 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 18] d.d. 18 juni 2010, met bijlagen;

ten aanzien van feit 2;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegde ter terechtzitting d.d. 3 november 2011, waarin hij zijn verklaring die hij heeft afgelegd bij de politie op 2 augustus 2010 bevestigt;

- de processen-verbaal van aangifte van:

- [benadeelde 19] d.d. 28 maart 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 20] d.d. 30 maart 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 21] d.d. 7 mei 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 22] d.d. 4 juni 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 23] d.d. 15 maart 2010, met bijlagen;

ten aanzien van feit 3;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegde ter terechtzitting d.d. 3 november 2011, waarin hij zijn verklaring die hij heeft afgelegd bij de politie op 8 december 2010 ;

- de processen-verbaal van aangifte van:

- [benadeelde 24] d.d. 23 september 2010, met bijlagen;

- [benadeelde 25] d.d. 22 september 2010;

- [benadeelde 26] d.d. 21 september 2010, met bijlagen.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

parketnummer 16/440623-10;

meermalen, in de periode van 10 november 2009 tot en met 02 februari 2010 te Nieuwegein, te Oirsbeek, te Nijverdal, te s-Gravenhage, te Rijsenhout, te Zuid-Scharwoude, te Amsterdam, te Hoofddorp, te Odijk en te Breda, tezamen en in vereniging met een ander of anderen althans alleen, telkens met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels telkens een persoon, te weten

[benadeelde 1]

[benadeelde 2]

[benadeelde 3]

[benadeelde 4]

[benadeelde 5]

[benadeelde 6]

[benadeelde 7]

[benadeelde 8]

[benadeelde 9]

[benadeelde 10]

[benadeelde 11]

[benadeelde 12]

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van geld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid op de internetsite www.marktplaats.nl advertenties geplaatst waarin mobiele telefoons, te koop werden aangeboden en met voornoemde personen een prijs voor de aankoop van genoemde goederen overeengekomen en voornoemde personen, verdachtes, rekeningnummer(s) of een rekeningnummer toebehorend aan zijn mededader gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en, nadat het voor genoemde goederen gevraagde geldbedrag was overgemaakt naar voornoemde rekening, die te koop aangeboden goederen telkens niet heeft opgestuurd naar voornoemde personen, waardoor die personen telkens werden bewogen tot afgifte van een geldbedrag;

parketnummer 16/441343-11;

feit 1:

meermalen in de periode van 13 mei 2010 tot en met 24 augustus 2010 te Nieuwegein, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels telkens een persoon, te weten

[benadeelde 13]

[benadeelde 14]

[benadeelde 15]

[benadeelde 16]

[benadeelde 17]

[benadeelde 18]

heeft bewogen tot de afgifte van geld, hebbende verdachte toen aldaar, telkens met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid op de internetsite www.marktplaats.nl advertentie(s) geplaatst waarin goederen, te weten mobiele telefoons van diverse merken, te koop werden aangeboden en met voornoemde personen een prijs voor de aankoop van genoemde goederen werd overeengekomen en voornoemde personen, verdachtes, rekeningnummers gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en zich aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en nadat het voor genoemde goederen gevraagde geldbedrag was overgemaakt naar voornoemde rekeningnummers, die te koop aangeboden mobiele telefoons telkens niet heeft opgestuurd naar voornoemde personen, waardoor die personen telkens werden bewogen tot afgifte van een geldbedrag;

feit 2:

meermalen, in de periode van 17 november 2009 tot en met 23 april 2010 te Nieuwegein, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, telkens door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels telkens een persoon, te weten

[benadeelde 19]

[benadeelde 20]

[benadeelde 21]

[benadeelde 22]

[benadeelde 23]

heeft bewogen tot de afgifte van geld, hebbende verdachte toen aldaar, telkens met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid op de internetsite www.marktplaats.nl advertentie(s) geplaatst waarin goederen, te weten mobiele telefoons van diverse merken, te koop werden aangeboden en met voornoemde personen een prijs voor de aankoop van genoemde goederen werd overeengekomen en voornoemde personen, verdachtes, rekeningnummers gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en zich aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en nadat het voor genoemde goederen gevraagde geldbedrag was overgemaakt naar voornoemde rekeningnummers, die te koop aangeboden mobiele telefoons telkens niet heeft opgestuurd naar voornoemde personen, waardoor die personen telkens werden bewogen tot afgifte van een geldbedrag;

feit 3:

in de periode van 5 september 2010 tot en met 23 september 2010 te Nieuwegein, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, personen, te weten

[benadeelde 24]

[benadeelde 25]

[benadeelde 26]

heeft bewogen tot de afgifte van enig geldbedrag, hebbende verdachte toen aldaar met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid op de internetsite www.marktplaats.nl advertentie(s) geplaatst waarin goederen, te weten mobiele telefoons van diverse merken, te koop werden aangeboden en met voornoemde personen een prijs voor de aankoop van genoemde goederen werd overeengekomen en voornoemde personen, verdachtes, rekeningnummers gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en zich aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en nadat het voor genoemde goederen gevraagde geldbedrag was overgemaakt naar voornoemde rekeningnummers, die te koop aangeboden mobiele telefoons telkens niet heeft opgestuurd naar voornoemde personen, waardoor die personen telkens werden bewogen tot bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

5.1 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

Ten aanzien van parketnummer 16/440623-10;

feit 1: oplichting, meermalen gepleegd en

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

Ten aanzien van parketnummer 16/441343-11;

feit 1 tot en met 3 telkens: oplichting, meermalen gepleegd.

5.2 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf voor de duur van 240 uur.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdachte stelt zich op het standpunt dat hij baat zal hebben bij reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde bij de voorwaardelijk op te leggen straf. Voor het overige kan de verdachte zich vinden in de eis van de officier van justitie.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straffen heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte.

Wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd overweegt de rechtbank in het bijzonder het volgende.

Verdachte heeft een groot aantal mensen opgelicht door op het internet op de website www.marktplaats.nl advertenties te plaatsen waarin hij mobiele telefoons te koop aanbood, welke telefoons hij -na ontvangst van de betaling van de kopers- niet opstuurde. Verdachte heeft zich in de internetadvertenties alsmede in het e-mailverkeer tussen hem en de kopers voorgedaan als zijnde een betrouwbare verkoper. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het door die personen in hem gestelde vertrouwen met als kennelijk doel eigen financieel gewin. Door de handelswijze van verdachte zijn meerdere slachtoffers financieel gedupeerd. Bovendien heeft verdachte door zijn handelswijze het vertrouwen in de handel via internet in het algemeen schade toegebracht, temeer de website ‘Marktplaats’ bij uitstek het medium is waar veel mensen in goed vertrouwen goederen kopen en verkopen. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

Bij de bepaling van de hierna te noemen straffen heeft de rechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 63 van het wetboek van strafrecht, rekening gehouden met de omstandigheid, dat verdachte op 25 mei 2011 is veroordeeld tot een geldboete van €150,00 in verband met overtreding van artikel 107 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 en nu opnieuw wordt schuldig verklaard aan misdrijven voor de hierboven genoemde datum gepleegd.

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op

de inhoud van een verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d.

21 september 2011 waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld en de hieronder beschreven persoonlijke omstandigheden van verdachte die ter zitting aan de orde zijn geweest.

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij al twee jaar geen inkomen heeft en dat derhalve zijn financiële problemen hem tot het plegen van de strafbare feiten heeft gebracht. Mede gelet op het feit dat verdachte nog steeds geen inkomen heeft en daartoe bovendien niets onderneemt, acht de rechtbank de kans aanwezig dat verdachte zich in de toekomst wederom aan dergelijke strafbare feiten schuldig zal maken.

De rechtbank ziet daarin aanleiding om ook een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen als ‘stok achter deur’ om verdachte van het plegen van strafbare feiten in de toekomst te weerhouden.

Alles overwegend is de rechtbank van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en een werkstraf voor de duur van 240 uur voor verdachte passend is. Aan het voorwaardelijk deel van de straf zal een proeftijd worden verbonden voor de duur van twee jaar.

De rechtbank ziet – mede gelet op de persoon van de verdachte zoals daarvan ook ter zitting is gebleken – reden om reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde op te leggen. Verdachte heeft zelf ter terechtzitting verklaard baat te zullen hebben bij reclasseringstoezicht en heeft zich bereid verklaard daaraan zijn medewerking te verlenen.

7 De benadeelde partijen

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert toewijzing van de opgevoerde bedragen door de benadeelde partijen [benadeelde 10], [benadeelde 2], [benadeelde 9], [benadeelde 4],

[benadeelde 1], [benadeelde 8], [benadeelde 12], [benadeelde 3], [benadeelde 11] en [benadeelde 24]. De officier van justitie vordert daarbij de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De verdachte verklaart te begrijpen dat hij de door benadeelde partijen gevorderde bedragen dient te betalen.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

parketnummer 16/440623-10

De benadeelde partij [benadeelde 1] vordert een schadevergoeding van €200,00.

De benadeelde partij [benadeelde 2] vordert een schadevergoeding van €200,00.

De benadeelde partij [benadeelde 3] vordert een schadevergoeding van €75,00.

De benadeelde partij [benadeelde 4] vordert een schadevergoeding van €155,00.

De benadeelde partij [benadeelde 8] vordert een schadevergoeding van €168,00.

De benadeelde partij [benadeelde 9] vordert een schadevergoeding van €281,75 (inclusief de ter zitting mondeling aangevulde vordering van €20,00 ter zake gemaakt telefoonkosten).

De benadeelde partij [benadeelde 10] vordert een schadevergoeding van €156,25.

De benadeelde partij [benadeelde 11] vordert een schadevergoeding van €131,75.

De benadeelde partij [benadeelde 12] vordert een schadevergoeding van €131,25.

parketnummer 16/441343-11 onder feit 3

De benadeelde partij [benadeelde 24] vordert een schadevergoeding van €225,84.

Alle benadeelde partijen vorderen dat hun vordering wordt vermeerderd met de wettelijke rente.

De rechtbank is van oordeel dat de schade van bovengenoemde benadeelde partijen een rechtstreeks gevolg is van de bewezen verklaarde feiten en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt. De vorderingen zullen derhalve worden toegewezen.

Met betrekking tot de toegekende vorderingen van de benadeelde partijen zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d, 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 47, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.3 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van hetgeen meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

ten aanzien van parketnummer 16/440623-10;

feit 1: oplichting, meermalen gepleegd en

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van parketnummer 16/441343-11;

feit 1 tot en met 3 telkens: oplichting, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde:

dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarde;

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 240 uren;

- beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen;

Benadeelde partijen

parketnummer 16/440623-10;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 1] van een bedrag van € 200,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen kwijting aan deze benadeelde partij te betalen, met dien verstande dat verdachte van deze verplichting zal zijn bevrijd indien en voor zover dit bedrag door de mededader is betaald.

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 2] van een bedrag van €200,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 december 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen kwijting aan deze benadeelde partij te betalen, met dien verstande dat verdachte van deze verplichting zal zijn bevrijd indien en voor zover dit bedrag door de mededader is betaald;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 3] van een bedrag van €75,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen kwijting aan deze benadeelde partij te betalen, met dien verstande dat verdachte van deze verplichting zal zijn bevrijd indien en voor zover dit bedrag door een (van de) mededader(s) is betaald.

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 4] van een bedrag van €155,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen kwijting aan deze benadeelde partij te betalen, met dien verstande dat verdachte van deze verplichting zal zijn bevrijd indien en voor zover dit bedrag door een (van de) mededader(s) is betaald.

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 8] van een bedrag van €168,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 9] van een bedrag van €281,75 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 december 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 10] van een bedrag van €156,25, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 november 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;.

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 11] van een bedrag van €131,75, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13 januari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 12] van een bedrag van €131,25 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

parketnummer 16/441343-11;

feit 3:

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde 24] van een bedrag van €225,84, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13 september 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

parketnummer 16/440623-10 en 16/441343-11;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partijen tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat te betalen ten behoeve van:

de benadeelde partij [benadeelde 1] een bedrag van €200,00 bij niet betaling te vervangen door 4 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 2] een bedrag van €200,00 bij niet betaling te vervangen door 4 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 3] een bedrag van €75,00 bij niet betaling te vervangen door 1 dag hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 4] en bedrag van €155,00 bij niet betaling te vervangen door 3 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 8] een bedrag van €168,00 bij niet betaling te vervangen door 3 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 9] een bedrag van €281,75 bij niet betaling te vervangen door 5 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 10] een bedrag van €156,25 bij niet betaling te vervangen door 3 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 11] een bedrag van €131,75 bij niet betaling te vervangen door 2 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 12] een bedrag van €131,25 bij niet betaling te vervangen door 2 dagen hechtenis;

de benadeelde partij [benadeelde 24] van €225,84 bij niet betaling te vervangen door

4 dagen hechtenis;

- telkens met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt, daar waar van toepassing, dat voor zover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.P.H.M. Severeijns, voorzitter, mr. A. van Maanen en

mr. S. Wijna, rechters, in tegenwoordigheid van mr. N.R. Bakkenes, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 17 november 2011.

Mr. Severeijns is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.