Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT9012

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
10-10-2011
Datum publicatie
24-10-2011
Zaaknummer
96/212937-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Rekest 164 lid 8 WVW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Parketnummer: 96/212937-11

Rekestnummer: 11/1613

Beschikking van de enkelvoudige raadkamer in strafzaken, op het op 21 september 2011 ter griffie van deze rechtbank ingekomen klaagschrift op grond van artikel 164, achtste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) van:

[klager],

geboren te [geboorteplaats] op [1982],

wonende te [woonplaats], [adres],

(hierna te noemen: klager).

Het klaagschrift is in openbare raadkamer behandeld op 10 oktober 2011.

Gehoord zijn de officier van justitie, klager en diens raadsman, mr. M. Attaïbi, advocaat te Amsterdam.

Het klaagschrift richt zich tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs van klager.

De rechtbank heeft kennis genomen van de inhoud van het dossier in de strafzaak tegen verdachte (met bovenvermeld parketnummer) en van voornoemd klaagschrift.

De rechtbank gaat bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift uit van de navolgende feiten en omstandigheden:

1. tegen klager is proces-verbaal opgemaakt ter zake van overtreding van de maximumsnelheid met 58 kilometer per uur, gepleegd op 13 september 2011 te Baambrugge;

2. een afschrift van het rijbewijs van klager;

3. een proces-verbaal van invordering van het rijbewijs van klager d.d. 13 september 2011;

4. een beslissing van de officier van justitie d.d. 17 september 2011 tot inhouding van het rijbewijs van klager voor de duur van 6 maanden;

5. een afschrift van een uittreksel uit het Justitiële Documentatieregister betreffende klager d.d. 19 september 2011 waaruit blijkt dat verdachte eerder in aanraking is geweest met justitie ter zake van een snelheidsovertreding.

Overwegingen

Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is allereerst of in dit geval het rijbewijs terecht is ingevorderd en ingehouden, voorts of het voortduren van de inhouding terecht is.

Het rijbewijs van klager is naar het oordeel van de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 164 WVW op goede gronden ingevorderd, nu moet worden aangenomen dat hij de maximumsnelheid heeft overschreden met 50 kilometer per uur of meer, namelijk met 58 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gold.

Vervolgens heeft de officier gelet op het bepaalde in lid 4 van artikel 164 WVW op goede gronden het rijbewijs ingehouden nu ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager zich opnieuw zal schuldig maken aan ernstig gevaarlijk verkeersgedrag, gelet op het feit dat hij al eerder is aangehouden wegens het overschrijden van de maximumsnelheid.

De rechtbank is echter van oordeel dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan klager in geval van veroordeling geen langere onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen zal worden opgelegd, dan voor de duur van 2 maanden. Daarbij is van belang dat klager voor het voorzien in zijn levensbehoeften zijn rijbewijs nodig heeft. Klager heeft namelijk lichamelijke beperkingen.

Het klaagschrift zal dan ook gegrond worden verklaard in zoverre, dat teruggave van het rijbewijs wordt gelast met ingang van het moment waarop het rijbewijs 2 maanden ingevorderd/ingehouden is geweest, tenzij de behandeling van de strafzaak met bovenvermeld parketnummer dan zal zijn aangevangen en daarin ook ten aanzien van het rijbewijs zal zijn beslist.

Beslissende:

De raadkamer:

- verklaart het beklag gegrond,

- gelast de teruggave van het rijbewijs aan klager met ingang van het moment waarop het rijbewijs 2 maanden ingevorderd/ingehouden is geweest, tenzij op dat moment reeds in de strafzaak met opgemeld parketnummer een beslissing over het rijbewijs is genomen.

Deze beslissing is gewezen door mr. R.P. den Otter, rechter, als lid van de enkelvoudige raadkamer, in tegenwoordigheid van mr. G.C. van de Ven-de Vries, griffier en uitgesproken in openbare raadkamer van deze rechtbank van 10 oktober 2011.