Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR5849

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
12-04-2011
Datum publicatie
25-08-2011
Zaaknummer
741599 AE VERZ 11-103
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot het verlenen van toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 7:670a BW kan niet worden toegewezen, omdat er geen sprake is van de toepassing van dit artikel op secretarissen van de ondernemingsraad. Deze vallen immers ingevolge artikel 7: 670 onder de categorie werknemers met een hogere beschermingsgraad, namelijk een opzegverbod.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ROR 2011/17
AR-Updates.nl 2011-0693
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector Civiel

Kantonrechter

Locatie Amersfoort

zaaknummer: 741599 AE VERZ 11-103 sdl

beschikking d.d. 12 april 2011

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Super de Boer Winkels B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

verder ook te noemen Super de Boer Winkels of Super de Boer ,

verzoekende partij,

gemachtigde: Mr. C. van de Vegt, bedrijfsjurist,

tegen:

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [verweerster],

verwerende partij,

procederende in persoon.

Het verloop van de procedure

Super de Boer Winkels heeft op 3 maart 2011 een verzoekschrift ingediend.

[verweerster] heeft een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is ter zitting van 8 april 2011 behandeld. [verweerster] is, zoals van te voren door haar aangekondigd, niet verschenen. Het voorwaardelijk karakter van het verzoek is door Super de Boer ingetrokken. De griffier heeft aantekening gehouden.

Hierna is uitspraak bepaald.

De motivering

1.

[verweerster] is op 26 maart 1984 in dienst van (de rechtsvoorganger van) Super de Boer Winkels getreden. Zij is thans ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

2.

Super de Boer voert het volgende aan. In december 2009 is Super de Boer overgenomen door Jumbo. Een groot aantal Super de Boer-winkels wordt gedurende de integratieperiode van circa 3 jaar vanaf begin 2010 omgebouwd tot Jumbo-winkels. Het andere deel wordt of is doorverkocht. Hierdoor komen alle functies te vervallen van de medewerkers die werkzaam zijn als ‘overhead’, en voor het merendeel werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Amersfoort. Dit kantoor wordt gesloten. Inmiddels is door UWV-Werkbedrijf toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding verleend op 23 februari 2011. Thans is Super de Boer voornemens het dienstverband op te zeggen. Sprake is echter van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 BW, aangezien [verweerster] secretaris is van de ondernemingsraad. Uit het voorgaande volgt dat de voorgenomen opzegging niets van doen heeft met de functie en taken van [verweerster] als secretaris van de ondernemingsraad. Onderhavig verzoek houdt dan ook geen verband met dit opzegverbod of enig ander opzegverbod als bedoeld in de artikelen 7:647, 648, 670 en 670a BW of elders in de wet opgenomen verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Nadat de toestemming tot opzegging is verleend zal Super de Boer het dienstverband opzeggen met een opzegtemijn als opgenomen in het Sociaal Plan. Bij einde dienstverband ontvangt [verweerster] een vergoeding op grond van het Sociaal Plan en zijn de overige bepalingen in het Sociaal Plan vanzelfsprekend ook van toepassing.

3.

[verweerster] protesteert tegen de door Super de Boer Winkels BV voorgenomen opzegging van de arbeidsovereenkomst, omdat geen maximale inspanning is geleverd door haar werkgever om herplaatsing in een functie binnen de organisatie van Jumbo Holding te realiseren. Super de Boer Winkels/Jumbo supermarkten heeft [verweerster] geen enkel aanbod voor een vervangende functie gedaan. [verweerster] constateert dat een enthousiaste instelling , aantoonbare kennis en kwaliteiten en een uitstekende staat van dienst van generlei waarde zijn om de werkgever te bewegen [verweerster] als 52-jarige arbeidskansen bij Jumbo Veghel, vanaf een woonplaats die als het ware om de hoek ligt, te gunnen. Dat is de kern van haar grief tegen de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

4.

De kantonrechter komt tot het volgende oordeel.

4.1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7: 670 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek is de eerste volzin voor het opzegverbod van, kort gezegd, een (centrale en groeps-) ondernemingsraad ook van toepassing op de secretaris die de werkgever aan een ondernemingsraad heeft toegevoegd. Ingevolge het bepaalde in artikel 7: 670a BW kan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd met bepaalde werknemers, onder wie werknemers die op de kandidatenlijst van de OR geplaatst zijn geweest of korter dan 2 jaar geleden lid zijn geweest van de (C/G)OR, maar de secretaris van de ondernemingsraad wordt niet als zo’n werknemer in art. 7:670a BW genoemd.

Dat betekent dat verzoek tot het verlenen van toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 7:670a BW niet kan worden toegewezen, omdat er geen sprake is van de toepassing van dit artikel op secretarissen van de ondernemingsraad. Deze vallen immers ingevolge artikel 7: 670 onder de categorie werknemers met een hogere beschermingsgraad, namelijk een opzegverbod.

Het bovenstaande betekent dat het verzoek dient te worden afgewezen.

De kantonrechter ziet reden de proceskosten te compenseren in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

compenseert de proceskosten in die zin, dat partijen de eigen kosten dragen;

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 12 april 2011.