Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR5524

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
17-08-2011
Datum publicatie
22-08-2011
Zaaknummer
723050 UC EXPL 10-19180 CTH 4065
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gesteld noch gebleken is dat vorderingsrecht van zorgverlener op gedaagde is overgedragen aan eiseres DFA noch dat eiseres op andere wijze de eigendom van het vorderingsrecht heeft verkregen. Eiseres wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/220
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 723050 UC EXPL 10-19180 CTH 4065

vonnis van 17 augustus 2011

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DFA Service B.V.,

gevestigd te Meppel,

verder te noemen DFA Service,

eisende partij,

gemachtigde: Vesting Finance Incasso B.V.,

tegen:

[[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederend in persoon.

1. Het verloop van de procedure

DFA Service heeft een vordering ingesteld.

[gedaagde] heeft geantwoord op de vordering.

DFA Service heeft voor repliek en [gedaagde] heeft voor dupliek geconcludeerd.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De feiten

2.1. Tandzorg Utrecht heeft een begroting gemaakt voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden in het kader van een te sluiten geneeskundige behandelingsovereenkomst. Tandzorg Utrecht en [gedaagde] hebben vervolgens een geneeskundige behandelingsovereenkomst gesloten op grond waarvan Tandzorg Utrecht tandheelkundige zorg zou verlenen aan [gedaagde] overeenkomstig de eerdergenoemde begroting.

3. De vordering en het verweer

3.1. DFA Service vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde] om aan haar te voldoen een bedrag van € 186,12, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 26 oktober 2010 tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Deze vordering is als volgt samengesteld:

- € 454,90 aan hoofdsom;

- € 6,22 aan rente tot en met 26 oktober 2010;

- € 75,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;

- € 350,00 in mindering te brengen betaling door [gedaagde].

3.2. DFA Service stelt in deze procedure dat DFA staat voor Dienstverlening Financiële Administratie en dat zij als zodanig zorg draagt voor de facturering en inning van de vergoeding van behandelingen die patiënten hebben ondergaan bij centrale huisartsenposten, huisartsen, tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten die bij haar zijn aangesloten. Verder stelt zij dat [gedaagde] als patiënt een behandeling heeft ondergaan bij een van de zorgverleners die bij DFA Service is aangesloten. DFA Service heeft de kosten voor deze behandeling aan [gedaagde] in rekening gebracht door een factuur te sturen. [gedaagde] is volgens DFA Service vanaf de vervaldag van de factuur in verzuim, aldus DFA Service. De verschuldigdheid van wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten vloeit volgens DFA Service voort uit de volgens haar van toepassing zijnde algemene voorwaarden, dan wel uit de wet.

3.3. [gedaagde] voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Bij conclusie van repliek voert DFA Service aan dat [gedaagde] een behandeling heeft ondergaan bij Tandzorg Utrecht. In deze procedure is gesteld noch gebleken dat het vorderingsrecht van Tandzorg Utrecht betreffende de kosten voor behandeling van [gedaagde] door haar is overgedragen aan DFA Service. Door DFA Service zijn evenmin feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan een overdracht of andere wijze van eigendomsverkrijging door DFA Service zou kunnen worden aangenomen. Evenmin is gebleken dat, zo er al sprake zou zijn van een overdracht van het vorderingsrecht, hiervan mededeling is gedaan aan [gedaagde] als vermeend debiteur van Tandzorg Utrecht.

4.2. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat DFA Service niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in haar vordering.

4.3. Nu DFA Service niet-ontvankelijk verklaard zal worden, zal zij als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op nihil.

5. De beslissing

De kantonrechter:

5.1. verklaart DFA Service niet-ontvankelijk in haar vordering,

5.2. veroordeelt DFA Service tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2011.