Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9829

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
22-03-2011
Datum publicatie
31-03-2011
Zaaknummer
301989 / FA RK 11-1114
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

"Verzoek tot (voor)naamswijziging. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft opgemerkt dat er een complicatie kan optreden indien het kind de verzochte voornamen verkrijgt. Wanneer de biologische vader op enig moment ook de juridische vader van het kind wordt en tevens naturaliseert, dan kan het kind wellicht niet de (alsdan gekozen) geslachtsnaam van de biologische vader verkrijgen als dit reeds een van zijn voornamen is."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANK UTRECHT

Sector Familie & Toezicht

zaaknummer / rekestnummer: 301989 / FA RK 11-1114

Proces-verbaal van behandeling van een verzoekschrift, gehouden op 22 maart 2011

in de zaak van

[de moeder],

wonende te [woonplaats],

nader te noemen de moeder,

advocaat mr. A.P. van Stralen,

betreffende

de minderjarige

Mohammed,

geboren op 31 oktober 2010 te [woonplaats],

met als overige belanghebbenden

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND,

gemeente [woonplaats],

[de vader],

wonende te [woonplaats],

nader te noemen de biologische vader.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van het verzoek tot (voor)naamswijziging.

Tegenwoordig zijn mr. E.A.A. van Kalveen, (kinder)rechter, en mr. A. Verouden, griffier.

Na uitroeping van de zaak zijn verschenen:

- de moeder en mr. A. van den Berg, vervangende mr. Van Stralen,

- mevrouw [X], namens de gemeente [woonplaats],

- de biologische vader.

Nadat de rechter in het kort de inhoud van de stukken in het dossier heeft medegedeeld, heeft een ieder verklaard gelijk hieronder, zakelijk weergegeven, staat vermeld.

mr. Van den Berg:

Desgevraagd zeg ik u dat het (onder meer) de bedoeling is van de moeder dat de naam ‘Mohammed’ wordt gewijzigd in ‘Mohamed’ met één ‘m’. De moeder wil dat voor haar zoon in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als naam wordt vermeld: [naam zoon]. Haar zoon heeft dan een naam in plaats van een voor- en geslachtsnaam. De moeder is zich ervan bewust dat Mohamed geen juridische vader zal verkrijgen op grond van dit verzoek. Hiervoor is meer vereist, aangezien de biologische vader is gehuwd.

mevrouw [X], namens de gemeente [woonplaats]:

Op grond van het bepaalde in artikel 5 van de Wet Conflictenrecht Namen is Nederlands recht van toepassing op de naam van Mohamed. In dit kader is van belang dat de gemeente [woonplaats] – in tegenstelling tot onder meer de gemeente Utrecht – uitgaat van de vermoedelijke nationaliteit van de moeder. De moeder is ongehuwd en heeft vermoedelijk de Somalische nationaliteit, hetgeen met zich brengt dat zij haar nationaliteit niet kan doorgeven aan haar zoon.

Ik hoor de rechter zeggen dat zij ervan uitgaat dat het Nederlandse recht van toepassing is op de naam van Mohamed. Nu Mohamed alleen een juridische moeder heeft, die niet over een geslachtsnaam beschikt, kan Mohamed uitsluitend een of meer voornamen krijgen. Het verzoek kan dan ook worden opgevat als een verzoek tot voornaamswijziging. Mohamed kan niet met een namenreeks worden geregistreerd, aangezien het Nederlandse recht geen namenreeks kent. Mohamed zal een geslachtsnaam verkrijgen, wanneer de moeder naturaliseert dan wel Mohamed een juridische vader krijgt die over een geslachtsnaam beschikt, aldus de rechter.

mevrouw [X], namens de gemeente [woonplaats]:

Hieraan wil ik nog toevoegen dat er een complicatie kan optreden indien Mohamed de verzochte voornamen verkrijgt. Wanneer de biologische vader op enig moment ook de juridische vader van Mohamed wordt en tevens naturaliseert, dan kan Mohamed wellicht niet de (alsdan gekozen) geslachtsnaam van de biologische vader verkrijgen als dit reeds een van zijn voornamen is. Ik ben bereid om hierover nog nader met (de advocaat van) de moeder en de biologische vader te overleggen.

Vervolgens heeft de rechter medegedeeld de mondelinge behandeling aan te houden voor een periode van circa drie weken, teneinde de advocaat van de moeder in de gelegenheid te stellen om het verhandelde ter zitting in alle rust met de moeder en de biologische vader te bespreken, al dan niet in aanwezigheid van een tolk en mevrouw [X].

Nadien heeft de rechter besloten de behandeling PRO FORMA aan te houden tot 19 april 2011, met verzoek aan de advocaat van de moeder om tegen voornoemd tijdstip de rechtbank schriftelijk te informeren omtrent het verdere verloop van de procedure.

Waarvan proces-verbaal.