Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP7526

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
04-02-2011
Datum publicatie
14-03-2011
Zaaknummer
16-351038-03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering verlenging TBS, beëindiging TBS met voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/351038-03

Beslissing afwijzing verlenging terbeschikkingstelling met voorwaarden

In de zaak van de officier van justitie onder het hierboven genoemde parketnummer tegen

[terbeschikkinggestelde]

geboren te [geboorteplaats], op [1980],

wonende te [woonplaats], [adres],

heeft de officier van justitie een vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling ingediend. Op deze vordering heeft de rechtbank de volgende beslissing gegeven.

1 De procedure.

De procedure blijkt onder meer uit het volgende:

- de vordering van de officier van justitie d.d. 10 januari 2011, die strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling van [terbeschikkinggestelde] met één jaar;

- het rapport van Reclassering Nederland d.d. 16 december 2010, waarin de reclassering adviseert de terbeschikkingstelling met voorwaarden niet te verlengen;

- de door dr. A.J.W.M. Trompenaars opgemaakte psychiatrische rapportage d.d. 22 november 2010, waarin de psychiater adviseert de terbeschikkingstelling met voorwaarden te beëindigen.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting op 4 februari 2011 is de officier van justitie gehoord.

Tevens is de terbeschikkinggestelde gehoord, bijgestaan door zijn raadsman, mr. T.P. Klaasen, advocaat te Roermond.

Voorts is de deskundige mevrouw A. Heethuis, verbonden aan Reclassering Nederland, unit Roermond, gehoord.

2 Het standpunt van Reclassering Nederland

Het standpunt van Reclassering Nederland is opgenomen in het rapport van 16 december 2010. De deskundige heeft het rapport en het advies ter zitting toegelicht.

De terbeschikkinggestelde heeft zich binnen de voorwaardelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling gehouden aan de voorwaarden van het toezicht en aan de bijzondere voorwaarden die hem zijn opgelegd door de rechtbank. De gestelde doelen zijn bereikt. De terbeschikkinggestelde beschikt over een steunend netwerk en hij heeft laten zien dat hij adequaat kan handelen in voor hem moeilijke momenten. Een verlenging van het toezicht zou contraproductief kunnen werken, omdat er geen aanleiding is om nieuwe doelen te formuleren. Het recidiverisico wordt op dit moment als laag ingeschat.

De reclassering adviseert om de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden niet te verlengen.

3 Het standpunt van de psychiater

Het standpunt van psychiater dr. A.J.W.M. Trompenaars is opgenomen in het rapport van

22 november 2010.

Op grond van de resultaten van de behandeling en de begeleiding die tot nu toe sinds augustus 2005 binnen het kader van de maatregel van terbeschikkingstelling aan de terbeschikkinggestelde is aangeboden, kan worden vastgesteld dat het is gelukt om de terbeschikkinggestelde op een verantwoorde wijze in de maatschappij te laten terugkeren. Geconcludeerd kan worden dat de aard en de ernst van de psychiatrische problematiek van de terbeschikkinggestelde in de periode dat hij behandeling heeft gekregen zeer sterk is afgenomen, dat de terbeschikkinggestelde druk en serieus bezig is om zijn leven, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen, op een verantwoorde wijze vorm en inhoud te geven en dat de kans op recidive momenteel aanvaardbaar laag is.

De psychiater adviseert om de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden te beëindigen.

4 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd om overeenkomstig de adviezen van de reclassering en de psychiater de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling af te wijzen.

5 Het standpunt van de terbeschikkinggestelde

De terbeschikkinggestelde wil graag dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden wordt beëindigd.

6 De beoordeling

De rechtbank overweegt dat uit de rapportages van Reclassering Nederland en de psychiater volgt dat de terbeschikkinggestelde een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Door de behandeling en begeleiding zijn de gestelde doelen bereikt. De eerder geconstateerde persoonlijkheidsstoornis is niet meer, dan wel nog slechts in zeer beperkte mate, aanwezig. Er is sprake van een stabiele woon- en werksituatie, waardoor de terbeschikkinggestelde goed kan functioneren. De terbeschikkinggestelde heeft een steunend sociaal netwerk opgebouwd en kan in geval van nood rechtstreeks een beroep doen op FPP De Horst. Uit de rapporten blijkt dat de deskundigen er vertrouwen in hebben dat de terbeschikkinggestelde in staat is deze stap zelf te ondernemen als hij daar behoefte aan heeft. Het recidiverisico is door dit alles op dit moment aanvaardbaar laag.

Gelet op voornoemde is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verlenging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden niet meer eist en dat de vordering van de officier van justitie dient te worden afgewezen.

7 De beslissing

De rechtbank wijst de vordering d.d. 10 januari 2011 van de officier van justitie tot verlenging van de TBS van [terbeschikkinggestelde] af.

Deze beslissing is gegeven door mr. M. Aksu, voorzitter, mr. A. Kuijer en mr. A.G. van Doorn, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. K.F. van Dam en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 februari 2011.