Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP7252

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
18-02-2011
Datum publicatie
09-03-2011
Zaaknummer
08/963000-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mensenhandel - Criminele organisatie-Sneepzaak -

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT, NEVENZITTINGSPLAATS ALMELO

Sector strafrecht

parketnummer: 08/963000-09

datum vonnis: 18 februari 2011

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Utrecht, zitting houdende te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie bij het landelijk parket tegen:

[verdachte DS]

geboren te [plaats] [land] op 1985,

thans verblijvende in de P.I. Flevoland te Lelystad.

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 15 april 2009, 4 juni 2009, 5 oktober 2009, 13 oktober 2009, 15 februari 2010, 18 februari 2010, 3 maart 2010, 23 augustus 2010, 26 augustus 2010, 27 september 2010, 28 september 2010, 6 oktober 2010, 12 oktober 2010, 14 oktober 2010, 1 november 2010, 2 november 2010, 3 november 2010, 8 november 2010, 24 november 2010, 5 januari 2011 en 18 februari 2011.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. I.A.H.M. Schepers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw

mr. R.C. Honig, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 39], dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 2: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 14], dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 3: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 24], dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 4: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 33], dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 5: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2006 tot en met 31 januari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 39];

en/of

- [betrokkene 39](telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 39] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele)uitbuiting van [betrokkene 39];

- [betrokkene 39](telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 39] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 39] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 39] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 39] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 39] naar en/of van de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of op gehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 39] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 39] als prostituee en/of die [betrokkene 39] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 39] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 39] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 39] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB], doen afstaan en/of die [betrokkene 39] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 39] en/of

- die [betrokkene 39] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of

- die [betrokkene 39] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 39] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- die [betrokkene 39] tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden in de prostitutie in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 39] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 39] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of- gedreigd en/of laten dreigen die [betrokkene 39] te slaan en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 39] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 39] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 39] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 39] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 39], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 39] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte SB] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 39];

en/of

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [verdachte SB] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 39] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 39];

en/of

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen [verdachte SB] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 39] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte SB] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 39] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 39] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 39] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 39] naar / van de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 39] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 39] als prostituee en/of die [betrokkene 39] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 39] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 39] gedwongen, althans bewogen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 39] en/of

- die [betrokkene 39] laten betalen voor bescherming door [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) en/of

- die [betrokkene 39] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 39] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- die [betrokkene 39] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 39] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- die [betrokkene 39] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 39] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- gedreigd en/of laten dreigen die [betrokkene 39] te slaan en/of

- die [betrokkene 39] (voortdurend) gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 39] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 39] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 39] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 39] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 39], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 39] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte DS], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2006tot en met 31 januari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 39] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte SB] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de 01 februari 2006 tot 19 maart 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 14] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 14] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 14];

en/of

- [betrokkene 14] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 14] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen

en/of

- [betrokkene 14] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 14] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 14] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 14];

en/of

- [betrokkene 14] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 14] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 14] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 14] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 14] - door/met het geven van veel aandacht - ingepalmd en/of (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 14] aangezet en/of laten aanzetten en/of bewogen en/of laten bewegen, als prostituee (verder) in Nederland te (gaan) werken en/of die [betrokkene 14] daartoe vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd en/of overgebracht en/of laten vervoeren en/of laten overbrengen en/of die [betrokkene 14] (vervolgens) (aldaar) in (een) (recreatie)woning(en) ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 14] (aldaar) woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- voor die [betrokkene 14] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 14] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 14] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 14] als prostituee en/of die [betrokkene 14] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of

- die [betrokkene 14] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 14] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI], (onder het mom van sparen) doen afstaan en/of doen overmaken en/of die [betrokkene 14] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 14] en/of

- die [betrokkene 14] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of

- die [betrokkene 14] gedwongen en/of laten dwingen, althans aangezet en/of laten aanzetten en/of bewogen en/f laten bewegen, zich te laten aborteren (teneinde het prostitutiewerk te kunnen (blijven) vervullen) en/of

- die [betrokkene 14] en/of een of meer medeprostituees geslagen en/of laten slaan en/of op (anderszins) agressieve en/of gewelddadige wijze benaderd en/of laten benaderen en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [betrokkene 14] geen of (te) weinig weerstand tegen verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI], kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [betrokkene 14] door eerder agressief en/of gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of

- die [betrokkene 14] te verstaan gegeven dat zij, wanneer zij zou stoppen met haar werk (en daarmede haar inkomsten) als prostituee, een (afkoop)bedrag van 50.000,- euro of daaromtrent, in elk geval enig (afkoop)bedrag, moest betalen en/of haar ouders alsdan op de hoogte zouden worden gebracht van haar werk als prostituee en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 14] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn medeverdachten, waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI] althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 14] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 14] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 14] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte AK] en/of [verdachte BI], waardoor een dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 14], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 14] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte AK] en/of [verdachte BI] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand 01 februari 2006 tot 01 april 2007 te Utrecht en/of te Amsterdam en/of te Alkmaar en/of te Haarlem en/of te Vinkeveen en/of te Amstelveen en/of te Diemen en/of te Assendelft en/of te Den Haag en/of(elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 14] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 14] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 14];

en/of

- [betrokkene 14] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 14] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

- [betrokkene 14] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 14] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die [verdachte AK] en/of die [verdachte BI] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 14] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 14];

en/of

- [betrokkene 14] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 14] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte AK] en/of die [verdachte BI] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 14] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft /hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte AK] en/of die [verdachte BI] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 14] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 14] - door/met het geven van veel aandacht - ingepalmd en/of (emotioneel) van hem/hen, [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of verdachtes mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 14] aangezet/bewogen als prostituee (verder) in Nederland te (gaan) werken en/of die [betrokkene 14] daartoe vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd en/of overgebracht en/of laten vervoeren en/of laten overbrengen en/of die [betrokkene 14] (vervolgens) (aldaar) in (een) (recreatie)woning(en) ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 14] (aldaar) woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- voor die [betrokkene 14] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 14] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 14] - ook ongesteld - als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 14] als prostituee en/of die [betrokkene 14] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of

- die [betrokkene 14] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 14] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of diens mededader(s), (onder het mom van sparen) doen afstaan en/of doen overmaken en/of die [betrokkene 14] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of laten houden en/of- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 14] en/of

- die [betrokkene 14] laten betalen voor bescherming door [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 14] gedwongen en/of laten dwingen, althans aangezet en/of laten zetten en/of bewogen en/of laten bewegen, zich te laten aborteren (teneinde het prostitutiewerk te kunnen (blijven) vervullen) en/of

- die [betrokkene 14] en/of een of meer medeprostituees geslagen en/of laten slaan en/of op (anderszins) agressieve/gewelddadige wijze benaderd en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of (aldus) een dermate dreigende sfeer gecreëerd dat die [betrokkene 14] geen of (te) weinig weerstand tegen [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of diens mededader(s), kon/durfde te bieden en/of voortgebouwd op de bij die [betrokkene 14] door eerder agressief en/of gewelddadig handelen ontstane angst voor (verder) geweld van de zijde van [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 14] te verstaan gegeven dat zij, wanneer zij zou stoppen met haar werk (en daarmede haar inkomsten) als prostituee, een (afkoop)bedrag van 50.000,- euro of daaromtrent, in elk geval enig (afkoop)bedrag, moest betalen en/of haar ouders alsdan op de hoogte zouden worden gebracht van haar werk als prostituee en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 14] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan die [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 14] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 14] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 14] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of zijn mededader(s), waardoor een dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 14], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 14] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte DS], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de 01februari 2006 tot 01 april 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland,tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens)opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 14] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 14] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of die [betrokkene 14] te beschermen tegen betaling voor [verdachte AK] en/of [verdachte BI] en/of diensmededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 24] telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 24] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 24] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 24] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 24] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 24] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 24] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- voor die [betrokkene 24] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 24] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 24] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 24] als prostituee en/of die [betrokkene 24] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 24] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 24] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], doen afstaan en/of die [betrokkene 24] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], afhankelijke positie gehouden en/of laten houden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 24] en/of

- die [betrokkene 24] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- bepaald wat die [betrokkene 24] moest doen en/of wanneer en/of hoe lang zij moest werken en/of waar zij naar toe mocht gaan (waardoor zij geen keuzevrijheid had) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 24] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte NT], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 24] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 24] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 24] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte NT], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 24], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 24] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte NT] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,althans alleen,

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere misbruik feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 24] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 24] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 24] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 24] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 24] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 24] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- voor die [betrokkene 24] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 24] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 24] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 24] als prostituee en/of die [betrokkene 24] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 24] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 24] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 24] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of laten houden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 24] en/of

- die [betrokkene 24] laten betalen voor bescherming door [verdachte NT] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 24] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- bepaald wat die [betrokkene 24] moest doen en/of wanneer en/of hoe lang zij moest werken en/of waar zij naar toe mocht gaan (waardoor zij geen keuzevrijheid had) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 24] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte NT] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 24] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 24] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 24] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door die [verdachte NT] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 24], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 24] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven, verdachte, [verdachte DS], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 24] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 24] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte NT] en/of zijn mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 01 februari 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen, en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 33] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 33] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 33];

en/of

- die [betrokkene 33] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 33] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling;

en/of

- [betrokkene 33] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 33] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 33] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 33];

en/of

- [betrokkene 33] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 33] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 33] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- voornoemde [betrokkene 33] - door van alles voor haar te betalen en/of door/met het geven van veel aandacht - gepaaid en/of ingepalmd en/of

- die [betrokkene 33] vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd en/of overgebracht en/of laten vervoeren en/of overbrengen en/of die [betrokkene 33] (vervolgens) (aldaar) in verdachtes en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY], (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen en/of laten (in)wonen en/of

- voor die [betrokkene 33] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 33] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 33] als prostituee laten werken en/of die [betrokkene 33] middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [betrokkene 33] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 33] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY], doen afstaan en/of doen overmaken en/of die [betrokkene 33] (aldus) in een van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY], afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 33] en/of

- die [betrokkene 33] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY] en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 33] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn medeverdachten, waaronder [verdachte MY], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 33] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 33] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 33] onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte MY], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 33], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 33] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte MY] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 01 februari 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen, en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,althans alleen,

- een ander, te weten [betrokkene 33] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 33] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 33];

en/of

- die [betrokkene 33] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 33] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling;

en/of

- [betrokkene 33] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 33] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan [verdachte MY] en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 33] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 33];

en/of

- [betrokkene 33] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 33] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen [verdachte MY] en/of zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 33] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende [verdachte MY] en/of zijn mededader(s) (telkens)

- voornoemde [betrokkene 33] - door van alles voor haar te betalen en/of door/met het geven van veel aandacht - gepaaid en/of ingepalmd en/of

- die [betrokkene 33] vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd en/of overgebracht en/of laten vervoeren en/of laten overbrengen en/of die [betrokkene 33] (vervolgens) (aldaar) in de (recreatie)woning ondergebracht en/of onder laten brengen van verdachte [verdachte MY] en/of zijn medeverdader(s) en/of laten (in)wonen en/of

- voor die [betrokkene 33] (een) werkplek(ken) geregeld of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 33] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of op laten halen en/of

- die [betrokkene 33] als prostituee laten werken en/of die [betrokkene 33] middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of laten controleren en/of

- die [betrokkene 33] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte MY] en/of zijn mededader(s), doen afstaan en/of doen overmaken en/of die [betrokkene 33] (aldus) in een van hem/hen, [verdachte MY] en/of zijn mededader(s), afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 33] en/of

- die [betrokkene 33] laten betalen voor bescherming door [verdachte MY] en/of zijn mededader(s) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 33] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte MY] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 33] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 33] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 33] onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door [verdachte MY] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 33], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 33] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven, verdachte, [verdachte DS], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand 01 februari 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen, en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 33] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 33] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte MY] en/of zijn mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

5.

hij in of omstreeks de periode 01 februari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of te Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, heeft deelgenomen aan een organisatie, onder meer bestaande uit [verdachte SB] en/of [verdachte HB] en/of [verdachte UT] en/of [verdachte MD] en/of [verdachte BI] en/of verdachte ("de organisatie B"), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (telkens) plegen van

- mensenhandel, als bedoeld in artikel 273a (oud) van het Wetboek van Strafrecht en/of 273f van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die mensenhandel onder andere bestond uit het seksueel uitbuiten van vrouwen (prostituees) en/of

- (zware) mishandeling, als bedoeld in artikel 300 en/of 302 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die (zware) mishandeling onder andere bestond uit het slaan en/of stompen en/of schoppen van (meerdere) personen (prostituees, klanten van prostituees en/of pooiers) en/of

- bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, als bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht (onder andere het bedreigen van prostituees en/of klanten van prostituees) en/of

- handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55, eerste lid van de Wet wapens en munitie (onder andere het voorhanden hebben

van steek- en/of vuurwapens) en/of

- afpersing, als bedoeld in artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht (onder andere het afhandig maken van geld van prostituees).

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten in de bewezenverklaring verbeterd. Daardoor wordt verdachte niet geschaad in zijn verdediging.

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor feit 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van drie jaren, met aftrek van het voorarrest.

4. De voorvragen

4.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Standpunt verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat de dagvaarding nietig is omdat de beschrijvingen van tijd, plaats en feitelijke omschrijving, onduidelijk, zeer ruim en daarmee onvoldoende specifiek zijn. Maar, zo voegde zij daaraan toe: "Ik kan er wel iets mee".

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft bij repliek tot verwerping van het verweer geconcludeerd.

4.2 De overwegingen van de rechtbank

Hoewel het verweer van de raadsvrouw door de hiervoor geciteerde toevoeging wordt ontkracht, ziet de rechtbank daarin toch aanleiding een overweging aan de geldigheid van de tenlastelegging te wijden.

De tenlastelegging is een op het eerste gezicht lastig te doorgronden tekst. Dat de tenlastelegging niet eenvoudig te begrijpen valt, is het gevolg van enerzijds de complexiteit van het delict van mensenhandel waarop zij is toegesneden en anderzijds de keuze van de opsteller ervan om bij elk feit, zonder enige nuancering, alle feitelijkheden te vermelden die in het dossier bij de diverse vrouwen kunnen worden gevonden.

De ingewikkeldheid van het tenlastegelegde artikel is niet aan de officier van justitie te (ver)wijten. Een overzichtelijker wijze van tenlasteleggen, onder meer beter toegespitst op de op elke afzonderlijke vrouw betrekking hebbende feitelijkheden, was wel denkbaar geweest. Maar voor de vraag of de tenlastelegging in de gekozen vorm aan de informatiefunctie voldoet, moet deze in relatie tot het dossier gelezen worden. De rechtbank begrijpt de tenlastelegging dan als volgt.

In het feitelijk gedeelte (bij elk feit de tekst na "immers") beschrijft het openbaar ministerie telkens de feitelijkheden die de uitwerking vormen van de uit artikel 273f, eerste lid, Sr tenlastegelegde onderdelen en in de gevallen waarin die onderdelen dwangmiddelen bevatten, al die dwangmiddelen. Die bedoeling moet ook voor de verdachte en zijn rechtsgeleerde raadsvrouw duidelijk zijn geweest. Het verweer wordt verworpen.

4.3 De conclusie

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

Leeswijzer

Deze paragraaf bevat een aantal onderdelen die betrekking hebben op de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. Deze bewijsmotivering bestaat per feit uit een aantal onderdelen.

Eerst worden de kort samengevatte standpunten van de officier van justitie en de verdediging weergegeven.

Onder het kopje bewijsoverwegingen zal de rechtbank vervolgens de feiten vaststellen en daarbij tussen haakjes steeds het nummer van het bewijsmiddel vermelden waaraan het is ontleend. In de bewijsoverwegingen motiveert de rechtbank verder in voorkomende gevallen dat, en waarom, zij afwijkt van door de officier van justitie en de verdediging uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. In dat geval wordt uitgebreider vermeld hoe die standpunten luiden. Ook de eventuele overige bijzondere bewijsoverwegingen komen in de paragraaf bewijsoverwegingen aan de orde. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die hierna in het vonnis zijn opgenomen. Deze bewijsmiddelen bevatten de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Onder het kopje conclusie zet de rechtbank uiteen of zij tot een vrijspraak of een bewezenverklaring komt en neemt zij de eventuele bewezenverklaring op.

De genummerde bewijsmiddelen zijn, geordend per feit, als bijlage aan het vonnis gehecht en maken daarvan op die wijze deel uit.

Feitelijk gedeelte van de tenlastelegging

De tenlasteleggingen in de zaken van Sneep II zijn voor wat betreft de mensenhandel toegespitst op de in artikel 273a (oud)/273f en in een enkel geval ook in 250a (oud) Sr, telkens in het eerste lid omschreven onderdelen. De opbouw van de tenlastelegging is steeds dat eerst de onderdelen zijn omschreven, gevolgd door een passage die begint met 'immers', welke passage de feitelijke omschrijving bevat. De rechtbank duidt in haar overwegingen in voorkomende gevallen dat deel van de tenlastelegging soms aan als 'het feitelijk deel van de tenlastelegging' of 'de feitelijke omstandigheden' maar ook wel als 'de feitelijkheden'. Met die laatste term wordt dan niet bedoeld: feitelijkheden in de zin van de als dwangmiddel in de delictsomschrijving opgenomen wetsterm. Wanneer dat wél wordt bedoeld, vermeldt de rechtbank dat uitdrukkelijk.

Het horen van de getuigen [betrokkene 14] en [verdachte SB]

Ter zitting van 24 november 2010 heeft de raadsvrouw verzocht [betrokkene 14] en [verdachte SB] als getuigen op te roepen omdat, zo voert zij aan, de eerdere afwijzing onbegrijpelijk is.

De officier van justitie heeft op dit verzoek niet gereageerd.

De rechtbank overweegt het volgende

Ter zitting van 27 september 2010 heeft de rechtbank het verzoek tot het horen van [verdachte SB] afgewezen omdat daarvoor geen noodzaak bestond. Op 3 november 2010 heeft de rechtbank overwogen het onaannemelijk te achten dat de getuige [betrokkene 14] - bij wie na een eerste afgebroken verhoor, diverse vruchteloze pogingen tot horen waren gedaan - binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zou verschijnen en zou getuigen. De rechtbank heeft toen beslist van verdere oproeping van deze getuige af te zien, omdat een dergelijke oproeping nutteloos is.

De verdediging heeft geen gronden aangevoerd die tot een heroverweging van beide beslissingen moet leiden. In feite is het verzoek, gelet op de motivering ervan, een verkapt en niet toegestaan appel tegen de eerdere beslissingen ten aanzien van deze getuigen. De rechtbank wijst het verzoek tot het horen van beide getuigen af omdat de noodzaak ervan niet is gebleken.

Artikel 273f, eerste lid aanhef en sub 4°, Sr

- Gebondenheid aan de tenlastelegging

De rechtbank stelt voorop dat de tenlastelegging er toe strekt voor de procesdeelnemers - zowel voor het openbaar ministerie en de rechter als voor de verdachte en eventueel de benadeelde partij - de inzet van het geding en de te volgen beslissingsstructuur met de vereiste duidelijkheid vast te leggen. Afgezien van de wettelijke wijzigings- en aanvullingsmogelijkheden (artikelen 312, 313 en 314 Sv) kan de rechter aan de tenlastelegging overeenkomstig haar kennelijke strekking een uitleg geven die met de bewoordingen ervan niet letterlijk overeenstemt, mits die uitleg met die bewoordingen niet onverenigbaar en ook overigens niet onbegrijpelijk is alsmede ook voor de andere procesdeelnemers duidelijk is. Eventuele kennelijke misslagen kunnen aldus worden hersteld (vgl. HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126 en 127).

- Tenlastelegging in Sneep II

In de zaken die onder de naam Sneep II aan de rechtbank zijn voorgelegd, zijn de tenlasteleggingen die betrekking hebben op mensenhandel, in de meeste gevallen volgens een vast patroon opgebouwd. Primair wordt verdachte verweten dat hij als pleger of medepleger betrokken is geweest, subsidiair is medeplichtigheid tenlastegelegd. In vrijwel alle zaken is onder meer artikel 273f, eerste lid sub 4?Sr, of de corresponderende strafbaarstelling in de vervallen artikelen 273a (oud) en 250a (oud) Sr, tenlastegelegd. Dit onderdeel ziet op degene die in een door een ander gecreëerde uitbuitingssituatie of situatie van onvrijwilligheid (dat zijn de onder 1? genoemde omstandigheden waarbij een dwangmiddel is gebruikt ) enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten. Volgens de wetsgeschiedenis is deze culpoze variant ingevoerd met het oog op personen voor wie niet bewijsbaar geldt dat zij zelf de dwangmiddelen hebben aangewend om een vrouw te dwingen of te bewegen zich tot prostitutie beschikbaar te stellen, maar die, in een situatie waarin een vrouw door anderen daartoe gedwongen of bewogen zich prostitueert, zelf iets doet waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de vrouw zich daardoor prostitueert. In gewoon Nederlands: iemand doet iets, waarvan hij weet of moet vermoeden, dat een vrouw die in een uitbuitingssituatie verkeert, zich daardoor prostitueert.

- Bewijsvraag

Voor alle verdachten is een vrijwel gelijkluidende tenlastelegging uitgebracht. Voor vrijwel alle verdachten is gerequireerd tot bewezenverklaring van het (mede)plegen van mensenhandel bij alle vrouwen. Het is de taak van de rechtbank op basis van de tenlastelegging tot een oordeel te komen. De rechtbank constateert bij beantwoording van de bewijsvraag dat niet alle verdachten op eenzelfde wijze bij de verweten gedragingen betrokken zijn geweest. Daardoor kan in veel gevallen opzet en/of medeplegen niet bewezenverklaard worden.

- Sub 4°

De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of het gedachtestreepje dat ziet op sub 4° in die gevallen bewezen kan worden.

In het huidige sub 4° - en de voorlopers daarvan in de inmiddels vervallen artikelen 273a (oud) en 250a (oud) Sr - heeft de wetgever, voor zover in deze zaak van belang, naar het oordeel van de rechtbank twee situaties strafbaar willen stellen, te weten:

1) een ander met de onder lid 1, sub 1° genoemde middelen dwingen of bewegen, zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van arbeid of diensten, en

2) onder de omstandigheden van lid 1, sub 1°, enige handeling ondernemen waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een ander zich daardoor beschikbaar stelt voor het verrichten van arbeid of diensten.

Onder 1) valt de uitbuiter zelf, onder 2) bijvoorbeeld degene die door de officier is aangeduid als "facilitator", ofwel een persoon die op de hoogte is van de uitbuiting en daarbij zelf ook enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moeten vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele diensten. De officier van justitie heeft steeds de delictsomschrijving van sub 4° in zijn geheel tenlastegelegd, ook al had zij, zo leidt de rechtbank uit het requisitoir af, soms alleen het oog op het tweede deel van sub 4°.

De rechtbank loopt door deze wijze van tenlasteleggen tegen een probleem op. In gevallen waarin de rechtbank niet kan bewijzen dat verdachte zelf de pleger van de uitbuiting was en dus zal vrijspreken van het eerste deel van sub 4°, blijft het tweede deel van dat gedachtestreepje over. Dat tweede deel is: dat verdachte "onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die vrouw zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten", waarna onder "immers" de feitelijke handelingen van de uitbuiter volgen.

De rechtbank is van oordeel dat de overgebleven zin "onder genoemde omstandigheden enige handeling ondernemen" onvoldoende concreet en feitelijk is. Waar doelt de steller van de tenlastelegging dan op? De genoemde omstandigheden worden daarin immers niet meer genoemd, nu het eerste deel van de tenlastelegging is weggestreept. Bovendien zijn de feitelijkheden die na "immers" volgen, geen uitwerking van "enige handeling" die door verdachte wordt verricht. De feitelijkheden die door verdachte worden verricht, staan namelijk in de tenlastelegging genoemd onder het subsidiair tenlastegelegde, ter invulling van de medeplichtigheid.

De rechtbank heeft zich afgevraagd of zij de tenlastelegging verbeterd zou kunnen en moeten lezen in die zin dat de steller van de tenlastelegging het volgende heeft bedoeld ten laste te leggen: dat een medeverdachte (de uitbuiter) de vrouw heeft gedwongen of bewogen, met de dwangmiddelen van lid 1 sub 1°, om zich beschikbaar te stellen voor arbeid en diensten, door de na "immers" genoemde feitelijkheden te verrichten, terwijl verdachte onder die omstandigheden, enige handeling heeft verricht, te weten de handelingen die onder het subsidiair tenlastegelegde staan, ter invulling van de medeplichtigheid. Die feitelijkheden zou de rechtbank daar dan moeten inlezen.

Een dergelijke reconstructie is naar het oordeel van de rechtbank echter niet een uitleg van de tenlastelegging die valt binnen de door de Hoge Raad getrokken grenzen.

- Conclusie

De rechtbank zal verdachte in dergelijke gevallen (ook) vrijspreken van het deel van de tenlastelegging dat ziet op het als artikel 273f/273a (oud), onder sub 4°/250a (oud) sub 1° Sr tenlastegelegde.

5.1 [betrokkene 39] (tenlastelegging onder feit 1)

5.1.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.1.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 39] tenlastegelegd, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Mensenhandel [betrokkene 39]

[betrokkene 39] is diverse keren als getuige gehoord, zowel door de politie als door de rechter-commissaris (1, 2, 3, 4 en 5). Op basis van haar verklaringen en andere hieronder genoemde bewijsmiddelen komt de rechtbank tot vaststelling van de volgende feiten.

[betrokkene 39] heeft als werknaam [N] (10), welke naam in het dossier in alle denkbare varianten voorkomt: [N], [N], etc. Zij werkt gedwongen voor "Albanezen" in de prostitutie als zij in de zomer van 2006 verdachte leert kennen. Hij overreedt haar bij de Albanezen weg te gaan en biedt haar onderdak. Zij wordt verliefd op en krijgt een relatie met hem die uiteindelijk tot ongeveer eind januari 2007 zal duren. Zij blijft in de prostitutie werken, steeds op de Wallen in Amsterdam, maar nu voor verdachte. Gedurende tien maanden draagt zij al haar verdiensten aan hem af. Verdachte zegt dat hij ze voor haar zal bewaren. Dat geld heeft zij nooit teruggekregen: het is weg (3 en 4). Verdachte regelt verschillende woonadressen voor haar en treedt op als haar bodyguard. Ook als hij naar Turkije vertrekt, blijft hij invloed op haar houden en onderhoudt hij de relatie (3). Zij heeft momenten van twijfel maar dan weet hij haar telefonisch en ook eens na een bezoek van haar aan Turkije, weer aan zich te binden. Zij is van hem afhankelijk: ze heeft geen geld en haar familie woont in Litouwen. Gaandeweg wordt ze bang voor hem. Hij bedreigt haar: hij zal iets lelijks met haar of haar familie doen, hij weet waar haar familie woont en hij zelf of zijn vrienden zullen haar wel weten te vinden als ze weggaat (1 en 5). Hij bepaalt hoe lang ze moet werken en daarmee, zo concludeert de rechtbank, bepaalt hij ook de omvang van haar inkomen. Hij houdt haar op de Wallen in de gaten (1 en 6). Aan deze periode komt een einde als eind januari 2007, medeverdachte [verdachte SB] haar van de in Turkije verblijvende verdachte 'afpakt', tot zijn prostituee maakt en haar als vrouw cadeau geeft aan medeverdachte [verdachte BK]. Dit blijkt ook uit een tapgesprek tussen [verdachte SB] en [verdachte CO] op 30 januari 2007 (11).

De verklaringen van [betrokkene 39] vinden op meer onderdelen steun in andere bewijsmiddelen.

Voor de controle door verdachte is er een mutatie van de zedencontroleurs die verdachte in het pand waar [betrokkene 39] als prostituee werkt, aantreffen (6). Ook is er een incident waarbij [verdachte DS] zich opwerpt als haar beschermer (7).

[betrokkene 39] verklaart dat zij zelf de bodyguards betaalde (1). Op 5 januari 2007 ontstaat daarover een probleem. In een tapgesprek tussen [verdachte SB] en [verdachte BK] meldt de laatste dat zij ("[N]… het meisje van die jongen in Turkije") niet wil betalen. ("ja, het meisje van ") accepteert dat niet en vraagt aan , die bij hem is, of deze het telefoonnummer heeft van [verdachte DS]. Er moet betaald worden (8). Op 7 januari 2007 heeft [betrokkene 39] toch aan [verdachte BK] betaald (9).

De rechtbank concludeert dat verdachte zeggenschap heeft over het (betaal)gedrag van [betrokkene 39] en dat bij een betalingsprobleem van de bodyguards hem daarop aanspreekt, waarna zij betaalt.

Diverse vrouwen bestempelen [betrokkene 39] als de vrouw of het meisje van verdachte: [betrokkene 36] (12), [betrokkene 14] (16) en [betrokkene 11](14). [betrokkene11] verklaart dat medeverdachte [verdachte PT] haar had verteld dat [betrokkene 39] de vrouw was van verdachte en dat zij van haarzelf gehoord had dat zij al haar geld aan verdachte moest afstaan (15).

Verdachte zelf verklaart slechts dat hij een vriend en bodyguard van [betrokkene 39] was (13). Hij ontkent in datzelfde verhoor een relatie met haar te hebben gehad en ook dat zij haar in de prostitutie verdiende geld aan hem afdroeg. Die verklaring acht de rechtbank ongeloofwaardig, zeker in het licht van de tapgesprekken tussen hem en [betrokkene 39]. Uit die gesprekken blijkt dat hij haar controleerde of liet controleren (17, 18, 21) en betrokken werd, zoals hiervoor ook al geconcludeerd, bij haar betalingen aan bodyguards (18). Ook leidt de rechtbank eruit af dat zij geld aan hem afstond (19 en 20) en dat hij bepaalde hoe en met wie ze werkte en welke contactmogelijkheden zij had (22). De als bewijsmiddelen 17 tot en met 22 in de bijlage opgenomen tapgesprekken zijn door de raadsvrouw van verdachte ter zitting van 24 november 2010 overgelegd en maken sindsdien deel uit van het dossier.

Misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

De verliefdheid op en relatie met verdachte maakte [betrokkene 39] afhankelijk van hem. Dat werd versterkt doordat zij alleen en zonder familie in Nederland was. Doordat zij haar inkomsten aan verdachte afstond - aanvankelijk in de veronderstelling dat zij samen spaarden, zoals zij bij de rechter-commissaris heeft verklaard - werd zij nog verder afhankelijk. Dat betekent dat er sprake was van "uit de feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht".

Medeplegen

Ten aanzien van [betrokkene 39] onderscheidt de rechtbank de periode vóór en na het moment, eind januari 2007, waarop [verdachte SB] [betrokkene 39] "afpakte" van verdachte. Voor bewezenverklaring van een vorm van deelneming (in de periode vanaf eind januari 2007) zoals tenlastegelegd moet aan diverse eisen worden voldaan, waaronder een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking en (voorwaardelijk) opzet op het medeplegen. Het dossier bevat onvoldoende bewijs daarvoor. De rechtbank acht wel bewezen dat verdachte als pleger van mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 39] heeft gehandeld tot eind januari 2007.

Zwaar lichamelijk letsel

Het is de rechtbank niet duidelijk op basis van welke bewijsmiddelen de officier van justitie tot bewezenverklaring hiervan heeft gerequireerd. De rechtbank heeft dergelijk bewijs niet aangetroffen en zal verdachte daarom van dit (strafverzwarende) bestanddeel vrijspreken.

5.1.3 De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 januari 2007 te Amsterdam

- [betrokkene 39] door dreiging met geweld dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [betrokkene 39] en

- [betrokkene 39] door dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van [betrokkene 39] en

- [betrokkene 39] door dreiging met geweld dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [betrokkene 39] met of voor derden, immers zijnde/hebbende verdachte

- met voornoemde [betrokkene 39] een liefdesrelatie aangegaan en onderhouden en die [betrokkene 39] aldus emotioneel van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en

- die [betrokkene 39] als prostituee laten werken en

- die [betrokkene 39] bewogen om haar verdiensten uit de prostitutie aan hem, verdachte, af te staan en

- die [betrokkene 39] als prostituee laten werken en toegezien op de werktijden en daarmede de inkomsten van die [betrokkene 39] als prostituee en die [betrokkene 39] verder in de gaten gehouden en in de gaten laten houden en

- die [betrokkene 39] gecontroleerd en laten controleren en

- die [betrokkene 39] het door haar met/in de prostitutie verdiende geld aan hem, verdachte, doen afstaan en die [betrokkene 39] aldus in een van hem afhankelijke positie gehouden en

- die [betrokkene 39] laten betalen voor bescherming en

- voor die [betrokkene 39] woonruimte geregeld en

- die [betrokkene 39] tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden in de prostitutie in de gaten gehouden en in de gaten laten houden en

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 39] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en

- instructies gegeven aan die [betrokkene 39], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 39] te controleren.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.2 [betrokkene 14] (tenlastelegging onder feit 2)

5.2.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.2.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 14], telkens met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 3°, 4°, 6° en 9° Sr.

Tenlastegelegde periode korter dan waartoe is gerequireerd

De officier van justitie heeft niet onderbouwd welke passages uit het feitelijk deel van de tenlastelegging op grond van welke bewijsmiddelen bewezenverklaard kunnen worden, waarom dit vervolgens tot bewezenverklaring van alle uit het eerste lid van artikel 273a (oud)/273f Sr tenlastegelegde onderdelen moet leiden en op grond waarvan aan de eisen voor opzet en medeplegen voldaan is. Zij heeft gerequireerd dat een bewezenverklaring kan volgen ten aanzien van de tenlastegelegde periode van de maand januari 2006 tot en met 31 oktober 2007. De tenlastegelegde periode loopt echter voor het onder primair tenlastegelegde, na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting op 27 september 2010, van 1 februari 2006 tot 19 maart 2007, en voor het subsidiair tenlastegelegde van 1 februari 2006 tot 1 april 2007. De rechtbank houdt het ervoor dat de officier van justitie zich in haar requisitoir vergist heeft in de tenlastegelegde periode.

Gevolg van deze vergissing van de officier van justitie is dat de door haar genoemde bewijsmiddelen die betrekking hebben op de periode na 1 april 2007 niet redengevend kunnen zijn voor de tenlastelegging zoals deze thans luidt. Overigens hebben die bewijsmiddelen op verdachte zelf geen betrekking.

Vaststelling feiten op basis van beschikbaar bewijs

Verdachte is op 20 september 2007 door de politie gehoord. Hij verklaart niet over [betrokkene 14]. Hij zegt dat hij 'op het red light district' voor de veiligheid van de meisjes zorgt, hen helpt als er problemen zijn met een klant en hen naar de taxi brengt als ze klaar zijn met werken. Over welke periode hij spreekt is uit zijn verklaring niet op te maken.

[betrokkene 14] verklaart tijdens haar verhoor bij de rechter-commissaris in Duitsland op 31 maart 2010 dat de naam [verdachte DS] haar niets zegt. Wel herkent zij verdachte op foto 16 als [D], die bodyguard op de Wallen in Amsterdam was. Of hij een relatie had met medeverdachte [verdachte AK], de man waarover [betrokkene 14] verklaart dat hij haar seksueel heeft uitgebuit, weet zij niet. Zij verklaart niet over werkzaamheden voor of bemoeienis met haar door verdachte.

Bij haar verhoor op 23 oktober 2007 (pagina 46N/25791) verklaart zij dat haar werknaam in Nederland [S] was. De meisjes noemende haar [S], [verdachte AK] noemde haar [S]. Op 26 oktober 2007 verklaart zij dat zij van de bodyguarddiensten van de man van foto 16 (de rechtbank stelt vast: verdachte) gebruik heeft gemaakt en daarvoor 100 euro per week aan hem moest geven, totdat hij naar Turkije vertrok. Op 29 oktober 2007 (pagina 46N/25954) herkent [betrokkene 14] de man op foto 16 (de rechtbank: verdachte) als de bodyguard die haar samen met een andere bodyguard altijd naar de Nieuwmarkt in Amsterdam bracht om daar naar de taxi te gaan, en die bij problemen lastige klanten eruit gooide. Ander bewijs is er niet. Weliswaar verwijst de officier van justitie in haar requisitoir naar een tapgesprek van 28 juli 2006 (pagina 46N/25987) maar dat gesprek wordt gevoerd tussen [betrokkene 14] en [verdachte BK] aan wie [betrokkene 14] vraagt of [D], daarmee zou zij verdachte kunnen bedoelen, er niet is.

Verder dan de vaststelling dat verdachte op de Wallen in Amsterdam heeft gewerkt en dat [betrokkene 14] hem herkent als bodyguard op de Wallen die haar tegen betaling naar de taxi bracht en lastige klanten eruit gooide, brengt dit de rechtbank bij de bewijsvraag niet.

Verdachte zal worden vrijgesproken van dit feit.

5.2.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.3 [betrokkene 24] (tenlastelegging onder feit 3)

5.3.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.3.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 24], telkens met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Verklaring verdachte

Verdachte is in september 2007 door de politie gehoord. Hij verklaart zoals hiervoor onder 5.2.2 weergegeven en niet over [betrokkene 24].

[betrokkene 24] verklaart niets over verdachte.

Overige bewijsmiddelen

Verbalisant [betrokkene 85] verklaart dat hij op 23 februari 2006 werd aangesproken door een persoon genaamd [betrokken 55] die hem het volgende vertelde. [verdachte DS] en [betrokkene 105] werken beiden voor [NT] en [verdachte UT] en hebben ongeveer tien meiden voor zich werken op de Wallen. In ieder geval is dat [betrokkene 119]. De meiden die voor [verdachte NT] en [verdachte UT] werken betalen voor hun bescherming aan [verdachte DS] en [betrokkene 105] .

Prostituee [betrokkene 14] verklaart dat er in Amsterdam een zekere [verdachte DS] werkzaam was als bodyguard. Zij herkent verdachte op een aan haar getoonde foto als de bodyguard die in Amsterdam werkt.

Het dossier bevat nog een aantal tapgesprekken dat betrekking heeft op verdachte en [betrokkene 24]. Zo is er een tapgesprek op 21 december 2005 tussen [verdachte NT] en verdachte, in welk gesprek [verdachte NT] aan verdachte vraagt wie tegen hem heeft gezegd dat hij geld van [betrokkene 119] moest nemen. Verdachte zegt daarop dat [Z] (de rechtbank begrijpt: [verdachte ZO]) hem een bericht heeft gestuurd dat bij [betrokkene 119] geld opgehaald moet worden. Als verdachte vervolgens zegt dat hij geen zakgeld meer had, zegt [verdachte NT]tegen hem dat verdachte hem had moeten bellen. Als zoiets in het vervolg weer gebeurt, dan moet hij hem bellen en niet naar binnen bij zijn ([verdachte NT]') vrouw en om geld vragen. Ook is er een tapgesprek van 8 januari 2006 tussen [verdachte NT] en [verdachte ZO] waarin [verdachte NT] zegt dat zij het geld al aan [verdachte DS] hebben gegeven. [verdachte ZO] mag uitrusten, want [verdachte DS] is daar.

In een tapgesprek van 14 februari 2006 tussen verdachte en [verdachte NT] beklaagt verdachte zich erover dat hij geen geld heeft. Hij zegt dat ze tot in de nacht daar zijn. [bettrokkene 11] en [betrokkene 119] zijn er niet.

Verder dan de vaststelling dat verdachte op de Wallen in Amsterdam heeft gewerkt, getuige [betrokkene 14] hem herkent als bodyguard op de Wallen en dat verdachte geld ophaalt bij [betrokkene 24], waarvoor hij uitdrukkelijk geen toestemming had van [verdachte NT], brengt dit de rechtbank bij de bewijsvraag niet. Niet bewezen kan daarom worden dat verdachte het feit alleen gepleegd heeft.

Betrokkenheid via deelneming?Primair medeplegen subsidiair medeplichtigheid

Zou, indien de mensenhandel bij [verdachte NT] of een andere medeverdachte bewezenverklaard kan worden, verdachte daar via medeplegen of medeplichtigheid aan gekoppeld kunnen worden?

Voor een bewezenverklaring van het medeplegen van mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 24] is vereist dat er tussen verdachte en zijn medeverdachte een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking is geweest. Er moet bij verdachte (voorwaardelijk) opzet op (1) het medeplegen van (2) die mensenhandel hebben bestaan. De samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren ervan.

De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke opzet uit de bewijsmiddelen niet valt af te leiden.

Eenzelfde bewijsprobleem doet zich voor de bij de tenlastegelegde medeplichtigheid. Wel kan bewezen worden dat verdachte eind 2005/begin 2006 opgetreden is als bodyguard voor [betrokkene 24]. Maar niet dat verdachte daarbij opzet op het misdrijf mensenhandel had.

Verdachte zal dan ook worden vrijgesproken van dit feit.

5.3.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.4 [betrokkene 33] (tenlastelegging onder feit 4)

5.4.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.4.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is onder 4 primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, ten aanzien van [betrokkene 33] tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 3°, 4°, 6° en 9° Sr.

Verklaring [betrokkene 33]

[betrokkene 33] heeft geen belastende verklaring afgelegd. Over verdachte verklaart zij dat [verdachte MY] hem aan haar voorgesteld heeft en gezegd heeft: "Die kent hier de weg. Jullie kunnen hem opbellen als jullie na het werk naar huis willen". Verder verklaart zij dat zij verdachte wel eens opbelde als er 's avonds veel drugsverslaafden waren. Hij begeleidde haar dan naar de taxi. Voor het overige had verdachte met dit alles niets van doen. Als verdachte haar begeleidde dan kreeg hij daarvoor een fooi, tussen de 15 en 20 euro.

Overige bewijsmiddelen

[betrokkene 14] verklaart over verdachte dat hij bodyguard was op de Wallen. Medeverdachte [verdachte ZO] tenslotte herkent verdachte op foto 16 (de rechtbank stelt vast [verdachte DS]) en verklaart dat hij hem heeft opgeleid tot bodyguard.

5.4.3 De conclusie

De rechtbank is van oordeel dat niet bewezen kan worden dat van de onder sub 1°, 3°, 4° of 9° bedoelde situatie sprake was en evenmin dat een uitbuitingssituatie bestond waaruit opzettelijk voordeel werd getrokken als bedoeld onder 6°. Aan beantwoording van de vraag of verdachte bij een en ander als pleger, medepleger of medeplichtige betrokken is geweest, komt de rechtbank bij deze stand van zaken niet meer toe.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.5 Deelneming aan de criminele organisatie (tenlastelegging onder feit 5)

5.5.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van de tenlastegelegde deelneming aan een criminele organisatie.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het tenlastegelegde feit bepleit.

5.5.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Juridisch kader

Volgens bestendige jurisprudentie moet onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr worden verstaan een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon. Het oogmerk van die organisatie, te weten het plegen van misdrijven, hoeft in de tenlastelegging niet nader omschreven te zijn, maar zal uit de bewijsmiddelen moeten blijken. Voor het bewijs van dit oogmerk zal o.a. betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie. Niet hoeft te worden bewezen dat verdachte in meerdere misdrijven heeft geparticipeerd. Er is sprake van deelnemen aan de organisatie indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Voor deelneming is voldoende dat betrokkene in zijn algemeenheid weet (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. De betrokkene behoeft dus geen wetenschap te hebben van één of verscheidene concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd.

Bestaan van een organisatie?

De rechtbank komt niet toe aan beantwoording van de vraag of het bestaan van de tenlastegelegde organisatie bewezenverklaard kan worden omdat de vraag of verdachte aan zo een organisatie heeft deelgenomen reeds ontkennend beantwoord moet worden.

Deelneming door verdachte?

Verdachte heeft verklaard dat hij zorgde voor de veiligheid van de meisjes in het red light district. Ze vroegen aan hem of hij op ze wilde letten en als er problemen waren met een klant dan hielp hij ze. Hij bracht ze ook naar de taxi als ze klaar waren met werken. Hij werd voor die werkzaamheden betaald door de meisjes, nooit door de pooier. Hij ontkent voor een organisatie gewerkt te hebben, hij heeft alleen voor de meisjes gewerkt (pagina 19/9078 en 9979).

De rechtbank leidt uit deze verklaring af dat verdachte in de tenlastegelegde periode bodyguardwerkzaamheden heeft verricht op de Wallen in Amsterdam. Verder leidt de rechtbank uit verschillende tapgesprekken waaraan verdachte heeft deelgenomen, of waarin over verdachte gesproken wordt, af dat verdachte bij zijn werkzaamheden als bodyguard opdrachten ontving van [verdachte NT]. Voorts werden verdachte's werktijden door [verdachte NT] bepaald en belde verdachte met [verdachte UT], [verdachte HB] en [verdachte NT] als hij betaald wilde worden voor zijn werkzaamheden. Deze tapgesprekken zijn gevoerd in de periode van december 2005 tot en met begin maart 2006. Er bevinden zich in het dossier geen tapgesprekken tussen verdachte en [verdachte NT] c.s. van na deze periode. De rechtbank heeft ook overigens in het dossier geen bewijs gevonden dat verdachte na maart 2006 nog bodyguardwerkzaamheden voor [verdachte NT] c.s. verricht heeft. In twee tapgesprekken van 28 juli 2006, tussen [verdachte JT] en [verdachte SB] (pagina 48/35624 e.v.) en tussen [verdachte JT] en een onbekende vrouw die zich [S] noemt (pagina 46N/25987), wordt weliswaar over verdachte gezegd dat zijn mobieltje uitstaat, maar uit deze gesprekken blijkt naar het oordeel van de rechtbank niet onmiskenbaar dat verdachte in die periode nog daadwerkelijk bodyguardwerkzaamheden heeft verricht.

Voor een bewezenverklaring van de tenlastegelegde deelneming aan een criminele organisatie is vereist dat verdachte ten tijde van zijn werkzaamheden voor [verdachte NT] c.s. wist dat het oogmerk van de organisatie bestond uit het seksueel uitbuiten van vrouwen. In het dossier is daarvoor geen bewijs te vinden. Het feit dat verdachte zich in periode van 1 april 2006 tot en met 31 januari 2007 zelf schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 39] (zie bewezenverklaring van feit 1) zou gezien kunnen worden als een aanwijzing dat hij in díe periode in ieder geval wist dat er op de Wallen vrouwen werden uitgebuit. Dat zou echter hooguit als bewijs voor voorwaardelijk opzet op het oogmerk van de organisatie kunnen dienen en niet voor onvoorwaardelijk opzet, zoals is vereist. Bovendien kan niet bewezen worden dat verdachte in die periode (april 2006 tot en met januari 2007) nog steeds bodyguardwerkzaamheden voor [verdachte NT] c.s. verrichtte.

Nu er onvoldoende bewijs is dat verdachte ten tijde van zijn werkzaamheden voor de prostituees wist dat [verdachte NT] c.s. zich bezighielden met seksuele uitbuiting van vrouwen, kan ook niet bewezen worden dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. De rechtbank zal hem daarom vrijspreken van dit feit.

5.5.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.6 Afsluitende overwegingen

Inleiding

De rechtbank zal bij gebrek aan bewijs (veel) minder feiten bewezen verklaren dan de officier van justitie heeft gevorderd. De rechtbank realiseert zich dat dit bevreemding kan wekken gelet op zowel de inhoud van de tenlastelegging als die van het requisitoir. De rechtbank overweegt daarom nog het volgende.

Inhoud dossier, tenlastelegging en requisitoir.

De officier van justitie heeft in het requisitoir voorbeelden opgesomd van gruwelijkheden waaraan verdachte en zijn mededaders zich naar het oordeel van het openbaar ministerie hebben schuldig gemaakt. Daarbij spreekt de officier in algemeenheden.

Zo is genoemd dat de vrouwen zeer vernederende handelingen en bejegeningen moesten ondergaan: (anale) verkrachtingen, brandmerken door middel van tatoeages, op hen urineren, gedwongen abortussen en bepalen door verdachten van de omvang van borstvergroting(en).

De rechtbank stelt vast dat de opgesomde handelingen en bejegeningen slechts enkele keren in de tenlasteleggingen van de in Sneep II terecht staande verdachten zijn opgenomen. Het urineren op vrouwen is in geen enkele zaak tenlastegelegd.

De rechtbank stelt ook vast dat bij vrijwel alle wél tenlastegelegde handelingen daarvan wegens het ontbreken van bewijs zal worden vrijgesproken. Slechts één keer is bewezen geacht dat een vrouw is bewogen om een tatoeage te laten zetten en in één zaak kan bewezen worden dat verdachte als dwangmiddel bij mensenhandel, met een slachtoffer tegen haar wil seksuele handelingen heeft verricht.

De officier geeft verder als voorbeeld dat leden (cursivering van de rechtbank) van de groep vrouwen (cursivering van de rechtbank) aan elkaar cadeau gaven (bijvoorbeeld [betrokkene 39]). De rechtbank stelt vast dat in het hele dossier één keer sprake is geweest van een dergelijk "cadeau", daar waar [verdachte SB] tegen [verdachte BK] zegt dat hij hem [betrokkene 39] cadeau geeft. Dit is in geen enkele zaak tenlastegelegd.

Verder zouden de paspoorten van de vrouwen vaak zijn ingenomen. Dit is bij geen enkele verdachte opgenomen in de tenlastelegging. Op basis van het dossier kan vastgesteld worden dat dit in één geval, bij [betrokkene 22] is gebeurd.

Er zou in Vinkeveen tegen groepskorting een bungalowpark zijn afgehuurd om vrouwen en leden van de criminele organisatie onder te kunnen brengen. Tenlastegelegd is het niet.

Vrouwen moesten kort na de (borstvergrotende) operatie weer aan het werk gaan. Dit is in geen enkele tenlastelegging opgenomen en de rechtbank heeft het evenmin kunnen vaststellen.

Conclusie

Samengevat: de inhoud van het requisitoir schetst een beeld van feiten die zouden hebben plaatsgevonden, welk beeld in de tenlasteleggingen niet altijd niet is terug te vinden en in de gevallen waarin dat anders is, slechts in de twee genoemde gevallen in een bewezenverklaring uitmondt.

De rechtbank overweegt dat door de formulering van het requisitoir, bedoeld of onbedoeld, de indruk wordt gewekt dat de beschreven praktijk een algemene was. Dat alle vrouwen die in het Sneepdossier als slachtoffer worden genoemd, door het openbaar ministerie becijferd op 120, aan al deze gruwelijkheden blootgesteld zijn geweest. En ook dat alle verdachten zich hieraan hebben schuldig gemaakt, althans daarbij betrokken waren. Dat draagt bij aan een beeldvorming, ook in de media en maatschappij, die op gespannen voet staat met de feiten zoals die op basis van het dossier kunnen worden vastgesteld.

De rechtbank wil niet de ernst van de wel bewijsbare feitelijkheden bagatelliseren of iets afdoen aan de ernst van mensenhandel. De rechtbank hecht er echter aan om het door de officier van justitie geschetste beeld te relativeren, in die zin dat een substantieel aantal van de in het requisitoir genoemde algemeenheden niet zijn tenlastegelegd en geen onderbouwing vinden in het dossier en dat een groot deel van de aan verdachten wel tenlastegelegde feiten niet bewezen kan worden.

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder feit 1 primair bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 273a (oud)/ 273f Sr. Deze voorschriften zijn toegepast zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op: feit 1 primair het misdrijf: mensenhandel.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

8. De op te leggen straf of maatregel

8.1 De feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft gedurende tien maanden een vrouw voor zich in de prostitutie laten werken. Hij begon een liefdesrelatie met haar, maakte haar emotioneel afhankelijk van hem en maakte haar bang voor wat hij haar en haar familie zou aandoen. Hierdoor gaf ze het geld dat ze in de prostitutie verdiende aan hem af.

8.2 Het referentiekader

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen.

Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vordert een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van drie jaren, met aftrek van het voorarrest. Deze eis wordt in algemene termen gemotiveerd met een verwijzing naar de ernst van het feit, de generale preventie en de mate van angst die verdachte en/of zijn medeverdachte(n) een aantal slachtoffers nog steeds inboezem(t)(en). Benadrukt wordt dat er (strafverlichtend) geen rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat een vrouw ontkent slachtoffer te zijn. De eis wordt ten aanzien van verdachte in het bijzonder, summier onderbouwd door een verwijzing naar de gevorderde veroordeling voor mensenhandel ter zake van vier vrouwen gedurende een jaar en deelneming aan een criminele organisatie. Verdachte wordt in het requisitoir genoemd als één van de bodyguards.

In de inleiding van het requisitoir heeft de officier van justitie gewezen op de recente verhoging van het wettelijk strafmaximum en de inwerkingtreding van de Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting van het College van procureurs-generaal op 1 september 2010 (Richtlijn strafvordering).

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen opmerkingen gemaakt over een eventuele strafoplegging.

Oriëntatiepunten LOVS, uitspraken van andere colleges en de rapportages van de NRM

Het Landelijk Overleg van Voorzitters Strafsectoren (LOVS) heeft ten aanzien van mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie geen oriëntatiepunten vastgesteld. De door andere colleges in mensenhandelzaken opgelegde straffen variëren van enkele maanden tot enkele jaren gevangenisstraf, vaak voor meer delicten dan alleen mensenhandel. Een eenduidige lijn is moeilijk vast te stellen. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de rapportages van de Nationaal rapporteur Mensenhandel (NRM).

De uitspraken van de rechtbank in Sneep I

De rechtbank te Utrecht, nevenzittingsplaats Almelo, heeft op 11 juli 2008 zes medeverdachten in de Sneep I zaken veroordeeld. In die vonnissen heeft de rechtbank een kader voor de strafoplegging bij mensenhandel geformuleerd. Uitgangspunt was een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van acht tot tien maanden per slachtoffer, welk strafminimum door de rechtbank is verhoogd indien er ten opzichte van een slachtoffer sprake was van ernstig geweld, verkrachting, gedwongen borstvergroting en abortus als wettelijke strafverzwaringsgrond. Ook werd rekening gehouden met de rol van de verdachten en de lengte van de bewezenverklaarde periode.

De arresten van het hof in Sneep I

Het gerechtshof te Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, heeft bij arresten van 20 december 2010, in de appelzaken van Sneep I, uitspraak gedaan. Het hof heeft zich niet uitgelaten over het door de rechtbank in Sneep I bepaalde kader en evenmin zelf een aanzet daartoe gedaan. Het hof lijkt een gemiddelde straf te hebben gehanteerd van één jaar per slachtoffer. De rechtbank interpreteert die arresten zo, dat bij de strafoplegging rekening is gehouden met factoren als ernstig geweld, verkrachting, periode en rol van de verdachten. Van bewezenverklaring van gedwongen abortussen, borstvergrotingen en/of tatoeages is geen sprake geweest. Dat brengt de rechtbank tot de conclusie dat het hof, hoewel dit niet expliciet is overwogen, bij de bepaling van de hoogte van de gevangenisstraf ongeveer dezelfde maatstaf heeft gehanteerd als de rechtbank in Sneep I. Het Hof heeft bovendien, anders dan in eerste aanleg, om diverse redenen naast gevangenisstraffen ook geldboetes opgelegd.

Verhoging strafmaat en Richtlijn strafvordering

De officier van justitie heeft bij requisitoir opgemerkt dat het wettelijk strafmaximum is verhoogd. Die wetswijziging heeft plaatsgevonden per 1 juli 2009 en had tot gevolg dat het strafmaximum van een eventueel op te leggen gevangenisstraf van zes naar acht jaar is gegaan.

Voor zover de officier van justitie heeft willen betogen dat met dat hogere strafmaximum rekening gehouden moet worden, overweegt de rechtbank dat daarvan, gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, Sr, geen sprake kan zijn omdat bedoeld hoger maximum per 1 juli 2009, dus na de bewezenverklaarde periode, van kracht is geworden.

Uit het requisitoir is niet duidelijk geworden of de officier van justitie meent dat de rechtbank met de Richtlijn strafvordering rekening moet houden. Wellicht ten overvloede merkt de rechtbank daarom op dat zij niet aan een dergelijke richtlijn gebonden is, terwijl deze op 1 september 2010 in werking getreden richtlijn, blijkens de inhoud ervan, niet geldt voor feiten begaan vóór 1 juli 2009.

8.3 Het kader in de Sneep II zaken

Op basis van de hiervoor opgesomde factoren stelt de rechtbank als volgt het kader vast waarbinnen zij de strafmaat zal bepalen in de Sneep II zaken.

De rechtbank is van oordeel dat de ernst van de bewezenverklaarde feiten geen andere dan vrijheidsstraf vereist. Dat is in lijn met het requisitoir. De officier van justitie heeft niet toegelicht of, en zo ja hoe, per feit de hoogte van de geëiste straf is bepaald. De strafeis lijkt echter aan te sluiten bij de door de rechtbank in Sneep I gehanteerde norm. De rechtbank zal die norm in de Sneep II zaken ook toepassen omdat uit een oogpunt van rechtsgelijkheid de verdachten in Sneep II niet zwaarder gestraft mogen worden dan de verdachten uit Sneep I en omdat de recente verhoging van het strafmaximum in deze zaak niet geldt.

Wel zal de rechtbank rekening houden met de veroordeling in hoger beroep van de Sneep I verdachten tot gevangenisstraffen én geldboetes. Omdat de rechtbank zoals gezegd alleen een vrijheidsstraf gepast vindt, zal geen geldboete worden opgelegd. Om de rechtsgelijkheid tussen de inmiddels in hoger beroep veroordeelde Sneep I verdachten en de Sneep II verdachten te bevorderen, kiest de rechtbank in de onderhavige zaken voor de bovenkant van de in Sneep I gehanteerde norm van acht á tien maanden. De vrijheidsstraffen vallen daardoor hoger uit dan in de Sneep I zaken in eerste aanleg en sluiten aan bij de straffen die door het hof in Sneep I zijn opgelegd.

Vorenstaande leidt ertoe dat de rechtbank voor de bewezenverklaarde mensenhandelzaken als uitgangspunt een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van tien maanden per slachtoffer zal hanteren. Dit strafminimum zal worden verhoogd indien er sprake was van geweld, ernstig geweld of verkrachting of wanneer het feit in vereniging werd gepleegd dan wel wanneer het ging om een in vergelijking met de overige zaken lange periode.

8.4 De strafoplegging bij verdachte

Dit betekent voor verdachte het volgende.

Hij heeft zich gedurende ongeveer tien maanden schuldig gemaakt aan de seksuele uitbuiting van een vrouw. De rechtbank zal, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, daarvoor aan verdachte een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van tien maanden opleggen.

artikel 63 Sr

Bij de straftoemeting heeft de rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 63 Sr. in rekening gebracht:

- het vonnis van de politierechter te Amsterdam van 3 oktober 2006, bij welk vonnis verdachte is veroordeeld tot een geldboete van € 450, subsidiair 9 dagen hechtenis met toewijzing van de civiele vordering tot een bedrag van € 100 en oplegging daarbij van de zogenaamde Terweemaatregel;

- het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 22 januari 2007, bij welk vonnis verdachte is veroordeeld tot een geldboete van € 145, subsidiair 2 dagen hechtenis;

- het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 22 februari 2007, bij welk vonnis verdachte is veroordeeld tot een geldboete van € 270, subsidiair 5 dagen hechtenis, alsmede 1 week hechtenis, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren;

- het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 22 januari 2008, bij welk arrest verdachte is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken;

- het vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 29 februari 2008, bij welk vonnis verdachte is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaren.

9. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen.

10. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder feit 2 primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair en 5 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat verdachte het onder feit 1 primair tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder feit 1 primair meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

feit 1 primair: mensenhandel;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder feit 1 primair bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 (tien) maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.J.C. Geeve, voorzitter, mr. A.M.G. Ellenbroek en

mr. H. Stam, rechters, in tegenwoordigheid van J. Last, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2011.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat, geordend per feit, de genummerde bewijsmiddelen.

Ter toelichting op een aantal bewijsmiddelen geldt, voor zover van toepassing, het volgende.

Algemeen bewijsmiddel

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina's, zijn dit bladzijden uit het dossier Sneep, proces-verbaal Z32084, 27-019999 van het Korps landelijke politiediensten, Dienst Nationale Recherche. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Proces-verbaal van verhoor door rechter-commissaris

Wanneer hierna wordt verwezen naar het proces-verbaal van de rechter-commissaris, betreft dit een proces-verbaal van de rechter-commissaris in de rechtbank Utrecht, nevenzittingsplaats Almelo.

Telefoontap

Wanneer hierna wordt verwezen naar een tapgesprek, betreft dit een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een schriftelijke weergave van een telefoongesprek waarvan de kenmerken worden vermeld - voorzover van toepassing - namelijk datum, tijdstip, lijnnummer, gespreksnummer, ordnernummer/pagina. Indien het gesprek in een vreemde taal is gevoerd, wordt verwezen naar de schriftelijke weergave van de vertaling in de Nederlandse taal.

Sms-bericht

Wanneer hierna wordt verwezen naar een sms-bericht, betreft dit een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een schriftelijke weergave van een getapt sms-bericht waarvan de kenmerken worden vermeld - voorzover van toepassing - namelijk datum, tijdstip, lijnnummer, volgnummer, ordnernummer/pagina. Indien het bericht in een vreemde taal is geschreven, wordt verwezen naar de schriftelijke weergave van de vertaling in de Nederlandse taal.

Foto

Wanneer in de bewijsmiddelen wordt gesproken over foto's uit ordner 16 dan betreffen dit - tenzij anders wordt vermeld - in ordner 16 onder de noemer 'verdachten-betrokkenen' of 'slachtoffers' opgenomen foto's. De ordner bevat verder twee ambtsedige processen-verbaal waarin wordt gerelateerd welke foto's van welke 'verdachten' of 'slachtoffers' in de ordner zijn opgenomen. Ook wanneer in het voorbereidend onderzoek foto's zijn getoond onder andere aanduidingen (bijvoorbeeld 'de fotomap') maar met een uit de context op te maken corresponderende nummering, gaat de rechtbank ervan uit dat gedoeld wordt op ordner 16.

In die gevallen waarin het bewijsmiddel zelf niet vermeldt wie volgens de in ordner 16 opgenomen processen-verbaal op de getoonde foto zijn afgebeeld, zal de rechtbank dit zelf doen. Zij brengt dit tot uitdrukking door toevoeging in het bewijsmiddel (achter het fotonummer) van de tekst: "de rechtbank stelt vast (…)", gevolgd door de naam van de persoon die staat afgebeeld op de uit ordner 16 afkomstige foto. Die vaststelling door de rechtbank is gebaseerd op de inhoud van voornoemde ambtsedige processen-verbaal (16/80018004 voor de verdachten en 16/80638067 voor de slachtoffers).

Bewijsmiddelen [betrokkene 39] (tenlastelegging onder feit 1)

1.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, de verklaring van getuige [betrokkene 39] van 12 februari 2010:

Ik heb gewerkt in de prostitutie in Amsterdam. Ik gaf mijn geld aan [verdachte DS] en het werd niet gedeeld. In het begin zei hij tegen mij dat mijn geld ook zijn geld was en zijn geld ook mijn geld, maar in het echt was dat niet zo. Ik ontmoette [verdachte DS] in Amsterdam, dat zou 2006 geweest kunnen zijn. Hij kwam steeds vaker. Hij stelde voor te gaan samenwonen. Wij kregen een relatie nadat we waren gaan samenwonen. We hebben in Amsterdam en in Amstelveen gewoond. Toen ik voor de Albanezen, voor wie ik werkte toen ik [verdachte DS]ontmoette, was gevlucht deed [verdachte DS] hetzelfde als zij. Ik kreeg van hem een nieuwe telefoon en telefoonkaart, hij liep voor het raam waar ik werkte en lette op mij. De cliënt betaalde mij en thuis gaf ik het geld aan . Hij zei tegen mij dat hij wist waar ik vandaan kwam, waar mijn familie woonde. Hij zou mij weten te vinden, anders wisten zijn vrienden dat wel. Ik gaf al mijn geld af en had daardoor geen geld om terug te keren naar mijn familie in Litouwen, terwijl ik dit wel graag wilde. Ik was aan de ene kant wel verliefd op[verdachte DS]. Hij zei wel op een vriendelijke manier dat hij wist waar ik was en waar ik verbleef, het was eigenlijk een geraffineerde manier van bedreigen. Ik was altijd ergens bang voor en tegelijkertijd verliefd op .[verdachte DS]

De bodyguards zorgden dat cliënten uit mijn kamer werden gegooid als ze niet betaalden of niet op tijd weg gingen. Ik had contact met hen via de telefoon. Ik betaalde de bodyguards zelf. [verdachte DS] werkte als mijn bodyguard. Hij kwam naar de kamers van de vrouwen als er problemen met cliënten waren, bijvoorbeeld over betalen.

2.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 39] van 9 februari 2007, pagina 40/18136, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van getuige:

[verdachte DS]heeft me ondergebracht op een adres in het Red Light district. We gingen samenwonen. Wij waren verliefd.

3.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 39] van 15 februari 2007, pagina 40/18140 t/m 18149, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van getuige:

Hij had de woning gehuurd. Ik denk dat we drie maanden in die woning hebben gezeten. Het was zomer 2006. We hadden een seksuele relatie. Hij beschermde mij toen als bodyguard en ik hoefde hem niet te betalen. Ik werkte zes dagen per week. Daarna zijn we verhuisd naar de [adres] in [plaats]. We konden daar bij [betrokkene 113] inwonen. Dat zal eind juli zijn geweest.

Toen veranderde het tussen [verdachte DS] en mij. Het geld dat ik verdiende ging naar [verdachte DS]. Er was geen gezamenlijk potje meer. Hij vroeg aan mij hoeveel ik had verdiend. Ik moest hem dat zeggen. Ik gaf hem het geld. Hij zei dat hij het voor mij bewaarde. De gedachte om het hem niet te geven kwam niet in mij op. Ik was smoorverliefd op hem. Ik gaf al mijn geld af. Als ik wat nodig had, gaf hij mij dat.

[verdachte DS]vertrok naar Turkije. Ik ben twee weken in Turkije geweest. Toen ik terug was in Amsterdam ben ik weer aan het werk gegaan als prostituee. Ik stuurde mijn geld naar [verdachte DS]in Turkije totdat [verdachte SB] om de hoek kwam kijken. Ik had een zekere [verdachte BK] en [betrokkene`104] leren kennen die vertelden dat [verdachte DS] niets voor mij was. Ik was niet meer zo verliefd op[verdachte DS] . Omdat iedereen slecht over hem sprak, ging ik hem anders bekijken. Er werd gezegd dat hij een pooier was die alleen maar geld aan mij wilde verdienen en ook naar andere meisjes ging. Ik heb daarover met [verdachte DS] gebeld en we hebben het goed gemaakt. Hij was zelfs aan het huilen. Hij zei dat ik naar Turkije moest komen en dat heb ik gedaan en we waren weer helemaal verliefd. Ik heb toen het telefoonkaartje vergeten in Turkije. Daardoor kwam [verdachte DS] erachter dat ik contact met [betrokkene 104] had gehad. Hij had mijn telefoonkaartje gevonden en gezien welke nummers daar in stonden. Hij heeft toen [betrokkene 104] gebeld en die belde mij weer en zei dat ik hem geld moest geven en niet [verdachte DS]. Ik heb dit aan[verdachte DS] verteld, die vertelde het aan [verdachte SB] en toen moest ik naar[verdachte SB] , in Vinkeveen. [verdachte DS] had een taxi geregeld en die bracht mij naar dat huis. Ik kwam het huis binnen. Er zaten vier mannen waaronder [verdachte SB].[verdachte SB] heeft mij diverse keren geslagen en liet mij met [verdachte DS] bellen.[verdachte SB] pakte mijn telefoon en begon tegen [verdachte DS] te schreeuwen. Hij verbrak daarna de verbinding en zei dat die klappen voor [verdachte DS] bedoeld waren omdat hij een fout had gemaakt en zij het hem betaald wilden zetten. Ik moest de sleutel van mijn appartement afgeven en kon bij [verdachte SB] wonen. Als ik voor [verdachte SB] koos zou [betrokkene 104] doen met mij wat hij wilde. Als ik voor [verdachte SB] koos, zou die mij beschermen. Ik koos voor [verdachte SB]. In de week waarin ik daarna bij [verdachte SB] woonde, werkte ik iedere dag voor hem en heb al mijn geld afgestaan.

4.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 39] van 22 februari 2007, pagina 40/18161, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van getuige:

Ik heb zo'n tien maanden voor [verdachte DS] gewerkt, vanaf maart 2006. Ik heb hem heel veel geld gegeven. Ik denk vijftigduizend of meer. Het geld is verdwenen.

5.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergeven, de verklaring van getuige [betrokkene 39] van 29 januari 2008, in de zaken [verdachte MY] en [verdachte TK] en [verdachte SB]:

[verdachte DS] bepaalde wanneer ik werkte. [verdachte DS] zei mij van hoe laat tot hoe laat ik moest werken en ik regelde daar een kamer bij. Ik was verliefd op [verdachte DS] . Ja, ik werkte in de prostitutie omdat ik verliefd was op[verdachte DS] . Ik was helemaal alleen. Hij zei tegen mij: "Hoe kom je dan aan geld".[verdachte DS] heeft mij vaak bedreigd. Hij zei tegen mij dat hij mij, als ik hem zou verlaten, zou weten te vinden en dat hij dan wat lelijks met mij zou doen. Ik heb in Amsterdam gewerkt achter de ramen in het Red Light district.

Als u mij vraagt of ik mij door [verdachte DS] gedwongen voelde om in de prostitutie te blijven werken dan zeg ik u aan de ene kant was er angst, aan de andere kant kon ik niet terug naar Litouwen, niemand zat daar op mij te wachten. Ik had geen cent, al mijn geld was bij [verdachte DS]. Ik heb u al eerder gezegd dat[verdachte DS] mij gedreigd heeft iets met mij te doen of mijn familie iets aan te doen als ik bij hem weg zou lopen.

U toont mij foto 16, van de mannen in ordner 16, bladzijde 08020. De persoon op deze foto is [verdachte DS] (de rechtbank stelt vast: [verdachte DS]).

6.

Een geschrift, te weten een zgn. mutatie van een bevinding van rapporteurs van politie Amsterdam, wijkteam Beursstraat van 3 april 2006, pagina 40/18189 voor zover inhoudende als relaas van rapporteurs:

Zedencontrole in perceel [adres] [plaats]\ alwaar [verdachte DS] gedurende de gehele dienst in en uit liep. Bij controle was hij binnen. [betrokkene 39] toonde ons een Litouws paspoort.

7.

Een geschrift, te weten een zgn. mutatie van een bevinding van rapporteurs van politie Amsterdam, wijkteam Beursstraat van 4 april 2006, pagina 40/18194 e.v., voor zover inhoudende als relaas van rapporteurs:

[verdachte DS] spreekt de buurtregisseurs aan op straat en doet het volgende verhaal. Hierna komt hij met [betrokkene 39] naar het bureau. Hij verklaart bedreigd te zijn door Albanezen. Vanavond zouden de broer en oom van [betrokkene 39] bij haar geweest zijn en haar mee willen nemen naar huis. Dit wil zij niet en [verdachte DS] bemoeide zich ermee. [betrokkene 39] wilde weer gaan werken, met [verdachte DS] naast haar.

8.

Een tapgesprek tussen (S) [verdachte SB] (stemherkenning) en (B) [verdachte BK](stemherkenning) op 5 januari 2007 om 23:23:15 uur, lijn 30-G, nummer 824, pagina 40/18208:

B: [betrokkene 39] … het meisje van die jongen in Turkije.

(…)

S: Ja, het meisje van [verdachte DS].

(…)

B: (…) heeft mij net geroepen en gezegd van ik moet praten vanwege het geld. En ik heb gezegd en? Zij zei van ik ga voor een week met vakantie.

S: Zij moet geven.

(…)

B: (…) Ik heb ook gezegd van of je volgende week gaat of niet gaat, is niet belangrijk … Zij zei van ik wil voor twee, drie dagen niet betalen.

S: Nee ze moet geven. Moet geven. MOET GEVEN!

(…)

S: Heb jij het nummer van [verdachte DS] ?

B: Dat heb ik.

S: Ik heb het niet tegen jou …[verdachte MY] is bij mij … [verdachte MY] zegt ik zal het regelen, er is niets te bespreken … Vakantie of geen vakantie, moet betalen.

9.

Een tapgesprek tussen (S) [verdachte SB] (stemherkenning) en (B) [verdachte BK] (stemherkenning) op 7 januari 2007 om 04:36:22 uur, lijn 30-G, nummer 838, pagina 40/18212:

S: Wat ik wilde zeggen [verdachte DS] zijn meisje heeft geen geld gegeven.

B: Ze heeft gegeven.

S: Stond niet op de lijst.

B: Nee staat niet op de lijst, ze heeft vandaag gegeven.

10.

Een geschrift, te weten een zgn. mutatie van bevindingen van rapporteurs van politie Amsterdam, wijkteam Beursstraat van 27 januari 2007, pagina 40/18217, voor zover inhoudende als relaas van rapporteurs:

Zedencontrole [adres] in [plaats]. [betrokkene 39] legitimeerde zich met Litouws paspoort. Werknaam is [N]

11.

Een tapgesprek tussen (S) [verdachte SB] (stemherkenning) en (H) NN [verdachte CO] (stemherkenning) op 30 januari 2007 om 16:32:02 uur, lijn 33-G, nummer 03, pagina 40/18220:

S: Als jij in de straat bent je weet het meisje van [verdachte DS] ?

H: Ja.

S: Zij is niet meer van [verdachte DS] . Ik heb haar van [verdachte DS] afgepakt.

H: Wat zeg je?

S: Ik heb haar van [verdachte DS] afgepakt.

H: Mooi.

S: Ik heb haar aan [verdachte BK] gegeven.

H: Ze is nu van [verdachte BK]?

S: Als jij daar bent moet je op haar letten. Is dat goed.

(…)

H: (…) het meisje van [verdachte DS] zou gezegd hebben van Albaniers.

S: Dat heb ik opgelost.

(…)

S: Ja, ik heb haar genomen, ze verblijft bij mij … Ze is het meisje geworden van [verdachte BK]. Cadeau aan hem.

(…)

S: wat heeft zij te zoeken bij die flikker van [verdachte DS].

12.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 15 maart 2007, pagina 40/18262 e.v, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte:

[betrokkene 39] werkte voor [verdachte DS].

13.

Twee processen-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte DS] van 20 september 2007, pagina 19/9987 e.v., voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte:

Ik herken op foto 60 het meisje dat ik [betrokkene 39] noemde (de rechtbank stelt vast: [betrokkene 39]). Ik lette op haar en bracht haar wel eens weg. Ik zorg op het red light district voor de veiligheid van de meisjes. Als er problemen zijn met een klant dan help ik ze. Ik breng ze ook naar de taxi als ze klaar zijn met werken. [betrokkene 39] had last van een groep Albanezen. [betrokkene 39] was een vriendin van mij. Ik heb [betrokkene 39] gewaarschuwd toen ze met [verdachte BK] en [betrokkene 104] omging.

14.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, de verklaring van getuige [betrokkene 11] in [verdachte NT], . [verdachte PT] en [verdachte JT]op 29 januari 2010:

Foto 16 ( de rechtbank stelt vast: verdachte).

Dit is [verdachte DS]. Hij is de vriend van [betrokkene 39].

15.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, de verklaring van getuige [betrokkene 11] in [verdachte NT], [verdachte PT] en [verdachte JT] op 3 februari 2010:

Foto 60 ( de rechtbank stelt vast: [betrokkene 39]).

Dit is [betrokkene 39]. Zij ging met [verdachte DS], die zat ook bij de foto's. Zij was een vriendin van mij.

De relatie tussen [verdachte DS] en [betrokkene 39] was hetzelfde als de relatie tussen Pehlul en mij.

Ik weet dit door [verdachte PT] (de rechtbank begrijpt: medeverdachte [P] [verdachte PT]), door haar en door verdachte DS] . [verdachte PT] heeft gezegd dat zij de vrouw is van [verdachte DS] Abi. Zij heeft mij verteld dat zij voor [verdachte DS] werkte en dat ze haar geld aan hem moest afgeven. Ze huilde ook soms. Ze moest zoveel seks hebben met mannen dat ze vermoeid was. Ze zag het dan niet meer zitten. Als u mij vraagt of ik wel eens met [verdachte DS]heb gesproken in de periode waarin ik wist dat hij met dit meisje samen was, dan zeg ik dat hij wel eens op mijn kamer kwam om te vragen of alles goed ging. Hij heeft ons, de vrouw op foto 60, [M] en mij wel eens naar de auto gebracht.

16.

Het proces-verbaal van aangifte van [betrokkene 14] van 26 oktober 2007, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangeefster, pagina 19/9028:

Er is een keer een meisje mishandeld in de woning van [verdachte MY] in Vinkenveen. Dat is ongeveer een week voor de aanhouding geweest. Dit mishandelde meisje heette [betrokkene 39] en is de vriendin van [verdachte DS].

17.

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een door de raadsvrouw van verdachte ter zitting van 24 november 2010 overgelegde schriftelijke weergave van een telefoongesprek tussen [verdachte DS] en [betrokkene 39] op 8 december 2006 om 22:48 uur, nummer 275, pagina 731:

Verdachte heeft gehoord dat [betrokkene 39] met een man hand in hand heeft gelopen. Hij heeft iemand die op haar let.

18.

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een door de raadsvrouw van verdachte ter zitting van 24 november 2010 overgelegde schriftelijke weergave van een tapgesprek tussen [verdachte DS] en [betrokkene 39] op 9 december 2006 om 04:50, nummer 307, pagina 732:

[betrokkene 39] belt verdachte en zegt dat zij 650 aan de bodyguard heeft gegeven.

19.

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een door de raadsvrouw van verdachte ter zitting van 24 november 2010 overgelegde schriftelijke weergave van een tapgesprek tussen [verdachte DS] en [betrokkene 39] op 11 december 2006 om 11:40 uur, nummer 451, pagina 733:

[betrokkene 39] heeft [verdachte DS] 800 gestuurd. Zij maken ruzie over de hoeveelheid.

20.

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een door de raadsvrouw van verdachte ter zitting van 24 november 2010 overgelegde schriftelijke weergave van een tapgesprek tussen [verdachte DS] en [betrokkene 39] op 11 december 2006 om 11:47 uur, nummer 457, pagina 734:

[betrokkene 39] en [verdachte DS] maken ruzie. Hij wil dat zij meer geld stuurt.

21.

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een door de raadsvrouw van verdachte ter zitting van 24 november 2010 overgelegde schriftelijke weergave van een tapgesprek tussen [verdachte DS] en [betrokkene 39] op 11 december 2006 om 17:28 uur, nummer 479, pagina 736:

[verdachte DS]zegt dat er vanavond iemand in haar telefoon gaat kijken. Zij wil niemand in huis hebben.

22.

Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een door de raadsvrouw van verdachte ter zitting van 24 november 2010 overgelegde schriftelijke weergave van een tapgesprek tussen [verdachte DS] en [betrokkene 39] op 20 december 2006 om 23:08 uur, nummer 747, pagina 740:

Verdachte en [betrokkene 39] maken ruzie over wie haar op de andere telefoon belde. Verdachte zegt dat zij:

- een ander nummer moet nemen en de nummers die ze heeft moet weggooien

- niet meer overdag gaat werken

- niet meer samen werkt met haar vriendin,

- eerst moet gaan werken en dan wel hoort waar zij naartoe gaat in het nieuwe jaar.