Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP6711

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
18-02-2011
Datum publicatie
04-03-2011
Zaaknummer
08/963012-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mensenhandel. Criminele organisatie. Sneep-zaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT, NEVENZITTINGSPLAATS ALMELO

Sector strafrecht

parketnummer: 08/963012-07

datum vonnis: 18 februari 2011

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Utrecht, zitting houdende te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie bij het landelijk parket tegen:

[verdachte ZO],

geboren [1970] in [geboortplaats] ([geboorteland]),

ingeschreven op het [adres] te [woonplaats].

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 20 april 2009, 12 oktober 2009, 18 februari 2010, 3 maart 2010, 23 augustus 2010, 26 augustus 2010, 27 september 2010, 28 september 2010, 30 september 2010, 12 oktober 2010, 1 november 2010, 2 november 2010, 3 november 2010, 10 november 2010, 16 november 2010, 5 januari 2011 en 18 februari 2011.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. I.A.H.M. Schepers en van hetgeen door de raadsman mr. A.C. Huisman, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 36] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 2: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 30] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 3: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 24] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 4: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 32] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 5: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 20] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 6: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 1] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 7: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 16] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 8: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van V.[betrokkene 26] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 9: zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 15] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 10: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 36] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 36] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 36] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem/hen verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau’s en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 36] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 36] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 36] als prostituee en/of die [betrokkene 36] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 36] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 36] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB], doen afstaan en/of die [betrokkene 36] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 36] en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen (beschermings)gelden te innen bij één of meerdere prostituees en/of

- die [betrokkene 36] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of

- die [betrokkene 36] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 36] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 36] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 36] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen (grote) geldbedragen afkomstig uit de prostitutie naar Turkije te brengen en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 36] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 36] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 36] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 36] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waartegen zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 36], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 36] te controleren;

onderling verband en samenhang bezien met de rest van het dossier)

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte SB] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in

Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan [verdachte SB] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 36] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte SB] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 36] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende [verdachte SB] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 36] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem/hen, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s),afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau's en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 36] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 36] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 36] als prostituee en/of die [betrokkene 36] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 36] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen, om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [verdachte SB] en/of diens mededader(s), af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 36] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte SB] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 36] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte SB] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen (beschermings)gelden te innen bij/van één of meerdere prostituees en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 36] en/of

- die [betrokkene 36] laten betalen voor bescherming door die [verdachte SB] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 36] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 36] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- die [betrokkene 36] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 36] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen, althans bewogen (grote) geldbedragen afkomstig uit de prostitutie naar Turkije te brengen en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 36] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte SB] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 36] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 36] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 36] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), en/of waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waartegen zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 36], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 36] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 36] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 36] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of van/via haar beschermingsgelden te innen en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte SB] en/of diens mededader(s) en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 30] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 30] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 30];

en/of

- [betrokkene 30] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 30] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 30] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 30];

en/of

- [betrokkene 30] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 30] heeft, heeft/hebben gedwongen dan welbewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 30] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 30] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem/hen verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau’s en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 30] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 30] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 30] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of

laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 30] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 30] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 30] als prostituee en/of die [betrokkene 30] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 30] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 30] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 30] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB], doen afstaan en/of die [betrokkene 30] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 30] en/of

- die [betrokkene 30] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of

- die [betrokkene 30] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 30] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 30] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 30] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- die [betrokkene 30] gedreigd en/of laten dreigen te slaan en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 30] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 30] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 30] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 30] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waartegen zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 30], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 30] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte SB] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in

Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 30] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 30] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 30];

en/of

- [betrokkene 30] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 30] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [verdachte SB] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 30] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 30];

en/of

- [betrokkene 30] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 30] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte SB] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 30] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte SB] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 30] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem/hen, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau's en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 30] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 30] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 30] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 30] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 30] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 30] als prostituee en/of die [betrokkene 30] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 30] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 30] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [verdachte SB] en/of diens mededader(s), af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 30] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte SB] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 30] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte SB] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 30] en/of

- die [betrokkene 30] laten betalen voor bescherming door [verdachte SB] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 30] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 30] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- die [betrokkene 30] gedreigd en/of laten dreigen te slaan en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 30] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte SB] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 30] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 30] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 30] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie door [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 30], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 30] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 30] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte SB] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 24] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 24] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 24] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 24] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 24] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 24] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- voor die [betrokkene 24] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 24] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 24] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 24] als prostituee en/of die [betrokkene 24] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 24] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 24] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], doen afstaan en/of die [betrokkene 24] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], afhankelijke positie gehouden en/of laten houden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 24] en/of

- die [betrokkene 24] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT] en/of

- die [betrokkene 24] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- bepaald wat die [betrokkene 24] moest doen en/of wanneer en/of hoe lang zij moest werken en/of waar zij naar toe mocht gaan (waardoor zij geen keuzevrijheid had) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 24] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte NT], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 24] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 24] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 24] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte NT], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 24], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 24] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte NT] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 24] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 24];

en/of

- [betrokkene 24] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 24] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 24] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 24] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 24] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 24] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 24] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- voor die [betrokkene 24] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 24] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 24] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 24] als prostituee en/of die [betrokkene 24] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 24] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 24] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 24] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of laten houden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 24] en/of

- die [betrokkene 24] laten betalen voor bescherming door [verdachte NT] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 24] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- bepaald wat die [betrokkene 24] moest doen en/of wanneer en/of hoe lang zij moest werken en/of waar zij naar toe mocht gaan (waardoor zij geen keuzevrijheid had) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 24] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte NT] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 24] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 24] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 24] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte NT] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 24], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 24] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven, verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 24] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 24] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte NT] en/of zijn mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 32] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 32] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 32];

en/of

- [betrokkene 32] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 32] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 32] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 32];

en/of

- [betrokkene 32] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 32] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 32] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 32] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 32] (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 32] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 32] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- voor die [betrokkene 32] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 32] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 32] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 32] als prostituee en/of die [betrokkene 32] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 32] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 32] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], doen afstaan en/of die [betrokkene 32] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte NT], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 32] en/of

- die [betrokkene 32] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte NT] en/of

- die [betrokkene 32] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- bepaald wat die [betrokkene 32] moest doen en/of wanneer en/of hoe lang zij moest werken en/of waar zij naar toe mocht gaan (waardoor zij geen keuzevrijheid had) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 32] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte NT], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 32] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 32] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 32] gedreigd en/of laten dreigen met het inlichten van haar ouders over haar prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [betrokkene 32] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte NT], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 32], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 32] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte NT] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 32] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 32] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 32];

en/of

- [betrokkene 32] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 32] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die die [betrokkene 32] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 32];

en/of

- [betrokkene 32] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 32] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 32] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte NT] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 32] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 32] (emotioneel) van hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 32] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 32] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- voor die [betrokkene 32] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 32] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 32] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 32] als prostituee en/of die [betrokkene 32] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 32] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 32] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 32] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte NT] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 32] en/of

- die [betrokkene 32] laten betalen voor bescherming door [verdachte NT] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 32] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- bepaald wat die [betrokkene 32] moest doen en/of wanneer en/of hoe lang zij moest werken en/of waar zij naar toe mocht gaan (waardoor zij geen keuzevrijheid had) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 32] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte NT] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 32] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 32] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 32] gedreigd en/of laten dreigen met het inlichten van haar ouders over haar prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [betrokkene 32] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte NT] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 32], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 32] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente te Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 32] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 32] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte NT] en/of zijn mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

5.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 20] telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 20] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 20];

en/of

- [betrokkene 20] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 20] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 20] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 20];

en/of

- [betrokkene 20] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 20] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 20] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 20] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte UT] afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau’s en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 20] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 20] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 20] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 20] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 20] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 20] als prostituee en/of die [betrokkene 20] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 20] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 20] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [verdachte UT] en/of zijn mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 20] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 20] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 20] en/of

- die [betrokkene 20] laten betalen voor bescherming door [verdachte UT] en/of diens mededader(s) en/of

- woonruimte voor die [betrokkene 20] geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 20] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 20] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 20] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 20] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 20] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 20] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 20], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 20] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte UT] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 20] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 20] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 20];

en/of

- [betrokkene 20] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 20] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [verdachte UT] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 20] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 20];

en/of

- [betrokkene 20] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 20] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte UT] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 20] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte UT] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 20] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem/hen [verdachte UT] en/of zijn mededader(s) afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau's en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 20] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 20] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 20] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 20] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 20] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 20] als prostituee en/of die [betrokkene 20] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 20] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 20] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [verdachte UT] en/of zijn mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 20] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 20] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 20] en/of

- die [betrokkene 20] laten betalen voor bescherming door [verdachte UT] en/of diens mededader(s) en/of

- woonruimte voor die [betrokkene 20] geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 20] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 20] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 20] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 20] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 20] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 20] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte UT] en/of zijn mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 20], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 20] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 20] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 20] te slaan en/of die [betrokkene 20] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte UT] en/of zijn mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

6.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) geven feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 1] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 1] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 1] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 1] vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht en/of over laten brengen en/of

- voor die [betrokkene 1] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 1] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 1] als prostituee laten werken en/of die [betrokkene 1] in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 1] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 1] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY], doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [betrokkene 1] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 1] en/of

- die [betrokkene 1] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte MY] en/of

- die [betrokkene 1] (een) afspra(a)k(en) laten maken en/of een arts laten bezoeken voor het (uiteindelijk) ondergaan van een borstvergrotende operatie (om haar als prostituee aantrekkelijker te maken) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 1] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte MY], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 1] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte MY], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 1], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 1] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte MY] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die [verdachte MY] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die die [betrokkene 1] zich daardoor beschikbaar zou / zouden stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte MY] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 1] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte MY] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 1] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 1] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [verdachte MY] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 1] vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht en/of over laten brengen en/of

- voor die [betrokkene 1] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 1] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 1] als prostituee laten werken en/of die [betrokkene 1] in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 1] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 1] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte MY] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [betrokkene 1] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte MY] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 1] en/of

- die [betrokkene 1] laten betalen voor bescherming door [verdachte MY] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 1] (een) afspra(a)k(en) laten maken en/of een arts laten bezoeken voor het (uiteindelijk) ondergaan van een borstvergrotende operatie (om haar als prostituee aantrekkelijker te maken) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 1] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte MY] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 1] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte MY] en/of zijn mededader(s) waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 1], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 1] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 1] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte MY] en/of zijn mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

7.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand maart 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 16];

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) heeft / hebben aangeworven en/of heeft / hebben mede genomen en/of heeft / hebben ontvoerd met het oogmerk die [betrokkene 16] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 16] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 16];

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 16] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 16] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 16] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 90], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 16] vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd / over gebracht en / of laten vervoeren / overbrengen en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen, althans bewogen, een (naam)tatoeage op haar lichaam te (laten) zetten en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 16] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 16] naar de plek, alwaar zij zich prostitueerde, gebracht en/of laten brengen en/of van de plek, alwaar zij zich prostitueerde, opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 16] als prostituee en/of die [betrokkene 16] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 16] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 90], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 16] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 90], doen afstaan en/of die [betrokkene 16] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 90], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 16] en/of

- die [betrokkene 16] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of

- die [betrokkene 16] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 16] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 16] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 16] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 90], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 16] (waardoor geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 16] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 16] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 90], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 16], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 16] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte SB] en/of [betrokkene 90] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand maart 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 16];

en/of

- e [betrokkene 16] (telkens) heeft / hebben aangeworven en/of heeft / hebben mede genomen en/of heeft / hebben ontvoerd met het oogmerk die [betrokkene 16] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [verdachte SB] en/of die [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 16] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 16];

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 16] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft/hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte SB] en/of Betrokkene 90] Spampinato en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 16] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 16] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 16] vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd / over gebracht en / of laten vervoeren / overbrengen en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen, althans bewogen, een (naam)tatoeage op haar lichaam te (laten) zetten en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 16] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 16] naar de plek, alwaar zij zich prostitueerde, gebracht en/of laten brengen en/of van de plek, alwaar zij zich prostitueerde, opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 16] als prostituee en/of die [betrokkene 16] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 16] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 16] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 16] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 16] en/of

- die [betrokkene 16] laten betalen voor bescherming door [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 16] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 16] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 16] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 16] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 16] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 16] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 16] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of zijn medeverdader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 16], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 16] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 16] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

8.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 20 januari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 26] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 26] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 26];

en/of

- [betrokkene 26] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 26] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 26] zich daardoor beschikbaar zou / zouden stellen tot het verrichten van arbeiden/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 26];

en/of

- [betrokkene 26](telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 26] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 26] met of voor (een)derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft /hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- die [betrokkene 26] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 26] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 26] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 26] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 26] als prostituee en/of die [betrokkene 26] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 26] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 26] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of [verdachte CÖ]en/of [betrokkene 91], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 26] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of [verdachte CÖ]en/of [betrokkene 91], doen afstaan en/of die [betrokkene 26] (aldus) in een (verder) van hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of Verdachte CÖ], [betrokkene 91], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 26] en/of

- die [betrokkene 26] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of [verdachte CÖ]en/of [betrokkene 91] en/of

- die [betrokkene 26] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 26] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 26] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen over de vloer te kruipen en/of die [betrokkene 26] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen (sigaretten)peuken op te eten en/of haar beurtelings onder een hete en koude douche gezet en/of laten zetten, althans die [betrokkene 26] mishandeld en/of laten mishandelen en/of jegens haar geweld gepleegd en/of laten plegen en/of

- die [betrokkene 26] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onderdruk laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 26] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werken/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 93] en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 26] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 26] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 26] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 26], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 26] te controleren;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 20 januari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 26] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 26] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 26];

en/of

- [betrokkene 26](telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 26] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [verdachte SB] en/of die [betrokkene 93]en/of die [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 26] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 26];

en/of

- [betrokkene 26](telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 26] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 26] met of voor (een) derde;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft /hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [verdachte SB] en/of die [betrokkene 93]en/of die [verdachte CÖ]en/of [betrokkene 91] en/of diens mededader(s) (telkens)

- die [betrokkene 26] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 26] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 26] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of op laten halen en/of

- die [betrokkene 26] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 26] als prostituee en/of die [betrokkene 26] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 26] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controlerenen/of

- die [betrokkene 26] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [verdachte SB] en/of [betrokkene 93] en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of en/of diens mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 26] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [verdachte SB] en/of [betrokkene 93] en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 26] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [verdachte SB] en/of [betrokkene 93] en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of diens mededader(s)afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 26] en/of

- die [betrokkene 26] laten betalen voor bescherming door [verdachte SB] en/of [betrokkene 93]en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 26] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 26] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- die [betrokkene 26] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen over de vloer te kruipen en/of die [betrokkene 26] gedwongen en/of laten dwingen,althans bewogen en/of laten bewegen (sigaretten)peuken op te eten en/of haar beurtelings onder een hete en koude douche gezet en/of laten zetten, althans die [betrokkene 26] mishandeld en/of laten mishandelen en/of jegens haar geweld gepleegd en/of laten plegen en/of

- die [betrokkene 26] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onderdruk laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 26] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werken/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [verdachte SB] en/of [betrokkene 93] en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 26] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 26] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 26] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps)intimidatie, door [verdachte SB] en/of [betrokkene 93] en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of diens mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 26], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 26] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 20 januari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 26] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte SB] en/of [betrokkene 93] en/of [verdachte CÖ] en/of [betrokkene 91] en/of diensmededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

9.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 01 januari 2003 tot en met 31 augustus 2004 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlemen/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 15] (telkens) door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling en/of onder voornoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist/wisten, althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 15] zich daardoor, tot het verrichten van die seksuele handelingen, beschikbaar stelde;

en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de seksuele handelingen van(een) ander(en), genaamd [betrokkene 15], met of voor een derde tegen betaling, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist/wisten, althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 15] zich door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) werd(en) gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding werd(en) bewogen zich beschikbaar te stellen tot het plegen van die (seksuele) handelingen;

en/of

[betrokkene 15] (telkens) door geweld en/of een andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of een andere feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen, die [betrokkene 15], uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [betrokkene 15], met of voor een derde, verdachte en/of zijn mededader(s) te bevoordelen;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft /hebben gehad

immers zijnde/hebbende verdachte en/of (verdachtes) mededader(s) telkens

- die [betrokkene 15] als prostituee laten werken en/of

- woonruimte voor die [betrokkene 15] geregeld en/of laten regelen en/of

- het paspoort van die [betrokkene 15] ingenomen en/of laten innemen, althans die [betrokkene 15] niet laten beschikken over haar paspoort en/of

- voor die [betrokkene 15] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen, alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 15] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten halen en/of

- die [betrokkene 15] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 15] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een (groot) deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], af te staan en/of af te dragen en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 15] en/of

- die [betrokkene 15] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of

- die [betrokkene 15] tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden in de prostitutie in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 15] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 15] één- of meerdere malen (met een ijzeren/metalenhonkbalknuppel en/of pistool/schietwapen) geslagen en/of laten slaan en/of haar onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- gedreigd en/of laten dreigen die [betrokkene 15] te slaan en/of

- bij die [betrokkene 15] een pistool/vuurwapen tegen het hoofd gezet en/of latenzetten en/of

- die [betrokkene 15] geïntimideerd en/of laten intimideren en/of bedreigd en/of laten bedreigen met repressie en/of repercussies jegens haar en/of haar familie en/ of vrienden en/of

- die [betrokkene 15] bedreigd en/of laten bedreigen door [betrokkene 94] met de bewoordingen: "je moet je kankerbek houden je werkt van nu af aan voor mij" en/of "als je niet doet wat er gezegd wordt dan zullen er klappen vallen ", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

- die [betrokkene 15] tijdens haar werk lastig gevallen door steeds (langdurig en ververvelend) rond te hangen bij het raam alwaar zij werkte en haar langdurig aan te kijken, waardoor zij zich niet kon ontrekken aan de (groeps-) dwang en/of (groeps-) intimidatie, van verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], en/of waardoor een dreigende sfeer ontstond waartegen zij geen weerstand kon bieden;

- die [betrokkene 15] onder druk gezet om voor hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB], te (gaan) werken en/of haar inkomsten uit de prostitutiewerkzaamheden (gedeeltelijk) tegen haar wil af staan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [verdachte SB] en/of

- bij die [betrokkene 15] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of geen (volledige) aangifte deed) en/of

- bij die [betrokkene 15] angst inboezemde waardoor zij zich gedwongen voelde voor hem en/of zij medeverdachten te gaan werken;

SUBSIDIAIR, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[verdachte SB] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 01 januari 2003 tot en met 31 augustus 2004 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,althans alleen,

- [betrokkene 15] (telkens) door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling en/of onder voornoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan die [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) wist/wisten, althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 15] zich daardoor tot het verrichten van die seksuele handelingen beschikbaar stelde;

en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de seksuele handelingen van (een) ander(en), genaamd [betrokkene 15], met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) wist/wisten, althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 15] zich door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) werd(en) gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding werd(en) bewogen zich beschikbaar te stellen tot het plegen van die seksuele handelingen;

en/of

[betrokkene 15] (telkens) door geweld en/of een andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of een andere feitelijkhe(i)d(en) heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen, die [betrokkene 15], uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [betrokkene 15], met of voor een derde, die [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) te bevoordelen;

terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft/hebben gehad;

immers zijnde / hebbende [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) (telkens)

- die [betrokkene 15] als prostituee laten werken en/of- woonruimte voor die [betrokkene 15] geregeld en/of laten regelen en/of

- het paspoort van die [betrokkene 15] ingenomen en/of laten innemen, althans die [betrokkene 15] niet laten beschikken over haar paspoort en/of

- voor die [betrokkene 15] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen, alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 15] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of op laten halen en/of

- die [betrokkene 15] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 15] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een (groot) deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aanhem/hen, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) af te staan en/of af te dragen en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 15] en/of

- die [betrokkene 15] laten betalen voor bescherming door [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) en/of

- die [betrokkene 15] tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden in de prostitutie in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 15] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 15] één- of meerdere malen (met een ijzeren/metalenhonkbalknuppel en/of pistool/schietwapen) geslagen en/of laten slaan en/of haar onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- gedreigd en/of laten dreigen die [betrokkene 15] te slaan en/of

- bij die [betrokkene 15] een pistool/vuurwapen tegen het hoofd gezet en/of laten zetten en/of

- die [betrokkene 15] geïntimideerd en/of laten intimideren en/of bedreigd en/of laten bedreigen met repressie en/of repercussies jegens haar en/of haarfamilie en/ of vrienden en/of

- die [betrokkene 15] bedreigd en/of laten bedreigen door [betrokkene 94]met de bewoordingen: "je moet je kankerbek houden je werkt van nu af aan voor mij" en/of "als je niet doet wat er gezegd wordt dan zullen er klappen vallen ", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- die [betrokkene 15] tijdens haar werk lastig gevallen door steeds (langdurig en vervelend) rond te hangen bij het raam alwaar zij werkte en haar langdurig aan te kijken, waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de(groeps-) dwang en/of (groeps-) intimidatie, van/door [verdachte SB] en/of zijn mededader(s), waardoor een dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- die [betrokkene 15] onder druk gezet en/of laten zetten om voor hem/hen, [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) te (gaan) werken en/of haar inkomsten uit de prostitutiewerkzaamheden (gedeeltelijk) tegen haar wil afstaan aan [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) en/of

- bij die [betrokkene 15] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of geen (volledige) aangifte deed) en/of

- bij die [betrokkene 15] angst ingeboezemd waardoor zij zich gedwongen voelde voor hem/hen [verdachte SB] en/of zijn mededader(s) te gaan werken

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [verdachte ZO], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 31 augustus 2004, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 15] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen in ruil voor de helft van haar verdiende geld en/of tegen betaling voor [verdachte SB] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of doorvoor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

10.

hij in of omstreeks de periode 01 januari 2006 tot en met 14 maart 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, heeft deelgenomen aan een organisatie, onder meer bestaande uit S. [verdachte SB] en/of [verdachte HB] en/of [verdachte UT] en/of [verdachte MD] en/of [verdachte BI] en/of verdachte [organisatie SB]), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (telkens) plegen van

- mensenhandel, als bedoeld in artikel 273a (oud) van het Wetboek van Strafrecht en/of 273f van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die mensenhandel onder andere bestond uit het seksueel uitbuiten van vrouwen (prostituees) en/of

- (zware) mishandeling, als bedoeld in artikel 300 en/of 302 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die (zware) mishandeling onder andere bestond uit het slaan en/of stompen en/of schoppen van (meerdere) personen (prostituees, klanten van prostituees en/of pooiers) en/of

- bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, als bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht (onder andere het bedreigen van prostituees en/of klanten van prostituees) en/of

- handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55, eerste lid van de Wet wapens en munitie (onder andere het voorhanden hebben van steek- en/of vuurwapens) en/of

- afpersing, als bedoeld in artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht ( onder andere het afhandig maken van geld van prostituees).

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten in de bewezenverklaring verbeterd. Daardoor wordt verdachte niet geschaad in zijn verdediging.

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor feit 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6 primair, 7 primair, 8 primair, 9 primair en 10 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren, met aftrek van het voorarrest.

4. De voorvragen

4.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de dagvaarding nietig is terzake de feiten 1 tot en met 9, in de eerste plaats omdat uit de feitelijke omschrijving niet direct is op te maken onder welk dwangmiddel de gedraging valt, waardoor het ondoenlijk is verweer te voeren. Dat bezwaar geldt met name de tenlastegelegde “dwang” die feitelijk is omschreven met “dwingen” welke feitelijke omschrijving nauwelijks toegevoegde waarde heeft (pleitnota pagina 9 onder tweede a.).

In de tweede plaats is het vraag of het tenlastegelegde geweld bewijsbaar is en verband hield met mensenhandel (pleitnota pagina 10 onder b, pagina 10/11).

Ten derde geldt als bezwaar tegen de tenlastelegging dat aan de informatiefunctie daarvan niet wordt voldaan omdat de feitelijke beschrijvingen bij alle feiten nagenoeg gelijk zijn. Ook wanneer het niet bewijsbare feitelijkheden betreft (onder c en pagina 11 laatste tekstblok).

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft bij repliek, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat dit verweer verworpen dient te worden omdat de tenlastelegging op een complex artikel ziet, verdachte er geen blijk van heeft gegeven de inhoud van de tenlastelegging niet te begrijpen, terwijl zijn advocaat vragen aan getuigen heeft gesteld.

4.2 De overwegingen van de rechtbank

Aan de raadsman moet toegegeven worden dat de tenlastelegging een op het eerste gezicht lastig te doorgronden tekst is. De raadsman struikelt in dat verband over de feitelijk bedoelde term “dwingen” en vraagt zich af waar dat de feitelijke omschrijving van is (eerste bezwaar). Dat de tenlastelegging niet eenvoudig te begrijpen valt, is het gevolg van enerzijds de complexiteit van het delict van mensenhandel waarop zij is toegesneden en anderzijds de keuze van de opsteller ervan om bij elk feit, zonder enige nuancering, alle feitelijkheden te vermelden die in het dossier bij de diverse vrouwen kunnen worden gevonden.

De ingewikkeldheid van het tenlastegelegde artikel is niet aan de officier van justitie te (ver)wijten. Een overzichtelijker wijze van tenlasteleggen, onder meer beter toegespitst op de op elke afzonderlijke vrouw betrekking hebbende feitelijkheden, was wel denkbaar geweest.

Maar voor de vraag of de tenlastelegging in de gekozen vorm aan de informatiefunctie voldoet, moet deze in relatie tot het dossier gelezen worden. De rechtbank begrijpt de tenlastelegging dan als volgt.

In het feitelijk gedeelte (bij elk feit de tekst na “immers”) beschrijft het openbaar ministerie telkens de feitelijkheden die de uitwerking vormen van de uit artikel 273f, eerste lid, Sr tenlastegelegde onderdelen en in de gevallen waarin die onderdelen dwangmiddelen bevatten, al die dwangmiddelen. Of op die wijze tot een bewezenverklaring gekomen kan worden (tweede en derde bezwaar van de raadsman), is een vraag die los staat van deze naar het oordeel van de rechtbank duidelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging. Die bedoeling moet ook voor de verdachte en zijn rechtsgeleerde raadsman duidelijk zijn geweest. Het verweer wordt verworpen.

4.3 De conclusie

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

Leeswijzer

Deze paragraaf bevat een aantal onderdelen die betrekking hebben op de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. Deze bewijsmotivering bestaat per feit uit een aantal onderdelen.

Eerst worden de kort samengevatte standpunten van de officier van justitie en de verdediging weergegeven.

Onder het kopje bewijsoverwegingen zal de rechtbank vervolgens de feiten vaststellen en daarbij tussen haakjes steeds het nummer van het bewijsmiddel vermelden waaraan het is ontleend. In de bewijsoverwegingen motiveert de rechtbank verder in voorkomende gevallen dat, en waarom, zij afwijkt van door de officier van justitie en de verdediging uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. In dat geval wordt uitgebreider vermeld hoe die standpunten luiden. Ook de eventuele overige bijzondere bewijsoverwegingen komen in de paragraaf bewijsoverwegingen aan de orde. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die hierna in het vonnis zijn opgenomen. Deze bewijsmiddelen bevatten de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Onder het kopje conclusie zet de rechtbank uiteen of zij tot een vrijspraak of een bewezenverklaring komt en neemt zij de eventuele bewezenverklaring op.

De genummerde bewijsmiddelen zijn, geordend per feit, als bijlage aan het vonnis gehecht en maken daarvan op die wijze deel uit.

Feitelijk gedeelte van de tenlastelegging

De tenlasteleggingen in de zaken van Sneep II zijn voor wat betreft de mensenhandel toegespitst op de in artikel 273a (oud)/273f en in een enkel geval ook in 250a (oud) Sr, telkens in het eerste lid omschreven onderdelen. De opbouw van de tenlastelegging is steeds dat eerst de onderdelen zijn omschreven, gevolgd door een passage die begint met ‘immers’, welke passage de feitelijke omschrijving bevat. De rechtbank duidt in haar overwegingen in voorkomende gevallen dat deel van de tenlastelegging soms aan als ‘het feitelijk deel van de tenlastelegging’ of ‘de feitelijke omstandigheden’ maar ook wel als ‘de feitelijkheden’. Met die laatste term wordt dan niet bedoeld: feitelijkheden in de zin van de als dwangmiddel in de delictsomschrijving opgenomen wetsterm. Wanneer dat wél wordt bedoeld, vermeldt de rechtbank dat uitdrukkelijk.

Artikel 273f, eerste lid aanhef en sub 4°, Sr

- Gebondenheid aan de tenlastelegging

De rechtbank stelt voorop dat de tenlastelegging er toe strekt voor de procesdeelnemers – zowel voor het openbaar ministerie en de rechter als voor de verdachte en eventueel de benadeelde partij – de inzet van het geding en de te volgen beslissingsstructuur met de vereiste duidelijkheid vast te leggen. Afgezien van de wettelijke wijzigings- en aanvullingsmogelijkheden (artikelen 312, 313 en 314 Sv) kan de rechter aan de tenlastelegging overeenkomstig haar kennelijke strekking een uitleg geven die met de bewoordingen ervan niet letterlijk overeenstemt, mits die uitleg met die bewoordingen niet onverenigbaar en ook overigens niet onbegrijpelijk is alsmede ook voor de andere procesdeelnemers duidelijk is. Eventuele kennelijke misslagen kunnen aldus worden hersteld (vgl. HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126 en 127).

- Tenlastelegging in Sneep II

In de zaken die onder de naam Sneep II aan de rechtbank zijn voorgelegd, zijn de tenlasteleggingen die betrekking hebben op mensenhandel, in de meeste gevallen volgens een vast patroon opgebouwd. Primair wordt verdachte verweten dat hij als pleger of medepleger betrokken is geweest, subsidiair is medeplichtigheid tenlastegelegd. In vrijwel alle zaken is onder meer artikel 273f, eerste lid sub 4°Sr, of de corresponderende strafbaarstelling in de vervallen artikelen 273a (oud) en 250a (oud) Sr, tenlastegelegd. Dit onderdeel ziet op degene die in een door een ander gecreëerde uitbuitingssituatie of situatie van onvrijwilligheid (dat zijn de onder 1° genoemde omstandigheden waarbij een dwangmiddel is gebruikt ) enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten. Volgens de wetsgeschiedenis is deze culpoze variant ingevoerd met het oog op personen voor wie niet bewijsbaar geldt dat zij zelf de dwangmiddelen hebben aangewend om een vrouw te dwingen of te bewegen zich tot prostitutie beschikbaar te stellen, maar die, in een situatie waarin een vrouw door anderen daartoe gedwongen of bewogen zich prostitueert, zelf iets doet waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de vrouw zich daardoor prostitueert. In gewoon Nederlands: iemand doet iets, waarvan hij weet of moet vermoeden, dat een vrouw die in een uitbuitingssituatie verkeert, zich daardoor prostitueert.

- Bewijsvraag

Voor alle verdachten is een vrijwel gelijkluidende tenlastelegging uitgebracht. Voor vrijwel alle verdachten is gerequireerd tot bewezenverklaring van het (mede)plegen van mensenhandel bij alle vrouwen. Het is de taak van de rechtbank op basis van de tenlastelegging tot een oordeel te komen. De rechtbank constateert bij beantwoording van de bewijsvraag dat niet alle verdachten op eenzelfde wijze bij de verweten gedragingen betrokken zijn geweest. Daardoor kan in veel gevallen opzet en/of medeplegen niet bewezenverklaard worden.

- Sub 4°

De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of het gedachtestreepje dat ziet op sub 4° in die gevallen bewezen kan worden.

In het huidige sub 4° - en de voorlopers daarvan in de inmiddels vervallen artikelen 273a (oud) en 250a (oud) Sr - heeft de wetgever, voor zover in deze zaak van belang, naar het oordeel van de rechtbank twee situaties strafbaar willen stellen, te weten:

1) een ander met de onder lid 1, sub 1° genoemde middelen dwingen of bewegen, zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van arbeid of diensten, en

2) onder de omstandigheden van lid 1, sub 1°, enige handeling ondernemen waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een ander zich daardoor beschikbaar stelt voor het verrichten van arbeid of diensten.

Onder 1) valt de uitbuiter zelf, onder 2) bijvoorbeeld degene die door de officier is aangeduid als “facilitator”, ofwel een persoon die op de hoogte is van de uitbuiting en daarbij zelf ook enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moeten vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele diensten. De officier van justitie heeft steeds de delictsomschrijving van sub 4° in zijn geheel tenlastegelegd, ook al had zij, zo leidt de rechtbank uit het requisitoir af, soms alleen het oog op het tweede deel van sub 4°.

De rechtbank loopt door deze wijze van tenlasteleggen tegen een probleem op. In gevallen waarin de rechtbank niet kan bewijzen dat verdachte zelf de pleger van de uitbuiting was en dus zal vrijspreken van het eerste deel van sub 4°, blijft het tweede deel van dat gedachtestreepje over. Dat tweede deel is: dat verdachte “onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die vrouw zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten”, waarna onder “immers” de feitelijke handelingen van de uitbuiter volgen.

De rechtbank is van oordeel dat de overgebleven zin “onder genoemde omstandigheden enige handeling ondernemen” onvoldoende concreet en feitelijk is. Waar doelt de steller van de tenlastelegging dan op? De genoemde omstandigheden worden daarin immers niet meer genoemd, nu het eerste deel van de tenlastelegging is weggestreept. Bovendien zijn de feitelijkheden die na “immers” volgen, geen uitwerking van “enige handeling” die door verdachte wordt verricht. De feitelijkheden die door verdachte worden verricht, staan namelijk in de tenlastelegging genoemd onder het subsidiair tenlastegelegde, ter invulling van de medeplichtigheid.

De rechtbank heeft zich afgevraagd of zij de tenlastelegging verbeterd zou kunnen en moeten lezen in die zin dat de steller van de tenlastelegging het volgende heeft bedoeld ten laste te leggen: dat een medeverdachte (de uitbuiter) de vrouw heeft gedwongen of bewogen, met de dwangmiddelen van lid 1 sub 1°, om zich beschikbaar te stellen voor arbeid en diensten, door de na “immers” genoemde feitelijkheden te verrichten, terwijl verdachte onder die omstandigheden, enige handeling heeft verricht, te weten de handelingen die onder het subsidiair tenlastegelegde staan, ter invulling van de medeplichtigheid. Die feitelijkheden zou de rechtbank daar dan moeten inlezen.

Een dergelijke reconstructie is naar het oordeel van de rechtbank echter niet een uitleg van de tenlastelegging die valt binnen de door de Hoge Raad getrokken grenzen.

- Conclusie

De rechtbank zal verdachte in dergelijke gevallen (ook) vrijspreken van het deel van de tenlastelegging dat ziet op het als artikel 273f/273a (oud), onder sub 4°/250a (oud) sub 1° Sr tenlastegelegde.

5. 1 [betrokkene 36] (tenlastelegging onder 1)

5.1.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.1.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 36], telkens met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

[verdachte SB] als pleger

Op basis van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen, is de rechtbank van oordeel dat [verdachte SB] ten aanzien van [betrokkene 36] mensenhandel heeft gepleegd zoals hierna bewezenverklaard zal worden.

In het kort heeft die mensenhandel uit het volgende bestaan.

[verdachte SB] heeft [betrokkene 36] vóór de tenlastegelegde periode leren kennen, getuige [betrokkene 122]spreekt over eind 2003 (1). Hij gaat met haar een liefdesrelatie aan en zij wordt emotioneel afhankelijk van hem. Maar toch zal de rechtbank van deze feitelijkheid en van het tenlastegelegde artikel 273a, eerste lid sub 1?, Sr moeten vrijspreken. De reden is dat de tenlastegelegde periode pas begint primair op 1 januari 2006 en subsidiair op 1 januari 2005 en er is geen bewijsmiddel waaruit de rechtbank kan afleiden dat het inpalmen, door het aangaan van een liefdesrelatie en het afhankelijk maken, vanaf die data heeft plaatsgevonden. Aannemelijker is ook dat het inpalmen al eind 2003 was gebeurd. Wel heeft [verdachte SB] in de tenlastegelegde periode, door onder andere geweld en misbruik van het overwicht dat hij feitelijk had, [betrokkene 36] gedwongen of bewogen zich te prostitueren. Hij heeft haar gedwongen en/of bewogen het daarmee verdiende geld aan hem af te staan. Hij heeft daardoor ook voordeel gehad van haar werk als prostituee. Hoe hij dat deed valt te lezen in de bewezenverklaring, waarnaar de rechtbank verwijst.

Verklaring verdachte

Verdachte is in 2007 diverse keren door de politie gehoord en ontkent zich aan mensenhandel te hebben schuldig gemaakt. Hij verklaart dat hij sinds 2001 als bodyguard op de Wallen in Amsterdam gewerkt heeft, hetgeen inhield dat hij bij problemen tussen de prostituees en klanten, ‘bemiddelde’ (38). Pooiers zegt hij niet te kennen. Verder beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

Verklaring [betrokkene 36]

[betrokkene 36] (hierna en in de bewijsmiddelen ook wel: [S.] is diverse keren door zowel de politie als de rechter-commissaris gehoord en heeft, kort gezegd, steeds verklaard geen slachtoffer van mensenhandel te zijn. Zij herkent verdachte, die zij [V] noemt, op de haar getoonde foto 12 en verklaart dat hij bodyguard was in de ‘Red Light’ en dat het werk van een bodyguard is er tegen betaling voor te zorgen dat zij veilig thuiskomt (6, 8, 15).

Rol verdachte

Het dossier bevat diverse bewijsmiddelen die betrekking hebben op verdachtes rol bij de mensenhandel van [verdachte SB] ten aanzien van [betrokkene 36]. De rechtbank onderscheidt daarbij de volgende werkzaamheden.

Brengen en/of halen naar/van werkplek, beschermen tegen betaling voor [verdachte SB] en beschermingsgelden innen

In de eerste plaats zijn er tapgesprekken in de periode van 23 september tot en met 23 december 2006 waaraan [verdachte SB], [betrokkene 36] en verdachte deelnemen en/of waarin [betrokkene 36] en [verdachte SB] over verdachte spreken. Die gesprekken gaan over betalingen aan verdachte door [betrokkene 36] en/of [verdachte SB] (24, 25A, 29A). Vastgesteld kan worden dat het betalingen betreft voor door verdachte verrichte werkzaamheden in relatie tot prostituees, waaronder [betrokkene 36]. [betrokkene 36] belt verdachte met de vraag of hij haar komt halen (29D). Verdachte bespreekt met medeverdachte [verdachte UT] (de rechtbank begrijpt: [verdachte UT]) zijn werkzaamheden en spreekt daar over de meisjes, waaronder [betrokkene 36], ‘heen en weer’ brengen, op straat de gedurende de werkuren van de prostituees aanwezig zijn en alles in de gaten houden (‘wachten’) (29B).

Dan is er een tapgesprek tussen [verdachte SB] en verdachte over het door verdachte incasseren van geld bij andere vrouwen dan [betrokkene 36], kennelijk aan de hand van een bij [betrokkene 36] op te halen lijst (24). Bovendien woont of verblijft verdachte in een door [betrokkene 36] voor medeverdachte [BK] gehuurde en betaalde woning (6, 38).

[Betrokkene 14]bevestigt dat verdachte als bodyguard in Amsterdam werkte en duidt hem aan als bodyguard van de groepering [verdachte SB] (16, 39). Overig bewijs voor het zijn van bodyguard (beschermen van prostituees) is te vinden in verdachtes eigen verklaring (30, 38) en een tapgesprek tussen [verdachte SB] en medeverdachte [verdachte BK] (32A).

De rechtbank stelt op basis van het hiervoor besproken bewijs vast dat verdachte in Amsterdam en in de tenlastegelegde periode, tegen betaling, onder gezag van [verdachte SB], [betrokkene 36] bracht naar en/of haalde van haar werkplek en dat hij haar beschermde tegen lastige klanten en beschermingsgelden bij prostituees inde aan de hand van een door [betrokkene 36] verstrekte lijst en door haar kreeg uitbetaald in opdracht van [verdachte SB]. In die zin legt de rechtbank ook de verklaring van [betrokkene 36] uit dat [verdachte SB] ervoor zorgt dat [V] betaald wordt (6).

Controle

In een tapgesprek op 23 december 2006 instrueert [verdachte SB] verdachte dat het voor absoluut verboden is dat zij naar [betrokkene 87] gaat of omgekeerd. Bezoek is verboden voor ‘onze meisjes’, er mag geen bezoek komen. [verdachte SB]: “Ik zeg het tegen jou dat jij het weet (…)”. Hij voegt daaraan nog toe: “Als zij naar huis komt zal ik haar (onverstaanbaar) doen. Dit gesprek wordt gevoerd om 01:44:18 uur (34, 35). In de vroege avond van diezelfde dag moet [betrokkene 36] naar het ziekenhuis. Een bij de doorzoeking van haar woning gevonden factuur vermeldt dat [betrokkene 36] in het ziekenhuis geholpen is aan een wond op haar rechter scheenbeen. Die wond moest gehecht worden (14). [betrokkene 36] heeft hierover bij de politie niet willen verklaren (13), bij de rechter-commissaris op 9 oktober 2009 evenmin. De raadsman heeft aangevoerd dat het kamerverhuurbedrijf als regel heeft dat de vrouwen niet op elkaars kamer mogen komen en dat [verdachte SB]’s verbod in dat licht moet worden gezien. Dat kan, maar doet wel de vraag rijzen welk belang [verdachte SB] bij dat verbod had en of zo’n verbod past bij mondige, zelfstandig werkende prostituees. Naast de uitleg van de raadsman houdt de rechtbank echter ook voor mogelijk dat [verdachte SB] niet wil dat [betrokkene 36] haar tijd verdoet met bezoekjes in plaats van geld verdienen en de bodyguards opdracht geeft om erop toe te zien dat dit niet gebeurt. En dat het voor de tolk niet verstaanbare deel van het gesprek het dreigement bevat van wat [betrokkene 36] diezelfde avond is overkomen: mishandeling door of in opdracht van [verdachte SB] als straf voor haar ongehoorzaamheid. De reactie van [betrokkene 36] als zij door de politie met deze theorie wordt geconfronteerd, geeft aan die theorie wel grond (13).

Maar hoe dit alles ook zij: uit dit tapgesprek blijkt dat [verdachte SB] aan verdachte opdracht heeft gegeven om erop toe te zien dat [betrokkene 36] bleef waar ze was, op haar werkplek, en haar dus liet controleren. [betrokkene 36] heeft in een verhoor door de politie ook erkend dat [verdachte SB] – door middel van de bodyguards – controleerde of zij wel aan het werk was (8).

Plegen verdachte?

De kennelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging is geweest verdachte te laten veroordelen voor zijn strafbare deelneming (in de vorm van medeplegen of medeplichtigheid) aan mensenhandel door [verdachte SB], met [betrokkene 36] als slachtoffer. Voor mensenhandel door verdachte alleen (als pleger) is in het dossier geen bewijs te vinden: de officier van justitie heeft dit bij requisitoir ook niet betoogd.

Betrokkenheid via deelneming?

Primair medeplegen

Kan, nu mensenhandel bij [verdachte SB] bewezenverklaard kan worden, verdachte daar via medeplegen of medeplichtigheid aan gekoppeld worden?

Voor een bewezenverklaring van het medeplegen van mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 36] is vereist dat er tussen verdachte en zijn medeverdachte een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking is geweest. Er moet bij verdachte (voorwaardelijk) opzet op (1) het medeplegen van (2) die mensenhandel hebben bestaan. De samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren ervan. De rechtbank is van oordeel dat uit tapgesprekken blijkt dat er afspraken zijn gemaakt over het werk dat verdachte deed. Uit bijvoorbeeld eerdergenoemd tapgesprek tussen [verdachte UT] en verdachte op 30 oktober 2006 (29D), blijkt dat er in de woning van medeverdachte [verdachte UT] is afgesproken dat verdachte samen met [verdachte MK] op acht vrouwen zou passen en dat verdachte meisjes brengt en haalt. Hij zou daarmee 500 euro verdienen. Hieruit is echter niet af te leiden dat verdachte ook op de hoogte was van de uitvoeringshandelingen van de anderen, zoals [verdachte SB] en [verdachte UT]. De indruk van de rechtbank is dat verdachte werd ingehuurd om taken uit te voeren. Van een bewuste en nauwe samenwerking blijkt niet naar het oordeel van de rechtbank.

Subsidiair medeplichtigheid

Op basis van de hierboven vastgestelde feiten kan niet bewezen worden dat verdachte, [betrokkene 36] onder druk zette of een kamer voor haar regelde, zoals tenlastegelegd, maar wel dat verdachte [betrokkene 36] in de gaten hield, controleerde, van/via haar beschermingsgelden inde, haar beschermde tegen betaling voor [verdachte SB] en haar begeleidde vanaf haar werkplek.

Verweer verdediging over wetenschap en opzet op uitbuiting

Het betoog van de raadsman komt, in de kern en voor zover hier nog van belang, hierop neer dat verdachte tegen – geringe – betaling [betrokkene 36] hielp, beschermde en een enkele keer ophaalde en dat het dossier geen bewijs bevat voor wetenschap en medeplichtigheid.

De rechtbank schetst kort de eisen die gelden voor een bewezenverklaring van medeplichtigheid. Daarvoor gelden drie voorwaarden: de medeplichtige moet 1) dubbel (voorwaardelijk) opzet hebben gehad op zijn eigen bijdrage (de hulpverlening) én op het misdrijf dat hij ondersteunt, 2) moet daadwerkelijk hulp hebben verleend, hetzij voorafgaand aan hetzij tijdens het plegen van het misdrijf en 3) het misdrijf zelf of een strafbare poging daartoe moet zijn gevolgd.

Zoals de rechtbank hiervoor heeft uitgelegd is aan de eisen 2) en 3) voldaan.

Verwerping verweer

Bij de beoordeling van de vraag of het vereiste opzet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid betrekt de rechtbank het volgende. Verdachte is, naar eigen zeggen, al sinds 2001 werkzaam op de wallen. Hij heeft verklaard dat hij een vrouw, die door haar Albanese pooier was mishandeld, heeft gered uit de handen van de Albanezen. Twee andere vrouwen heeft hij ook geholpen. Hij werd vervolgens door die Albanezen bedreigd en zijn huis werd vernield. De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte wist van de misbruik- en/of afhankelijkheidssituaties waarin prostituees op de wallen konden verkeren. Juist hij had zich ervan moeten vergewissen dat de vrouw voor wie hij werkte, [betrokkene 36], geen slachtoffer van uitbuiting was. Er waren immers ook aanwijzingen voor dwang: [betrokkene 36] sprak niet uitsluitend zelf met hem zaken af, maar ook haar man [verdachte SB] bemoeide zich met betalingen, controle, in de gaten houden en gaf rechtstreeks instructies aan verdachte( 15, 24, 25A, 29A, 29C, 39).

Uit het meergenoemd tapgesprek van 30 oktober 2006 (29B) leidt de rechtbank af dat verdachte met onder andere medeverdachte – en de nauw met [verdachte SB] samen opererende – [verdachte UT], afspraken maakte over zijn werkzaamheden en wat hij ermee zou verdienen. [verdachte UT] adviseert verdachte om met [verdachte SB] over de werkdruk te spreken en op welke wijze. In een tapgesprek van 19 oktober 2006, tussen verdachte en medeverdachte [verdachte UT] (opgenomen onder 5 en 6 in de bijlage bij feit 10) spreekt verdachte met [verdachte UT] af dat er kogelvrije vesten worden aangeschaft voor de bodyguards die deels door de bodyguards werden betaald. In een tapgesprek van 29 oktober 2006, tussen [verdachte UT] en verdachte (opgenomen onder 17 in de bijlage bij feit 10), belt verdachte niet een prostituee, maar [verdachte UT], wanneer het wachten op de ‘meisjes’ hem te lang duurt. Verdachte besprak al die zaken dus niet met [betrokkene 36] of een andere prostituee, maar met hun mannen.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte, door onder deze omstandigheden uitvoeringshandelingen te verrichten zoals tenlastegelegd en hierna bewezenverklaard, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [betrokkene 36] werd uitgebuit. De rechtbank acht dus voorwaardelijk opzet op zowel het eigen aandeel van verdachte als op het door [verdachte SB] gepleegde misdrijf van mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 36] bewezen. De medeplichtigheid van verdachte aan die mensenhandel zal bewezenverklaard worden.

Zwaar lichamelijk letsel

Het is de rechtbank niet duidelijk op basis van welke bewijsmiddelen de officier van justitie tot bewezenverklaring hiervan heeft gerequireerd. De rechtbank heeft dergelijk bewijs niet aangetroffen en zal verdachte daarom van dit (strafverzwarende) bestanddeel vrijspreken.

5.1.3 De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

[verdachte SB] in de periode van 1 januari 2005 tot en met 7 februari 2007 in Nederland,

- [betrokkene 36] door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aard;

en

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van [betrokkene 36];

en

- [betrokkene 36] door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, heeft gedwongen dan wel bewogen die [verdachte SB] te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [betrokkene 36] met of voor een derde,

immers zijnde/hebbende [verdachte SB]

- met [betrokkene 36] een liefdesrelatie aangegaan en haar emotioneel van hem, [verdachte SB], afhankelijk gemaakt en

- [betrokkene 36] als prostituee laten werken en

- [betrokkene 36] naar de plek waar zij zich prostitueerde laten brengen en van de plek waar zij zich prostitueerde laten ophalen en

- [betrokkene 36] bewogen om vele uren achter elkaar te werken in de prostitutie en

- toegezien en laten toezien op de werktijden en daarmede de inkomsten van [betrokkene 36] als prostituee en [betrokkene 36] verder in de gaten gehouden en in de gaten laten houden en

- [betrokkene 36] gecontroleerd en laten controleren en

- [betrokkene 36] bewogen om haar verdiensten uit de prostitutie aan hem, [verdachte SB], af te staan en

- [betrokkene 36] door haar in de prostitutie verdiende geld aan hem, [verdachte SB], doen afstaan en [betrokkene 36] aldus in een van hem afhankelijke positie gehouden en

- [betrokkene 36] bewogen beschermingsgelden te innen bij prostituees en

- beschermingsgelden laten innen bij [betrokkene 36] en

- voor [betrokkene 36] woonruimte geregeld en

- [betrokkene 36] met een honkbalknuppel geslagen en

- [betrokkene 36] geslagen en

- de keuzevrijheid van [betrokkene 36] beperkt om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en te staan waar zij wilde en om te gaan met anderen

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte, [verdachte ZO], in de periode 23 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Amsterdam opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door voornoemde [betrokkene 36] te controleren en van/via haar beschermingsgelden te innen en haar te beschermen tegen betaling voor [verdachte SB] en haar te begeleiden van/vanaf haar kamer/werkplek alwaar zij zich prostitueerde.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.2 [betrokkene 30] (tenlastelegging onder feit 2)

5.2.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van de gehele tenlastelegging, de raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.2.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 36], telkens met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Overwegingen van de rechtbank

De officier van justitie baseert haar conclusie dat bodyguards rondom [betrokkene 30] (waaronder verdachte) werden aangestuurd door [verdachte SB], zonder dat met haar daarover werd overlegd, met name op een aantal tapgesprekken. Daaraan koppelt de officier de stelling dat bij [betrokkene 30] “angst een rol speelde”, waarvoor het bewijs kennelijk geput wordt uit een in 2007 door [betrokkene 30] gedane uitlating. “Dit beeld hoort niet bij een mondige prostituee”, concludeert de officier dan.

Eerst over de uitlating van [betrokkene 30]: bedoelde uitlating is gerelateerd in een loopproces-verbaal waarbij het brondocument ontbreekt. Het is daarmee geen proces-verbaal in de zin van artikel 344 Sv. en de rechtbank kan het daarom niet als zodanig als bewijsmiddel gebruiken. Bovendien zou de uitlating blijkens dat loopproces-verbaal gedaan zijn op 12 maart 2007 en inhouden dat [betrokkene 30] twee jaar daarvoor uit een benarde situatie was gevlucht en “uit bepaalde angst” niet zal praten. Gelet op de tenlastegelegde periode die begint op 1 januari 2006, mist deze verklaring, die immers doelt op een periode vóór 12 maart 2005, redengevende kracht.

Van de bij requisitoir besproken tapgesprekken valt dat van 9 januari 2007 als bewijsmiddel af omdat, anders dan de officier stelt, de aan dat gesprek deelnemende vrouw niet als [betrokkene 30] wordt herkend, maar als NN-vrouw wordt aangeduid .

Wat overblijft is een gesprek van 20 december 2006. Uit dat tapgesprek tussen [verdachte SB] en [betrokkene 30] leidt de rechtbank af dat - tegen de zin van [verdachte SB] – [verdachte ZO] (alias [V]) al voor het tweede jaar af en toe inschakelt bij problemen en hem daarvoor betaalt. [verdachte SB] wil dat niet. Hij betaalt [V] al. [verdachte SB] wil dat hém, [verdachte SB], betaalt. zegt daarop: “Nee, bij jou betaal ik niets meer dikke! Die tijden zijn voorbij!” In die zin verklaart [betrokkene 30] ook bij de rechter-commissaris in de zaak van [verdachte SB] op 7 februari 2008, welke verklaring door de officier van justitie is toegevoegd aan het dossier van verdachte. Zij verklaart immers dat [V] een bodyguard van haar was rond de periode van 23 september 2006, dat zij hem een paar keer heeft gebeld als zij problemen had met een klant en dat zij hem daarvoor geld gaf.

Dit bewijsmiddel levert eerder het beeld op van een mondige prostituee die haar eigen zaken regelt en op háár condities een bodyguard inhuurt, dan het bewijs voor slachtofferschap van de tenlastegelegde mensenhandel.

5.2.3 De conclusie

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat het dossier geen bewijsmiddelen bevat voor de tenlastegelegde dwangmiddelen. Daarom kan niet bewezen worden dat van de onder sub 1°, sub 4° of sub 9° bedoelde situatie sprake was en evenmin dat een uitbuitingssituatie bestond waaruit opzettelijk voordeel werd getrokken als bedoeld onder 6°. Aan beantwoording van de vraag of verdachte bij een en ander als pleger, medepleger of medeplichtige betrokken is geweest, komt de rechtbank derhalve niet meer toe.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.3 [betrokkene 24] (tenlastelegging onder feit 3)

5.3.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.3.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is onder 3 primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, ten aanzien van [betrokkene 24] tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

De verklaringen van [betrokkene 24] en verdachte

[betrokkene 24] heeft bij de politie geen verklaring afgelegd. Zij is wel als getuige gehoord door de rechter-commissaris. De officier van justitie verwijst naar deze verklaring voor het bewijs. Nog daargelaten dat [betrokkene 24] bij de rechter-commissaris niet belastend heeft verklaard kan deze verklaring niet voor het bewijs gebruikt worden, omdat zij niet is afgelegd in de zaak tegen verdachte.

Verdachte verklaart zoals hiervoor onder 5.2.2 weergegeven en niet over [betrokkene 24].

Betrokkenheid van verdachte

De officier van justitie spitst haar requisitoir vooral toe op de rol die medeverdachte [verdachte NT] zou hebben gehad. Over verdachte zegt zij dat hij de baas was van de bodyguards, maar voert daarvoor geen bewijs aan

Overige bewijsmiddelen

De door de officier van justitie als bewijsmiddel genoemde verklaring van [betrokkene 94] van 21 februari 2004 is afgelegd vóór de tenlastegelegde periode en is daarom niet bruikbaar.

Uit een proces-verbaal van bevindingen van 23 februari 2006 blijkt dat [betrokkene 55] samen met verdachte klusjes heeft gedaan voor de vrouwen op de Wallen en dat [verdachte NT] en [verdachte UT] zo’n tien meiden voor zich hebben werken, waaronder [betrokkene 67].

En er is een tapgesprek van 21 december 2005 tussen [verdachte NT] en [D] (de rechtbank begrijpt: [verdachte DS]) waarin [D] zegt dat [verdachte ZO] (de rechtbank begrijpt: verdachte) een bericht heeft gestuurd naar de jongen dat bij [betrokkene 67] geld opgehaald moet worden.

5.3.3 De conclusie

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor de betrokkenheid van verdachte als pleger, medepleger of medeplichtige bij dit feit. Aan beantwoording van de vraag of [betrokkene 24] slachtoffer van mensenhandel is, komt de rechtbank derhalve niet toe.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.4 [betrokkene 32] (tenlastelegging onder feit 4)

5.4.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie requireert tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging bepleit vrijspraak.

5.4.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is onder 4 medeplegen van subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, ten aanzien van [betrokkene 32] tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

De verklaringen van [betrokkene 32] en verdachte

[betrokkene 32] verklaart zelf dat ze op haar 20e in de prostitutie is gaan werken. In 1997/1998 ontmoet ze [verdachte NT]. Ze krijgen in 2001/2002 een relatie. [betrokkene 32] vertelt dat ze in het begin verliefd was op hem. Later kregen ze vaak ruzie. Dat was de reden dat ze uit elkaar zijn gegaan. [betrokkene 32] zegt dat ze zelfstandig in de prostitutie werkte. Haar werknaam was [N]. Ze bepaalde zelf haar werktijden. Haar verzorging regelde ze zelf. Soms belde ze een loopjongen van de lunchroom en soms nam ze een “zwarte taxi”, een snorder. [betrokkene 32] heeft niets over verdachte verklaard.

Voor de verklaring van verdachte verwijst de rechtbank naar hetgeen daarover in dit vonnis onder 5.1.2 is opgenomen.

Betrokkenheid van verdachte

Voor een bewezenverklaring van het medeplegen van mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 32] is vereist dat er tussen verdachte en zijn medeverdachte(n) een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking is geweest. Er moet bij verdachte (voorwaardelijk) opzet op (1) het medeplegen van (2) die mensenhandel hebben bestaan. De samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren ervan. Ook voor een bewezenverklaring van medeplichtigheid aan mensenhandel moet verdachte (voorwaardelijk) opzet op die mensenhandel hebben gehad.

De officier van justitie spitst haar requisitoir vooral toe op de rol die medeverdachte [verdachte NT] zou hebben gehad. Over verdachte zegt zij slechts dat uit enkele telefoongesprekken blijkt dat verdachte de baas was van de bodyguards en dat hij Ercan [betrokkene 94] enkele meisjes, waaronder [betrokkene 32], aanwees om op te passen. De officier van justitie geeft niet aan uit welke tapgesprekken ze dat afleidt en ook niet hoe daaruit bewijs voor de tenlastegelegde feiten is te destilleren. Verder verwijst de officier naar een ruzie tussen [verdachte DS] en verdachte, waarin verdachte zegt dat [betrokkene 32] bij hem hoort en rechtstreeks aan hem moet betalen. Waaruit dit concreet blijkt en waarvoor het bewijs oplevert zegt de officier van justitie niet.

De rechtbank overweegt het volgende. Het aanwijzen van [betrokkene 32] door verdachte aan Ercan [betrokkene 94] en verdachtes mededeling aan [verdachte DS] dat [betrokkene 32] bij hem hoort, levert naar het oordeel van de rechtbank niet het bewijs op dat verdachte (voorwaardelijk) opzet had op seksuele uitbuiting van [betrokkene 32], indien die bewezen zou zijn. De officier van justitie heeft geen andere bewijsmiddelen voor strafbare betrokkenheid van verdachte genoemd en de rechtbank heeft die ook niet gevonden.

5.4.3 De conclusie

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat het dossier geen bewijs bevat voor de betrokkenheid van verdachte bij het tenlastegelegde feit.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.5 [betrokkene 20] (tenlastelegging onder feit 5)

5.5.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.5.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 20], telkens met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

[verdachte UT] als pleger

Op basis van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen, is de rechtbank van oordeel dat [verdachte UT], [betrokkene 20] als prostituee heeft laten werken (7, 8, 10, 23 en 38) en haar geld heeft afgenomen (9, 30, 33 en 34). Hij liet haar in de gaten houden (1 t/m 4), hij sloeg haar (5), zette haar onder druk en hij maakte haar bang door haar te bedreigen (13, 16, 21 en 29). Hij liet haar beschermen en naar en van het werk brengen en halen (39 en 40) en ook daarvoor moest ze betalen (6 en 31).

Verklaring verdachte

Voor de verklaring van verdachte verwijst de rechtbank naar hetgeen daarover in dit vonnis onder 5.1.2 is opgenomen.

Verklaring [betrokkene 20]

[betrokkene 20] is door zowel de politie als de rechter-commissaris gehoord en heeft, kort gezegd, verklaard geen slachtoffer van mensenhandel te zijn. Zij werkt sinds 2002 in de prostitutie. Ze kreeg in december 2003 een relatie met [verdachte UT]. Hij bemoeide zich niet met haar werktijden. Ze herkent verdachte, die zij [V] noemt, op de haar getoonde foto 12 en verklaart dat hij één van de bodyguards was. Ze kon een bodyguard bellen als de situatie op het werk onveilig was. Ze betaalde hem 150 euro per week. De bodyguard begeleidde haar ook wel van en naar de auto (35).

Overige bewijsmiddelen

[verdachte UT] zegt dat [betrokkene 20] al vier jaar zijn vriendin is en dat ze samen met hun hond in Amsterdam wonen (36). [betrokkene 36] verklaart dat [V] (de rechtbank begrijpt: verdachte) als bodyguard werkt: “Hij werkt voor ons. We betalen hem. Ook [R]” (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 20]) (37).

Het dossier bevat nog een aantal andere bewijsmiddelen die betrekking hebben op verdachte en [betrokkene 20].

Er zijn twee tapgesprekken, op 8 september 2006 (1 en 2) tussen [verdachte UT] alias [C] (de rechtbank begrijpt: [verdachte UT]) en [verdachte ZO] alias [V], waarin [verdachte UT] vraagt aan verdachte om eens te kijken of er iemand bij zijn meisje in de kamer is. Verdachte belt terug en zegt dat ze bezet is. Hetzelfde gebeurt nog een keer op 14 september 2006 (3 en 4).

Er is één tapgesprek tussen [verdachte SB] en verdachte, op 23 september 2006 (6), waarin [verdachte SB] tegen verdachte zegt dat [S] (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 36]) verdachte zakgeld zal geven. In datzelfde gesprek wordt gesproken over het door verdachte incasseren van geld bij vrouwen, aan de hand van een bij [betrokkene 36] op te halen lijst. In dat gesprek wordt [R] ook genoemd als een vrouw bij wie geld moet worden opgehaald. Verdachte zegt dat de vrouwen hem vertellen dat ze geen geld hebben. De zaken gaan niet zo goed. [verdachte SB] zegt dan dat het vrijdag is, het is 12.00 uur geweest. Ze moeten betalen. Verdachte zegt “Begrijp me niet verkeerd abi…omdat ik het tot vandaag niet gedaan heb”. En er is een tapgesprek tussen [verdachte UT] en verdachte van 6 oktober 2006 (opgenomen onder 26 in de bijlage bij feit 10), waarin verdachte zegt “ik ga straks bij de dames het geld inzamelen”.

Er is één gesprek op 2 november 2006 waarin [betrokkene 20] zegt tegen [S] dat ze [V] belt (11). Kennelijk om hen op te halen. Tenslotte is er een tapgesprek tussen [verdachte UT] en verdachte op 1 oktober 2006 (opgenomen onder 16 in de bijlage bij feit 10), waaruit blijkt dat verdachte klaagt dat hij het te druk heeft doordat hij zo vaak vrouwen heen en weer moet brengen, waaronder [betrokkene 125] naar [R] brengen.

Rol verdachte

Op basis van de genoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank over de rol van verdachte het volgende vast.

Controleren en ophalen van het werk

Verdachte heeft, in Amsterdam, in de periode van 8 september tot en met 6 november 2006, twee keer op verzoek van [verdachte UT] gekeken of [betrokkene 20] bezet was en [betrokkene 20] opgehaald van haar werkplek.

De raadsman voert aan dat niet vaststaat dat verdachte [betrokkene 20] ook echt heeft opgehaald en dat de verzoeken van [verdachte UT] om bij zijn meisje te kijken ook anders kunnen worden uitgelegd dan controle.

Uit het tapgesprek van 2 november 2006 waarin [betrokkene 20] zegt dat ze verdachte zal bellen, in combinatie met het tapgesprek van 1 oktober 2006 waaruit blijkt dat verdachte vaak vrouwen heen en weer moet brengen, leidt de rechtbank af dat [betrokkene 20] ook daadwerkelijk door verdachte van haar werk is gehaald.

De rechtbank is het met de raadsman eens dat niet precies blijkt waarom verdachte bij het meisje van [verdachte UT] moest kijken, maar dat hij moest kijken staat vast en de rechtbank bestempelt dat als een vorm van controle.

(Beschermings)gelden innen

Verder staat vast dat [verdachte SB] verdachte op 23 september 2006 opdracht gaf om geld op te halen bij vrouwen (6). Uit het tapgesprek van 6 oktober 2006, leidt de rechtbank af dat verdachte ook daarna nog geld bij de vrouwen en dus ook bij [betrokkene 20] ophaalde.

[betrokkene 20] slaan

Er is een serie tapgesprekken van 6 en 7 november 2006, betrekking hebbend op een ruzie tussen medeverdachte [verdachte UT] alias [C] en [betrokkene 20] (pagina 40/18446 e.v.). In de ruziegesprekken tussen [verdachte UT] en [betrokkene 20], wil hij dat ze een meisje voor hem vindt, als ze dat niet doet vermoordt hij haar of haar hond. Hij lijkt dronken te zijn (13). Tussendoor belt [verdachte UT] met verdachte en geeft hem opdracht om zijn meisje in elkaar te slaan (pagina 40/18451). Verdachte zegt, als hij later door [verdachte UT] wordt teruggebeld, dat ze bezet was en de deur niet opendeed (pagina 40/18455 en 18456). Tussendoor belt [R] met onder andere [F] om te vertellen over de ruzie met haar man. In één van de gesprekken zegt ze tegen [F] “[V] kwam bij mij en zei: bel me niet als je problemen hebt. Ik werk niet meer voor jou”(21).

Uit deze tapgesprekken kan afgeleid worden dat [verdachte UT] verdachte opdracht gaf [betrokkene 20] te slaan. Maar verdachte dééd het niet. Hij heeft daarentegen tegen [betrokkene 20] gezegd dat hij niet meer voor haar zou werken. De rechtbank sluit niet uit dat voor verdachte toen de grens werd bereikt en dat hij aan die vorm van dwang niet wilde meewerken. Verdachte lijkt zich hiervan te hebben gedistantieerd.

De rechtbank acht dan ook niet bewezen dat verdachte in opdracht van [verdachte UT], [betrokkene 20] heeft geslagen.

Samenvattend stelt de rechtbank vast dat bewezen kan worden dat verdachte [betrokkene 20] heeft gehaald van haar werk, haar heeft gecontroleerd en beschermingsgelden bij haar heeft geïnd.

Plegen verdachte?

De kennelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging is geweest verdachte te laten veroordelen voor zijn strafbare deelneming (in de vorm van medeplegen of medeplichtigheid) aan mensenhandel door [verdachte UT], met [betrokkene 20] als slachtoffer. Voor mensenhandel door verdachte alleen (als pleger) is in het dossier geen bewijs te vinden: de officier van justitie heeft dit bij requisitoir ook niet betoogd.

Betrokkenheid via deelneming?

Primair medeplegen

Zou, nu de mensenhandel bij [verdachte UT] bewezenverklaard kan worden, verdachte daar via medeplegen of medeplichtigheid aan gekoppeld kunnen worden?

Voor een bewezenverklaring van het medeplegen van mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 20] is vereist dat er tussen verdachte en zijn medeverdachte een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking is geweest. Er moet bij verdachte (voorwaardelijk) opzet op (1) het medeplegen van (2) die mensenhandel hebben bestaan. De samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren ervan.

De rechtbank is van oordeel dat uit tapgesprekken blijkt dat er tussen [verdachte UT] en verdachte afspraken zijn gemaakt over het werk dat verdachte deed. Uit het onder 5.1.2 genoemde tapgesprek tussen [verdachte UT] en verdachte op 30 oktober 2006 (bewijsmiddel 29B bij [betrokkene 36]), blijkt dat er in de woning van [verdachte UT] is afgesproken dat verdachte samen met een zekere [verdachte MK] op acht vrouwen zou passen en dat verdachte meisjes brengt en haalt. Hij zou daarmee 500 euro verdienen. De rechtbank heeft onder 5.1.2 al overwogen dat hier niet uit af te leiden is dat verdachte ook op de hoogte was van de uitvoeringshandelingen van de anderen, zoals [verdachte UT]. De indruk van de rechtbank is dat verdachte werd ingehuurd om de hiervoor opgesomde te bewijzen taken uit te voeren. Van een bewuste en nauwe samenwerking bij het feit zoals tenlastegelegd niet naar het oordeel van de rechtbank. Ook blijkt niet dat verdachte het opzet had op de door de medeverdachten uit te voeren handelingen.

Subsidiair medeplichtigheid

Van de tenlastegelegde uitvoeringshandelingen kan bewezen worden dat verdachte [betrokkene 20] ophaalde van haar werkplek, haar (twee keer) controleerde en dat hij beschermingsgelden bij haar inde.

Op grond van de hierboven vastgestelde feiten kan niet bewezen worden dat verdachte [betrokkene 20] onder druk zette, sloeg, een kamer voor haar regelde of haar beschermde voor [verdachte UT].

Wetenschap en opzet op uitbuiting

De raadsman voert aan dat verdachte niet wist dat [betrokkene 20] werd uitgebuit en met zijn handelingen geen opzet had op de uitbuiting, althans dat er geen bewijs is waaruit dat blijkt.

Aan de bewijsvraag naar (voorwaardelijk) opzet heeft de rechtbankook bij [betrokkene 36] onder 5.1.2 aandacht besteed. Voor [betrokkene 20] volgt de rechtbank een zelfde redenering die omwille van de leesbaarheid op deze plaats herhaald wordt.

Verdachte is, naar eigen zeggen, al sinds 2001 werkzaam op de Wallen. Hij heeft verklaard dat hij een aantal vrouwendie gedwongen werden om in de prostitutie te werken, heeft gered uit de handen van hun Albanese pooiers (opgenomen onder bewijsmiddel 38 in de bijlage bij feit 1). Verdachte was dus bekend met het gegeven dat niet alle prostituees daar vrijwillig werken. Een bodyguard zoals hij, die met die wetenschap in deze branche werkzaam is, dient zich er telkens van te vergewissen dat de prostituee voor wie hij werkt, vrijwillig werkt. Aanwijzingen voor dwang kunnen zijn dat niet de prostituee zelf met hem zaken afspreekt, maar dat de man van de prostituee zich bemoeit met haar werk. En dat hij degene is die contact opneemt met de bodyguard en hem instructies geeft. Ook kan een aanwijzing zijn dat de man zorgt voor de betaling van de bodyguard. Of dat hij zich daarmee bemoeit.

De rechtbank heeft zich ten aanzien van [betrokkene 20] de vraag gesteld of er sprake is van zodanige voor verdachte kenbare aanwijzingen voor dwang en oordeelt dat die vraag bevestigend beantwoord moet worden.

Uit het al eerder genoemde tapgesprek van 30 oktober 2006 blijkt immers dat verdachte met onder andere [verdachte UT] afspraken maakte over zijn werkzaamheden en wat hij daarmee zou verdienen. Uit dat gesprek blijkt ook dat [verdachte UT] verdachte adviseert om en op welke wijze met [verdachte SB] daarover te spreken. Uit een tapgesprek van 19 oktober 2006, tussen verdachte en [verdachte UT] (opgenomen onder 5 n de bijlage bij feit 10) blijkt dat verdachte met [verdachte UT] afsprak dat er kogelvrije vesten worden aangeschaft die deels door de mannen werden betaald. Uit een tapgesprek van 29 oktober 2006, tussen [verdachte UT] en verdachte (opgenomen onder 17 in de bijlage bij feit 10), blijkt dat verdachte niet een prostituee, maar [verdachte UT] belt, wanneer het wachten op de meisjes hem te lang duurt.

Verdachte besprak al die zaken dus niet met [betrokkene 20] of een andere prostituee, maar met hun mannen.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door onder die omstandigheden uitvoeringshandelingen te verrichten zoals tenlastegelegd, op zijn minst willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [betrokkene 20] werd uitgebuit. De rechtbank acht (voorwaardelijk) opzet bewezen.

Zwaar lichamelijk letsel

Het is de rechtbank niet duidelijk op basis van welke bewijsmiddelen de officier van justitie tot bewezenverklaring hiervan heeft gerequireerd. De rechtbank heeft dergelijk bewijs niet aangetroffen en zal verdachte daarom van dit (strafverzwarende) bestanddeel vrijspreken.

5.5.3 De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat verdachte het subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

[verdachte UT] in de periode van 1 september 2006 tot en met 7 februari 2007 te Amsterdam en/of elders in Nederland

- [betrokkene 20] door dwang en geweld en door dreiging met geweld heeft gedwongen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van [betrokkene 20] en

- [betrokkene 20] door dwang en geweld en door dreiging met geweld heeft gedwongen die [verdachte UT] te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 20] met of voor (een) derde(n);

immers zijnde/hebbende die [verdachte UT]

- die [betrokkene 20] als prostituee laten werken en

- die [betrokkene 20] naar de plek waar zij zich prostitueerde laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde laten ophalen en

- die [betrokkene 20] laten controleren en

- die [betrokkene 20] gedwongen althans bewogen om een deel van haar verdiensten uit de prostitutie aan hem, [verdachte UT] af te staan en

- (beschermings)gelden laten innen bij/van die [betrokkene 20] en

- die [betrokkene 20] geslagen en onder druk gezet en

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 20] voor repressie en/of repercussie jegens haar en haar huisdier,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte, [verdachte ZO], in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 6 november 2006 te Amsterdam opzettelijk behulpzaam is geweest door voornoemde [betrokkene 20] te controleren en van haar beschermingsgelden te innen en haar te begeleiden van/vanaf haar kamer/werkplek alwaar zij zich prostitueerde.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.6 [betrokkene 1] (tenlastelegging onder feit 6)

5.6.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging bepleit vrijspraak.

5.6.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 1] tenlastegelegd, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De tenlastelegging bevat een aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 3°, 4°, 6° en 9° Sr.

De verklaringen van [betrokkene 1] en verdachte

[betrokkene 1] heeft verklaard dat zij in 2006 naar Nederland is gekomen en in Amsterdam vrijwillig een jaar als prostituee heeft gewerkt. [verdachte MY] is haar vriend. Ze wordt niet door hem gedwongen om in de prostitutie te werken. Ze is nooit door [verdachte MY] bedreigd. Over verdachte verklaart zij niets.

Verdachte ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan mensenhandel. Hij zegt geen werkzaamheden voor mannen te hebben verricht. Hij beschermde vrouwen op de Wallen en vermeed contact met hun mannen of pooiers. Hij herkent de vrouw op foto 45 (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 1]). Haar naam weet hij niet. Hij was haar bodyguard.

Overig bewijs

[verdachte MY] verklaart dat hij in januari 2006 met zijn vriendin [betrokkene 1] naar Nederland is gekomen. Hij heeft met haar en twee andere vrouwen in een huis gewoond. [betrokkene 1] werkte in de prostitutie.

In het dossier bevinden zich enkele tapgesprekken, in de periode van 16 november 2006 tot en met 24 november 2006. Uit die gesprekken kan worden afgeleid dat een zekere [K] (dat zou medeverdachte [verdachte MY] kunnen zijn) op zoek is naar een werkplek voor zijn meisje of zijn vrouw. De naam van de vrouw wordt in die gesprekken niet genoemd. Verder zijn er tapgesprekken van 20 september 2006 tussen [verdachte UT] (de rechtbank begrijpt: [verdachte UT]) en [verdachte ZO] alias [V] (de rechtbank begrijpt: verdachte), waaruit blijkt dat ene [L], het meisje van [K], het meisje met het zwarte haar, is gekomen. Verdachte moet zich aan haar voorstellen als haar bodyguard.

Prostituees [betrokkene 14] en [betrokkene 39] verklaren dat [verdachte MY] drie meisjes voor zich had werken in de prostitutie. Zij verklaren niet hoe ze dat weten.

Meer bewijs heeft de rechtbank in het dossier niet aangetroffen.

5.6.3 De conclusie

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat dit onvoldoende bewijs oplevert voor de conclusie dat verdachte [betrokkene 1] heeft gedwongen of bewogen om in de prostitutie te werken. Er is ook onvoldoende bewijs dat medeverdachte [verdachte MY] dat deed, terwijl verdachte betrokken was als medepleger of medeplichtige.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.7 [betrokkene 16] (tenlastelegging onder feit 7)

5.7.1. De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit. In dat verband heeft hij onder meer betoogd dat de verklaringen van [betrokkene 16] onbetrouwbaar zijn omdat zij voor haar verhoor kennis heeft kunnen nemen van het op haar betrekking hebbende dossier.

5.7.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 16] tenlastegelegd, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 3°, 4°, 6° en 9° Sr.

Bewijsminimum

De rechtbank is van oordeel dat het dossier slechts één bewijsmiddel bevat voor de tenlastegelegde feitelijkheden en dus ook voor de dwangmiddelen van het gronddelict van artikel 273f Sr. Dat is de door [betrokkene 16] bij de rechter-commissaris afgelegde belastende verklaring. Gelet op het voorschrift van artikel 342, tweede lid, Sv, is dat enkele bewijsmiddel, wat er ook zij van de betrouwbaarheid ervan, onvoldoende om tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde mensenhandel te komen. Daarom kan niet bewezen worden dat van de onder sub 1°, 3°, 4°, 6° of sub 9° bedoelde situatie sprake was. Aan beantwoording van de vraag of verdachte bij een en ander als pleger, medepleger of medeplichtige betrokken is geweest, komt de rechtbank derhalve niet meer toe.

5.7.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.8 [betrokkene 132] (tenlastelegging onder feit 8)

5.8.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van de gehele tenlastelegging, de raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.8.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Verklaring [betrokkene 26]

Er is slechts één bewijsmiddel voor de tenlastegelegde dwangmiddelen in het dossier te vinden. Dat is het proces-verbaal van bevindingen met daarin de verklaring van [betrokkene 26] over een man die zij [T] noemt. Hij zou haar mishandeld hebben en zij zou aan die [T] geld hebben afgestaan dat zij in de prostitutie verdiend had.

Overige bewijsmiddelen

In de als bewijsmiddel opgevoerde tapgesprekken in september 2006 worden namen genoemd waarvan niet met een voldoende mate van zekerheid vastgesteld kan worden dat daarmee op [betrokkene 26] wordt gedoeld. Deelnemers aan die gesprekken zijn onder meer [verdachte SB], [verdachte UT], [betrokkene 93] en verdachte. Er wordt gesproken over ‘omkijken’ naar de meisjes van [betrokkene 95] en een (vroeger) meisje/meisjes van [betrokkene 109] en/of [betrokkene 95] en betalingen (daarvoor) door die meisjes/dat meisje aan voornoemde mannen. Uit die tapgesprekken blijkt dat er bij de mannen verwarring is over de identiteit van dit meisje/deze meisjes. Er is sprake van een [V] (dat zou [betrokkene 26] kunnen zijn) en van een [C] (idem), de ene keer zou daar wel naar omgekeken moeten worden, de andere keer zijn de deelnemers aan de gesprekken daar niet zeker van. Wie [V] is en wie [C], of daarmee op [betrokkene 26] wordt gedoeld: de rechtbank kan dit uit het dossier niet met zekerheid vaststellen.

Hetzelfde geldt voor de identiteit van genoemde [T]. Voor het maken van een koppeling van verdachte aan door een zekere [T] op [betrokkene 26] uitgeoefend geweld, is uiteraard van belang dat vastgesteld kan worden wie die [T] is. Illustratief voor de onduidelijkheid daarover is het feit dat de officier van justitie in het requisitoir - niet nader onderbouwd - stelt dat de door [betrokkene 26] genoemde [T], [verdachte TK] is. De rechtbank kan voor die stelling in het dossier echter geen bewijs vinden. Wel bevat het dossier op pagina 46L/025279 een in een loopproces-verbaal verwoord vermoeden van verbalisanten dat ‘[T]’ in werkelijkheid [betrokkene 93] is.

Bewijsminimum

De enkele verklaring van [betrokkene 26] is, gelet op het voorschrift van artikel 342, tweede lid, Sv, onvoldoende om tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feitelijkheden uit haar verklaring te komen. De uit de overige bewijsmiddelen te destilleren feiten kunnen niet zonder redelijke twijfel worden gekoppeld aan hetgeen [betrokkene 26] heeft verklaard.

Het dossier bevat dus onvoldoende bewijsmiddelen voor de tenlastegelegde dwangmiddelen. Daarom kan niet bewezen worden dat van de onder sub 1°, sub 4° of sub 9° bedoelde situatie sprake was en evenmin dat een uitbuitingssituatie bestond waaruit opzettelijk voordeel werd getrokken als bedoeld onder 6°. Aan beantwoording van de vraag of verdachte bij een en ander als pleger, medepleger of medeplichtige betrokken is geweest, komt de rechtbank bij deze stand van zaken niet meer toe.

5.8.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.9 [betrokkene 15] (tenlastelegging onder feit 9)

5.9.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.9.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 15], telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 250a (oud), eerste lid aanhef, sub 1°, 4° en 6° Sr.

Verklaring verdachte

Verdachte ontkent zich aan het tenlastegelegde te hebben schuldig gemaakt.

Verklaring [betrokkene 15]

Op 20 februari 2004 doet [betrokkene 15] bij de Amsterdamse politie aangifte van bedreiging in de nacht van 19 op 20 februari 2004 in Amsterdam, door twee Turkse mannen, [betrokkene 94] (achternaam) en [betrokkene 77] (voornaam). Bij gelegenheid van die aangifte vertelt zij, kort weergegeven, dat zij sinds 2003 werkt als prostituee voor verdachte en andere mannen. Deze mannen dwongen haar de verdiensten af te staan, bepaalden haar werktijden, hielden haar in de gaten, brachten en haalden haar van haar werk naar het appartement van verdachte waar zij woonde en beperkten haar in haar contacten met anderen. Deze [betrokkene 15] besloot op enig moment te stoppen met het werk en vertelde dat aan verdachte. Na anderhalve week wilde ze toch weer beginnen maar haar geld niet meer afstaan en vertelde ook dat aan verdachte. Hij zei dat hij dan zijn handen van haar aftrok en dat de consequenties voor haar zijn.

Verklaring [betrokkene 94]

Op 23 april 2007 verklaart [betrokkene 94]dat hij via [V] (de rechtbank stelt vast: verdachte) met de Wallen in Amsterdam in contact is gekomen. Hij kwam daar sinds ongeveer 2004, 2005. [V] legde uit wat voor werk hij deed op de Wallen. Hij zei dat hij bodyguard was van de meisjes.

Bewijsminimum

De rechtbank is van oordeel dat het dossier slechts één bewijsmiddel bevat voor de tenlastegelegde feitelijkheden en dus ook voor de dwangmiddelen, te weten de verklaring van [betrokkene 15]. Gelet op het voorschrift van artikel 342, tweede lid, Sv, is dat onvoldoende om tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde mensenhandel te komen.

[betrokkene 94]verklaart weliswaar in het algemeen over de werkzaamheden van verdachte, maar hieruit kan geen steunbewijs worden gehaald voor het feit dat verdachte als pleger, medepleger of medeplichtige bij het tenlastegelegde feit betrokken is geweest.

5.9.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.10 Deelneming aan de criminele organisatie [verdachte SB] (tenlastelegging onder feit 10)

5.10.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van de tenlastegelegde deelneming aan een criminele organisatie.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van het tenlastegelegde feit bepleit.

5.10.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Juridisch kader

Volgens bestendige jurisprudentie moet onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr worden verstaan een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon. Het oogmerk van die organisatie, te weten het plegen van misdrijven, hoeft in de tenlastelegging niet nader omschreven te zijn, maar zal uit de bewijsmiddelen moeten blijken. Voor het bewijs van dit oogmerk zal o.a. betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie. Niet hoeft te worden bewezen dat verdachte in meerdere misdrijven heeft geparticipeerd. Er is sprake van deelnemen aan de organisatie indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Voor deelneming is voldoende dat betrokkene in zijn algemeenheid weet (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. De betrokkene behoeft dus geen wetenschap te hebben van één of verscheidene concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd.

De rechtbank behandelt de vraag of de tenlastegelegde deelneming aan een criminele organisatie kan worden bewezen in drie stappen, te weten:

- het bestaan van een organisatie

- het oogmerk van de organisatie

- de deelneming aan de organisatie door verdachte.

Het bestaan van een organisatie

[betrokkene 94]heeft op 21 februari 2004 verklaard dat hij sinds een maand of twee op de Wallen in Amsterdam werkte voor een groep pooiers, die allemaal uit Duitsland kwamen en elkaar al heel lang kenden. Ze waren genaamd [verdachte SB], [verdachte HB], [verdachte NT] (de rechtbank begrijpt telkens daar waar over [verdachte NT]/[verdachte NT] gesproken wordt: [verdachte NT]) en [C] (de rechtbank begrijpt telkens daar waar over [C]/[C] gesproken wordt: [verdachte UT]). De groep had meisjes voor zich werken in Amsterdam en in Den Haag. [verdachte SB] was volgens [betrokkene 94] één van de leiders van de groep. [betrokkene 94]heeft voor die groep als boodschappenjongen gewerkt en hij moest meisjes beschermen tegen lastige klanten (10). Daarnaast hebben de getuigen [betrokkene 14](8) en [betrokkene 4](9) beiden verklaard dat [verdachte SB] pooier was en dat er verschillende meisjes voor hem in de prostitutie werkten. Hij was ‘de grote man’ en ‘de grote baas’ van de groep die bij hem hoorde. Voorts wordt in tapgesprekken tussen [verdachte SB] en [verdachte UT] (1 en 4) en in een gesprek tussen ene [K] en [verdachte UT] (3) gesproken over de groep/gemeenschap en wordt gezegd dat [verdachte SB] de baas is.

Binnen de organisatie waren bodyguards actief die de meisjes moesten beschermen. Voor dit werk werden de bodyguards door de organisatie betaald. Ofwel rechtstreeks door de mannen, zoals verdachte gezegd heeft tegen politieman [betrokkene 80] (37) ofwel door de vrouwen zelf, zoals [betrokkene 36] heeft verklaard (35). In een tapgesprek tussen [verdachte UT] en verdachte (5), dat twee minuten later gevolgd wordt door een tapgesprek tussen [verdachte UT] en [verdachte SB] (6), wordt gesproken over de aanschaf en de verdeling van de kosten van kogelwerende vesten voor verdachte en anderen (de rechtbank begrijpt: ter bescherming van de bodyguards). [verdachte UT] zegt hierover dat “wij de helft als bedrijf op ons nemen”. Met deze verdeling (en de bijbehorende betalingsregeling) gaat [verdachte SB] vervolgens akkoord. Blijkbaar heeft [verdachte SB], zo concludeert de rechtbank, als leider van de organisatie het laatste woord hierin.

De werktijden van de bodyguards werden bepaald door [verdachte SB], in overleg met [verdachte UT]. Dit leidt de rechtbank af uit een drietal tapgesprekken die kort na elkaar gevoerd zijn. In het eerste gesprek, tussen [verdachte UT] en verdachte, beklaagt verdachte zich over zijn lange werktijden en vraagt hij of hij thuis mag blijven omdat hij pijnlijke voeten en griep heeft (17). In een direct daarop volgend tapgesprek overleggen [verdachte UT] en [verdachte SB] hierover en wordt beslist dat verdachte om 12 uur á 1 uur kan beginnen met werken (18). De dag daarop overleggen [verdachte UT] en [verdachte SB] over de werktijden van de bodyguards, onder wie verdachte. [verdachte SB] is daarbij degene die beslist welke werktijden verdachte moet aanhouden (19).

Binnen de organisatie wordt getracht om eenmaal bezette kamers voor de organisatie te behouden: als de vrouw van een deelnemer aan de organisatie een kamer ‘teruggeeft’, wordt dit doorgegeven aan een andere deelnemer zodat een andere vrouw in die kamer kan werken (2).

Toen ‘[V]’ (de rechtbank begrijpt mede op basis van bewijsmiddel 11: verdachte) en ‘[B]’ (idem: [verdachte BK]) op 8 januari 2007 door de politie waren aangehouden, werd vanuit de organisatie voor een advocaat gezorgd, zo blijkt uit een tapgesprek tussen [verdachte NT] en [verdachte SB] (7).

Op grond van het vorenstaande concludeert de rechtbank dat sprake is geweest van een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, onder leiding van in elk geval [verdachte SB]. Als deelnemer kunnen verder in elk geval aangemerkt worden [verdachte HB] (8, 9, 10), [verdachte UT] alias [verdachte UT] (9, 10) en [B] [verdachte BI] alias [A] (8, 9). De structuur bestond hierin dat [verdachte SB] werktijden bepaalde en die via mededeelnemers, zoals [verdachte UT], liet doorgeven aan de lager op de ladder van de organisatie staande bodyguards zoals verdachte. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden (kogelwerende vesten) werden geregeld en via de lijn [verdachte SB]-[verdachte UT] doorgegeven naar de onderste geledingen. De organisatie onder leiding van [verdachte SB] is gedurende de gehele aan verdachte tenlastegelegde periode in Nederland actief geweest en is daarmee als duurzaam aan te merken. De stelselmatigheid komt tot uiting in de grote hoeveelheid vrouwen die tot slachtoffer van mensenhandel werden gemaakt door de verschillende deelnemers aan de organisatie.

Het oogmerk van de organisatie

De groep personen onder leiding van [verdachte SB] had, zo verklaren de getuigen [betrokkene 14] en [betrokkene 4], op diverse plaatsen in Nederland een aantal vrouwen voor zich werken als prostituee (8 en 9). Ook andere vrouwen hebben verklaard over seksuele uitbuiting (en het geweld dat daarbij gebruikt werd) door leden van de organisatie, met betrekking tot henzelf en/of andere vrouwen. De rechtbank verwijst in dit verband naar verklaringen van [betrokkene 11 ](41), [betrokkene 65 ] (42), [betrokkene 25 ] (45) en [betrokkene 8 ](46). Deze verklaringen worden op hoofdlijnen ondersteund door hetgeen de getuige [betrokkene 55] (43) heeft verklaard. Voorts heeft [betrokkene 94]verklaard dat de groep meisjes voor zich aan het werk had en heeft hij gezien dat [verdachte SB], [verdachte NT] en [C] mensen in elkaar sloegen als ze foto’s van meisjes namen en dat pooiers die niet tot de organisatie behoorden protectiegeld aan [verdachte SB] moesten betalen. Hij heeft ook verklaard dat [verdachte SB] hem met een vuurwapen heeft bedreigd om te zorgen dat hij voor hem zou blijven werken (10).

In dit verband is ook van belang dat verdachte en [verdachte BK] op 8 januari 2007 een onbekend gebleven man op de Wallen in Amsterdam in elkaar hebben geslagen. De man is geslagen en gestompt en hij is tegen zijn hoofd en tegen zijn lichaam geschopt terwijl hij op de grond lag (11). In een tapgesprek tussen [verdachte NT] en [verdachte SB] van diezelfde 8e januari 2007 zegt [verdachte SB] tegen [verdachte NT] dat [V] en [verdachte BK] vast zitten en ‘drie dagen hebben gekregen’. [verdachte NT] zegt dat hij eerst heeft gebeld met [C] om te vragen of ‘ze’ een advocaat hadden gestuurd. [verdachte SB] zegt daarop tegen [verdachte NT] dat het eerste wat ‘we’ zullen doen, vroeg in de ochtend, is een advocaat sturen (7). Uit deze mishandeling en het daarop volgende tapgesprek leidt de rechtbank af dat [verdachte SB] een advocaat voor verdachte en [verdachte BK heeft geregeld nadat beiden in verband met die mishandeling waren aangehouden. Blijkbaar zag [verdachte SB] dat, concludeert de rechtbank, als een verantwoordelijkheid van de organisatie.

Tot slot blijkt uit verschillende getuigenverklaringen dat leden van de organisatie beschikten over vuurwapens (8, 10, 45 en 47). Tijdens een doorzoeking in een woning in Amsterdam, op 7 februari 2007, zijn onder medeverdachte [verdachte CÖ] een revolver en een aantal patronen in beslag genomen (12).

De mishandeling van prostituees is in de hiervoor genoemde individuele gevallen gepleegd teneinde de betreffende vrouwen te dwingen om als prostituee te werken en hun inkomsten (deels) af te staan. De mishandeling van klanten van prostituees is het gevolg van de werkwijze van de organisatie als het gaat om de bescherming van de vrouwen die – voor de organisatie – in de raamprostitutie werkten. De wapens werden gebruikt om mensen bang te maken en onder druk te zetten.

Er is, met andere woorden, sprake geweest van het door verschillende leden van de organisatie meermalen, en dus stelselmatig, plegen van het misdrijf mensenhandel. Ook werden regelmatig daarmee samenhangende misdrijven, mishandeling, wapenbezit en bedreigingen van prostituees en klanten en afpersing van prostituees en hun pooiers, gepleegd. Ook daarop had de organisatie, anders dan de raadsman heeft betoogd, het oogmerk. Dit alles gebeurde minimaal in de tenlastegelegde periode, het tijdsbestek waarbinnen verdachte zoals hierna verder wordt uiteengezet, deelnam aan de organisatie. Een organisatie die, zoals de rechtbank bij de vaststelling van het bestaan ervan al heeft overwogen, duurzaam en gestructureerd was, waar werkzaamheden waren verdeeld. Uit dit alles leidt de rechtbank af dat het oogmerk van de organisatie op het plegen van de in de tenlastelegging onder 10 genoemde misdrijven was gericht.

De deelneming aan de organisatie door verdachte

Verdachte heeft geen verklaring af willen leggen over de organisatie die zich bezig houdt met mensenhandel. Hij heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

De rechtbank leidt uit het dossier af dat verdachte in de tenlastegelegde periode verschillende werkzaamheden heeft verricht op de Wallen in Amsterdam. Deze werkzaamheden hielden het volgende in.

Het oppassen op prostituees en het wegbrengen van prostituees naar een taxi, naar een winkel en/of naar hun huis

Dit leidt de rechtbank af uit een drietal tapgesprekken waarin verdachte opdracht krijgt van [verdachte NT] om op een aantal meisjes te passen (15) en waarin verdachte zich tegenover [verdachte UT] onder meer beklaagt over het feit dat hij het zo druk heeft met het wegbrengen van de verschillende meisjes (16 en 17).

Het controleren van de prostituees

De rechtbank leidt uit de eerder onder 5.5.2 genoemde tapgesprekken tussen [verdachte UT] en verdachte af dat [verdachte UT] op 8 september 2006 en op 14 september aan verdachte vraagt om te kijken hoeveel minuten een klant binnen is bij zijn meisje en wat voor persoon naar buiten komt. Verdachte voldoet – zoals gezegd – aan die opdracht (21, 21A, 22 en 23).

Uit een tapgesprek tussen [betrokkene 11 ] en een onbekende vrouw, waarin geklaagd wordt dat [V] het doorvertelt als ze bij elkaar binnen komen, leidt de rechtbank af dat het verdachtes taak is om aan de betreffende pooier door te geven als meisjes – tegen de opdrachten van de pooiers – bij elkaar naar binnen gaan (24). Uit het gesprek blijkt ook dat zelfs de telefoons van de vrouwen door hun man gecontroleerd worden. Daarnaast geeft verdachte in een tapgesprek met [verdachte UT] aan hem door dat twee meisjes beiden een kamer zijn ingegaan en niet naar buiten komen (39). [verdachte UT] geeft dat op zijn beurt dezelfde dag nog telefonisch door aan [verdachte SB] (40). Dat de vrouwen in opdracht van [verdachte SB] geen contact met elkaar mochten hebben wordt nog eens duidelijk in een tapgesprek tussen [verdachte SB] en verdachte, waarin [verdachte SB] dit met zoveel woorden tegen verdachte zegt. Hij moet er op toezien dat dit niet gebeurt (49).

Het ontvangen en ophalen/inzamelen van geld bij de prostituees

Deze werkzaamheid leidt de rechtbank af uit tapgesprekken tussen verdachte en [verdachte SB] (25) en [verdachte UT] (26).

Het introduceren en inwerken van nieuwe bodyguards

Deze werkzaamheden blijken uit een tweetal tapgesprekken tussen verdachte en [verdachte UT] (27 en 28). Voorts heeft verdachte enkele dagen na deze tapgesprekken tegen een politieagent verteld dat de man die op dat moment bij verdachte liep ([verdachte BK] [verdachte BK]) hem ging opvolgen als bodyguard op de Wallen (29). Hieruit leidt de rechtbank af dat verdachte degene was die [verdachte BK] moest introduceren bij de prostituees en inwerken.

Het ronselen van een andere bodyguard

[betrokkene 94]heeft verklaard dat hij door verdachte benaderd is om als bodyguard te gaan werken (13).

Het regelen van kamers waar de prostituees konden werken

Dat verdachte kamers regelde voor prostituees leidt de rechtbank af uit een drietal tapgesprekken, één tussen verdachte en [verdachte UT] (32) en twee tussen verdachte en ene [K] (33 en 36).

Zoals hiervoor bij de beantwoording van de vraag of sprake was van een organisatie reeds is vastgesteld, werden de werktijden van verdachte bepaald en werd verdachte betaald door en/of in opdracht van de leiding van de organisatie, bestaande uit onder meer [verdachte SB] bijgestaan door [verdachte UT]. In dit verband is tevens van belang dat één van de prostituees, [betrokkene 36], voor verdachte en medeverdachte [verdachte BK] een huis had gehuurd waar ze beiden konden wonen (34). De huur van deze woning betaalde [betrokkene 36] met het protectiegeld dat de prostituees moesten betalen (35).

Verweer: geen wetenschap van het oogmerk van de organisatie (opzet bij verdachte)

Volgens de raadsman heeft verdachte niet deelgenomen aan een criminele organisatie omdat hij geen wetenschap had van het oogmerk van de organisatie.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Verdachte heeft in opdracht van verschillende leden van de organisatie prostituees gecontroleerd en informatie verstrekt als daarom gevraagd werd. Het was hem bekend dat sommige prostituees niet met elkaar mochten praten of bellen. Hij gaf daarover desgewenst ook informatie (20, 21, 21A, 22, 23, 39, 40).

Uit een verklaring van [betrokkene 94], die door verdachte benaderd is om als bodyguard te gaan werken, blijkt dat verdachte wist welk meisje voor welke pooier werkte: “[V] noemde de namen. Hij zei: die is van dat groepje. Daar moet je afblijven, anders gaan ze je doodmaken, gaan ze je slopen” (13). [betrokkene 94]heeft deze verklaring afgelegd op 22 april 2007 en zegt dan dat hij sinds ongeveer 18 maanden op de Wallen werkzaam is. De rechtbank leidt hieruit af dat het aanwijzen van de meisjes eind 2005 heeft plaatsgevonden. Daarnaast blijkt uit een tapgesprek dat [verdachte UT] op 8 september 2006 telefonisch opdracht heeft gegeven aan verdachte om wél naar [C] en níet naar om te kijken (de rechtbank begrijpt: op te passen). [verdachte UT] zegt dan over: “die werkt niet meer voor ons, die is van Hells Angels” en “die is niet van ons” (48). Verdachte begrijpt dit en gaat ermee akkoord. De rechtbank leidt ook uit dit tapgesprek af dat verdachte ervan op de hoogte was dat de meisjes op wie hij paste voor de groep werkten.

Tenslotte heeft verdachte zelf, samen met [verdachte BK], deel genomen aan een ernstige mishandeling. Toen zij door de politie werden opgepakt zorgde [verdachte SB] voor een advocaat. De rechtbank leidt daaruit af dat de mishandeling plaatsvond in opdracht van de criminele organisatie en dat verdachte dat wist.

De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat verdachte wist dat de organisatie waarvoor hij werkte, het plegen van misdrijven, zoals is tenlastegelegd, tot oogmerk had. Het verweer van de raadsman wordt in zoverre verworpen.

Verweer: geen aandeel in handelingen gericht op verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie

De raadsman heeft gesteld dat verdachte door het enkele beveiligen van meisjes, zonder dat sprake is van buitensporig geweld of afgedwongen betalingen, geen handelingen heeft verricht die verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

De rechtbank overweegt omtrent dit verweer als volgt.

Naar het oordeel van de rechtbank is het in opdracht van een organisatie van mensenhandelaren beschermen van prostituees tegen lastige klanten e.d. aan te merken als deelneming aan die organisatie indien de persoon in kwestie weet heeft van de uitbuiting van die prostituees. Dat verdachte die wetenschap had, heeft de rechtbank hiervoor vastgesteld, mede omdat de werkzaamheden die verdachte voor de organisatie verrichtte uit meer dan alleen het bieden van die bescherming bestonden.

De rechtbank verwerpt dan ook het verweer dat verdachte – kort gezegd – geen handelingen heeft verricht die verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

Op basis van het hiervoor overwogene stelt de rechtbank vast dat verdachte behoorde tot de organisatie waarvan in ieder geval [verdachte SB], [verdachte UT], [verdachte HB] en [verdachte BI] deel uitmaakten. Met zijn werkzaamheden heeft verdachte een aandeel gehad in en ondersteuning geboden aan gedragingen die strekten tot of rechtstreeks verband hielden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

5.10.3 De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode 1 januari 2006 tot en met 8 januari 2007 in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, onder meer bestaande uit [verdachte SB] en [verdachte HB] en [verdachte UT] en [verdachte BI], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van

- mensenhandel, als bedoeld in artikel 273a (oud) van het Wetboek van Strafrecht en 273f van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die mensenhandel onder andere bestond uit het seksueel uitbuiten van vrouwen (prostituees) en

- mishandeling, als bedoeld in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die mishandeling onder andere bestond uit het slaan en/of stompen en/of schoppen van (meerdere) personen (prostituees, klanten van prostituees en/of pooiers) en

- bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, als bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht (onder andere het bedreigen van prostituees en/of klanten van prostituees) en

- handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55, eerste lid van de Wet wapens en munitie (onder andere het voorhanden hebben van steek- en/of vuurwapens) en

- afpersing, als bedoeld in artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht (onder andere het afhandig maken van geld van prostituees).

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.11 Afsluitende overwegingen

Inleiding

De rechtbank zal bij gebrek aan bewijs (veel) minder feiten bewezen verklaren dan de officier van justitie heeft gevorderd. De rechtbank realiseert zich dat dit bevreemding kan wekken gelet op zowel de inhoud van de tenlastelegging als die van het requisitoir. De rechtbank overweegt daarom nog het volgende.

Inhoud dossier, tenlastelegging en requisitoir.

De officier van justitie heeft in het requisitoir voorbeelden opgesomd van gruwelijkheden waaraan verdachte en zijn mededaders zich naar het oordeel van het openbaar ministerie hebben schuldig gemaakt. Daarbij spreekt de officier in algemeenheden.

Zo is genoemd dat de vrouwen zeer vernederende handelingen en bejegeningen moesten ondergaan: (anale) verkrachtingen, brandmerken door middel van tatoeages, op hen urineren, gedwongen abortussen en bepalen door verdachten van de omvang van borstvergroting(en).

De rechtbank stelt vast dat de opgesomde handelingen en bejegeningen slechts enkele keren in de tenlasteleggingen van de in Sneep II terecht staande verdachten zijn opgenomen. Het urineren op vrouwen is in geen enkele zaak tenlastegelegd.

De rechtbank stelt ook vast dat bij vrijwel alle wél tenlastegelegde handelingen daarvan wegens het ontbreken van bewijs zal worden vrijgesproken. Slechts één keer is bewezen geacht dat een vrouw is bewogen om een tatoeage te laten zetten en in één zaak kan bewezen worden dat verdachte als dwangmiddel bij mensenhandel, met een slachtoffer tegen haar wil seksuele handelingen heeft verricht.

De officier geeft verder als voorbeeld dat leden (cursivering van de rechtbank) van de groep vrouwen (cursivering van de rechtbank) aan elkaar cadeau gaven (bijvoorbeeld [betrokkene 39]). De rechtbank stelt vast dat in het hele dossier één keer sprake is geweest van een dergelijk “cadeau”, daar waar [verdachte SB] tegen [verdachte BK] zegt dat hij hem [betrokkene 39] cadeau geeft. Dit is in geen enkele zaak tenlastegelegd.

Verder zouden de paspoorten van de vrouwen vaak zijn ingenomen. Dit is bij geen enkele verdachte opgenomen in de tenlastelegging. Op basis van het dossier kan vastgesteld worden dat dit in één geval, bij [betrokkene 22], is gebeurd.

Er zou in Vinkeveen tegen groepskorting een bungalowpark zijn afgehuurd om vrouwen en leden van de criminele organisatie onder te kunnen brengen. Tenlastegelegd is het niet.

Vrouwen moesten kort na de (borstvergrotende) operatie weer aan het werk gaan. Dit is in geen enkele tenlastelegging opgenomen en de rechtbank heeft het evenmin kunnen vaststellen.

Conclusie

Samengevat: de inhoud van het requisitoir schetst een beeld van feiten die zouden hebben plaatsgevonden, welk beeld in de tenlasteleggingen niet altijd niet is terug te vinden en in de gevallen waarin dat anders is, slechts in de twee genoemde gevallen in een bewezenverklaring uitmondt.

De rechtbank overweegt dat door de formulering van het requisitoir, bedoeld of onbedoeld, de indruk wordt gewekt dat de beschreven praktijk een algemene was. Dat alle vrouwen die in het Sneepdossier als slachtoffer worden genoemd, door het openbaar ministerie becijferd op 120, aan al deze gruwelijkheden blootgesteld zijn geweest. En ook dat alle verdachten zich hieraan hebben schuldig gemaakt, althans daarbij betrokken waren. Dat draagt bij aan een beeldvorming, ook in de media en maatschappij, die op gespannen voet staat met de feiten zoals die op basis van het dossier kunnen worden vastgesteld.

De rechtbank wil niet de ernst van de wel bewijsbare feitelijkheden bagatelliseren of iets afdoen aan de ernst van mensenhandel. De rechtbank hecht er echter aan om het door de officier van justitie geschetste beeld te relativeren, in die zin dat een substantieel aantal van de in het requisitoir genoemde algemeenheden niet zijn tenlastegelegd en geen onderbouwing vinden in het dossier en dat een groot deel van de aan verdachten wel tenlastegelegde feiten niet bewezen kan worden.

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder feit 1 subsidiair en 5 subsidiair bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 273f juncto 48 Sr. Het onder feit 10 bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 140 Sr. Deze voorschriften zijn toegepast zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1 subsidiair en feit 5 subsidiair telkens het misdrijf: medeplichtigheid aan mensenhandel;

feit 10 het misdrijf: deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8. De op te leggen straf of maatregel

8.1 De feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie die ondermeer het seksueel uitbuiten van vrouwen (mensenhandel) tot oogmerk had.

Mensenhandel

Verdachte is gedurende drie maanden medeplichtig geweest aan het seksueel uitbuiten van [betrokkene 36]. Hij heeft haar gecontroleerd tijdens haar werkzaamheden en hij heeft beschermingsgeld van haar geïnd. Ook heeft hij haar begeleid van en naar de kamer waar zij zich prostitueerde. Daarnaast is verdachte gedurende ruim twee maanden medeplichtig geweest aan de seksuele uitbuiting van [betrokkene 20]. Samen met andere bodyguards bracht hij haar naar haar werk, haalde haar op en hij controleerde haar een paar keer op verzoek van een medeverdachte.

De criminele organisatie

De criminele organisatie bestond uit een samenwerkingsverband tussen verschillende mannen die als pooier optraden, in die zin dat zij vrouwen als prostituee lieten werken en hen dwongen of bewogen de verdiensten af te staan. De organisatie had bodyguards in dienst die onder meer tot taak hadden de prostituees te beschermen tegen lastige klanten en hen na hun werk te begeleiden naar een taxi. Medeverdachten [verdachte SB] en [verdachte NT] hadden een leidinggevende positie. Op de Wallen in Amsterdam en op het Zandpad in Utrecht speelde de criminele organisatie een belangrijke rol. Prostituees werden benaderd om voor leden van de organisatie in de prostitutie te gaan werken. Er werden ook vrouwen overgehaald die niet eerder als prostituee hadden gewerkt. In sommige gevallen begonnen de pooiers een liefdesrelatie met de vrouwen die zij vervolgens tot slachtoffer van hun mensenhandel maakten en/of werden de vrouwen (op die wijze) ingepalmd en afhankelijk gemaakt en op die manier bewogen om in de prostitutie te gaan werken en hun geld af te staan. In andere gevallen werden ze daartoe gedwongen door het toepassen van – soms grof - geweld, dan wel door dreiging daarmee. Voor de vrouwen werd veelal huisvesting en een werkplek geregeld. De meeste vrouwen maakten lange werkdagen, hadden weinig of geen vrije dagen en kregen weinig of geen gelegenheid om zelf sociale contacten te onderhouden of hun familie te bezoeken. Het door hen verdiende geld stonden ze af aan hun man/pooier. Er waren ook prostituees die niet al hun geld hoefden af te geven, maar wel beschermingsgeld aan de organisatie moesten betalen omdat zij zonder dat niet werden gedoogd.

De rol van verdachte in de organisatie

Verdachte maakte gedurende ongeveer een jaar deel uit van de organisatie. Hij was bodyguard voor de prostituees en handelde daarbij ook in opdracht van medeverdachten. Hij vervulde naar het oordeel van de rechtbank een relatief ondergeschikte rol.

8.2 Het referentiekader

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen.

Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vordert een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes jaren, met aftrek van het voorarrest. Deze eis wordt in algemene termen gemotiveerd met een verwijzing naar de ernst van het feit, de mate van angst die verdachte en/of zijn medeverdachte(n) een aantal slachtoffers nog steeds inboezem(t)(en). Benadrukt wordt dat er (strafverlichtend) geen rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat een vrouw ontkent slachtoffer te zijn. De eis wordt ten aanzien van verdachte in het bijzonder, summier onderbouwd door een verwijzing naar zijn justitiële documentatie, de persoonlijkheid van verdachte en de gevorderde veroordeling voor medeplegen aan mensenhandel ter zake van negen vrouwen en deelneming aan een criminele organisatie, waarbij verdachte geweld niet zou hebben geschuwd.

In de inleiding van het requisitoir heeft de officier van justitie gewezen op de recente verhoging van het wettelijk strafmaximum en de inwerkingtreding van de Richtlijn voor strafvordering mensenhandel in de zin van seksuele uitbuiting van het College van procureurs-generaal op 1 september 2010 (Richtlijn strafvordering).

Het standpunt van de verdediging

De raadsman vindt, samengevat, gelet op de rol van verdachte een vrijheidsstraf niet passend. De raadsman meent dat artikel 63 Sr van toepassing is.

Oriëntatiepunten LOVS, uitspraken van andere colleges en de rapportages van de NRM

Het Landelijk Overleg van Voorzitters Strafsectoren (LOVS) heeft ten aanzien van mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie geen oriëntatiepunten vastgesteld. De door andere colleges in mensenhandelzaken opgelegde straffen variëren van enkele maanden tot enkele jaren gevangenisstraf, vaak voor meer delicten dan alleen mensenhandel. Een eenduidige lijn is moeilijk vast te stellen. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de rapportages van de Nationaal rapporteur Mensenhandel (NRM).

De uitspraken van de rechtbank in Sneep I

De rechtbank te Utrecht, nevenzittingsplaats Almelo, heeft op 11 juli 2008 zes medeverdachten in de Sneep I zaken veroordeeld. In die vonnissen heeft de rechtbank een kader voor de strafoplegging bij mensenhandel geformuleerd. Uitgangspunt was een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van acht tot tien maanden per slachtoffer, welk strafminimum door de rechtbank is verhoogd indien er ten opzichte van een slachtoffer sprake was van ernstig geweld, verkrachting, gedwongen borstvergroting en abortus als wettelijke strafverzwaringsgrond. Ook werd rekening gehouden met de rol van de verdachten en de lengte van de bewezenverklaarde periode.

Voor deelname aan de criminele organisatie werd een gevangenisstraf van 12 maanden tot uitgangspunt genomen en voor de verdachten die daarbij een leidinggevende rol hebben vervuld een gevangenisstraf van 24 maanden.

De arresten van het hof in Sneep I

Het gerechtshof te Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, heeft bij arresten van 20 december 2010, in de appelzaken van Sneep I, uitspraak gedaan. Het hof heeft zich niet uitgelaten over het door de rechtbank in Sneep I bepaalde kader en evenmin zelf een aanzet daartoe gedaan. Het hof lijkt een gemiddelde straf te hebben gehanteerd van één jaar per slachtoffer. De rechtbank interpreteert die arresten zo, dat bij de strafoplegging rekening is gehouden met factoren als ernstig geweld, verkrachting, periode en rol van de verdachten. Van bewezenverklaring van gedwongen abortussen, borstvergrotingen en/of tatoeages is geen sprake geweest. Dat brengt de rechtbank tot de conclusie dat het hof, hoewel dit niet expliciet is overwogen, bij de bepaling van de hoogte van de gevangenisstraf ongeveer dezelfde maatstaf heeft gehanteerd als de rechtbank in Sneep I. Het Hof heeft bovendien, anders dan in eerste aanleg, om diverse redenen naast gevangenisstraffen ook geldboetes opgelegd.

Verhoging strafmaat en Richtlijn strafvordering

De officier van justitie heeft bij requisitoir opgemerkt dat het wettelijk strafmaximum is verhoogd. Die wetswijziging heeft plaatsgevonden per 1 juli 2009 en had tot gevolg dat het strafmaximum van een eventueel op te leggen gevangenisstraf van zes naar acht jaar is gegaan.

Voor zover de officier van justitie heeft willen betogen dat met dat hogere strafmaximum rekening gehouden moet worden, overweegt de rechtbank dat daarvan, gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid, Sr, geen sprake kan zijn omdat bedoeld hoger maximum per 1 juli 2009, dus na de bewezenverklaarde periode, van kracht is geworden.

Uit het requisitoir is niet duidelijk geworden of de officier van justitie meent dat de rechtbank met de Richtlijn strafvordering rekening moet houden. Wellicht ten overvloede merkt de rechtbank daarom op dat zij niet aan een dergelijke richtlijn gebonden is, terwijl deze op 1 september 2010 in werking getreden richtlijn, blijkens de inhoud ervan, niet geldt voor feiten begaan vóór 1 juli 2009.

8.3 Het kader in de Sneep II zaken

Op basis van de hiervoor opgesomde factoren stelt de rechtbank als volgt het kader vast waarbinnen zij de strafmaat zal bepalen in de Sneep II zaken.

De rechtbank is van oordeel dat de ernst van de bewezenverklaarde feiten geen andere dan vrijheidsstraf vereist. Dat is in lijn met het requisitoir. De officier van justitie heeft niet toegelicht of, en zo ja hoe, per feit de hoogte van de geëiste straf is bepaald. De strafeis lijkt echter aan te sluiten bij de door de rechtbank in Sneep I gehanteerde norm. De rechtbank zal die norm in de Sneep II zaken ook toepassen omdat uit een oogpunt van rechtsgelijkheid de verdachten in Sneep II niet zwaarder gestraft mogen worden dan de verdachten uit Sneep I en omdat de recente verhoging van het strafmaximum in deze zaak niet geldt.

Wel zal de rechtbank rekening houden met de veroordeling in hoger beroep van de Sneep I verdachten tot gevangenisstraffen én geldboetes. Omdat de rechtbank zoals gezegd alleen een vrijheidsstraf gepast vindt, zal geen geldboete worden opgelegd. Om de rechtsgelijkheid tussen de inmiddels in hoger beroep veroordeelde Sneep I verdachten en de Sneep II verdachten te bevorderen, kiest de rechtbank in de onderhavige zaken voor de bovenkant van de in Sneep I gehanteerde norm van acht á tien maanden. De vrijheidsstraffen vallen daardoor hoger uit dan in de Sneep I zaken in eerste aanleg en sluiten aan bij de straffen die door het hof in Sneep I zijn opgelegd.

Vorenstaande leidt ertoe dat de rechtbank voor de bewezenverklaarde mensenhandelzaken als uitgangspunt een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van tien maanden per slachtoffer zal hanteren. Dit strafminimum zal worden verhoogd indien er sprake was van geweld, ernstig geweld of verkrachting of wanneer het feit in vereniging werd gepleegd dan wel wanneer het ging om een in vergelijking met de overige zaken lange periode. Voor deelneming aan een criminele organisatie gaat de rechtbank uit van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van twaalf maanden, te verlagen als de rol van verdachte in vergelijking met die van anderen ondergeschikt was. Aan verdachten die leiding hebben gegeven aan de organisatie wordt een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 24 maanden opgelegd.

8.4 De strafoplegging bij verdachte

Dit betekent voor verdachte het volgende.

Hij is gedurende drie respectievelijk ruim twee maanden medeplichtig geweest aan de seksuele uitbuiting van twee vrouwen, waarbij door de hoofddader geweld is toegepast. Voor de medeplichtigheid aan mensenhandel zal de rechtbank in beide gevallen en gelet op artikel 49 Sr een vrijheidsstraf van zeven maanden opleggen.

Daarnaast heeft verdachte gedurende ongeveer een jaar deel uitgemaakt van een criminele organisatie. Hij vervulde, als bodyguard, een relatief ondergeschikte rol. Hiervoor legt de rechtbank aan verdachte een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op van tien maanden.

Aan verdachte wordt daarom een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 24 maanden opgelegd.

artikel 63 Sr

Bij de straftoemeting heeft de rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 63 Sr in rekening gebracht:

- het vonnis van de economische politierechter te Amsterdam van 12 oktober 2006, bij welk vonnis verdachte is veroordeeld tot een geldboete van € 75, subsidiair 1 dag hechtenis;

- het vonnis van de politierechter te Amsterdam van 12 maart 2007, bij wel vonnis verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien weken, waarvan acht weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en

- het vonnis van de politierechter te Amsterdam van 2 september 2009, bij welk vonnis verdachte is veroordeeld tot een werkstraf van 45 uren, subsidiair 22 dagen hechtenis en waarbij de proeftijd die verbonden is aan een eerder opgelegde straf met een jaar is verlengd.

9. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 27, 49 en 57 Sr.

10. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder feit 1 primair, 2 primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair, 5 primair, 6 primair en subsidiair, 7 primair en subsidiair, 8 primair en subsidiair en 9 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat verdachte het onder feit 1 subsidiair, 5 subsidiair en 10 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder feit 1 subsidiair, 5 subsidiair en 10 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 subsidiair en 5 subsidiair telkens: medeplichtigheid aan mensenhandel;

feit 10: deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder sub 1 subsidiair, 5 subsidiair en 10 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 (vierentwintig) maanden;

- bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.J.C. Geeve, voorzitter, mr. A.M.G. Ellenbroek en mr. H. Stam, rechters, in tegenwoordigheid van J. Last, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2011.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat, geordend per feit, de genummerde bewijsmiddelen.

Ter toelichting op een aantal bewijsmiddelen geldt, voor zover van toepassing, het volgende.

Algemeen bewijsmiddel

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier Sneep, proces-verbaal Z32084, 27-019999 van het Korps landelijke politiediensten, Dienst Nationale Recherche. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Proces-verbaal van verhoor door rechter-commissaris

Wanneer hierna wordt verwezen naar het proces-verbaal van de rechter-commissaris, betreft dit een proces-verbaal van de rechter-commissaris in de rechtbank Utrecht, nevenzittingsplaats Almelo.

Telefoontap

Wanneer hierna wordt verwezen naar een tapgesprek, betreft dit een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een schriftelijke weergave van een telefoongesprek waarvan de kenmerken worden vermeld – voorzover van toepassing – namelijk datum, tijdstip, lijnnummer, gespreksnummer, ordnernummer/pagina. Indien het gesprek in een vreemde taal is gevoerd, wordt verwezen naar de schriftelijke weergave van de vertaling in de Nederlandse taal.

Sms-bericht

Wanneer hierna wordt verwezen naar een sms-bericht, betreft dit een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, onder 5° Sv, te weten een schriftelijke weergave van een getapt sms-bericht waarvan de kenmerken worden vermeld – voorzover van toepassing – namelijk datum, tijdstip, lijnnummer, volgnummer, ordnernummer/pagina. Indien het bericht in een vreemde taal is geschreven, wordt verwezen naar de schriftelijke weergave van de vertaling in de Nederlandse taal.

Foto

Wanneer in de bewijsmiddelen wordt gesproken over foto’s uit ordner 16 dan betreffen dit - tenzij anders wordt vermeld – in ordner 16 onder de noemer ‘verdachten-betrokkenen’ of ‘slachtoffers’ opgenomen foto’s. De ordner bevat verder twee ambtsedige processen-verbaal waarin wordt gerelateerd welke foto’s van welke ‘verdachten’ of ‘slachtoffers’ in de ordner zijn opgenomen. Ook wanneer in het voorbereidend onderzoek foto’s zijn getoond onder andere aanduidingen (bijvoorbeeld ‘de fotomap’) maar met een uit de context op te maken corresponderende nummering, gaat de rechtbank ervan uit dat gedoeld wordt op ordner 16.

In die gevallen waarin het bewijsmiddel zelf niet vermeldt wie volgens de in ordner 16 opgenomen processen-verbaal op de getoonde foto zijn afgebeeld, zal de rechtbank dit zelf doen. Zij brengt dit tot uitdrukking door toevoeging in het bewijsmiddel (achter het fotonummer) van de tekst: “de rechtbank stelt vast (…)”, gevolgd door de naam van de persoon die staat afgebeeld op de uit ordner 16 afkomstige foto. Die vaststelling door de rechtbank is gebaseerd op de inhoud van voornoemde ambtsedige processen-verbaal (16/80018004 voor de verdachten en 16/80638067 voor de slachtoffers).

Bewijsmiddelen [betrokkene 36] (tenlastelegging onder 1)

1.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 122] van 14 februari 2007, pagina 46A/21208 t/m 21214, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

Toen mijn dochter [betrokkene 36] net 18 jaar oud was is ze weggegaan. Ik heb een vriendin die achter de bar werkt op De Wallen in Amsterdam. Mijn dochter is op een gegeven moment bij haar langs geweest en heeft aan haar verteld dat ze in de prostitutie zat. Mijn vriendin heeft dit uiteraard aan mij verteld. Toen [betrokkene 36] mij weer eens belde heb ik haar hiermee geconfronteerd en zij gaf toe dat zij werk als prostituee deed. Van mijn vriendin had ik gehoord dat ze daar met een engerd liep op De Wallen. Zij had het over een Turk. Zij heeft mij nooit zijn naam genoemd, maar later zag ik een keer dat zij een ketting droeg waar de naam [verdachte SB] opstond. Ik begreep van [betrokkene 36] dat zij deze van haar man had gekregen.

Het was mij al opgevallen dat [betrokkene 36] bepaalde dingen kennelijk niet mocht of kon. Daarmee bedoel ik dus gewone dingen, zoals contact met familie, ergens heengaan. Als ik dan wel eens een afspraak met haar had dan kwam ze niet opdagen, of ze belde op het laatste moment af. Ik vroeg haar wel eens wat leuks te gaan doen. Ik stelde dan voor om naar Scheveningen te gaan en daar te overnachten en dan de volgende dag weer terug. Ze zei dat dat niet kon, omdat ze de kamerhuur al betaald had. In de vakanties was zij met hem op visite bij zijn ouders in Turkije. Zij vertelde dat ze de hele tijd bij zijn ouders moest blijven. Ze mocht niet alleen weg, en ze mocht weg als [verdachte SB] met haar meeging.

In december vorig jaar vertelde ze mij dat ze er een beetje de balen van kreeg. Ik heb toen tegen haar gezegd dat ze er mee moest stoppen. Ze zei dat ze er toch niet meer uitkon en of ik dacht dat ze er zo maar mee kon stoppen. Ze werkte 7 dagen in de week. Dat vertelde ze mij. Meestal ging ze om 19.30 uur aan het werk en kwam ze om 07.00 uur weer thuis. Ze vertelde mij dat ze 1000 euro per dag wilde/moest verdienen.

Hoe lang heeft ze gewerkt terwijl ze samen was met [verdachte SB]?

Dat zal zijn geweest vanaf eind 2003 tot aan het moment van aanhouding.

2.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 123] van 13 maart 2007, pagina 46A/21298 t/m 21302, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

Ik ben de stiefmoeder van [betrokkene 36]. Vanaf april 2000 ken ik haar.

Ik weet dat ze geslagen is met een knuppel door [verdachte SB]. Dat zal tussen oktober en nu zijn geweest. Ze vertelde het als ze klappen had gehad. Die kreeg ze als ze zich niet had gedragen. Ik vroeg haar wat er gebeurd was. Ik zei tegen haar: "(…), ben je weer geslagen?" en zij zei : "Ja". Ik zei wel eens van wat doet hij dan. Dan zei ; "Niet over de telefoon". Ik vroeg haar dan of ze weer mishandeld was. Ze zei dan : "Nou". Uiteindelijk kwam het er wel uit dat ze weer geslagen was. Hij sloeg haar met de knuppel op haar hoofd, haar lichaam en in haar gezicht. Ze heeft wel eens niet kunnen werken omdat ze blauwe ogen had.

Hij las altijd haar SMSjes. Ze moest al haar geld afstaan aan hem. Ze werkte 7 dagen in de week. [verdachte SB] was haar pooier, dat heeft mij zelf verteld. Ze was wel eens gestrest en moe, dan zei ze dat ze graag vrij wilde zijn. Ze wilde ook wel eens bij haar broertje en zusje zijn, maar ze mocht nooit blijven slapen. Ze zei dat dat niet mocht van [verdachte SB].

Ik heb wel eens tegen haar gezegd dat ze moest stoppen met dit werk. Ze heeft mij toen gezegd dat dat niet kan, want als je wilt stoppen met het werken als prostituee dan moet je 30.000 euro boete betalen.

3.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 94] van 21 februari 2004, pagina 46A/21396 t/m 21401, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de verdachte [betrokkene 94]:

Ik werk als boodschappenjongen voor een groep pooiers op De Wallen in Amsterdam. Het zijn allemaal Turkse mannen, genaamd [verdachte SB], [verdachte HB], [verdachte NT], [C] en [R]. Die groep heeft meisjes voor zich werken.

De eerste is [betrokkene 36]. Zij is Nederlands. Zij is mishandeld door [verdachte SB]. [verdachte SB] heeft haar op haar gezicht geslagen. Ze had een blauw oog en heeft twee weken niet kunnen werken. Zij vertelde mij dat. Ik heb de blauwe plekken in haar gezicht gezien. Zij vertelt mij alles wat [verdachte SB] doet. Zij moet al haar geld aan [verdachte SB] afstaan, alles, ze krijgt alleen maar 10 euro voor de taxi. Ze heeft geen zin om te werken. Ze moet aan [verdachte SB] vragen of ze een vrije dag mag hebben. Ze werkt bij sexyland. Ze is daar elke dag. [verdachte SB] zegt dat ze tot 4 of 5 uur in de nacht moet blijven werken. Ze is daar dan vanaf een uur of acht 's avonds.

Ik ben ervan overtuigd dat alle meisjes tegen hun wil werken voor [verdachte SB]. Ik weet van alle meisjes dat zij hun verdiende geld moeten afstaan.

4.

Het op 19 maart 2009 door de officier van justitie aan het dossier toegevoegde en in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde personen opgemaakte proces-verbaal van aangifte van [betrokkene 75] van 6 maart 2009, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als ververklaring van [betrokkene 75]:

Foto 2. Zijn naam is [verdachte SB]. Ik ken zijn vriendin, dat is [betrokkene 36]. Ik heb met haar altijd samengewerkt in de Oude Kennissteeg. Zij hield heel veel van hem. Maar hoe hij met omging. [betrokkene 36] heb ik wel een of twee keer met een blauw oog gezien. was er heel open in en zei gewoon dat haar man haar had geslagen.

Opmerking verbalisant. De man afgebeeld op foto nummer 2 betreft: [verdachte SB].

5.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 2 maart 2007, pagina 46A/21208 t/m 21214, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte [betrokkene 36]:

Ik woon aan de Blauwe Ring 105 in Assendelft met mijn vriend [verdachte SB]. Ik werk als prostituee.

6.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 3 maart 2007, pagina 46A/21136 t/m 21151, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte [betrokkene 36]:

Ik heb een vast telefoonnummer dat ik alleen voor [verdachte SB] gebruik omdat ik veel aan de telefoon zit met vriendinnen en hij niet de voicemail wil krijgen. Zo ben ik altijd te bereiken.

De meisjes betalen [V] voor zijn bodyguard werkzaamheden. Hij is de man die altijd in de Red Light was. De meisjes moeten geld voor de bodyguard betalen. Per week 100 euro. Op uw vraag of ik dat geld elke week moet ontvangen antwoord ik dat ik kijk of iedereen heeft betaald. Het is mijn taak te zorgen dat de meisjes betalen, zodat de bodyguards betaald krijgen. Soms krijg ik daarvoor een lijst mee. [verdachte SB] zorgt ervoor dat [V] betaald wordt. Voor de rest van het geld huur ik een huis voor de bodyguards.

7.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 4 maart 2007, pagina 46A/21152 t/m 21158, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte [betrokkene 36]:

Opmerking verbalisanten: wij laten verdachte het tapgesprek op 04-10-2006 te 20.06:33 uur van [betrokkene 36] naar [verdachte SB], 17-G, 246 horen.

V: Wie zijn dit?

A: Ik en mijn man [verdachte SB].

V: Hij zegt dat hij anders met je om moet gaan. Wat bedoelt hij hiermee?

(…)

A: Dat hij me niet zoveel meer relaxed moet behandelen.

V: Wat bedoel jij?

A: Dan heb ik minder vrijheid. Dan kan ik niet meer naar Alkmaar gaan.

V: Bepaalt hij dat?

A: Ja (…).

A: Nee, Ik houd er niet van als hij tegen mij schreeuwt, ik weet dat hij het dan echt meent.

Als ik rond ga paraderen en de dingen die ik doe, dan moet ik respect hebben voor de vrijheid die ik heb.

8.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 7 maart 2007, pagina 46A/21159 t/m 21172, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte [betrokkene 36]:

Ik ben verliefd op mijn man [verdachte SB]. Te verliefd. Ik heb nog niet echt mijn grenzen gezien.

(Opmerking verbalisant: De verdachte werden uit fotoboek foto 12 getoond.) Dat is [V]. Hij is bodyguard. Het werk van een bodyguard is ervoor te zorgen dat wij veilig thuis komen.

Opmerking verbalisanten: wij lezen verdachte het tapgesprek van 30-11-2006 te 00:51:12,

30-G, 29 ( de rechtbank begrijpt: het hierna als bewijsmiddel opgenomen tapgesprek van pagina 23/10608) tussen [verdachte SB] en NN [verdachte BK] ([T[]) voor.

(Vraag: in dit gesprek zegt [verdachte BK] dat is komen werken. [verdachte SB] zegt dat [verdachte BK] in de gaten moet houden dat op haar kamer geen andere meisjes ontvangt en als dat het geval is hem moet bellen.) Ik weet van die gesprekken van mijn man niets af en ik zie dat hij mij controleert. Mijn man is wel een erge bemoeial, maar ik heb een man nodig met een sterke hand, die mij vertelt wat ik moet doen. Ik ben sterk te beïnvloeden. Hij is wel de man die mij van de drugs heeft afgehaald. Hij is de eerste man waar ik echt verliefd op ben. Voor mijn man heb ik respect. Ik kon niet eens klok kijken Mijn man heeft mij leren klok kijken, hij is mijn vader, mijn man, mijn alles.

Wij lezen verdachte het gesprek lijn 30-G, nummer 691 (de rechtbank begrijpt: het hierna als bewijsmiddel opgenomen bewijsmiddel van pagina 23/10608) voor.

A: Mijn man wil niet dat ik met [betrokkene 87] omga.

We hebben je nu een aantal gesprekken voorgelezen en laten horen.

V: Het blijkt dat de bodyguards op de meisjes letten, maar ook kijken of ze aan het werk zijn, want de meisjes moeten gewoon werken. Klopt dit?

Opmerking verbalisant:

De verdachte knikt ja.

9.

Vervallen

10.

Vervallen

11.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 39] van 22 februari 2007, pagina 46A/21250 en 21251, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

(Opmerking verbalisant: De getuige werd een foto getoond onder nummer 11. Op de foto staat een vrouw genaamd [betrokkene 36], geboren [1984].)

[betrokkene 36] is de vriendin van [verdachte SB]. Ze is ook wel bang gemaakt. Op de dag voordat de politie mij uit de woning haalde had [betrokkene 36] ruzie met [verdachte SB]. [verdachte SB] heeft [betrokkene 36] toen geslagen. Ik hoorde geschreeuw en geluid van iemand die slaat. Later heeft [betrokkene 36] gehuild bij mij. [betrokkene 36] durfde er niet over te praten, want dan zou [verdachte SB] woedend worden. In de woning heeft [betrokkene 36] tegen mij gezegd dat ze [verdachte SB] haatte en dat ze van hem hield.

12.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris in de rechtbank Utrecht, nevenzittingsplaats Almelo, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [betrokkene 39] van 29 januari 2008:

[verdachte SB] heeft op een avond toen hij ruzie had met [betrokkene 36] haar flink geslagen. Ik hoorde [verdachte SB] en [betrokkene 36] ruzie maken. Ik hoorde het geluid van een klap en daarna hoorde ik [betrokkene 36] huilen. [betrokkene 36] heeft me toen verteld dat ze al meer dan eens was geslagen door [verdachte SB].

13.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 15 maart 2007, pagina 46A/ 21184 en 21177, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte [betrokkene 36]:

V: [N] vertelde ons dat jij de avond voordat je bent aangehouden in Duitsland door [verdachte SB] bent geslagen. (…) Klopt het wat [N] heeft gezegd?

Opmerking verbalisanten: Verdachte knikt ja.

(…)

V: Dan heb je ruzie, maar waarom moet hij jou slaan?

A: Ik heb tegen hem geschreeuwd.

V: Is dat een doodzonde?

A: Ik weet het niet, hij wil het niet hebben.

(…)

Ik wist al vanaf de eerste keer dat onze relatie niet gezond zou zijn, maar dat die zo ongezond was, dat wist ik niet. Ik heb vaak tegen [N] gezegd: ik haat hem zoveel, zoveel, maar ik houd ook van hem.

V: Tijdens de inbeslagname in jouw huis is er een diagnose van een arts aangetroffen op jouw naam van 23 december 2006. Je bent toen geweest in het Zaans Medisch Centrum te Zaandam.

(…)

V: Je had een wond aan je been. Wat kun je hierover verklaren?

A: Zeg ik niet. Ik vind het niet leuk meer.

14.

Een geschrift, te weten een kopie van een brief van het Zaans Medisch Centrum van 23 december 2006, pagina 23/10650, voor zover inhoudende:

“Zaandam, 23 december 2006

Betreft: mevrouw [betrokkene 36], geboren [1984]

Wonende [adres], [woonplaats]

Datum: 23-12-2009

Tijd: 18:52

(…)

Bovengenoemde patiënte bezocht heden onze afdeling wegens wond re been

(…)

Diagnose: Wond pretibiaal ( de rechtbank begrijpt: scheenbeen) rechts

Behandeling: Eenmalig gehecht (…) Hechting over 10 dgn verwijderen”.

15.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris in de rechtbank Utrecht, nevenzittingsplaats Almelo, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [betrokkene 36] van 9 oktober 2009:

De naam [verdachte ZO] zegt mij wel iets. Ik weet wel wie dat is. Wij noemden hem [V]. Hij was ook bodyguard. Als u mij voorhoudt dat [V] gezegd heeft tegen u, dat ik hem meestal betaalde en af en toe [verdachte BK], dan zeg ik daarop dat ik hem meestal zelf betaalde

Het klopt dat ik een huis huurde voor de bodyguards. [verdachte BK] en [V] hebben daar samen gewoond.

16.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 14] van 29 oktober 2007, pagina 46A/21415 t/m 21417, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

De man afgebeeld op foto 2 is [verdachte SB]. Ik weet dat [betrokkene 36] voor hem heeft werken.

Opmerking verbalisant. De man afgebeeld op foto 2 betreft [verdachte SB].

De man afgebeeld op foto 12 herken ik als bodyguard van de groepering [verdachte SB]. Hij was bodyguard in Amsterdam en liep ook samen met de andere bodyguards [D] en de bodyguard die ik voorheen heb herkend.

Opmerking verbalisant. De man afgebeeld op foto 12 betreft [verdachte ZO], bijnaam [V].

17.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris in de rechtbank Utrecht, nevenzittingsplaats Almelo, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [betrokkene 4] van 22 april 2008 afgelegd in de strafzaken tegen [verdachte SB], [verdachte HB] en [verdachte BI]:

Ik ken [verdachte SB]. Ik heb gezien dat [verdachte SB] andere vrouwen sloeg. Ik bedoel daarmee te zeggen dat ik gezien heb hoe zij eruit zagen nadat hij ze geslagen had. Dat hij ze geslagen had heb ik van [verdachte SB] zelf vernomen. Hij heeft mij regelmatig de opdracht gegeven om ijs te brengen. Hij belde dan wel eens om te zeggen dat hij [betrokkene 36] een blauw oog had geslagen en dat hij ijs nodig had .

18.

Een tapgesprek tussen [betrokkene 36] (stemherkenning) en NN vrouw [betrokkene 123] (naam genoemd) op 5 augustus 2006 om 20:42:09 uur, lijn 04-G, nummer 51, pagina 46A/21309:

N: Wanneer ga je een keer mee naar Slowakije

S: Ja dat weet ik niet

N: Dat mag niet he?

S: Ja ik mag wel maar dan dan moet ik ook met mijn kerel gaan.

H: Oh die moet dan mee …

S: Ja

19.

Een tapgesprek tussen [betrokkene 20] (stemherkenning) en (stemherkenning) op 13 augustus 2006 om 02:42:44 uur, lijn 04-G, nummer 262, pagina 46A/21312A:

: Heb jij je minimum?

: No, heb ik niet.

(…)

: Je moet je minimum hebben, weet je, dit is shhhhit …

20.

Een tapgesprek tussen (R) [betrokkene 20] (stemherkenning) en (S) (stemherkenning) op 13 augustus 2006 om 23:06:54 uur, lijn 04-G, nummer 278, pagina 46A/21317A en 21317B:

S: Ja man, kom op, je kunt je man niet altijd te veel geld geven want dan willen ze dat altijd.

R: Ja! Dan is hij gewend dat je altijd tweeduizend in het weekend maakt en hij wordt gek, als je het niet maakt.

S: Ja. Nu hij altijd … Hij zegt ‘Oh, je maakt alleen maar dit? Je maakt geen tweeduizend?’

R: Hey, zeventig is ook al genoeg. Zij zijn verdomme gek … (niet te verstaan)

S: Zij krijgen geld overal vandaan. En zij weten niet hoe zwaar dit werk is.

21.

Een tapgesprek tussen (S) [betrokkene 36] (stemherkenning) en (R) [betrokkene 20] (stemherkenning) op 15 augustus 2006 om 01:50:19 uur, lijn 04-G, nummer 310, pagina 46A/21304A:

S: Ik heb mijn minimum, ik ben zo blij.

(…)

S: Maar ik denk dat ik naar de Trompettensteeg ga, want ik zag [H] lopen, weet je.

R: Ja ik heb hem ook gezien (…)

S: Oh shit, misschien ga ik naar de Trompettensteeg … even proberen bij ‘Anach’(fon?)

R: Ja maar wees voorzichtig, ja?

S: Ja

R: Ja want hij is misschien net vijf minuten in jouw richting gelopen.

22.

Een tapgesprek tussen [betrokkene 36] (naam genoemd) en NN vrouw op 6 september 2006 om 01:10:56 uur, lijn 14-G, nummer 169, pagina 46A/21218:

[betrokkene 36]: Ja hallo met [betrokkene 36], de vrouw van [verdachte SB]. Wil je een spelletje met me spelen of zo.

NN: Wat.

[betrokkene 36]: Ik ben de vrouw van [verdachte SB]. Jij moet mijn boyguard betalen. Speel je een spelletje met me.

23.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [betrokkene 36] (stemherkenning) op 22 september 2006 om 19:29:25 uur, lijn 17-G, nummer 128, pagina 46A/21345:

[verdachte SB] vraagt waar ben je?

: Ha, ik ben thuis, dus Abi brengt me (… niet te verstaan)

[verdachte SB]: Thuis? Baby, 't is half acht, baby?

[betrokkene 36]: Ja, baby

[verdachte SB]: Ja

[betrokkene 36]fue: Ja.

[verdachte SB]: JA

[betrokkene 36]: Ja

[verdachte SB]: Ja, wanneer wil je Abi … eh … werken.

(…)

[betrokkene 36]: Ik pak m’n spullen nou (…niet te verstaan)

[verdachte SB]: (Onderbreekt) Ja, hoe laat wil je met werken beginnen, Askim?

[betrokkene 36]: Ah?

[verdachte SB]: Ja, hoe laat wil je met werken beginnen, tien uur?

[betrokkene 36] :Nee, natuurlijk niet

[verdachte SB]: Ja wat nou baby, moet ik weer met jou spreken op dikke manier?

[betrokkene 36]: Nee, baby!

[verdachte SB]: Ja, het is nu half acht, Askim.

[betrokkene 36]: Ja, baby … ’t is half acht …

[verdachte SB]: (onderbreekt) Je bent nog steeds thuis … Ja, je bent nog steeds thuis om half acht!

24.

Een tapgesprek tussen [verdachte ZO] (stemherkenning) en [verdachte SB] (stemherkenning) op 23 september 2006 om 02:06:53 uur, lijn 05-G, nummer 2066, pagina 46A/21330:

[verdachte SB]: Je hebt geen zakgeld, klopt dat?

[verdachte ZO]: Ja abi.

[verdachte SB]: Ik zal straks naar [betrokkene 36] bellen, zij zal het straks aan jou geven.

[verdachte ZO]: Heel erg bedankt.

(…)

[verdachte ZO]: Ik heb van twee vrouwen de dinges genomen, het geld en ik moet nog van twee nog ontvangen…heb je nog andere wensen abi?

[verdachte SB]: Nee, je moet de lijst die [betrokkene 36] aan jou heeft gegeven ophalen, hetgeen ik gezegd heb.

(…)

[verdachte SB]: (…) van [N], je moet het van zijn meisje nemen. Luister, van het meisje van [verdachte CÖ], [betrokkene 90], van het meisje van [betrokkene 109], die meisje in de passage [betrokkene 26]of zoiets... Wie heb je verder daar [betrokkene 126] is vandaag niet aanwezig, die [betrokkene 83] is er niet.

[verdachte ZO]: [betrokkene 126] is vandaag hier.

[verdachte SB]: Is [betrokkene 126] aanwezig? Dan ook van haar vragen.. Van [betrokkene 126] moet je 130 nemen, is dat goed..

[verdachte ZO]: Is goed.

25A.

Een tapgesprek tussen [betrokkene 36] (stemherkenning) en [verdachte SB] ([verdachte SB]) (stemherkenning) op 30 september 2006 om 00:26:20 uur, lijn 17-G, nummer 215, pagina 23/10522:

[verdachte SB] meldt zich met Askim en vraagt of [betrokkene 36] hem gestuurd voor bodyguard heeft.

[betrokkene 36] zegt van niet. Askim zegt dat hem moet sturen

[verdachte SB]: Die vrouw van... .(ntv), ze moet twee en half betalen vandaag, dat weet je he.

(…) en schrijf op van wie jij wat hebt (…) zeg tegen hem, hij moet van [R] alleen vijftig nemen van [betrokkene 125] (…)

[betrokkene 36]: Ok baby.

[verdachte SB]: Ze hebben toch honderdvijftig al betaald weet je, van [betrokkene 125] en samen alleen nog maar vijftig.

[betrokkene 36]: Ok baby.

[verdachte SB] vraagt verder wat [betrokkene 36] aan het doen is.

[verdachte SB]: En dan later als al het geld hebt, bel me, dan moet je [V] vandaag driehonderdvijftig geven, ok.

[betrokkene 36]: ok baby.

25B.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [betrokkene 36] (stemherkenning) op 1 oktober 2006 om 22:19:14 uur, lijn 17-G, nummer 225, pagina 46A/21347:

[verdachte SB]: Heb je wat gekocht voor haar?

[betrokkene 36]: Ja maar alles was gesloten

[verdachte SB]: Hee ik wist het toch ja, ja he, he ik moet je helemaal kapot slaan he? Ik zei je van vooraf he? Dat je moet op tijd gaan om die dingen te kopen hè?

(…)

[verdachte SB]: Ja en hoezo heb je niet kopen kunnen?

[betrokkene 36]: He, omdat het gesloten was?

[verdachte SB]: He? Ja en hoezo ben je te laat?

(…)

[verdachte SB]: Hoezo ben je niet eerder gegaan hè, hoezo ben je niet eerder gegaan dan Kut?

(…)

[betrokkene 36]: Omdat de taxi zo laat kwam, baby...

[verdachte SB]: (onderbreekt) Nee, nee, omdat je laat gebeld hebt, de taxi!

(…).

[verdachte SB]: Ik moet je weer aan je oren trekken, ik weet het hè?

[betrokkene 36]: Nee, je hoeft me niet …

[verdachte SB]: (onderbreekt) Je luistert weer niet goed, je luistert niet goed hè?

26.

Een samenvatting van een tapgesprek tussen [betrokkene 20] (stemherkenning) en (stemherkenning) op 7 oktober 2006 om 04:34:25 uur, lijn 19-G, nummer 71, pagina 46A/21266:

[betrokkene 36] heeft 750 totaal. Ze wil morgen vroeg opstaan om overdag te gaan werken. Ze heeft geen geld genoeg. Alle meisjes werken langer omdat er niets te doen is. [betrokkene 36] zegt: voordat mijn man komt en ik door het huis vlieg kan ik beter overdag proberen.

27.

Vervallen

28.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [betrokkene 36] (stemherkenning) op 8 oktober 2006 om 00:26:48 uur, lijn 17-G, nummer 278, pagina 46A/21265:

[verdachte SB]: Hoeveel heb je?

[betrokkene 36] :(…) Ik heb nu denk ik 14 of 15 (…)

(…)

[verdachte SB]: Werk nog een beetje, dan kom je twee uur naar de…

29A.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [betrokkene 36] (stemherkenning) op 28 oktober 2006 om 04:20:33 uur, lijn 17-G, nummer 419, pagina 23/10527:

[verdachte SB]: (…) heb jij die geld?

(…)

Heb je het van iedereen?

[betrokkene 36] : Ja

(…)

(…) die [V] heb ik al geld gegeven ja?

[verdachte SB]: Driehonderdvijftig, ja?

[betrokkene 36] : Ja

[verdachte SB]: Ahha, volgende keer alleen maar honderd nog afnemen dan heeft ie zijn schulden betaald.

29B.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [verdachte UT] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 30 oktober 2006 om 23.41 uur, pagina 48A/36102A en 36102B:

U: Welke meisjes werken door de week zo lang?

Z: Ten eerste het meisje van [verdachte CÖ] gegarandeerd.. 6 uur, 7 uur.. helemaal geen probleem, ik zit als een ezel te wachten.. Ze zitten mij aan te staren en zitten te lachen.. Daarna [betrokkene 36] ook hetzelfde.. en ‘yenge’ (yenge = tante wordt de partner/echtgenote van een mannelijk familielid, vriend genoemd) gaat ook om 4 uur naar huis.. zij zegt van niemand is meer in de straat.. Kijk het is niet zo dat ik aan het klagen ben broeder. Ik ben alleen. Ik heb tot half negen in de ochtend hier zitten wachten. Geloof mij.

U: Hoe kan [betrokkene 36] werken, dat kan niet dat [betrokkene 36] werkt, misschien is het een keer voorgekomen.

Z: Ze heeft nu een andere kamer genomen. Ze werkte beneden, ze is nu naar nummer 50 gekomen, hier kan ze van 7 uur tot 7 uur werken.. Tot 7 uur in de ochtend. Ik.. geloof mij ik kan het niet meer aan ik ben 37 jaar oud.. als ik iemand bij mij zou hebben dat een van ons gaat en de andere blijft en dat we om de dag kunnen wisselen.. dat is ook niet zo. We hebben niemand aangenomen. Niemand zegt iets. Ik.. Ik zeg dit niet omdat ik ziek ben maar normaal door de weeks.. vrijdag en zaterdag zal ik tot 8 uur in de ochtend wachten en ik heb ook gewacht en ik heb altijd mijn woord gehouden..

U: Ik begrijp het.

Z: Maar zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag..

U: Nou oke.. wacht even we gaan het zo doen.. Reis (baas).. wist niet dat zoiets het geval was..

(…) Ik zal dan tegen Reis zeggen..euh..(…) Ik zal naar Reis een telefoonnummer sturen. Hij zal jou bellen en je zult dan met Reis spreken, is dat Oke. Is dat goed?

Z: Akkoord (…) Jij kunt praten met hem het is niet nodig dat ik het vertel..

U: Als ik praat dan gaat het niet.. Jij moet vertellen en zeggen van abi er komen voorvallen voor van zo en zo …”Abi ik wil alles voor jou doen maar als bepaalde dingen zo gebeuren..voor jou wil ik alles wel doen maar jij hebt in het begin tegen mij gezegd van zo en zo zal het gebeuren en later is alles langer gaan duren” moet je zeggen.. Ik blijf alleen over en ik zeg dan ook niets.. begrijp je moet je zeggen.. je moet het zo vertellen..

Z: We hebben in jouw woning gepraat, er waren 8 vrouwen, kun jij je herinneren?

U: Ja.

Z: Dat zal ik ook vertellen, er waren 8 vrouwen, we werkten met twee personen samen met [verdachte MK], wij kregen met ons beiden 1000 lira. Ik krijg 500 lira en doe het werk van [verdachte MK] en breng de meisjes ook weg.. ik doe het alleen.

U: Jij moet zeggen van ik vraag niet om geld..(…) mijn lichaam kan het niet aan. Ik breng de meisjes heen en weer en na een bepaald tijdstip verdraagt mijn lichaam het niet. Geloof mij abi moet je zeggen.

Z: Dank je wel voor je advies.

29C.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [betrokkene 36] (stemherkenning) op 31 oktober 2006 om 03:45:30 uur, lijn 17-G, nummer 443, pagina 46A/21345:

[betrokkene 36] zegt dat ze nog niet weet hoe ze terug moet komen.

[verdachte SB]: Is er geen snorder?

[betrokkene 36]: Ja, er zijn genoeg snorders, maar ik wou 't je eerst vragen

[verdachte SB]: Ja, of ik stuur [verdachte TK] naar jou, ja? Nu?

[betrokkene 36]: Ja?

[verdachte SB]: Goed, tot hoe laat werk je?

[betrokkene 36]: Ehm, ja bebe, ik wil nog één klant, dan heb ik mijn geld

(…)

[verdachte SB]: Hoeveel heb je dan?

[betrokkene 36]: Duizend.

[verdachte SB]: Ah. Oo (niet te verstaan) Oke.

29D.

Een tapgesprek tussen [betrokkene 36] (stemherkenning) en [verdachte ZO] (stemherkenning) op 11 november 2006 om 06:20:53 uur, lijn 22-G, nummer 260, pagina 23/10511:

[betrokkene 36] wil worden opgehaald.

30.

Het proces-verbaal van bevindingen van 18 november 2006, pagina 22/10188, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als relaas van verbalisant:

Op zaterdag 18 november 2006 kwam ik, verbalisant, op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam de mij bekende [verdachte ZO] tegen. [verdachte ZO] verklaarde dat de man die bij hem liep hem ging opvolgen als bodyguard op de wallen. De man die bij hem liep overhandigde mij een Duits identiteitsbewijs op naam van [verdachte BK], geboren [1983] in [geboorteplaats], [geboorteland], wonende in [woonplaats], [adres].

31.

Een samengevat tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte BK] alias [T] (stemherkenning) op 30 november 2006 om 00:22:58 uur, lijn 30-G, 25 pagina 23/10600:

[verdachte SB] vraagt of [betrokkene 36] naar haar werk is gekomen, ze zou nu moeten komen werken. [verdachte BK] moet [verdachte SB] op de hoogte brengen als zij gekomen is.

32.

Een deels samengevat tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte BK] alias [T] (stemherkenning) op 30 november 2006 om 00:51:12 uur, lijn 30-G, 29 pagina 23/10601:

[verdachte BK] zegt dat [betrokkene 36] is komen werken. [verdachte BK] moet ook in de gaten houden dat [betrokkene 36] op haar kamer geen visite, geen andere meisjes ontvangt. Als dit het geval is moet [verdachte BK] [verdachte SB] bellen.

[verdachte SB]: (…) Klopt het dat [betrokkene 36] altijd laat begint met werken, jij zou het moeten weten?

[verdachte BK]: nee is een leugen. We vertrokken altijd om 7 uur bij jou vandaan en we waren om half acht hier.

[verdachte SB]: ze zou zich omkleden en altijd met een vriendin gaan praten en dat het 9 - 10 uur is

voordat ze begint, klopt het?

[verdachte BK]: nee, hoor … ik heb het niet gemerkt ...

[verdachte SB]: (…) Wil jij daar een beetje op letten?

[verdachte BK]: Is goed.

32A.

Een deels samengevat tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte BK] (wordt genoemd) alias [T] (stemherkenning) op 19 december 2006 om 20:52:39 uur, lijn 30-G, 604 pagina 23/10602:

[verdachte SB] vraagt of [V] gekomen is. [verdachte BK] zegt dat [V] gekomen is. [verdachte SB] vraagt of [betrokkene 36] aan het werk is. [verdachte BK] heeft haar niet gezien

[verdachte SB]: Hoe kun je haar niet gezien hebben. Hoe laat is het. Ik bel haar en ze neemt haar telefoon niet op.

[verdachte BK]: Zal ik dan een rondje gaan maken?

[verdachte SB]: Ga even daarheen en kijk waarom haar telefoon uit staat.

[verdachte BK]: Oke.

[verdachte SB]: Bel dan terug.

[verdachte BK]: Oke.

33.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte BK] alias [T] (stemherkenning) en [betrokkene 36] op 19 december 2006 om 20:57:24 uur, lijn 30-G, 605 pagina 23/10603:

[verdachte BK]: luister, ze is pas aangekomen.

[verdachte SB]: Wat?

[verdachte BK]: Ik zeg dat ze pas gekomen is.

[verdachte SB]: hoe net gekomen.

[verdachte BK]: Weet ik niet. Ze is net gekomen.

[verdachte SB]: Het is 9 uur! Geef haar.

[betrokkene 36] komt aan de lijn

[verdachte SB]: Wat is er aan de hand, baby?

(…)

[verdachte SB]: Het is negen uur. Je bent net daar aangekomen.

[betrokkene 36]: Ik heb het net pas aangedaan, mijn telefoon.

[verdachte SB]: Je bent net aangekomen hoorde ik. Hoezo?

[betrokkene 36]: [betrokkene 127] had gebeld, die ging om zeven uur. Die waren al weg toen ik had gebeld.

[verdachte SB]: Ja, en?

[betrokkene 36]: Dus ik had [betrokkene 127] gebeld en [betrokkene 127] zegt half acht. Die was tien over half acht gekomen.

[verdachte SB]: Tien over half acht en nu is het negen uur, begin je, of moet je nog starten?

[betrokkene 36]: Nee baby, ik ben al begonnen.

(…)

[verdachte SB]: (Praat zachtjes) Oh baby, je maakt mij hoofdpijn, echt.

34.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte BK] (wordt genoemd) alias [T] (stemherkenning) op 23 december 2006 om 01:37:15 uur, lijn 30-G, 691, pagina 23/10606:

[verdachte BK]: Ik wilde dit zeggen Abi. Jouw meisje wilde naar (…) [betrokkene 87] toegaan. Zij zei van ik wil daarnaar toe kun je me brengen. Ik zei dat ik eerst aan abi moet vragen, dat ik haar niet kon brengen.

(…)

[verdachte BK]: [V] heeft kennelijk iets tegen hun gezegd met zo van zonder het te vragen kan dit niet e.d.

[verdachte SB]: Ntuurlijk.

[verdachte BK]: Ik heb het ook gezegd.

[verdachte SB]: Dat heb je goed gezegd. Zo moet het. Niemand mag daar naar binnen ik zal die stommerik bellen.

35.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 23 december 2006 om 01:44:18 uur, lijn 30-G, 693, pagina 23/10608:

S: Luister naar mij. [betrokkene 87] mag niet naar [betrokkene 36] en [betrokkene 36] mag niet naar [betrokkene 87] toegaan.

[verdachte ZO] zegt: dat hij het gezegd heeft.

S: Wat ik tegen jou zeg is dat er geen bezoek mag komen voor onze meisjes. Voor [betrokkene 36] is het verboden. Absoluut verboden. Ik zeg het tegen jou dat jij het weet en [verdachte BK] is ook op de hoogte. Ik heb zonet [betrokkene 36] gebeld en ik heb haar huid vol gescholden. Als zij naar huis komt zal ik haar (onverstaanbaar) doen.

36.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte BK] (wordt genoemd) alias [T] (stemherkenning) op 31 december 2006 om 02:44:26 uur, lijn 30-G, 743, pagina 23/10610:

B: De accu van de telefoon van jouw meisje is leeg.

S: Welke?

B: [betrokkene 36].

S: Ja.

S: Jij had aan mij een telefoon gegeven. (…) Die heb ik aan haar gegeven.

(…)

Had die telefoon niet gegeven. Ze moet mij niet bellen met die telefoon. Zeg het haar.

(…)

B: (…) Ik wilde eerst mijn telefoon geven …

S: Nee, nee dat is nog slechter.

(…)

S: Ze mag mij buiten haar eigen telefoon met geen enkel telefoon bellen absoluut niet.

37.

Een tapgesprek tussen (S) [verdachte SB] (stemherkenning) en (H) [verdachte CÖ] (stemherkenning) op 4 februari 2006 om 21:51 uur, lijn TA 24, nummer 120, pagina 46A/21303 en 21303A:

S: Als je klaar bent met eten moet je even kijken naar [betrokkene 36], hoe zij werkt.

H: Is goed abi.

S: Kijk even kort en kom dan daarna, is dat goed.

H: Oke abi.

(…)

S: Kijk even, hoe ze werkt, met wie ze praat daarna moet je komen.

38.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 13 maart 2007, pagina 24/10887 e.v., voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Mijn roepnaam is [V]. Sinds 2001 doe ik bodyguardwerkzaamheden op de wallen. Ik paste op hen, zij betaalden mij iedere week geld. Begin 2006 had ik allerlei meisjes waarop ik paste. Ik was altijd correct. Daardoor werd ik ook aan andere meisjes voorgesteld. Ik heb een naam opgebouwd als bodyguard. Als er problemen waren met klanten bemiddelde ik. Ik was van 20.00 tot 4.00 uur aanwezig. In het weekend tot 8.00 uur ’s ochtends.

Ik verblijf op de [adres] in [woonplaats] bij [verdachte BK].

Omstreeks augustus 2004 zag ik dat een Pools meisje op de wallen bont en blauw was geslagen door haar Albanese pooier. Ik heb haar toen naar Utrecht gebracht. Ik zei tegen haar dat ik het op zou lossen. De Albanezen hebben mij toen bedreigd met een pistool. Ook de snorder die het meisje naar mijn huis bracht, is bedreigd door de Albanees. Ook heb ik [betrokkene 128] en [betrokkene 129], twee Poolse meisjes, geholpen. Omdat er toen drie Poolse meisjes in mijn huis waren, voelde ik dat ik in gevaar was. [betrokkene 128] en [betrokkene 129] zijn toen vertrokken, [betrokkene 48] is bij mij gebleven. Ik werd nog steeds lastig gevallen door de Albanezen. Zij vernielden mijn huis en vielen haar lastig.

39.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 14] van 29 oktober 2007, pagina 46A/21416, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

De man afgebeeld op foto 2 is [verdachte SB]. Ik weet dat [betrokkene 36] voor hem werkt. Opmerking verbalisant. De man afgebeeld op foto 2 betreft [verdachte SB].

De man afgebeeld op foto 12 herken ik als bodyguard van de groepering [verdachte SB]. Hij was bodyguard in Amsterdam. Opmerking verbalisant. De man afgebeeld op foto 12 betreft [verdachte ZO], bijnaam [V].

Bewijsmiddelen feit 5 ([betrokkene 20])

1.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 8 september 2006 om 01:36 uur, pagina 40/18403A:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U

Z: zeg het maar?

U: Kijk eens, wat ik tegen jou wil zeggen, je moet even naar mijn meisje toegaan en onopvallend kijken of er iemand in de kamer is.

Z: Is goed mijn beste broeder.

2.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 8 september 2006 om 01:40 uur, pagina 40/18404:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U

U: Hallo?

Z: Zij is bezet.. bezet.

U: Oke beet maar kijk even.. ehh het is al 3 á 5 minuten dat ze binnen zijn.. hoeveel minuten later men naar buiten gaat en wat voor persoon naar buiten komt qua type.

Z: Is goed mijn beste broeder.. Ik zal meteen kijken.

3.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en NN [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 14 september 2006 om 00:49 uur, pagina 40/18407A:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U

Z: zeg het maar broeder.

U: Wat ben je aan het doen?

Z: Goed dank Allah. Ik ben bij de brug.

U: Goed. Is mijn meisje bezet?

Z: Wacht, ik zal even kijken. Vermoedelijk., ja.

U: Kijk even wie daar naar buiten komt.

Z: Is goed broeder.

4.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en NN [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 14 september 2006 om 00:57 uur, pagina 40/18408A:

[verdachte ZO]: Hij is naar buiten gekomen, de man weet ook niet waarom ik zit te wachten.

[verdachte UT]: Goed.

[verdachte ZO]: Het is een Amerikaan.

[verdachte UT]: Is het zo. Is goed.

5.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en NN [F] (stemherkenning) op 19 september 2006 om 15:34 uur, pagina 40/18436A:

[verdachte UT] = U en [F] = F

U: Ik zeg het soms moet je ze bij de keel pakken.. zo bij de haren pakken.. en zeggen van ik zal je neuken/zal je wat aandoen en in de ogen kijken en zo wegsmijten. Dat is dan voldoende voor haar.

F: Je zegt dus zo eventjes angst laten voelen.

U: Ik lieg niet... ik zweer het je.. laatst hebben we een twist gehad en ik sloeg haar heel erg, ik heb haar een beetje geslagen. Ze is nu als een lammetje.

F: Ze is nu een poes en miauwt en gaat zitten in de hoek.

U: Ja en nadien zie ik ze is weer verstandig geworden.

6.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 23 september 2006 om 02:06 uur, pagina 40/18503A en 15503B:

NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) belt uit met NN [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning).

[verdachte UT] = U en [verdachte ZO] = Z

U: Luister.. heb jij geld nodig?

Z: Ja. Geloof mij broeder ik ben altijd te laat met het opsturen.. het wordt dan maandag. Indien het mogelijk is. Neem mij niet kwalijk.

U: Heummm wacht even ik geef ‘abi even.

[verdachte SB] (stemherkenning) komt aan de telefoon. [verdachte ZO] = Z en [verdachte SB] = S

S: Hallo.

Z: Zeg het maar abi.

S: Je hebt geen zakgeld klopt dat?

Z: Klopt abi.

S: Ik zal straks naar het meisje, [betrokkene 36] bellen zij zal het straks aan jou geven, is dat goed?

Z: Heel erg bedankt.

S: . . . [onverstaanbaar].

Z: Ik heb van twee vrouwen de dinges genomen, het geld en ik moet nog van twee nog ontvangen. Heb je nog andere wensen abi?

S: Nee, je moet de lijst die [betrokkene 36] aan jou heeft gegeven ophalen, het geen ik gezegd heb.

Z: Ze heeft mij geen lijst gegeven. Begrijp me niet verkeerd ik ga daar de vrouwen toe en zij zeggen dan van moeten we het vandaag betalen, we hebben geen geld... de zaken gaan niet goed.. Dit zeggen ze allemaal.

S: Dat is niet ter sprake.. het is vrijdag vandaag.. het is al 12 uur geweest.. ze moeten het geven, breng iedereen op de hoogte.. hoe kan zoiets.

Z: Begrijp mij niet verkeerd abi.. omdat ik het tot vandaan niet gedaan heb.

S: Nee, nee iedereen weet het.. waarom zoiets ter sprake brengen. Zij allen weten dit. Wie heeft dat tegen jou gezegd?

Z: Wat?

S: Wie heeft het gezegd.

Z: Wat?

S: Wie hebben die woorden tegen jou gezegd.

Z: Die kleintje.. die meisje van [betrokkene 109] heeft het geld gegeven.. Toen ik van [R] (fonetisch) vroeg zei ze van was het vandaag abi? Ik heb gezegd van het is vandaag.

S: Heeft [R] gezegd van “is het vandaag”?

Z: Ja.

S: Weet niet dat het vandaag gegeven moet worden... [Kennelijk spreekt [verdachte SB] met een derde persoon op de achtergrond. [R] heeft het gezegd van was het vandaag, dat vroeg ze.]

Z: Verder niet.

S: Iedereen weet dat het vandaag is.

Z: Ook van die meisje van [betrokkene 90] nemen?

S: Van iedereen, van iedereen!

Z: Oke abi.

S: Is dat goed? Van iedereen.

Z: Goed.. abi. Want [betrokkene 90] is niet hier.

S: Maakt niet uit van [betrokkene 90], je moet het van zijn meisje nemen. Luister, van het meisje van [verdachte CÖ], [betrokkene 90], van het meisje van [betrokkene 109], die meisje in de passage [betrokkene 26] of zoiets... Wie heb je verder daar [betrokkene 126] is vandaag niet aanwezig, die [betrokkene 83] is er niet.

Z: [betrokkene 126] is vandaag hier.

S: Is [betrokkene 126] aanwezig? Dan ook van haar vragen. Van [betrokkene 126] moet je 130 nemen, is dat goed.

Z: Is goed.

S: Oke.

Z: Oke.. ik zal dan wachten op een telefoontje van [betrokkene 36].

S: Is goed.

Z: Tot ziens.

7.

Een SMS-bericht van 15 oktober 2006 om 16:12:39 uur, pagina 40/18426:

Getapt nummer :31-06- 52613412

Lijnnummer : 05-G

Gespreksnummer : 260370190

Tijdstip: 15-10-2006 16:12:39

Met nummer: 31-06- 46458824

Inhoud: Can i make free today

Kan ik vandaag vrij krijgen

8.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en (R) [betrokkene 20] op 15 oktober 2006 om 16:13 uur, pagina 40/18426 en 18427:

[verdachte UT]: Je vroeg me vrij... wat is dat.

R: Wat is wat.

Einde gesprek

9.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) van 31 oktober 2006 om 19:31 uur, pagina 40/18438:

[verdachte UT] = U en [verdachte SB] = S

U: Ik wil een tweede trut.. potverdikkemie.

S: (lacht).

U: Sinds een maand eet ik uit mijn eigen zak, ik zweer het je.

S: Ik zei het al sinds lang.. [onverstaanbaar].. je moet het zelf weten jij zei nee.

U: Ik zweer het je, ik zit uit eigen zak te eten. Kun jij je herinneren., ik had gezegd dat ik 10 pegels had.. en ik zweer het je van die 10 pegels heb ik 4 pegels over.. ik heb gezegd meisje.. de zaken gaan niet goed, gisteren heeft zij weer 300 pegels.. 150 is weg en is met 150 gekomen... ik was helemaal uit stemming.

10.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) van 1 november 2006 om 18:50:23 uur, pagina 40/18444:

[verdachte SB]: Is het meisje thuis, werkt ze vandaag niet.

[verdachte UT]: Nee, ze gaat werken, ze moet werken. Hoezo niet werken?

[verdachte SB]: Oke.

11.

Een tapgesprek tussen [R] (stemherkenning) en [betrokkene 36] (stemherkenning) van 2 november 2006 om 03:54 uur, pagina 40/18584A:

R: Nee baby dat gaat niet, dat gaat niet, ik moet heel snel weg he? Ik wil geen stress met mijn man ha?

S: Eh oke playmate, want ik ben net bezig met mijn kleren aan te doen.

R: Ah ja ik bel [V] oke.

S: Oke.

R: Ok baby ik zie je in de auto ja?

S: Ja.

12.

Vervallen

13.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en [R] (stemherkenning) op 6 november 2006 om 20:24 uur, pagina 40/18446 en 18447:

C: Ik ga...[niet te verstaan].

R: Baby alsjeblieft. Baby, ik weet dat je dit extra doet omdat je in dit hotel wilt blijven vannacht. Ik weet het.

C: Ik doe het extra! Ja wat doe ik extra. Wil je dat ik je hond vermoord?! Wil je dat? Hoezo extra. Ik ga niet naar dat hotel. Ik ga zeker niet naar het hotel. Je kunt daar later gaan kijken.

14 en 15.

Vervallen

16.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en [R] (stemherkenning) op 6 november 2006 om 23:45 uur, pagina 40/18450:

R: Ja.

C: Weet je wat. Wie alleen je kan helpen?

R: Wat

C: Politie kan je alleen helpen.

R: Waarvoor.

C: Ik vermoord je vandaag.

R: Je vermoordt mij vandaag?

C: Ja.

R: Ja, je vindt dit leuk, want je bent wezen drinken.

C: Ehe.

R: Wat wil je van me.

C: Wat ik van je wil, ik vind je overal.

R: Waarom

C: Waarom? Ergens

R: Waarom, wat heb ik je gedaan.

C: Ik haat je.

R: Je haat me, ik weet dat je me haat, ga dan weg.

C: Ik ga waar jij gaat. We zullen zien.

R: Ik ga niet, weet je, ik blijf hier.

C: Ja? Oke, dan moet je naar de politie gaan.

R: Oke.

C: Oke?

R: Oke.

C: Ik neuk je moeder, die shit...

Verbinding verbroken.

17 t/m 20.

Vervallen

21.

Een tapgesprek tussen [R] (naam genoemd) en [F] (naam genoemd) van 6 november 2006 om 23:55 uur, pagina 40/18590:

F: [R], [betrokkene 127] is niet in Amsterdam, hij is weg, hij zegt na een uur.

R: Ik weet niet wat ik moet doen.

F: Nee, , hij gaat Rocky niet vermoorden.

R: Ik weet niet wat ik moet doen [F].

F: , ik zeg tegen je,

R: Wat moet ik doen met hem.

F: hij doet jou niets en Rocky ook niet. Als hij wat doet, hij doet Rocky niets, nooit van zijn leven. Oke, een beetje. .[niet te verstaan].

R: Ja, hij doet. [F] je kent hem nu niet.

F: Hij zou hem nooit vermoorden, .

R: Niet?

F: Nee man, stop alsjeblieft, nooit van zijn leven.

R: Weet je, ik ga niet naar huis vannacht.

F: Ja, kom hier.

R: Nee, ik ga ook niet naar jouw huis, ik kan het niet.

F: Waarom niet, hij doet je niets.

R: He, [V] komt hier naar toe om te zeggen, dat hij niet meer voor mij werkt. Hij zegt, bel me niet, als je problemen hebt.

F: Wat?

R: [verdachte UT] heeft tegen hem gezegd, dat hij niet meer naar me toe mag komen als ik problemen heb. [V] kwam bij mij en zei: bel me niet meer als je problemen heb, ik werk niet meer voor jou.

F: Ja?

R: Ik zweer het [F], geloof je me niet? Kun je hem bellen.

F: Ja waarom.

R: Bel hem alsjeblieft en praat met hem.

F: Ja, maar waarom, wat is er gebeurd.

R: Jij weet wat er is gebeurd. Je kent het verhaal.

F: Ik ken het verhaal.

R: Ja. Over dit fucking.. ik kan het niet zeggen over de telefoon. Je weet waarover het is. Hij heeft geen vrijheid, hij is gek in het hoofd. Bel hem alsjeblieft en vraag hem of jullie elkaar kunnen zien en praat met hem, alsjeblieft. Want ik weet niet wat ik kan doen.. [niet te verstaan].

22.

Vervallen

23.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en [R] (stemherkenning) op 7 november 2006 om 00:28 uur, pagina 40/18483:

R: Luister. Jij zegt, dat ik om 7 uur moet gaan werken en daarom ging ik vroeg zodat ik geld kan verdienen..

24 t/m 28.

Vervallen

29.

Een tapgesprek tussen [betrokkene 20] (stemherkenning) en NN vrouw, genaamd [betrokkene 131] (naam genoemd) van 7 november 2006 om 17:05 uur, pagina 40/18461 en 18462:

[betrokkene 20] = R en [betrokkene 131] = M

M: Hi liefje.

R: Hi mamma.

M: hoe is het.

R: Oh, oke en jij?

M: (lacht) oke.

R: Wat doe je.

M: Oh, ik zoek een brief. Moet ik je halen?

R: Kun je me komen halen.

M: Ja.

R: Oh, ik heb je zoveel te vertellen, ik heb zoveel stress over wat er gebeurd is.

M: Oh !

R: Hij wil me vermoorden.

M: hoe laat is het nu.

R: vijf uur.

M: vijf. Eehm, zal ik om 6 uur komen?

R: Ja, maar niet later, mamma, want als hij terug komt en ik ben hier na zeven uur, vermoordt hij me.

M: Ach Jezus.

R: Ik zweer het. Weet je wat? Omdat ik niet neuk. Wat is er toch. Hij is te veel een kind voor mij. Dat heb ik hem ook gezegd. Maar kom me halen.

30.

Een tapgesprek tussen [betrokkene 20] (stemherkenning) en NNvrouw [betrokkene 126] (naam genoemd) van 7 november 2007 om 17:34 uur, pagina 18486 t/m 18488:

R: altijd, altijd, ik zweer ik zeg niets, ik zeg niets. Altijd. Als ik naar boven ga.. kom beneden. Dit ontbreekt, dat ontbreekt. Geld ontbreekt. Waarom zou ik je geld nemen, ik heb het daar zelf neergelegd, waarom zou ik het wegnemen. Nee, er was gisteren 1000 euro meer en nu is het er niet meer. Misschien was je dronken gisteren, misschien heeft hij het uitgegeven en weet het niet meer. (…)

R: Hij verveelt zich, maar ik ook. Maar ik mag niets zeggen. En dan zegt hij: iedereen verdient 1000 iedere nacht. En dan zeg ik: ja dat ben jij, je bent zo stom om daar naar te luisteren. En dan wordt hij woedend. Helemaal gek. En als ik 1000 verdien is het niet goed genoeg.

NN: En dan, dan is het: oh ik heb geld nodig, kun je me geld geven.

(…)

R: (…) Ik weet hoeveel ik verdien en als hij het had bewaard had ik nooit in het raam hoeven te staan, als hij het vanaf het begin had gespaard. Maar nee, hij moet voor iedereen betalen en al die anderen hebben geld; maar niet [verdachte UT], hij leent iedereen aldoor geld en krijgt het nooit terug, of misschien na een half jaar, 500, 500, 500. Hoe krijg je dan geld bij elkaar. Als je het blijft weggeven. Hij zei dat ik nooit meer iets mag kopen voor mijzelf, zelfs niet van Etos om make-up te kopen. Volgens hem ga ik om de dag, koop ik teveel, en ik koop shit.

R: (…) En hij zei: en ik heb gehoord, dat je geen Turken en Marokkanen binnen laat. En ik zei: nee. En toen zei hij: je zult ze smeken om binnen te komen. En ik: mooi niet. Ik neem geen Turken en Marokkanen. En dat doe ik ook niet [betrokkene 126]. En hij zei: je moet, je moet, en als je het niet doet vermoord ik je. Want hij wil dat ik neuk voor mijn geld. En bij een Turk is het binnen 3 minuten voorbij.

NN: God.

R: Ik weet het niet. Baby, dit is eerder gebeurd. Zijn vroegere vriendin is weggerend omdat hij haar zo vaak schopte.

NN: Hij is niet goed bij zijn hoofd.

31.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en [betrokkene 20] (stemherkenning) op 17 november 2006 om 23:50 uur, pagina 40/18500:

R: [betrokkene 126] vroeg me hoeveel ze moet betalen.

Ch: twee.

R: twee, oke.

Ch: jij betaalt 150.

R: wat?

Ch: jij betaalt 150, ja.

R: weet ik.

32.

Vervallen

33.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en [betrokkene 20] (stemherkenning) op 21 november 2006 om 02:50 uur, pagina 40/18419A:

C: hoe is het met de handel.

R: ja goed, ik heb 1350 (dertien vijftig) maar [betrokkene 125] wil om drie uur naar huis.

C: ga ook om drie (fonetisch).

R: okay ik kom terug.

34.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] en [betrokkene 20] op 27 november 2006 om 02:36 uur, pagina 40/18421A:

C: wat heb je?

R: huh?

C: hoeveel heb je?

R: ik heb nu 1000, er is hier niks.

C: dan hou je op.

R: ja ik wacht tot drie.

35.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige [betrokkene 20] van 17 september 2007, pagina 2 t/m 9:

Ik ken [verdachte UT]. Ik ken hem sinds 2003. Ik werkte op dat moment al ongeveer een jaar in de prostitutie. Onze relatie startte in december 2003. In januari 2004 zijn we samen gaan wonen. Ik bleef werken. [verdachte UT] werkte niet. Ik werk zeven dagen per week. Meestal begin ik na 22.00 uur en werk door tot 04.00 uur. Ik ging met een taxi naar mijn werk. Na het werk ging ik naar huis met een vriendin of met een taxi. Ik had steeds dezelfde taxichauffeur, zijn naam is [betrokkene 127]. Als de situatie op het werk onveilig was dan kon ik een bodyguard bellen omdat je niet op de politie kon wachten. De bodyguards liepen rond op de Wallen. Ik betaalde voor de bescherming die deze bodyguards gaven. Één van de bodyguards was [V], van de anderen ken ik de naam niet. Ik betaalde voor de bescherming door een bodyguard 150 euro per week. Ik betaalde dit aan [V]. De bodyguards begeleidden mij ook wel van en naar de auto van het werk. Meestal vroeg ik hem alleen.

De naam [verdachte ZO] zegt me wel iets; dat is [V]. U toont mij foto 12 en dat is [V].

36.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [verdachte UT] van 8 februari 2007, pagina 40/18384 en 18386, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte:

A: Ik ben niet getrouwd, maar heb een vriendin. Haar naam is [betrokkene 20]. Ik ken haar al 4 jaar. Wij zijn toen gaan wonen in Amsterdam. We zijn daar met z’n tweeën gaan wonen en 1 hond.

37.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 3 maart 2007, pagina 40/18514 en 18515, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte:

V: Wie is [V]?

A: Die helpt ons. Die zorgt dat niemand onze tassen steelt.

Ik noem het geen bodygard want wij bellen hem nooit [V] brengt mij naar de taxi.

Als ik een lastige klant heb die mij misschien wil slaan bel ik liever een bodygard dan de politie.

V:Zijn er nog meer meisjes die [V] betalen voor zijn bodyguard werkzaamheden?

A: De meisjes die bij mij in de buurt wonen, [betrokkene 20] , [betrokkene 64]. [V] is een bekende op de wallen, iedereen kent hem.

38.

Het in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen opgemaakte proces-verbaal van aangifte van [betrokkene 75] van 6 maart 2009, pagina 9, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangeefster:

Foto 32 (de rechtbank stelt vast: [verdachte UT]).

Dat is [C]. Zijn echte naam is [verdachte UT]. Hij heeft een meisje voor zich werken. Zij heet [betrokkene 20]. Ik weet dat zo ontzettend veel verdiende en op de dag van de arrestatie er geen cent meer in huis was. [betrokkene 20] verdiende doordeweeks 1700 of 1800 euro per dag en in het weekend wel 2500 euro.

39.

Het proces-verbaal van verhoor van [betrokkene 127] van 20 maart 2007, pagina 46A/21391, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

De persoon op foto 12 ken ik. Deze persoon ken ik als [verdachte ZO]. Ik heb ook wel eens gesproken met [verdachte ZO]. Als ik de meisjes naar huis moest brengen dan was hij vaak in de buurt om de meisjes te helpen. Ik bedoel hiermee dat hij mogelijk de meisjes moest beschermen omdat de buurt nogal onveilig is. Ik zag hem dus regelmatig om de meisjes heen.

40.

Het proces-verbaal van verhoor van [betrokkene 127] van 13 maart 2007, pagina 40/18559, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Soms rijden we met de auto rond met meisjes. Ik haal meisjes op van huis. Soms word ik gebeld door een meisje [betrokkene 20] en die breng ik dan naar haar werk. [betrokkene 20] is de vrouw van [C]. [betrokkene] werkt waar vrouwen werkzaam zijn. Ik breng haar naar het Red Light district. Ik kende haar eerst niet, maar toen ik [verdachte UT] heb leren kennen heb ik haar ook leren kennen. Als hij een taxi nodig heeft dan belt hij mij.

Bewijsmiddelen feit 10 (deelneming aan een criminele organisatie)

1.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte SB] (stemherkenning) op 23 januari 2006 om 23.40 uur, pagina 47A/35489E:

U = [verdachte UT] en S = [verdachte SB]

U: Nee nee.. ik zal zeggen Abi je weet dat [verdachte SB] abi onze hoofd is. Welnu, zoals je weet vormen wij een gemeenschap (…) Ik kan niet iets doen zonder het medeweten van de gemeenschap.

S: Hé luister even.. wij vormen een gesloten gemeenschap! Begrijp je. Wij zijn op ons zelf.. wij zijn een gemeenschap!

(…)

S: ‘Jij wil de gemeenschap in, maar heb je met [verdachte SB] gesproken dan?’, moet je zeggen.

U: Exact.

S: ‘[verdachte SB] abi laat zelfs zijn familie of beste vrienden van daar niet toe in de gemeenschap hier’ moet je zeggen. ’Hij zegt nee.’ moet je zeggen, begrijp je?

2.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en (H) [verdachte [HB] (stemherkenning) van 27 februari 2006 om 13.49 uur, 48/35716A:

[verdachte UT] = U en [verdachte HB]= H.

H: Luister mijn meisje heeft de kamer [terug] gegeven, weet je.

U: Ja.

H: Jij moet tegen [betrokkene 36] zeggen, zij wilde die kamer toch.

U: Ja.

H: Dat het niet naar een vreemde gaat, weet je.

U: Ja, ik begrijp het.

H: Kamer... [niet te verstaan] ... weet je.

U: Ja, wat is er nu met jouw meisje, komt ze niet?

H: Vandaag heeft ze haar kamer afgegeven.., laat d’r maar.. [niet te verstaan].. oke dan.

U: Heumm

H: Ik ben al erbij ingeschoten.

U: Maak je daar niet druk om.

H: Nee, ik mij daar ook niet druk om. Je moet het vandaag zeggen, ze heeft vandaag haar kamer terug gegeven weet je.

U: Oke, ik zal het zeggen. Reis! (baas, patroon).

3.

Een tapgesprek tussen NN [K] (stemherkenning) en NN [verdachte UT] (stemherkenning) op 5 september 2006 om 14.01 uur, pagina 50A/37003E:

K: (…) En de Reis (= baas, kapitein, leider) van onze groep is [verdachte SB].. kijk hij is 10 jaar jonger dan ik maar ik noem hem Reis.. wat die man ook zegt tegen mij.. als hij zegt sla dan sla ik, als hij zegt dood, dan dood ik.. als hij zegt ga, dan ga ik, als hij zegt schijt, dan schijt ik! Zo is het.. anders loopt dit werk niet.

4.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] (stemherkenning) en [verdachte SB] (stemherkenning) op 22 september 2006 om 17.15 uur, pagina 47/35311A-C:

[verdachte SB] = S en [verdachte UT] = U

S: Luister het is niet makkelijk om een rang te hebben emmi (oom).

U: Ja.

S: Jij bent de hoogste in rang daar.

U: Is zo.

S: Ja het is niet makkelijk.

U: Na jou kom ik. [verdachte HB] abi is vertrokken.

S: Dan moet jij het kunnen verdragen, het is niet makkelijk, dat weet je.

5.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (wordt genoemd) en NN [verdachte ZO] alias [V] (wordt genoemd) van 19 oktober 2006 om 23.53 uur, pagina 47A/35492A en 35492B:

[verdachte UT] = U en [verdachte ZO] = Z

Z: Hallo.

U: Hallo wat ben je aan het doen.

Z: Wat moet ik doen, ik zit te wachten op een kogelvrije vest.

U: Wat?

Z: Vest, vest.

U: Luister er is een (1) vest, we zullen voor jullie beiden een vest laten brengen. Maar de vesten zijn heel erg duur, ouwe.

Z: Hou dan 100 pegels in elke keer van ons rekening in.

U: Luister even de vesten kosten 700 pegels.

Z: Oke dan je hoeft mijn week geld niet te betalen deze week.

U: Een moment. [verdachte ZO].. luister even naar mij.. er is geen sprake niet geven.

Z: Mijn excuses.

U: Zijn wij zo slecht dat we geen geld geven.

Z: Mijn excuses.

U: Luister goed naar mij.. deze vesten kosten 700 pegels.. je hebt vesten voor 500 pegels, voor 350 pegels.. maar die zijn slecht.

Z: het moet stevig zijn.

U: Wij.. er wordt ook ijzer er tussen in gezet waar geen mes doorheen kan, daarom zijn deze 200 – 300 pegels duurder vanwege dat het niet doorsteekbaar is met een mes.. begrijp je het.

Z: Akkoord.

U: Luister daarom is het zo dat wij de helft als bedrijf op ons nemen en de helft zullen jullie bij moeten dragen.

Z: De helft jullie.

U: Ja. Voor jullie is het dan 350.

Z: Akkoord.

U: Wij zullen dan elke week 50 pegels inhouden op jullie weekgeld.

Z: Akkoord mijn broeder. Wanneer krijgen we de jassen?

U: Is dat akkoord?

Z: Akkoord. Akkoord. Jouw wil is mijn bevel!

(…)

Z: (…). wanneer krijgen we de vesten.

U: De vesten aanstaande maandag en vermoedelijk is al eentje aanwezig, we zullen laten brengen.

Z: Als hier een is geef die aan mij direkt, de andere..

U: We zullen zien, ik zal jou terugbellen. Tot ziens.

6.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) van 19 oktober 2006 om 23.55 uur, pagina 47A/35493:

[verdachte UT] vertelt wat hij gedaan heeft en zegt dat hij elke dag [V] en de zijnen belt om te vragen of alles goed gaat, en dat [V] gevraagd heeft wanneer hun vesten zullen komen. [verdachte UT] heeft verteld dat er vesten zijn die niet met een mes doorstoken kunnen worden en ook kogelwerend zijn dat die 700 kosten en dat er ook goedkope zijn voor 400, 500 maar dat die slecht zijn.

Gesprek gedeeltelijk woordelijk uitgewerkt waarbij U = [verdachte UT] en S = [verdachte SB] is.

U: De helft gaan wij als bedrijf dragen en de helft moeten jullie betalen en wij zullen per week 50 inhouden op jullie weekloon.

S: 50 kan niet emmi (oom), het moet 100 zijn per keer.

U: Of je 100 of 50 doet, ik weet het niet Reis.

S: Anders komt er geen einde aan.

U: Is dat akkoord.

S: Ja.

7.

Een tapgesprek tussen [verdachte NT] alias [M] (stemherkenning) en [verdachte SB] (stemherkenning) op 8 januari 2007 om 15.43 uur, pag. 49A/36588A t/m 36588C:

M: Heumm, zijn de jongens vrij gekomen?

S: Nee, ze hebben drie dagen gekregen.

M: Drie dagen gegeven?

S: Ja drie dagen verlengd.

M: Potverdikkemie die klootzakken.

S: Die zij geslagen hebben was een Nederlander.

(…)

M: Ik heb jou gebeld en je werd niet wakker en daarna heb ik [C] gebeld met zo van hebben jullie een advocaat gestuurd..

S: Natuurlijk sturen we een advocaat.

M: Jaa.

S: Je weet het dat is het eerste wat wij doen, vroeg in de ochtend, de advocaat sturen.

(…)

S: Je weet het, we moeten wel.. dat de jongens vrijkomen.

M: Wie zitten er vast, [V] zit vast.

S: [V] zit vast, [verdachte BK] zit vast.

M: [ntv] zit vast.

S: Wat?

M: De broer van [betrokkene 93] zit vast en verder?

S: Ik weet van hun twee... verder weet ik niet.

M: Ik heb van drie personen gehoord, zoek even uit of er een derde is.

S: Als ik de advocaat kan bereiken zal ik het vragen. Ik weet van twee.

8.

Het proces-verbaal van aangifte van [betrokkene 14] van 29 oktober 2007, pagina 46A/21411 t/m 21419, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangeefster:

U toont mij een fotoserie bestaande uit 58 foto's van mannen en u vraagt mij of ik mannen herken.

Foto 02.

De man afgebeeld op foto 02 is de mij bekende [verdachte SB]. Hij is de grote man. Als [verdachte SB] tegen anderen zegt spring uit het raam, dan springen ze uit het raam. Ik weet dat hij diverse vrouwen voor zich had/heeft werken. Naast de vrouwen in de prostitutie laten werken zou hij zich bezig houden met wapenhandel. Toen ik bij [betrokkene 57] woonde bracht hij met [verdachte TK] een wapen naar de woning van [betrokkene 57] om die daar op te bergen. Dat was een pistool en dat heb ik zelf gezien.

Opmerking verbalisant: De man afgebeeld op foto 02 betreft [verdachte SB].

Foto 03.

Dat is de mij bekende [A]. Hij was ook zo'n grote baas als [verdachte SB] en heeft verschillende vrouwen voor zich werken in de prostitutie. Hij maakt deel uit van de groep. Daarmee bedoel ik de criminele groep die bij [verdachte SB] hoort.

Opmerking verbalisant: De man afgebeeld op foto 03 betreft [verdachte BI].

9.

Het proces-verbaal van aangifte van [betrokkene 4] van 19 november 2007, pagina 46O/26166 t/m 26170, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangeefster:

U toont mij een fotoboek, bestaande uit een serie van 58 foto's van mannen. Ik kan daar het volgende over verklaren.

Foto 02.

De man afgebeeld op foto 02 is [verdachte SB], de man waar ik een relatie mee heb gehad. [verdachte SB] was pooier, handelaar van diverse vrouwen. Hij was de grote baas. Ik weet dat [betrokkene 36] een vrouw van hem was, [betrokkene 9] was een vrouw van hem, ik dus en dan was er nog een Poolse vrouw. Daarnaast dienden alle mensen die vrouwen hadden werken, die met of naast hem werkten, geld af te dragen aan [verdachte SB]. Dat heeft hij altijd gezegd. [verdachte SB] handelde naast in mensen ook nog in wapens.

Opmerking verbalisanten: De man afgebeeld op foto 02 betreft [verdachte SB].

Foto 03.

De man afgebeeld op foto 03 is mij bekend als [A]. Hij was een pooier, een mensenhandelaar. Hij was de pooier van 3 meisjes, 2 daarvan ken ik met voornaam, [betrokkene 16] en [betrokkene 34]. Voor [verdachte SB] reed [A] rond op het Zandpad om voor [verdachte SB] werkende vrouwen in de gaten te houden.

Opmerking verbalisanten: De man afgebeeld op foto 03 betreft [verdachte BI].

Foto 31.

De man afgebeeld op foto 31 is mij bekend als [verdachte HB], de broer van [verdachte SB]. Hij is pooier. Hij had twee vrouwen, te weten [betrokkene 58] en [betrokkene 66]. Hij was de pooier van deze twee vrouwen.

Opmerking verbalisanten: De man afgebeeld op foto 31 betreft [verdachte HB].

Foto 32.

De man afgebeeld op foto 32 is mij bekend als [verdachte UT]. Hij had een meisje voor zich werken met de naam [betrokkene 20] . Hij beschermde mij op het Zandpad.

Opmerking verbalisanten: De man afgebeeld op foto 32 betreft [verdachte UT].

10.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 94] van 21 februari 2004, pagina 46A/21396 t/m 21401, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte:

Sinds een maand of twee werk ik als boodschappenjongen voor een groep pooiers op de Wallen in Amsterdam. Het zijn allemaal Turkse mannen en ik ken alleen hun voornaam. Ze zijn genaamd [verdachte SB], [verdachte HB], [verdachte NT], [C] (…). [verdachte SB] en [verdachte HB] zijn broer van elkaar. Ze komen allemaal uit Duitsland en kennen elkaar al heel lang. Die groep heeft meisjes voor zich werken. [verdachte SB] en [verdachte HB] zijn de leiders van de groep. Ik weet dat ze ook met wapens bezig zijn. Ik heb bij [verdachte SB] een vuurwapen gezien, omdat [verdachte SB] mij daarmee heeft bedreigd. Hij liet mij dat wapen zien en zei dat ik voor hem moest blijven werken. [verdachte SB] regelt wapens, (…) en meisjes. Ik denk dat de groep minimaal 10 meisjes hier heeft werken. Dan hebben ze ook nog meisjes in Den Haag.

Ik zal vertellen wat ik moet doen van [verdachte SB]. Als een meisje problemen heeft met een klant krijg ik een telefoontje van [verdachte SB]. Ik moet van [verdachte SB] daar dan naar toe. Ik moet van [verdachte SB] dan de klant in elkaar slaan. Ik heb gezien dat [verdachte SB], [verdachte NT] en [C] mensen in elkaar slaan als ze foto’s nemen van de meisjes. Ik weet dat [verdachte SB], [verdachte NT] en [C] een paar weken geleden met een paar Marokkanen gevochten hebben. Iedereen in de buurt is bang van de groep. Ik weet dat pooiers van andere meisjes uit de buurt die niet van de groep zijn protectiegeld betalen aan [verdachte SB].

De vrouwen en wapens halen ze in Duitsland. Ik ben daar één keer bij geweest. Ik bedoel met wapens van die kleine wapens die je bij je kunt dragen.

De groep ragt hier de boel af. Iedereen bedreigen en de boel in elkaar slaan, mensen bang maken. Ik ben zeer bang voor [verdachte SB] en [verdachte HB] en die vrienden van hun. Als ze weten dat ik tegen hen aangifte wil doen, dan maken zij mij af. [verdachte NT] en [verdachte SB] hebben gezien dat ik naar het politiebureau werd gebracht. Ze zeiden allebei in de Turkse taal dat ik niets moest zeggen, anders was ik de lul.

Ik ben aangehouden omdat ik een hoertje bedreigd zou hebben. Ik ben wel naar dat meisje toegegaan. Dat gebeurde in opdracht van [verdachte SB]. Ik moest tegen haar zeggen dat zij al haar geld aan [verdachte SB] en [verdachte HB] moest geven. Ik moest haar gaan bedreigen. [verdachte SB] zei tegen mij dat als zij moeilijk ging doen ik dan maar wat klappen moest geven.

Ik heb 2 maanden lang elke avond gewerkt voor [verdachte SB]. Ik moest werken van hem. Ik kon geen avond vrij krijgen.

Ik ben ervan overtuigd dat alle door mij genoemde meisjes tegen hun wil werken voor [verdachte SB], [verdachte HB], [C], (…) en [verdachte NT]. Ik weet van alle meisjes dat zij hun verdiende geld moeten afstaan.

11.

Het proces-verbaal van bevindingen van [betrokkene 59] van 8 januari 2007, pagina 49/36152 en 36153, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

“Ik [betrokkene 59] , brigadier van politie, dienstdoende bij Wijkteam Beursstraat, verklaar het volgende:

Naar aanleiding van een openlijke geweldpleging welke is gepleegd op maandag 8 januari 2007 omstreeks 01:51 uur op de openbare weg de Oudezijds Voorburgwal/Oudekennissteeg verklaar ik het volgende.

Het personeel van de afdeling cameratoezicht heeft hiervan tijdens hun dienst waarnemingen gedaan. Ik verbalisant heb de camerabeelden uitgekeken. Te zien op deze beelden is een zeer ernstige openlijke geweldpleging/ poging doodslag.

- maandag 8 januari 2007 te 01:51 uur:

Ik zag dat de verdachte [verdachte BK] een onbekend gebleven man vasthield aan de achterzijde van zijn lichaam. Ik zag dat [verdachte ZO] voor het slachtoffer stond en tot twee maal direct achter elkaar met zijn linkerarm een felle krachtige slaande beweging maakt naar het hoofd van het slachtoffer. Ik zag dat het slachtoffer in een reflex kennelijk uit zelfbescherming [verdachte ZO] raakte in zijn gezicht. Vervolgens zag ik dat [verdachte ZO] met grote kracht zijn rechterhand naar achteren bracht een uithaalde naar de borst van het slachtoffer en hem raakte. Ik zag dat [verdachte BK] het slachtoffer naar achteren trok met de bedoeling hem op de grond te krijgen. Door deze combinatie van het trekken van [verdachte BK] en het slaan van [verdachte ZO] kwam het slachtoffer ten val op de grond. Ik zag dat een omstander [verdachte ZO] vastpakte bij zijn arm om hem kennelijk te doen stoppen met geweldplegingen. Echter [verdachte ZO] trok zich hier niets van aan. Ik zag dat het slachtoffer nog steeds op de grond lag. Ik zag dat [verdachte ZO] met zijn rechterbeen grote kracht schopte tegen de benen van het slachtoffer. Het slachtoffer kon niets doen en lag hulpeloos op de grond. Ik zag dat twee onbekend gebleven andere mannen, welke niet zijn aangehouden ook beiden een trappende beweging maakten naar het lichaam van het slachtoffer. Ik zag dat [verdachte BK] met zijn been intrapte op het slachtoffer dat op de grond lag. Ik zag dat [verdachte ZO] bukte bij het slachtoffer en met zijn rechterhand insloeg op het lichaam van het slachtoffer. Ik zag dat een omstander [verdachte ZO] wilde tegenhouden van zijn geweldplegingen. Ik zag dat [verdachte ZO] dit niet duldde. Ik zag dat [verdachte ZO] de omstander wegduwde en doorging met zijn geweld. Ik zag dat [verdachte BK] bukte en twee keer insloeg op het slachtoffer. Tegelijkertijd zag ik dat [verdachte ZO] vervolgens tenminste twee keer met grote kracht als ware hij aan het voetballen, intrapte op het slachtoffer. Vervolgens zag ik dat [verdachte BK] vier keer intrapte op het slachtoffer in de richting van zijn hoofd en hem ook daarbij raakte.

Verdachte

Naam : [O] (man)

Voornamen : [Z]

Geboren te : [geboorteplaats]

Geboren op : [1970]

Geboorteland : […]

(…)

Verdachte

Naam : [K] (man)

Voornamen : [B]

Geboren te : [geboortplaats]

Geboren op : [1983]

Geboorteland : […]

12.

De kennisgeving van inbeslagneming van [betrokkene 60], inspecteur van politie, van 7 februari 2007, pagina 47A/4195 en 4196, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

In beslag genomen onder [verdachte CÖ], [adres] te [woonplaats]

Omschrijving goederen

- 12 patronen .32 S&W met vol loden punt

- een kluis met daarin een revolver Arminus model HW5, cal 32 S.u.W serienummer 115332 en 7 patronen .32 SeW 03.

13.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 94] van 22 april 2007 – voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte –, pagina 49/36250 en 36251:

V: Sinds wanneer bent u in Nederland werkzaam op de Wallen in Amsterdam?

A: Sinds ongeveer 18 maanden.

V: Hoe bent u daar terecht gekomen?

A: Ik kwam uit de gevangenis en ik ben naar huis gegaan. Na een ruzie thuis ben ik naar de Wallen naar de brug bij de Old Sailor gegaan. Ik heb toen kennis gemaakt met [V]. Na drie dagen maakte ik kennis met [V]. [V] stond daar altijd. [V] heet [verdachte ZO].

Opmerking: wij toonden verdachte een foto uit het fotoboek genummerd 12 (de rechtbank begrijpt: foto 12 uit ordner 16).

A: Dat is de [V] die ik bedoel. Na drie weken vroeg [V] aan mij of ik ook bodyguard werk wilde doen.

V: Welke werkzaamheden deed u op de Wallen te Amsterdam?

A: Ik moest gewoon als er problemen waren hem eruit halen en naar buiten, dat ging dan om klanten die vervelend waren. Ik wist dat ik naar een vrouw moest omdat ik dan gebeld werd. [V] heeft mijn telefoonnummer aan de meisjes gegeven. De meisjes gaven aan mij hun naam door en ik wist dan waar ik heen moest. Toen ik pas begonnen was, belden ze [V] en ik ging dan met [V] mee en [V] zei mij dan wie het waren. Ik moest na het werk de vrouwen naar de taxi brengen.

V: Wat dachten de meisjes voor wie jullie werken?

A: Wij kregen geld van de meisjes, niet van de pooiers. Elke week gaven de meisjes geld aan [V]. Per meisje gaven ze 50 euro aan [V]. Maar het waren meisjes van pooiers. Het ging wel om 30 meisjes. Dat wist ik omdat ik hoorde: dat meisje is van die pooier, die is van die en die is van die. [V] wees mij de meisjes aan en zei dit meisje is van die pooier en dat meisje van die. Hij noemde de namen. Hij zei: die is van dat groepje. Daar moet je afblijven, anders gaan ze je doodmaken, gaan ze je slopen.

[V] vertelde mij toen ik pas met hem werkte en hij mij de meisjes liet zien een verhaal. [V] vertelde tegen mij dat, in de tijd dat ik nog niet met hem werkte, een prostituee een neus had gebroken of zo. Dat had een klant gedaan. Ik weet niet welke prostituee dat was. [V] vertelde tegen mij dat hij toen bij de pooiers had moeten komen. De pooiers hadden hem toen twee blauwe ogen geslagen, en ze hadden gezegd: jij had daar moeten zijn, en als ons meisje wat gebroken wordt, breken we jou ook. [V] vertelde toen dat ik dingen niet bij de meisjes moest doen en wat wel en dat zij, de pooiers, dat anders bij mij zouden doen.

V: Noemde [V] daarbij namen?

A: Ja altijd [verdachte SB] en [verdachte NT]. De grote jongens.

V: Heeft [V] gezegd dat [verdachte SB] en [verdachte NT] hem hadden mishandeld?

A: Ja.

14.

Vervallen

15.

Een tapgesprek tussen [verdachte NT] alias [M] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) van 8 januari 2006 om 20.10 uur, pagina 48/35620A en 35620B:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte NT] = N.

N: (…) Wij gaan met jou zitten praten. Ik ga alleen maar aan jou 3, 4 personen geven. Wij gaan met jou een prijs afspreken. Jij moet dan alleen maar op die 4 personen oppassen. Daarna als jij op anderen let, zal ik je krijgen.

Z: Hoe?

N: Ik laat alleen maar 3, 4 personen aan jou zien. Jij moet dan alleen maar op hen letten.

Z: Abi, toen ik daar stond, gaf jij geld aan mij, zij gaven geen geld aan mij.

N: Ja, [verdachte HB] wil jou niet.

Z: Ik heb het tegen hem gezegd. Ik heb tegen [betrokkene 96] gezegd. [betrokkene 96] zei gisteren tegen mij: “als je wil kan ik wel met hen gaan praten”. Ik heb gezegd: “ik wil niemand. Ik sta vandaag hier voor mijn abi. Als mijn abi tegen mij zegt dat er hier 3, 4 personen zijn en of ik hier wil staan, doe ik dat voor hem. Ik doe geen werk meer voor [verdachte HB] abi. Toen ik hier weg ging, werd ik door een persoon geroepen die mij geld gaf omdat ik geen geld had en voor die persoon sta ik hier”.

N: Oke, [verdachte ZO], ik bel je later.

Z: Moet ik nu gaan of niet?

N: Ga jij maar erheen en let op de meisje van [betrokkene 113] en [betrokkene 67].

Z: Ja.

16.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (wordt genoemd) en NN [verdachte ZO] alias [V] (zegt naam) van 1 oktober 2006 om 00.32 uur, pagina 48A/35986A-B:

[verdachte UT] = U en [verdachte ZO] = Z.

U: Het meisje van [verdachte MY] abi zou jou gisteren gebeld hebben.. . ze zou gezegd hebben van breng mij naar de taxi... heb je haar niet gebracht? Wat heb je gedaan?

Z: Ik heb haar niet gebracht abi!

U: Waarom? Hoezo?

Z: Heb haar niet gebracht! Ik zweer het je, je kunt het vragen. Bij [betrokkene 36] waren er drie Engelsen, eentje heb ik naar buiten gewerkt.. die man zat te slaan.

(…)

Z: Ik heb het tegen de vrouw gezegd, er is stress.. zij zegt: “O heb je stress, oke geen probleem” en is zij gegaan. Wat moet ik doen? Ik kan mij niet in 30 stuks delen en ik ben ook geen inktvis... en tevens is het zo dat wat mij moe maakt is niet dinges, de klanten enzo... Die wegbrengen, deze wegbrengen, hierheen brengen, [betrokkene 125] naar brengen, [betrokkene 36] naar de taxi brengen, [betrokkene 9] wegbrengen, [betrokkene 61] naar de Bijenkorf brengen, [betrokkene 62] wegbrengen… dinges [betrokkene 26] naar huis brengen.. . [betrokkene 26] woont hier 3 á 4 straten verderop, stel dat er een probleem is bij [betrokkene 61]?... Begrijp je en later “[verdachte ZO] was niet op tijd” het is niet op tijd komen maar ik breng iedereen naar huis...

17.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [V] (stemherkenning) van 29 oktober 2006 om 20.28 uur, pagina 48A/35908A:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U.

Z: Hallo.

U: Ja.

Z: [C] neem mij niet kwalijk dat ik je lastig val. . ik heb veel pijn in mijn voeten.

U: Wat is er aan de hand?

Z: Ik heb tot half negen gewacht broeder wat moet ik doen...

U: Heumm

Z: Tot half negen..

U: Nee toch! Op wie heb je als laatste gewacht?

Z: Op wie ik heb zitten wachten [betrokkene 29], [betrokkene 61] en het meisje van [verdachte MY] [betrokkene 62]. Ik ben pas om half negen gekomen en de zwellingen van mijn voeten zijn nog steeds niet afgenomen.

U: Wie is [betrokkene 62], meisje van [verdachte MY] ?

Z: Die van [verdachte MY] toch, [betrokkene 62] [ntv]..

U: Ja.

Z: Ze zijn om half negen naar huis gegaan.. [verdachte CÖ] was net wakker geworden, hij is ze komen halen. Ik heb nog niet geslapen. Ik lig als een blok.

U: Wat moeten we doen?

Z: Ik heb griep. Gisteren aan [verdachte CÖ] het laten zien. Ik heb gezegd van [verdachte CÖ] kijk zie je hoe mijn haren staan van de kou.. Je hoort mijn stem broeder heb ik gezegd. . ik heb niet eens 1 dag...[ntv].. Waarom laat je ze tot half negen hier mijn broeder heb ik gezegd.. Ja oke knijp je ogen een keer dicht zegt hij ([verdachte CÖ]).. Hoe? Op welke wijze moet ik het volhouden heb ik gezegd?

U: Heummm.

Z: “[betrokkene 36] wegbrengen, [betrokkene 9] wegbrengen, [betrokkene 20] wegbrengen, [betrokkene 126] wegbrengen, [betrokkene 62] wegbrengen.. mevrouw die van nummer 110 bij Casa Rossa naar de passage moet, die moet weggebracht worden.. Hoe moet ik dat redden broeder.. dan heb je toch geen voeten meer over, zelfs een beer zou er kapot aan gaan man.. Genade alsjeblieft!”.

U: Is goed, ik zal praten.

18.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte SB] (stemherkenning) van 29 oktober 2006 om 20.34 uur, pagina 48A/35909A:

[verdachte SB] = S en [verdachte UT] = U

U: Wat ik wilde zeggen is dat [V] gebeld heeft.

S: Ja,

U: Zijn stem klonk heel slecht, hij is ook ziek.

S: Ja.

Hij zei van broeder ik heb kou gevat.. Hij zei tegen mij laat mij vandaag blijven, niet gaan.

S: Wat zei hij, blijven, niet naar het werk gaan zei hij?

U: Ja. Ik heb gezegd van dat ik het niet zou weten maar dat hij om 12 uur, 1 uur kan gaan beginnen.

S: Ja natuurlijk dat kan.

19.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) van 30 oktober 2006 om 23.38 uur, pagina 48A/35913 en 35914:

[verdachte UT] = U en [verdachte SB] = S.

U: Wat ik wilde vragen, de bodyguards werken die door de week van 7 tot 4 uur in de ochtend?

S: Zij hebben geen normale tijden.. niet meer..

U: Is het zo?

S: Wanneer de meisjes gaan dan gaat hij ook, je moet dat laten voor wat het is...

U: Ja.

(…)

U: [V]... euhmn hij zei dat zij wel tot 6 uur in de ochtend blijven, tot 7 uur blijven ze ook wel door de week. Ik heb gezegd van het kan niet [V].. Hij zweerde dat het zo was.. ik zei nog tegen hem van verwissel niet de weekeinden. . . Hij zei toen nee en zei van zeg het tegen REIS. .of hij op de hoogte is..

S: Nee ik ben niet op de hoogte.. dat ze doordeweeks zo lang blijven..

U: Hij zegt in de weekeinden ben ik tot 8 uur in de ochtend hier, in het weekeinde maakt het niet uit of ik hier om half negen hier ben.. hij vraagt of het door de week ook zo is.

S: Haa..

U: Ik heb [V] gevraagd of hij niet in de war is... of hij de waarheid zegt. Hij heeft gezworen.

S: Welk meisje blijft daar?

U: Ik weet het niet abi, ik zal dat te weten komen en jou terugbellen..

S: Vraag het aan hem en we betalen hem ook dienovereenkomstig meer geld.. het is niet als vroeger..

U: Ik heb gezegd van ik weet het niet, Reis heeft het zo gezegd toen hij in Turkije was, normaal is het door de week van 7 tot 4 en in de weekeinde. .8 uur half negen moet je daar zijn heb ik gezegd..

S: ... we betalen dienovereenkomstig ook meer geld..

U: Hoe moet ik het zeggen.. wat moet ik nu zeggen abi..

S: We betalen dienovereenkomstig ook meer geld maar je moet wel even te weten komen welk meisje daar blijft, we zijn daar nieuwsgierig naar.

U: Zal ik zeggen mijn broer vraagt welke meisjes. zeg het maar.

S: Hij moet blijven., het is zoals altijd, hij moet gaan als het laatste meisje vertrokken is.

20.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [U] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 30 oktober 2006 om 23.41 uur, pagina 48A/36102A en 36102B:

U: Welke meisjes werken door de week zo lang?

Z: Ten eerste het meisje van [verdachte CÖ] gegarandeerd.. 6 uur, 7 uur.. helemaal geen probleem, ik zit als een ezel te wachten.. Ze zitten mij aan te staren en zitten te lachen.. Daarna [betrokkene 36] ook hetzelfde.. en ‘yenge’ (yenge = tante wordt de partner/echtgenote van een mannelijk familielid, vriend genoemd) gaat ook om 4 uur naar huis.. zij zegt van niemand is meer in de straat.. Kijk het is niet zo dat ik aan het klagen ben broeder. Ik ben alleen. Ik heb tot half negen in de ochtend hier zitten wachten. Geloof mij.

U: Hoe kan [betrokkene 36] werken, dat kan niet dat [betrokkene 36] werkt, misschien is het een keer voorgekomen.

Z: Ze heeft nu een andere kamer genomen. Ze werkte beneden, ze is nu naar nummer 50 gekomen, hier kan ze van 7 uur tot 7 uur werken.. Tot 7 uur in de ochtend. Ik.. geloof mij ik kan het niet meer aan ik ben 37 jaar oud.. als ik iemand bij mij zou hebben dat een van ons gaat en de andere blijft en dat we om de dag kunnen wisselen.. dat is ook niet zo. We hebben niemand aangenomen. Niemand zegt iets. Ik.. Ik zeg dit niet omdat ik ziek ben maar normaal door de weeks.. vrijdag en zaterdag zal ik tot 8 uur in de ochtend wachten en ik heb ook gewacht en ik heb altijd mijn woord gehouden..

U: Ik begrijp het.

Z: Maar zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag..

U: Nou oke.. wacht even we gaan het zo doen.. Reis (baas).. wist niet dat zoiets het geval was..

(…) Ik zal dan tegen Reis zeggen..euh..(…) Ik zal naar Reis een telefoonnummer sturen. Hij zal jou bellen en je zult dan met Reis spreken, is dat Oke. Is dat goed?

Z: Akkoord (…) Jij kunt praten met hem het is niet nodig dat ik het vertel..

U: Als ik praat dan gaat het niet.. Jij moet vertellen en zeggen van abi er komen voorvallen voor van zo en zo …”Abi ik wil alles voor jou doen maar als bepaalde dingen zo gebeuren..voor jou wil ik alles wel doen maar jij hebt in het begin tegen mij gezegd van zo en zo zal het gebeuren en later is alles langer gaan duren” moet je zeggen.. Ik blijf alleen over en ik zeg dan ook niets.. begrijp je moet je zeggen.. je moet het zo vertellen..

Z: We hebben in jouw woning gepraat, er waren 8 vrouwen, kun jij je herinneren?

U: Ja.

Z: Dat zal ik ook vertellen, er waren 8 vrouwen, we werkten met twee personen samen met [verdachte MK], wij kregen met ons beiden 1000 lira. Ik krijg 500 lira en doe het werk van [verdachte MK] en breng de meisjes ook weg.. ik doe het alleen.

U: Jij moet zeggen van ik vraag niet om geld..(…) mijn lichaam kan het niet aan. Ik breng de meisjes heen en weer en na een bepaald tijdstip verdraagt mijn lichaam het niet. Geloof mij abi moet je zeggen.

Z: Dank je wel voor je advies.

21.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 8 september 2006 om 01:36 uur, pagina 40/18403A:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U

Z: Zeg het maar?

U: Kijk eens, wat ik tegen jou wil zeggen, je moet even naar mijn meisje toegaan en onopvallend kijken of er iemand in de kamer is.

Z: Is goed mijn beste broeder.

21A.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 8 september 2006 om 01:40 uur, pagina 40/18404:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U.

U: Hallo?

Z: Zij is bezet.. bezet.

U: Oke maar kijk even.. ehh het is al 3 a 5 minuten dat ze binnen zijn.. hoeveel minuten later men naar buiten gaat en wat voor persoon naar buiten komt qua type.

Z: Is goed mijn beste broeder. Ik zal meteen kijken.

22.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en NN [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 14 september 2006 om 00.49 uur, pagina 40/18407A:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U.

Z: zeg het maar broeder.

U: Wat ben je aan het doen?

Z: Goed dank Allah. Ik ben bij de brug.

U: Goed. Is mijn meisje bezet?

Z: Wacht, ik zal even kijken. Vermoedelijk, ja.

U: Kijk even wie daar naar buiten komt.

Z: Is goed broeder.

23.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en NN [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 14 september 2006 om 00.57 uur, pagina 40/18408A:

[verdachte ZO]: Hij is naar buiten gekomen, de man weet ook niet waarom ik zit te wachten.

[verdachte UT]: Goed.

[verdachte ZO]: Het is een Amerikaan.

[verdachte UT]: Is het zo. Is goed.

24.

Een tapgesprek tussen [A] (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 11]) en NN-vrouw op 11 februari 2006 om 19.27 uur, pagina 46E/22706:

A: Ik kan je nummer gewoon beter wissen (…)

(…)

Ja, want anders ik krijg alleen maar problemen (…) als je komt ik kan wel gewoon zo’n beetje door het raam maar ik kan echt niet meer bij je naar binnen want [V] die vertelt ook alles (…)

NN: [V] ik help hem nog weet je want hij kwam bij mijn deur want hij had een paar mensen in elkaar geslagen en ik liet hem binnen en dan zat hij op de wc te wachten tot hij weer weg kan, dan hielp ik hem en daarna gaat hij gewoon jouw vriend lopen bellen.

A: Ja maar dat zijn ze verplicht want anders wordt [V] in elkaar geslagen.

(…)

Ik kan je nummer echt niet houden, ze ziet nou zelf dat hij overal achter komt (…) Maar ja, gelukkig heeft hij een vrouwenstem gehoord, dat jij het bent (…)

NN: Ja anders had je nog meer klappen gehad.

25.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) van 23 september 2006 om 02:06 uur, pagina 49/36127A-B:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte SB] = S.

Z: Ik heb van twee vrouwen de dinges genomen, het geld en ik moet nog van twee nog ontvangen…heb je nog andere wensen abi?

S: Nee, je moet de lijst die [betrokkene 36] aan jou heeft gegeven ophalen, hetgeen ik gezegd heb.

Z: Ze heeft mij geen lijst gegeven.. Begrijp me niet verkeerd ik ga naar de vrouwen toe en zij zeggen dan van moeten we het vandaag betalen, we hebben geen geld.. de zaken gaan niet goed.. Dit zeggen ze allemaal.

(…)

S: Maakt niet uit van [betrokkene 90], je moet het van zijn meisje nemen. Luister, van het meisje van [verdachte CÖ], [betrokkene 90], van het meisje van [betrokkene 109], die meisje in de passage [betrokkene 26] of zoiets... Wie heb je verder daar [betrokkene 126] is vandaag niet aanwezig, die [betrokkene 83] is er niet.

Z: [betrokkene 126] is vandaag hier.

S: Is [betrokkene 126] aanwezig? Dan ook van haar vragen.. Van [betrokkene 126] moet je 130 nemen, is dat goed.

Z: Is goed.

26.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) van 6 oktober 2006 om 22:48 uur, pagina 49/36130:

[verdachte ZO] = Z en [verdachte UT] = U.

Z: (…) Ik wilde zeggen.. ik ga straks bij de dames het geld inzamelen.

U: Ja..

Z: Kan ik mijn eigen geld pakken?

U: Ga maar eerst inzamelen.. Daarna bekijken we het wel.

Z: Zeg alsjeblieft niet ‘we bekijken het’.. Ik heb mijn vrouw beloofd.

U: ja oke man. Zamel het eerst maar in. Ik zeg enkel ‘daarna’ mijn beste.

Z: Oke ik zal straks beginnen met inzamelen. Oke broeder?

27.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) van 13 november 2006 om 19:24 uur, pagina 24/10813:

[verdachte UT] = U en [verdachte ZO] = Z.

U: Er is nu een bodyguard gekomen. Naar de straat zal een bodyguard komen, ben jij in de straat?

Z: Ik ben in de straat.

U: Goed.. Hij zal samen met [betrokkene 36] komen, dat je het weet je moet bij de jongen blijven.

Z: De jongen niet alleen laten, hij moet bij mij blijven.

(…)

Z: Hoe heet de jongen?

U: .. moet je met iedereen laten kennismaken.. Hoe heette hij [B]?.. [B].

Vanuit de achtergrond bij [verdachte UT] hoor je een derde persoon mompelen

Z: Is hij een Duitser?

U: Dinges.. Nee hoor een Turk, geen Duitser.. [betrokkene 100].

Z: Oke is goed. Laat hem mij bellen als hij gekomen is.

U: Niet jou bellen, je moet weten dat hij met [betrokkene 36] zal komen.

Z: Oke goed.

28.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) van 15 november 2006 om 01.59 uur, pagina 24/10814:

[verdachte UT] = U en [verdachte ZO] = Z.

U: heb jij gisteren niet aan de jongen de meisjes niet laten zien.

Z: Ik heb ze allemaal laten zien.. Alleen [betrokkene 126] en [betrokkene 61] (fonetisch) waren er niet en die twee heb ik vandaag laten zien. Ik heb ze allemaal laten zien en daarna heb ik op een papier geschreven die en die zijn daar.

U: Waarom doe jij zo [V], een keer kom je naar je werk en dan weer niet?

(…)

U: Reis zegt, vrijdag is zijn laatste dag.

Z: Is geen probleem..

[verdachte UT] vraagt waarom [verdachte ZO] zoiets gedaan heeft. [verdachte ZO] vertelt dat hij sinds 3 maanden aan een stuk door heeft gewerkt zonder een dag vrij te krijgen. Hij was ziek en toen heeft hij vrij gekregen een dag.

Z: Ik heb aan de vriend alle meisjes getoond.. hij weet hun allen.

U: Tot vrijdag hem leren en wat je nadien gaat doen moet je zelf weten.. uitrusten of in bed blijven liggen.. Wat ik ook tegen Reis zeg... hij heeft mij nu drie vier keer gebeld en mij gevraagd of ik het heb gezegd... ik kan niets meer zeggen.. Jij moet maar een maandje gaan uitrusten.

Z: is goed.

29.

Het proces-verbaal van bevindingen van 20 november 2006, pagina 49/36150, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

Op zaterdag 18 november 2006 te 01.30 uur stelde ik, [betrokkene 85], inspecteur van politie, dienstdoende bij Wijkteam Beursstraat, een onderzoek in. Naar aanleiding hiervan verklaar ik het volgende.

Op genoemde datum en rond genoemd tijdstip kwam ik op de Oudezijds Achterburgwal, ter hoogte van perceel 41, de ambtshalve mij bekende [verdachte ZO] tegen. [verdachte ZO] verklaarde dat de man die bij hem liep hem ging opvolgen als bodyguard op de Wallen. De man die bij hem liep overhandigde mij een Duits identiteitsbewijs voorzien van het nummer [XXX] welke te naam was gesteld van [verdachte BK].

Betrokken

Naam : [O] (man)

Voornamen : [Z]

Geboren te : [geboorteplaats]

Geboren op : [1970]

Geboorteland : […]

(…)

Betrokken

Naam : [K] (man)

Voornamen : [B]

Geboren te : [geboorteplaats]

Geboren op : [1983]

Geboorteland : […]

30.

Vervallen

31.

Vervallen

32.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) van 22 oktober 2006 om 4.27 uur, pagina 42B/19329:

[verdachte UT]=U en [verdachte ZO]=Z.

U: Luister vandaag werkt het meisje van ons Abu daar.

Z: Ja [S] (fon).

U: Die kamers van haar huurt/verhuurd.

Z: Dat heb ik geregeld.. zij stond veel aan de deur en die andere vrouwen zeggen van omdat die vrouw aan de deur staat kunnen de anderen niet eens met ons praten.. ik heb gezegd van kan mij niets schelen.

U: Wat heb je geregeld?

Z: De kamer, de kamer.

33.

Een tapgesprek tussen [verdachte ZO] alias [V] (naam genoemd) en [verdacht MY] (stemherkenning) van 16 november 2006, 19.42 uur, pagina 45/20628A:

[verdachte ZO]=Z en [verdachte MY]=K

K: Euhmm [V], ik wilde die dinges vragen.. ‘ je had gisteren tegen mij gezegd, dat er een raam’ vrij was.. Het is echt vrij.. Er werkt daar een [niet te verstaan] meisje, zou je voor die raam kunnen vragen of mijn meisje morgen daar kan werken?

Z: Voor wanneer abi?

K: voor morgen.

Z: oke is goed, ik bel nu.

K: Ha.. als je alsjeblieft mij op de hoogte kunt brengen graag, stuur een sms of laat een keer overgaan dan bel ik jou direkt terug. Is dat goed.

Z: Ik bel direkt.

K: Oke is goed dan mijn beste. Bedankt.

Z: Graag gedaan.

34.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van het verhoor van [betrokkene 36] van 9 oktober 2009, pagina 6, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

Het klopt dat ik een huis huurde voor de bodyguards. [verdachte BK] en [V] hebben daar samen gewoond. Ik weet niet of [V] daar daadwerkelijk heeft overnacht. Ik ben daar niet vaak geweest. [V] was een vaste bodyguard. Ik heb mijn plicht gedaan door hun woonruimte te verschaffen.

35.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [betrokkene 36] van 3 maart 2007 – voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte –, pagina 48A/36054 t/m 36057:

V: Hoeveel is het bodyguard geld?

A: 100 euro, dat is een vaste prijs. Dit is wat de meisjes per week moeten betalen.

V: Moet jij dat geld elke week ontvangen?

A: Ik kijk of iedereen heeft betaald, anders is het niet eerlijk.

V: Komt dat geld bij jou?

A: Soms bij andere meisjes. Ik doe het graag. Ik ontferm me daar over, want die jongens moeten toch ook betaald worden.

V: Voor wie doe je het?

A: Voor de jongens. Zij zijn er ook als ik ze nodig ben.

V: Hoeveel meisjes betalen bodyguardgeld?

A: De laatste tijd ongeveer vier vijf meisjes inclusief mezelf. Het verschilt heel erg, meisjes komen en meisjes gaan.

(…)

V: Wat doet [V]?

A: [V] werkt als bodygard voor de meisjes. [V] werkt voor ons ja. Voor de meiden.

V: Wat is de bemoeienis van [verdachte SB] hierin?

A: [verdachte SB] wil dat [V] het geld krijgt, hij zorgt ervoor dat [V] ook betaald krijgt, die hoeft het niet voor niets te doen.

V: Zijn er nog meer meisjes die [V] betalen voor zijn bodyguard werkzaamheden?

A: De meisjes die bij mij in de buurt wonen, [betrokkene 20], [betrokkene 64]. [V] is een bekende op de wallen, iedereen kent hem. Ik weet niet op welke meisjes hij nog meer let. Hij behandelt iedereen met respect. [V] is wel de man die altijd in de Red Light was.

V: Wie nam het van [V] over als hij vrij was?

A: Ik denk dat ik niet een dag weet dat [V] vrij was.

V: Wat krijgt [V] betaald per week?

A: 500 euro.

V: Wat gebeurt er met de rest van het geld?

A: Voor de rest van het geld huur ik een huis voor de bodyguards.

36.

Een tapgesprek tussen [verdachte ZO] (stemherkenning) en [verdachte MY] (stemherkenning) van 16 november 2006 om 22.18 uur, pagina 46/20630A:

Z: Oke Abi …ik zal voor een kamer kijken voor jou, moet het bij de kanaal of er tussen in?

(…)

K: het moet een kamer zijn waar zij in het weekeinden tot 6 uur kan werken zonder dat ze hoeft te verhuizen, bij die kanaal (…) bij die sexshop, daar tegenover.

Z: Zodra ik het geregeld heb zal ik jou bellen.

37.

Het proces-verbaal van de rechter-commissaris van het verhoor van de getuige [betrokkene 80] van 6 oktober 2009, pagina 4, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

De naam [verdachte ZO] zegt mij wel iets. Ik ben informatiespecialist. Ik ben verantwoordelijk voor het verzamelen en veredelen van informatie. Ik maak de informatie geschikt voor doorleiding naar de andere diensten. Ik doe dit betreffende mijn wijkgebied. Mijn wijkgebied is het hele wallengebied (de rechtbank begrijpt: in Amsterdam). U vraagt mij of [verdachte ZO] wel eens tegen mij gezegd heeft dat hij bodyguard was. Dat woord heeft hij wel eens in de mond genomen. Ik heb [verdachte ZO] wel eens mee zien lopen met meisjes. Ze werden dan bij hun werkplaats opgehaald en naar de taxi gebracht of naar de illegale taxi, snorders.

Als u mij vraagt of [verdachte ZO] mij gezegd heeft of hij daarvoor geld ontving, dan zeg ik: “Ja”. Hij zei dat hij € 50,00 op een avond ontving. Hij zei dat hij dit van [verdachte HB], [verdachte SB], [verdachte NT] of één van de andere jongens ontving. Als u mij vraagt of hij geld van de meisjes ontving van of van de jongens, dan zeg ik u van de jongens. Dat is wat hij mij vertelde. Ik ben er nooit bij geweest dat hij geld ontving.

38.

Vervallen

39.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en [verdachte ZO]/[V] (stemherkenning) op 22 september 2006 om 06.22 uur, pagina 46K/25173A:

Z = [verdachte ZO] en U = [verdachte UT]

Z: (…) dinges, [betrokkene 61] (fon) en het meisje van [betrokkene 90] …

U: Heumm.

Z: Zij zijn nog niet vertrokken. Ze komen hun kamer niet uit en [bertokkene 61] heeft haar telefoon uitgezet.

U: Ja.

Z: ik zit al een half uur te wachten en ze moeten nog steeds vertrekken.

U: Gottegot. Ik weet het ook niet broeder.

40.

Een tapgesprek tussen [verdachte UT] (stemherkenning) en [verdachte SB] (stemherkenning) op 22 september 2006 om 17.15 uur, pagina 46K/25176B:

U = [verdachte UT] en S = [verdachte SB]

U: Dinges … Wat ik tegen jou wil zeggen abi, ik ben vanochtend om 6:22 gebeld.

S: Door wie?

U: Door [V].

(…)

U: Hij zei tegen mij van het meisje van [betrokkkene 86] en het meisje van [betrokkene 90] zijn beiden een kamer binnengegaan en komen niet naar buiten, wat zit daar mee, ze zitten al een uur binnen. Allah Allah … ik heb gezegd van hoe moet ik weten wat dit is.

41.

Het proces-verbaal van bevindingen van [betrokkene 45] en [betrokkene 42]] van 2 mei 2006, pagina 46E/22542 e.v., voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als relaas van de verbalisanten:

Op dinsdag 2 mei 2006 hadden wij, verbalisanten [betrokkene 42 ] en [betrokkene 45], een gesprek met:

[betrokkene 11]

geboren [1982] te [geboorteplaats].

[Betrokkene 11 ] verklaart dat [D] (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 5]) een vriendin was en werkte voor [M] (de rechtbank begrijpt: [verdachte NT]). [Betrokkene 5] heeft pasgeleden een maagbloeding opgelopen door een van de mishandelingen door [verdachte NT]. Vlak hierna moest [betrokkene 5] alweer aan het werk in de prostitutie.

42.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 65] van 25 mei 2004, pagina 1/118 t/m 120, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

Ik heb van augustus 2003 tot april 2004 als prostituee in Amsterdam gewerkt. Ik werkte daar naast twee meisjes die voor [verdachte SB] en [verdachte HB] [verdachte SB] werken. Deze meisjes ken ik als [S], ik noem haar [C], en [S] (noot verbalisanten: hiermee worden bedoeld [betrokkene 66] en [betrokkene 36]).

[Betrokkene 66] is de vriendin van [verdachte HB]. Zij wordt gedwongen tot prostitutie door [verdachte HB]. [Verdachte HB] gebruikt veel geweld tegen haar. Ik heb regelmatig blauwe plekken op haar lichaam gezien. Ik heb ook vaak gehoord dat [verdachte HB] bij [betrokkene 66] in de kamer was. Ik hoorde dan ruzie, gegil van [betrokkene 66] en dat er kennelijk geweld tegen haar werd gebruikt. [Betrokkene 66] vertelde mij ook dat [verdachte HB] haar sloeg. Ze vertelde mij dat ze klappen van hem kreeg als ze niet genoeg verdiende. Ze kreeg veel klappen. Ze ging niet bij hem weg. Dat wilde ze wel, maar ze vertelde tegen me dat ze bang was dat hij naar haar familie zou gaan. Die weten niet dat ze in de prostitutie werkt. Zij moet al haar verdiende geld afgeven aan [verdachte HB].

[Betrokkene 36] is de vriendin van [verdachte SB]. Zij krijgt veel klappen van [verdachte SB]. Ze heeft heel vaak blauwe plekken. Dat heb ik vaak gezien. Ik heb haar zien werken met twee blauwe ogen. Ze vertelde me toen dat ze door [verdachte SB] in elkaar was geslagen omdat ze had aangepapt met een neger-pooier. [Betrokkene 36] is doodsbang voor [verdachte SB]. [Betrokkene 36] werkt elke week 4 dagen en gaat elke week naar Turkije om het geld aan [verdachte SB] te brengen.

Over [verdachte HB], [verdachte SB] en [M] ([verdachte NT]) kan ik het volgende vertellen.

(…)

De loopjongens die voor [verdachte SB] en [verdachte NT] werken halen geen geld op voor ze. [Verdachte HB], [verdachte SB] en [verdachte NT] ontvangen hun geld rechtstreeks uit handen van de meisjes. De loopjongens moeten boodschappen voor de meisjes doen en moeten klanten eruit werken als dat nodig is. De loopjongens krijgen 150 euro per week per te beschermen meisje.

Voor [verdachte NT] werkt in ieder geval een meisje genaamd [betrokkene 32]. [Verdachte SB] heeft naast [betrokkene 36] ook [betrokkene 9] voor zich werken en [verdachte HB] heeft naast [betrokkene 66] ook [betrokkene 121] voor zich werken.

43.

Het proces-verbaal van bevindingen van 12 augustus 2006, pagina 2/528 t/m 532, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de verbalisanten:

Op 12 augustus 2006 verscheen aan het bureau van politie de ons bekende [betrokkene 55] (geboren [1960] te [geboorteplaats] in [geboorteland] en verklaarde het volgende.

[Verdachte UT], [verdachte SB] en [verdachte NT] zouden zich regelmatig ophouden in Alkmaar en verblijven regelmatig in Vinkenveen. Eveneens zouden hier veel dames verblijven, alsmede andere pooiers. Wij, verbalisanten, weten dat indien [betrokkene 55] verklaart over [C] dat hiermee bedoeld wordt [verdachte UT], met [S] bedoeld wordt [verdachte SB] en met [M] bedoeld wordt [verdachte NT].

[Betrokkene 55] verklaarde dat , een meisje dat in een politie-uniform werkt, van [verdachte UT] is. [Verdachte NT] heeft [betrokkene 67] en een Marokkaans meisje voor zich werken. [Betrokkene 9], [betrokkene 36] en [betrokkene 83] zouden voor [verdachte SB] moeten werken. [Verdachte HB] heeft ook meisjes voor zich werken.

44.

Vervallen

45.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 25 ] van 9 december 2006, pagina 17/8345 e.v., voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

[betrokkene 8] en ik werkten in de prostitutie in Alkmaar. Vrienden van ons [S] ( de rechtbank begrijpt: [verdachte SB]) en [verdachte TK] vertelden ons dat we beter naar Amsterdam konden gaan. Vanaf het moment dat we daar werkten moesten we aan hen geld afdragen. [Verdachte SB] regelde mijn geldzaken en [verdachte TK] die van [betrokken 8]. We betaalden 500 á 600 euro per dag. Ook moesten we de kamerhuur van 130 euro betalen. Ik kreeg 50 euro voor mezelf van [verdachte SB]. In november werd ik door [verdachte SB] mishandeld. Hij vroeg me de oorbellen uit te doen en sloeg me toen in gezicht, ik klapte tegen de muur. [Betrokkene 8] en [verdachte TK] waren er bij. Daarna sloeg hij nog een keer, ik klapte weer tegen de muur. Het deed pijn en ik werd draaierig en misselijk. Hij dacht dat ik zonder condoom had gewerkt. [T] was er ook bij. Hij zat op een stoel. [Verdachte SB] zei “Mocht ik nog zoiets horen dan maak ik je af”. Hij was buiten zichzelf en agressief. Ik ben bang van [verdachte SB] ik heb een vuurwapen bij hem gezien in de Porsche. [Verdachte SB] heeft ook altijd een dolk bij zich en een tasje met geld.

46.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [betrokkene 8] van 9 december 2006, pagina 17/8355 e.v., voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van de getuige:

Ik ben met mijn vriendin [betrokkene 25 ] in Alkmaar in de prostitutie gaan werken. In de zomer van 2006 ontmoetten we daar [verdachte TK]. Hij was een klant. Als hij kwam was dat altijd met een grote groep. De baas was [verdachte SB].

Een aantal weken geleden werden we door [verdachte SB] en [verdachte TK] opgehaald. We gingen naar het Ibishotel in Den Haag. [Verdachte SB] zei tegen [betrokkene 25] dat ze haar oorbellen moest uitdoen. Ik zag dat [verdachte SB] [betrokkene 25] plotseling opzettelijk en met kracht heel hard met zijn vlakke hand in het gezicht sloeg. Deze klap was zo hard dat ze met haar hoofd tegen de muur terechtkwam. Ik zag dat [betrokkene 25] direct begon te huilen en in een soort shock terechtkwam. Hierna zag ik dat [verdachte SB] [betrokkene 25] nogmaals opzettelijk en met kracht in haar gezicht sloeg met zijn vlakke hand. Ik schrok hier heel erg van. Ik zag dat [betrokkene 25] naar aanleiding van deze mishandeling een blauwe plek aan de zijkant van haar hoofd kreeg. Ook zag ik dat een gedeelte van het wit van haar oog rood was geworden. De volgende dag was de handafdruk van [verdachte SB] nog steeds te zien in het gezicht van [betrokkene 25].

47.

Het proces-verbaal van verhoor van aangifte van [betrokkene 4] van 15 oktober 2007, pagina 46O/26128, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangeefster:

Ik heb gezien dat [verdachte SB] een vuurwapen opborg in een kast bij mij op de slaapkamer. Dat was toen mijn dochter al geboren was. Dat was medio november 2004. Ik heb wel eens gezien dat [verdachte SB], [verdachte UT] of [verdachte HB] een vuurwapen verstopten in het gat in de badkamer. Het gat in het plafond van de badkamer van mijn werkkamer op het Zandpad.

48.

Een tapgesprek tussen NN [verdachte UT] alias [C] (stemherkenning) en NN [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) van 8 september 2006 om 20.00 uur, pagina 48A/36106A:

[verdachte ZO]: Hallo?

[verdachte UT]: Jaa.

[verdachte ZO]: Ja.

[verdachte UT]: Je hoeft niet naar die meisje te kijken, is dat akkoord?

[verdachte ZO]: Is goed, ik weet het. Ik wist dat het zo zou worden.

[verdachte UT]: Je moet alleen naar het meisje van [betrokkene 109] (fonetisch) kijken en niet naar zijn vroegere meisje.

[verdachte ZO]: Kijken we dan niet om naar [betrokkene 26]?

[verdachte UT]: Wel naar [betrokkene 26] kijken en niet naar [betrokkene 132] kijken.

[verdachte ZO]: Wel naar [betrokkene 26] omkijken en niet naar [betrokkene 132] , is akkoord.

[verdachte UT]: Heb je het begrepen?

[verdachte ZO]: Ik heb het begrepen.

[verdachte UT]: Die werkt niet meer voor ons die is van Hells Angels.. begrijp je die vroegere meisje van hem, die is niet van ons.

[verdachte ZO]: [betrokkene 26].. Is dat die kleine. (kleine lengte).

[verdachte UT]: Zij had toch jou laatst gebeld en gezegd van ik kan niet komen werken.

[verdachte ZO]: Moet ik niet naar haar omkijken.

[verdachte UT]: Om die moet je je bekommeren en niet om die andere.

[verdachte ZO]: Goed. Als die jongen hier is dan zal ik jou bellen en hij zegt mijn meisje is hier ook en betrekt [verdachte CÖ] erin dit en dat.

[verdachte UT]: Oke je moet je erom bekommeren, klopt.

[verdachte ZO]: Naar wie moet ik dan omkijken, hij heeft nu twee meisjes.

[verdachte UT]: Hij geen twee meisjes, hij heeft een (1) meisje.

[verdachte ZO]: die beneden.. als hij bij mij is zal ik bellen.

[verdachte UT]: Is goed.

49.

Een tapgesprek tussen [verdachte SB] (stemherkenning) en [verdachte ZO] alias [V] (stemherkenning) op 23 december 2006 om 01:44:18 uur, pagina 23/10608:

S: Luister naar mij. [betrokkene 87] mag niet naar [betrokkene 36] en [betrokkene 36] mag niet naar [betrokkene 87] toe gaan. [Verdachte ZO] zegt dat hij het gezegd heeft.

S: Wat ik tegen jou zeg is dat er geen bezoek mag komen voor onze meisjes. Voor [betrokkene 36] is het verboden. Absoluut verboden. Ik zeg het tegen jou dat jij het weet en [verdachte BK] is ook op de hoogte. Ik heb zonet [betrokkene 36] gebeld en ik heb haar huid vol gescholden. Als zij naar huis komt zal ik haar [onverstaanbaar] doen.