Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP5566

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
23-02-2011
Datum publicatie
24-02-2011
Zaaknummer
293252 / FA RK 10-5537
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen zijn tweemaal met elkaar gehuwd, voor de eerste maal buiten Nederland en de tweede maal in Nederland. Oorspronkelijk werd verzocht beide huwelijken door echtscheiding te ontbinden. Echter is komen vast te staan dat het tweede (in Nederland gesloten) huwelijk nietig is, omdat er ten tijde van het aangaan hiervan een huwelijksbeletsel bestond; partijen waren immers reeds met elkaar gehuwd. De rechtbank verklaart dit tweede huwelijk dan ook nietig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector Familie & Toezicht

zaaknummer / rekestnummer: 293252 / FA RK 10-5537

Beschikking van 23 februari 2011

in de zaak van

[de man],

blijkens de Nederlandse vertaling van de Thaise huwelijksakte ook genaamd:

[de man],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. A.S. Bakker,

tegen

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. A.M. Backus,

met als belanghebbende:

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente [gemeente].

1. Verloop van de procedure

Op 29 december 2010 heeft de rechtbank een tussenbeschikking gegeven. Voor het verloop van de procedure tot dan verwijst de rechtbank naar die beschikking.

Op 13 januari 2011 heeft de rechtbank een faxbericht ontvangen van mr. Bakker, op

21 januari 2011 is eveneens een faxbericht ontvangen van mr. Backus en de rechtbank heeft tevens kennis genomen van het standpunt van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente [gemeente], welke de rechtbank heeft ontvangen op 14 februari 2011.

2. Vaststaande feiten

- Partijen zijn op [huwelijksdatum] 2004 gehuwd te [plaatsnaam], Thailand.

- Partijen zijn op [huwelijksdatum] 2004 gehuwd te [gemeente].

- Hun huwelijk is duurzaam ontwricht.

- Partijen hebben beiden de Nederlandse nationaliteit.

3. Beoordeling van het verzochte

3.1. Partijen zijn met elkaar gehuwd in Thailand in [huwelijksdatum] 2004, zoals ook blijkt uit de vaststaande feiten. Vervolgens zijn partijen – kennelijk twijfelend aan de rechtsgeldigheid van dit huwelijk – ten tweede male met elkaar gehuwd in [gemeente], terwijl het in Thailand gesloten huwelijk nog in stand was. Tussen partijen staat tevens vast dat het in Thailand gesloten huwelijk rechtsgeldig is.

3.2. Op grond van art. 1:33 BW kan een persoon tegelijkertijd slechts met één persoon door het huwelijk verbonden zijn. Hoewel daaraan is voldaan (partijen zijn immers tweemaal met elkaar gehuwd) vormt deze bepaling ook een beletsel voor twee huwelijken tussen dezelfde personen als het eerste huwelijk rechtsgeldig is of blijkt te zijn, zoals ook blijkt uit de memorie van toelichting bij de invoering van art. 1:33 BW.

3.3. Nu het eerste huwelijk rechtsgeldig gesloten is, gold dit als huwelijksbeletsel voor het tweede huwelijk dat partijen in [gemeente] hebben gesloten. Geconcludeerd moet dan ook worden dat dit in [gemeente] gesloten huwelijk een nietig huwelijk is. Het verzoek om dit huwelijk nietig te verklaren, zal derhalve als na te melden worden toegewezen.

3.4. Partijen hebben daarbij ook verzocht om de scheiding tussen hen uit te spreken, zodat dit eerste huwelijk ontbonden kan worden. Als de rechtbank dit verzoek gelijk met het de nietigverklaring van het tweede huwelijk uit zou spreken, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat het tweede huwelijk alsnog rechtsgeldig wordt, zoals ook door de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] in zijn voornoemde brief naar voren is gebracht. Immers zal het eerste huwelijk dan mogelijk ontbonden zijn voor de nietigverklaring in kracht van gewijsde gaat, met als gevolg dat het huwelijksbeletsel waardoor het in [gemeente] gesloten huwelijk nietig is, komt te vervallen. De rechtbank acht dit niet wenselijk.

3.5. Om die reden zal de rechtbank eerst het huwelijk dat in [gemeente] is gesloten nietig verklaren. Als deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken ten aanzien van het in Thailand gesloten huwelijk. De rechtbank verzoekt partijen derhalve om haar te informeren op het moment dat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan.

4. Beslissing

4.1. De rechtbank verklaart het huwelijk van de man en vrouw gesloten op [huwelijksdatum] 2004 in de gemeente [gemeente] nietig.

4.2. De rechtbank houdt de behandeling van de verzoeken, onder verwijzing naar hetgeen onder 3.5. is overwogen, voor het overige aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, rechter, in aanwezigheid van G. Hagens LL.B, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2011.?