Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP5384

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
18-02-2011
Datum publicatie
22-02-2011
Zaaknummer
08/963007-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mensenhandel-Criminele Organisatie-Sneep-zaak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT, NEVENZITTINGSPLAATS ALMELO

Sector strafrecht

parketnummer: 08/963007-07

datum vonnis: 18 februari 2011

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Utrecht, zitting houdende te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie bij het landelijk parket tegen:

[verdachte BK],

geboren te [plaats] en [land] op [geboortedatum],

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland.

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 26 mei 2009, 10 juni 2009, 12 oktober 2009, 13 oktober 2009, 15 februari 2010, 18 februari 2010, 3 maart 2010, 23 augustus 2010, 26 augustus 2010, 27 september 2010, 28 september 2010, 6 oktober 2010, 21 oktober 2010, 1 november 2010, 8 december 2010, 3 januari 2011, 5 januari 2011 en 18 februari 2011.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. I.A.H.M. Schepers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. M.A.C. van Overmeire-de Vilder, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[[betrokkene 36] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 2: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 39] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 3: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 1] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 4: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 16] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 5: zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van

[betrokkene 2] dan wel daaraan medeplichtig is geweest;

feit 6: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [[betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 36] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 36] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 36] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem/hen verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB], afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau's en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 36] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 36] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 36] als prostituee en/of die [betrokkene 36] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 36] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 36] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB], doen afstaan en/of die [betrokkene 36] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 36] en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen (beschermings)gelden te innen bij één of meerdere prostituees en/of

- die [betrokkene 36] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of

- die [betrokkene 36] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 36] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 36] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 36] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen (grote) geldbedragen afkomstig uit de prostitutie naar Turkije te brengen en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 36] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- bij die [betrokkene 36] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 36] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 36] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waartegen zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 36], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 36] te controleren;

subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[SB] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan [SB] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 36] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 36];

en/of

- [betrokkene 36] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 36] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [B] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 36] met of voor (een) derde, terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende [SB] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met die [betrokkene 36] een liefdesrelatie aangegaan en/of (emotioneel) van hem/hen, [SB] en/of zijn mededader(s), afhankelijk gemaakt door / met het geven van veel aandacht en het geven van cadeau's en van alles voor haar te betalen en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 36] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 36] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die [betrokkene 36] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 36] als prostituee en/of die [betrokkene 36] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 36] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen, om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [SB] en/of diens mededader(s), af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 36] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [SB] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 36] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [SB] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen (beschermings)gelden te innen bij/van één of meerdere prostituees en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 36] en/of

- die [betrokkene 36] laten betalen voor bescherming door die [SB] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 36] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 36] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- die [betrokkene 36] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die [betrokkene 36] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- die [betrokkene 36] gedwongen, althans bewogen (grote) geldbedragen afkomstig uit de prostitutie naar Turkije te brengen en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 36] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [SB] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 36] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 36] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 36] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door die [SB] en/of zijn mededader(s), en/of waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waartegen zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 36], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 36] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [BK], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 36] onder druk te zetten en/of die [betrokkene 36] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of van/via haar (beschermings)gelden te innen en/of haar te beschermen tegen betaling voor [SB] en/of zijn mededader(s) en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die[betrokkene 39];

en/of

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die[betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 39] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 39];

en/of

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die[betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die[betrokkene 39] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde[betrokkene 39] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die[betrokkene 39] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [DS], afhankelijk gemaakt en/of

- die[betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of

- voor die[betrokkene 39] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die[betrokkene 39] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostiteerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die[betrokkene 39] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die[betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die[betrokkene 39] als prostituee en/of die[betrokkene 39] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die[betrokkene 39] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die[betrokkene 39] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [DS], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die[betrokkene 39] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [DS], doen afstaan en/of die[betrokkene 39] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [DS], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die[betrokkene 39] en/of

- die[betrokkene 39] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [DS] en/of

- die[betrokkene 39] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten

onderbrengen, althans voor die[betrokkene 39] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- die[betrokkene 39] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die[betrokkene 39] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- gedreigd en/of laten dreigen die[betrokkene 39] te slaan en/of

- de keuzevrijheid van die[betrokkene 39] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [DS], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die[betrokkene 39] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die[betrokkene 39] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die[betrokkene 39] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [DS], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die[betrokkene 39], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die[betrokkene 39] te controleren;

subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[SB] en/of [DS] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 39] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die[betrokkene 39];

en/of

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die[betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [B] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die[betrokkene 39] zich daardoor beschikbaar zou / zouden stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 39];

en/of

- [betrokkene 39] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die[betrokkene 39] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [B] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die[betrokkene 39], met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde[betrokkene 39] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die[betrokkene 39] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die[betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of

- voor die[betrokkene 39] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die[betrokkene 39] naar de plek waar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek waar zij zich prostiteerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die[betrokkene 39] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

- die[betrokkene 39] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die[betrokkene 39] als prostituee en/of die[betrokkene 39] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die[betrokkene 39] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die[betrokkene 39] gedwongen, althans bewogen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem, [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die[betrokkene 39] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die[betrokkene 39] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die[betrokkene 39] en/of

- die[betrokkene 39] laten betalen voor bescherming door [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s) en/of

- die[betrokkene 39] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die[betrokkene 39] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen, en/of

- die[betrokkene 39] één of meermalen (met een ijzeren/metalen honkbalknuppel) geslagen en/of laten slaan en/of

- die[betrokkene 39] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- gedreigd en/of laten dreigen die[betrokkene 39] te slaan en/of

- de keuzevrijheid van die[betrokkene 39] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [SB] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die[betrokkene 39] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die[betrokkene 39] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die[betrokkene 39] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die[betrokkene 39], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die[betrokkene 39] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [BK], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde[betrokkene 39] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [SB] en/of [DS] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 1] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 1] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 1] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [MY], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 1] vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht en/of over laten brengen en/of

- voor die [betrokkene 1] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 1] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 1] als prostituee laten werken en/of die [betrokkene 1] in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 1] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 1] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [MY], doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [betrokkene 1] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [MY], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 1] en/of

- die [betrokkene 1] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [MY] en/of

- die [betrokkene 1] (een) afspra(a)k(en) laten maken en/of een arts laten bezoeken voor het (uiteindelijk) ondergaan van een borstvergrotende operatie (om haar als prostituee aantrekkelijker te maken) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 1] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [MY], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 1] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [MY], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 1], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 1] te controleren;

subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[MY] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [betrokkene 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die[MY] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die die [betrokkene 1] zich daardoor beschikbaar zou / zouden stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 1];

en/of

- [betrokkene 1] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 1] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die[MY] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 1] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die[MY] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 1] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 1] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [MY] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 1] vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht en/of over laten brengen en/of

- voor die [betrokkene 1] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen waar zij als prostituee kon werken en/of die [betrokkene 1] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen en/of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 1] als prostituee laten werken en/of die [betrokkene 1] in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 1] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 1] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [MY] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of die [betrokkene 1] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [MY] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen bij/van die [betrokkene 1] en/of

- die [betrokkene 1] laten betalen voor bescherming door [MY] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 1] (een) afspra(a)k(en) laten maken en/of een arts laten bezoeken voor het (uiteindelijk) ondergaan van een borstvergrotende operatie (om haar als postituee aantrekkelijker te maken) en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 1] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [MY] en/of zijn mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 1] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of dierbare huisdieren en/of

- die [betrokkene 1] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door [MY] en/of zijn mededader(s) waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 1], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 1] te controleren

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [BK], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 1] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [MY] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van/vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand maart 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 16];

- [betrokkene 16] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of heeft/hebben mede genomen en/of heeft/hebben ontvoerd met het oogmerk die [betrokkene 16] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 16] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 16];

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 16] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge

heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 16] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 16] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [betrokkene 90], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 16] vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd/overgebracht en/of laten vervoeren/overbrengen en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen, althans bewogen, een (naam)tatoeage op haar lichaam te (laten) zetten en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 16] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 16] naar de plek, alwaar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek, alwaar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 16] als prostituee en/of die [betrokkene 16] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 16] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [betrokkene 90], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 16] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [betrokkene 90], doen afstaan en/of die [betrokkene 16] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [betrokkene 90], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 16] en/of

- die [betrokkene 16] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [betrokkene 90] en/of

- die [betrokkene 16] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 16] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 16] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 16] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [betrokkene 90], althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 16] (waardoor geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 16] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 16] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [betrokkene 90], waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 16], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 16] te controleren;

subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[SB] en/of [betrokkene 90] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand maart 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 16];

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) heeft/hebben aangeworven en/of heeft/hebben mede genomen en/of heeft/hebben ontvoerd met het oogmerk die [betrokkene 16] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [SB] en/of die [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 16] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 16];

en/of

- [betrokkene 16] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 16] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 16] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft/hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 16] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 16] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 16] vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd/overgebracht en/of laten vervoeren/overbrengen en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen, althans bewogen, een (naam)tatoeage op haar lichaam te (laten) zetten en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 16] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 16] naar de plek, alwaar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek, alwaar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 16] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 16] als prostituee en/of die [betrokkene 16] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 16] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 16] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 16] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 16] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 16] en/of

- die [betrokkene 16] laten betalen voor bescherming door [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 16] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 16] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 16] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 16] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 16] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 16] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 16] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door [SB] en/of [betrokkene 90] en/of zijn medeverdader(s), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 16], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 16] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [BK], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar, Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 16] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [SB] en/of [betrokkene 90] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

5.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 2] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 2];

en/of

- [betrokkene 2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 2] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 2];

en/of

- [betrokkene 2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 2] heeft, heeft/hebben gedwongen dan welbewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 2] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 2] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 2] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93], afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 2] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 2] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 2] naar de plek, alwaar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek, alwaar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 2] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 2] als prostituee en/of die [betrokkene 2] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 2] (voortdurend) gecontroleerd en/of die [betrokkene 2] (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 2] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93], af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 2] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93], doen afstaan en/of die [betrokkene 2] (aldus) in een (verder) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93], afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 2] en/of

- die [betrokkene 2] laten betalen voor bescherming door verdachte en/of verdachtes mededader(s), waaronder [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of

- die [betrokkene 2] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 16] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 2] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 2] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 2] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 2] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 2] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door verdachte en/of zijn mededader(s), waaronder [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond, waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 2], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 2] te controleren;

subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

[SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2006 tot en met 07 februari 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- [betrokkene 2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 2] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [betrokkene 2];

en/of

- [betrokkene 2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 2] heeft, heeft/hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan die [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [betrokkene 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard);

en/of

- (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [betrokkene 2];

en/of

- [betrokkene 2] (telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhei(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [betrokkene 2] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen die [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [betrokkene 2] met of voor (een) derde; terwijl dat feit / die feiten zwaar lichamelijk letsel tengevolge heeft / hebben gehad;

immers zijnde/hebbende die [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s) (telkens)

- met voornoemde [betrokkene 2] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [betrokkene 2] (aldus) (emotioneel) van hem/hen, [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s), afhankelijk gemaakt en/of

- die [betrokkene 2] als prostituee laten werken en/of

- voor die [betrokkene 2] (een) kamer(s) en/of een gelegenheid geregeld en/of laten regelen alwaar zij zich kon prostitueren en/of

- die [betrokkene 2] naar de plek, alwaar zij zich prostitueerde gebracht en/of laten brengen en/of van de plek, alwaar zij zich prostitueerde opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [betrokkene 2] als prostituee laten werken en/of toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [betrokkene 2] als prostituee en/of die [betrokkene 2] (verder) in de gaten gehouden en/of in de gaten laten houden en/of

- die [betrokkene 2] (voortdurend) gecontroleerd en/of (voortdurend) laten controleren en/of

- die [betrokkene 2] gedwongen en/of laten dwingen, althans bewogen en/of laten bewegen om (een groot deel van) haar verdiensten uit de prostitutie aan hem/hen, [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s) af te staan en/of af te laten dragen en/of

- die [betrokkene 2] (het) door haar met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s), doen afstaan en/of die [betrokkene 2] (aldus) in een (verder) van hem/hen, [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s), afhankelijke positie gehouden en/of

- (beschermings)gelden geïnd en/of laten innen van/bij die [betrokkene 2] en/of

- die [betrokkene 2] laten betalen voor bescherming door [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s) en/of

- die [betrokkene 2] in een (recreatie)woning ondergebracht en/of laten onderbrengen, althans voor die [betrokkene 2] woonruimte en/of onderdak geregeld en/of laten regelen en/of

- die [betrokkene 2] geslagen en/of laten slaan en/of onder druk gezet en/of onder druk laten zetten en/of

- de keuzevrijheid van die [betrokkene 2] beperkt en/of ontnomen om tijdens het werk en/of buiten het werk te gaan en staan en/of om om te gaan met anderen dan [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s), althans het moeten afleggen van verantwoording over het gaan en staan en/of omgang met andere mensen tijdens het werk en/of buiten het werk om en/of

- die [betrokkene 2] angst ingeboezemd (waardoor zij geen/niet eerder hulp zocht en/of aangifte deed) en/of

- angst ingeboezemd bij die [betrokkene 2] voor repressie en/of repercussie jegens haar en/of haar familie en/of vrienden en/of

- die [betrokkene 2] onder druk gezet en/of in een afhankelijksheidsrelatie gebracht waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de (groeps)dwang en/of (groeps) intimidatie, door [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens medeverdachte(n), waardoor een dermate dreigende sfeer ontstond waaraan zij geen weerstand kon bieden en/of

- instructies gegeven en/of laten geven aan die [betrokkene 2], teneinde de prostitutiewerkzaamheden en de inkomsten van die [betrokkene 2] te controleren;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf /misdrijven verdachte, [BK], op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2006 tot en met 07 februari 2007, te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaar en/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/ of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [betrokkene 2] in de gaten te houden en/of haar te controleren en/of haar te beschermen tegen betaling voor [SB] en/of [CÖ] en/of [betrokkene 93] en/of diens mededader(s) en/of van haar beschermingsgelden te innen en/of door voor haar een kamer te regelen (alwaar zij zich kon prostitueren) en/of haar te begeleiden van / vanaf haar kamer / werkplek (alwaar zij zich prostitueerde).

6.

hij in of omstreeks de periode 01 januari 2006 tot en met 14 maart 2007 te Utrecht en/of Amsterdam en/of Alkmaaren/of Haarlem en/of Vinkeveen, gemeente de Ronde Venen en/of Amstelveen en/of Diemen en/of Assendelft en/of Den Haag en/of (elders) in Nederland en/of Duitsland en/of Turkije, heeft deelgenomen aan een organisatie, onder meer bestaande uit [SB] en/of [HB] en/of [UT] en/of [MD] en/of [BI] en/of verdachte ("de organisatie [B]"), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (telkens) plegen van

- mensenhandel, als bedoeld in artikel 273a (oud) van het Wetboek van Strafrecht en/of 273f van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die mensenhandel onder andere bestond uit het seksueel uitbuiten van vrouwen (prostituees) en/of

- (zware) mishandeling, als bedoeld in artikel 300 en/of 302 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die (zware) mishandeling onder andere bestond uit het slaan en/of stompen en/of schoppen van (meerdere) personen (prostituees, klanten van prostituees en/of pooiers) en/of

- bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, als bedoeld in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht (onder andere het bedreigen van prostituees en/of klanten van prostituees) en/of

- handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55, eerste lid van de Wet wapens en munitie (onder andere het voorhanden hebben van steek- en/of vuurwapens) en/of

- afpersing, als bedoeld in artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht (onder andere het afhandig maken van geld van prostituees).

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten in de bewezenverklaring verbeterd. Daardoor wordt verdachte niet geschaad in zijn verdediging.

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor feit 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair en 6 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van vier jaren, met aftrek van het voorarrest. Daarnaast heeft de officier van justitie de gevangenneming van verdachte gevorderd.

4. De voorvragen

4.1 Geldigheid dagvaarding en bevoegdheid rechtbank

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is en dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak.

4.2 Verweer strekkend tot niet ontvankelijkheid officier van justitie in verband met geheimhoudersgesprekken

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft, kort gezegd, aangevoerd dat er in het Sneepdossier geheimhoudersgesprekken zijn aangetroffen die niet vernietigd zijn. Hieruit blijkt dat is gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 126aa Sv en de Instructie vernietiging geïntercepteerde gesprekken met geheimhouders. Er is sprake van een onherstelbaar verzuim tijdens het voorbereidend onderzoek. De raadsvrouw verzoekt het openbaar ministerie om die reden op de voet van artikel 359a Sv niet te ontvangen in de strafvervolging dan wel de eventueel op te leggen straf te verminderen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft tot verwerping van het verweer geconcludeerd.

De overwegingen en beslissing van de rechtbank

De officier van justitie heeft diverse processen-verbaal over zgn. geheimhoudersgesprekken aan het dossier toegevoegd. Het laatst toegevoegde proces-verbaal dateert van 4 februari 2010, is opgemaakt door verbalisanten [betrokkene 60] en [betrokkene 37] en bevat het eindresultaat van de ‘zoekslagen’ naar geheimhoudersgesprekken in alle deelonderzoeken van het onderzoek Sneep.

Op basis van dat proces-verbaal staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat in het Sneeponderzoek en de tot het dossier behorende deelonderzoeken, ten aanzien van 106 geheimhoudersgesprekken in strijd met de toepasselijke bepalingen is gehandeld. Dat gebeurde door geheimhoudersgesprekken op te nemen en deze niet terstond te vernietigen. Dat levert onherstelbare vormverzuimen als bedoeld in artikel 359a Sv op.

Uit het hiervoor genoemde proces-verbaal van 4 februari 2010 blijkt ook dat geen sprake is geweest van geheimhoudersgesprekken waaraan verdachte heeft deelgenomen en waarmee in strijd met de toepasselijke bepalingen is gehandeld.

Het is vaste rechtspraak dat, indien het - zoals in deze zaak - niet verdachte is die door de niet-naleving van een voorschrift is getroffen in het belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen, als regel geen rechtsgevolg zal behoeven te worden verbonden aan het verzuim. De rechtbank ziet, nu niet aannemelijk is geworden dat verdachte op een dergelijke wijze is getroffen, geen aanleiding om anders te oordelen dan met de enkele constatering dat een vormverzuim is begaan. Het verweer van de raadsvrouw voor zover daarin niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie subsidiair strafverlaging is bepleit, wordt daarom verworpen.

4.3 Tenslotte

De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

Feitelijk gedeelte van de tenlastelegging

De tenlasteleggingen in de zaken van Sneep II zijn voor wat betreft de mensenhandel toegespitst op de in artikel 273a (oud)/273f en in een enkel geval ook in 250a (oud) Sr, telkens in het eerste lid omschreven onderdelen. De opbouw van de tenlastelegging is steeds dat eerst de onderdelen zijn omschreven, gevolgd door een passage die begint met ‘immers’, welke passage de feitelijke omschrijving bevat. De rechtbank duidt in haar overwegingen in voorkomende gevallen dat deel van de tenlastelegging soms aan als ‘het feitelijk deel van de tenlastelegging’ of ‘de feitelijke omstandigheden’ maar ook wel als ‘de feitelijkheden’. Met die laatste term wordt dan niet bedoeld: feitelijkheden in de zin van de als dwangmiddel in de delictsomschrijving opgenomen wetsterm. Wanneer dat wél wordt bedoeld, vermeldt de rechtbank dat uitdrukkelijk.

Artikel 273f, eerste lid aanhef en sub 4°, Sr

- Gebondenheid aan de tenlastelegging

De rechtbank stelt voorop dat de tenlastelegging er toe strekt voor de procesdeelnemers – zowel voor het openbaar ministerie en de rechter als voor de verdachte en eventueel de benadeelde partij – de inzet van het geding en de te volgen beslissingsstructuur met de vereiste duidelijkheid vast te leggen. Afgezien van de wettelijke wijzigings- en aanvullingsmogelijkheden (artikelen 312, 313 en 314 Sv) kan de rechter aan de tenlastelegging overeenkomstig haar kennelijke strekking een uitleg geven die met de bewoordingen ervan niet letterlijk overeenstemt, mits die uitleg met die bewoordingen niet onverenigbaar en ook overigens niet onbegrijpelijk is alsmede ook voor de andere procesdeelnemers duidelijk is. Eventuele kennelijke misslagen kunnen aldus worden hersteld (vgl. HR 27 juni 1995, NJ 1996, 126 en 127).

- Tenlastelegging in Sneep II

In de zaken die onder de naam Sneep II aan de rechtbank zijn voorgelegd, zijn de tenlasteleggingen die betrekking hebben op mensenhandel, in de meeste gevallen volgens een vast patroon opgebouwd. Primair wordt verdachte verweten dat hij als pleger of medepleger betrokken is geweest, subsidiair is medeplichtigheid tenlastegelegd. In vrijwel alle zaken is onder meer artikel 273f, eerste lid sub 4°Sr, of de corresponderende strafbaarstelling in de vervallen artikelen 273a (oud) en 250a (oud) Sr, tenlastegelegd. Dit onderdeel ziet op degene die in een door een ander gecreëerde uitbuitingssituatie of situatie van onvrijwilligheid (dat zijn de onder 1° genoemde omstandigheden waarbij een dwangmiddel is gebruikt ) enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten. Volgens de wetsgeschiedenis is deze culpoze variant ingevoerd met het oog op personen voor wie niet bewijsbaar geldt dat zij zelf de dwangmiddelen hebben aangewend om een vrouw te dwingen of te bewegen zich tot prostitutie beschikbaar te stellen, maar die, in een situatie waarin een vrouw door anderen daartoe gedwongen of bewogen zich prostitueert, zelf iets doet waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de vrouw zich daardoor prostitueert. In gewoon Nederlands: iemand doet iets, waarvan hij weet of moet vermoeden, dat een vrouw die in een uitbuitingssituatie verkeert, zich daardoor prostitueert.

- Bewijsvraag

Voor alle verdachten is een vrijwel gelijkluidende tenlastelegging uitgebracht. Voor vrijwel alle verdachten is gerequireerd tot bewezenverklaring van het (mede)plegen van mensenhandel bij alle vrouwen. Het is de taak van de rechtbank op basis van de tenlastelegging tot een oordeel te komen. De rechtbank constateert bij beantwoording van de bewijsvraag dat niet alle verdachten op eenzelfde wijze bij de verweten gedragingen betrokken zijn geweest. Daardoor kan in veel gevallen opzet en/of medeplegen niet bewezenverklaard worden.

- Sub 4°

De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of het gedachtestreepje dat ziet op sub 4° in die gevallen bewezen kan worden.

In het huidige sub 4° - en de voorlopers daarvan in de inmiddels vervallen artikelen 273a (oud) en 250a (oud) Sr - heeft de wetgever, voor zover in deze zaak van belang, naar het oordeel van de rechtbank twee situaties strafbaar willen stellen, te weten:

1) een ander met de onder lid 1, sub 1° genoemde middelen dwingen of bewegen, zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van arbeid of diensten, en

2) onder de omstandigheden van lid 1, sub 1°, enige handeling ondernemen waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een ander zich daardoor beschikbaar stelt voor het verrichten van arbeid of diensten.

Onder 1) valt de uitbuiter zelf, onder 2) bijvoorbeeld degene die door de officier is aangeduid als “facilitator”, ofwel een persoon die op de hoogte is van de uitbuiting en daarbij zelf ook enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moeten vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele diensten. De officier van justitie heeft steeds de delictsomschrijving van sub 4° in zijn geheel tenlastegelegd, ook al had zij, zo leidt de rechtbank uit het requisitoir af, soms alleen het oog op het tweede deel van sub 4°.

De rechtbank loopt door deze wijze van tenlasteleggen tegen een probleem op. In gevallen waarin de rechtbank niet kan bewijzen dat verdachte zelf de pleger van de uitbuiting was en dus zal vrijspreken van het eerste deel van sub 4°, blijft het tweede deel van dat gedachtestreepje over. Dat tweede deel is: dat verdachte “onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die vrouw zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten”, waarna onder “immers” de feitelijke handelingen van de uitbuiter volgen.

De rechtbank is van oordeel dat de overgebleven zin “onder genoemde omstandigheden enige handeling ondernemen” onvoldoende concreet en feitelijk is. Waar doelt de steller van de tenlastelegging dan op? De genoemde omstandigheden worden daarin immers niet meer genoemd, nu het eerste deel van de tenlastelegging is weggestreept. Bovendien zijn de feitelijkheden die na “immers” volgen, geen uitwerking van “enige handeling” die door verdachte wordt verricht. De feitelijkheden die door verdachte worden verricht, staan namelijk in de tenlastelegging genoemd onder het subsidiair tenlastegelegde, ter invulling van de medeplichtigheid.

De rechtbank heeft zich afgevraagd of zij de tenlastelegging verbeterd zou kunnen en moeten lezen in die zin dat de steller van de tenlastelegging het volgende heeft bedoeld ten laste te leggen: dat een medeverdachte (de uitbuiter) de vrouw heeft gedwongen of bewogen, met de dwangmiddelen van lid 1 sub 1°, om zich beschikbaar te stellen voor arbeid en diensten, door de na “immers” genoemde feitelijkheden te verrichten, terwijl verdachte onder die omstandigheden, enige handeling heeft verricht, te weten de handelingen die onder het subsidiair tenlastegelegde staan, ter invulling van de medeplichtigheid. Die feitelijkheden zou de rechtbank daar dan moeten inlezen.

Een dergelijke reconstructie is naar het oordeel van de rechtbank echter niet een uitleg van de tenlastelegging die valt binnen de door de Hoge Raad getrokken grenzen.

- Conclusie

De rechtbank zal verdachte in dergelijke gevallen (ook) vrijspreken van het deel van de tenlastelegging dat ziet op het als artikel 273f/273a (oud), onder sub 4°/250a (oud) sub 1° Sr tenlastegelegde.

5.1 [betrokkene 36] (tenlastelegging onder feit 1)

5.1.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.1.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 36], telkens met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, tenlastegelegd. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Verklaring verdachte

Verdachte verklaart tijdens zijn verhoor als verdachte, bij de rechter-commissaris in Turkije op 26 oktober 2010, dat hij voor [betrokkene 36] die prostituee is, heeft gewerkt. Vanaf eind oktober 2006 totdat hij op 7 januari 2007 gedetineerd raakte. Op haar verzoek bracht hij haar sporadisch van en naar haar werk en deed boodschappen en klussen voor haar. Van tijd tot tijd belde ze hem wanneer ze op haar werk werd bedreigd of met problemen werd geconfronteerd. Hij kreeg van haar niet echt geld in handen, want zij huurde een huis voor hem en betaalde voor hem de huur van 1.000 euro.

Verklaring [betrokkene 36]

[betrokkene 36] is diverse keren door zowel de politie als de rechter-commissaris gehoord en heeft, kort gezegd, steeds verklaard geen slachtoffer van mensenhandel te zijn. Zij herkent verdachte op de haar getoonde foto 8 en verklaart dat hij als bodyguard werkzaam was, sinds ongeveer een maand voor haar aanhouding. De rechtbank stelt vast dat [betrokkene 36] op 7 februari 2007 samen met verdachte in Duitsland is aangehouden. Tegenover de rechter-commissaris beschrijft [betrokkene 36] op 9 oktober 2009 het werk van verdachte als het naar buiten werken van gewelddadige klanten en het wel eens halen van ‘patatjes of condooms’.

Overige bewijsmiddelen

Het dossier bevat een aantal andere bewijsmiddelen die betrekking hebben op verdachte en [betrokkene 36].

Er zijn in de periode van 30 november tot en met 31 december 2006 op vier verschillende dagen tapgesprekken tussen [SB] en verdachte over [betrokkene 36] op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat [SB] verdachte opdracht gaf [betrokkene 36] te controleren. Die controle betreft op 30 november en 19 en 23 december de werktijden en het niet mogen ontvangen van bezoek van andere meisjes (pagina 23/10600 tot en met 10607). Op 31 december wordt verdachte door [SB] de les gelezen als verdachte hem meldt dat de accu van de telefoon van [betrokkene 36] leeg is en hij haar zijn van [SB] gekregen telefoon heeft gegeven. [S]zegt: “Ze mag mij buiten haar eigen telefoon met geen enkele telefoon bellen absoluut niet”.

Verdachte woont in een door [betrokkene 36] gehuurde en betaalde woning.

[SB] verklaart bij zijn verhoor door de rechter-commissaris in Turkije op 25 oktober 2010 dat verdachte ongeveer één maand als bodyguard voor [betrokkene 36] heeft gewerkt, vlak voor de aanhouding van [B] zelf op 7 februari 2007.

Uit het dossier maakt de rechtbank op dat verdachte van 8 januari 2007 tot 7 februari 2007 gedetineerd is geweest en na zijn vrijlating diezelfde dag nog is aangehouden in verband met deze zaak.

Vaststelling feiten

De rechtbank stelt op basis van het hiervoor besproken bewijs vast dat verdachte, in Amsterdam, voor [betrokkene 36] heeft gewerkt van 1 november 2006 tot 7 januari 2007. Dat werk bestond uit het tegen vergoeding brengen en halen van [betrokkene 36] naar en van haar werk, boodschappen doen en bescherming bij problemen. In opdracht van [SB] controleerde hij haar werktijden en met wie ze contact had.

Voor bewijs van het door verdachte verrichten van meer uitvoeringshandelingen zoals tenlastegelegd, biedt het dossier geen aanknopingspunten. Niet bewezen kan daarom worden dat verdachte het feit alleen gepleegd heeft.

Betrokkenheid via deelneming? Primair medeplegen subsidiair medeplichtigheid

Zou, indien de mensenhandel bij [SB] of een andere medeverdachte bewezenverklaard kan worden, verdachte daar via medeplegen of medeplichtigheid aan gekoppeld kunnen worden?

Voor een bewezenverklaring van het medeplegen van mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 36] is vereist dat er tussen verdachte en zijn medeverdachte een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking is geweest. Er moet bij verdachte (voorwaardelijk) opzet op (1) het medeplegen van (2) die mensenhandel hebben bestaan. De samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren ervan. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke opzet uit de bewijsmiddelen niet valt af te leiden.

Eenzelfde bewijsprobleem doet zich voor de bij de tenlastegelegde medeplichtigheid.

5.1.3

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.2 [betrokkene 39] (tenlastelegging onder feit 2)

5.2.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde medeplegen van mensenhandel.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.2.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 39] tenlastegelegd, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Verklaring verdachte

Verdachte ontkent zich aan het hem tenlastegelegde te hebben schuldig gemaakt. Hij verklaart tijdens zijn verhoor als verdachte, bij de rechter-commissaris in Turkije op 26 oktober 2010, over zijn werkzaamheden voor [betrokkene 36] (zie hiervoor bij feit 1). Op de vraag of het is voorgekomen dat hij voor [betrokkene 39], die hij kent als [N], ook op die wijze als bodyguard dienst deed, antwoordt hij bevestigend. Hij zegt dat hij gehoord heeft dat haar vriend [D] (de rechtbank leidt uit het dossier af dat hij hiermee medeverdachte [DS] bedoelt) heette, hij kent hem niet en weet niet of hij haar pooier was en evenmin of zij een andere pooier had. Hij ontkent haar te hebben geslagen of bedreigd. Verdachte verklaart verder dat hij met [SB] telefonisch gesproken heeft over[betrokkene 39], dat zij bij hem op bezoek is gekomen (de rechtbank begrijpt: in het huis van bewaring waar hij van 8 januari tot 7 februari 2007 gedetineerd zat) en dat zij hem toen heeft verteld dat zij hem leuk vond en een seksuele relatie met hem wilde. Hij zegt geantwoord te hebben dat niet te willen.

Verklaring[betrokkene 39]

Uit de verklaringen die[betrokkene 39] bij de politie en de rechter-commissaris heeft afgelegd, leidt de rechtbank het volgende af.

[betrokkene 39] verklaart gedetailleerd over medeverdachte [DS]. Samengevat komt haar verklaring hierop neer dat zij door [S] seksueel is uitgebuit. Haar verklaring wordt door diverse bewijsmiddelen ondersteund en het staat vast dat zij door [S] tot slachtoffer van mensenhandel is gemaakt. In haar verhoor bij de politie op 15 februari 2007 verklaart[betrokkene 39] dat zij, werkzaam in de prostitutie, in december 2006 op zoek was naar een bodyguard. Via [S] leert zij [BK] alias [T] (de rechtbank stelt vast: verdachte) kennen. Hij heeft in december 2006 voor haar als bodyguard gewerkt.

[betrokkene 39] verklaart bij de rechter-commissaris op 12 februari 2010 over verdachte, die zij dan niet op de haar getoonde foto herkent en die zij [B] noemt, dat hij maar kort als bodyguard voor haar heeft gewerkt. Dat zij hiermee verdachte bedoelt, leidt de rechtbank af uit het vervolg van haar verklaring over de koppelingspoging van [SB] tussen haar en verdachte in combinatie met wat verdachte daarover zelf heeft verteld.

Op of omstreeks 30 januari 2007 pakt [SB][betrokkene 39] van [DS] af en dwingt of beweegt haar voor hem te werken. Op dat moment is verdachte gedetineerd. [S] beslist dat[betrokkene 39] een goede vrouw voor [K] is en laat haar hem in het huis van bewaring bezoeken. Als verdachte op 7 februari 2007 wordt vrijgelaten, gaat[betrokkene 39] mee om hem op te halen. Zij verklaart dat verdachte vreemd keek dat zij er bij was. Hij vroeg waarom [SB] hen aan elkaar wilde koppelen en wist niet hoe hij zich tegenover haar moest gedragen. Later die dag kondigde hij aan naar Duitsland te vertrekken. Het is de rechtbank uit het dossier bekend dat hij diezelfde dag in verband met deze zaak in Duitsland is aangehouden.

Overige bewijsmiddelen

De eerste keer dat verdachte op de wallen, het prostitutiegebied in Amsterdam, wordt aangetroffen is op 18 november 2006 wanneer hij door medeverdachte [ZO]wordt voorgesteld aan een verbalisant.

[ZO] verklaart dat de man die bij hem loopt en die, naar de verbalisant vaststelt, verdachte is, hem gaat opvolgen als bodyguard op de Wallen (pagina 49/36150). Kort daarvoor, op 15 november 2006, vindt er een telefoongesprek tussen medeverdachten [UT] (C) en [ZO] (V) plaats, waarin zij bespreken dat verdachte de dag ervoor al door [ZO] bij diverse ‘meisjes’ is geïntroduceerd en nog tot de vrijdag daarna verder door [ZO] zal worden ingewerkt (pagina 24/10814).

Dat [SB] gezag over verdachte heeft, blijkt uit een tapgesprek tussen [SB] en [betrokkene 93] op 6 februari 2006. Daarin vertelt [S] aan [betrokkene 93] dat hij een verrassing naar verdachte heeft gestuurd en uit de context van het gesprek leidt de rechtbank af dat hij hiermee doelt op[betrokkene 39] die daags erna immers meegaat om verdachte uit detentie op te halen. [SB] vertelt in dat gesprek ook meer over verdachte: “Ik heb hem niet voor niets hierheen laten komen (…) dat hij ook werk heeft. We hebben collega’s van hem gemaakt. (…) Nu hij vrij is heb ik hem andere dinges gegeven. Ik heb hem de functie van een collega gegeven (…) Vroeger zorgde hij voor haar als bodyguard (…) nu is hij haar man geworden (…)” (pagina 48A/36087A en 36087B).

De rechtbank leidt hieruit af dat [SB] verdachte naar Amsterdam heeft laten komen, hem als bodyguard heeft laten werken en hem nu promoveert tot “haar man”, hetgeen voor de dan nog toekomst zeer waarschijnlijk zou betekenen dat verdachte haar pooier zou moeten worden.

Het bewijs voor de bodyguardwerkzaamheden van verdachte vindt de rechtbank ook in de verklaring van[betrokkene 39] bij de rechter-commissaris op 12 februari 2010 dat zij zelf de bodyguards betaalde. Op 5 januari 2007 ontstaat daarover een probleem. In een tapgesprek tussen [SB] en verdachte meldt de laatste dat zij (“[betrokkene 39] … het meisje van die jongen in Turkije”) niet wil betalen. [S] (“ja, het meisje van [DS]”) accepteert dat niet en vraagt aan , die bij hem is, of deze het telefoonnummer heeft van [DS]. Er moet betaald worden (pagina 40/18208). Op 7 januari 2007 heeft[betrokkene 39] toch aan verdachte [BK] betaald (pagina 40/18212).

De rechtbank concludeert dat verdachte onder gezag van [SB] geld incasseerde bij[betrokkene 39], in een periode dat[betrokkene 39] nog voor [DS] werkte. [DS] verblijft op dat moment in Turkije maar heeft nog de zeggenschap over[betrokkene 39].

Medeplegen

Ten aanzien van[betrokkene 39] onderscheidt de rechtbank de periode vóór en na het moment, eind januari 2007, waarop [SB][betrokkene 39] “afpakte” van [DS]. Het staat vast dat verdachte in beide periodes als bodyguard voor[betrokkene 39] heeft gewerkt en dat zijn werk eruit bestond dat hij:

- haar van en naar haar werk bracht;

- haar beschermde tegen lastige klanten;

- boodschappen/klussen voor haar deed;

- geld bij haar incasseerde voor die werkzaamheden van hem en andere bodyguards.

De vraag die op basis van de tenlastelegging moet worden beantwoord is of verdachte het hem telastegelegde feit, waarvan niet bewezen kan worden dat hij het alleen pleegde, als deelnemer heeft gepleegd. In de periode tot eind januari 2007 moet die vraag beantwoord worden ten aanzien van in elk geval de medeverdachten [SB] en [DS], voor de periode erna alleen voor [SB].

Om met dat laatste te beginnen: alleen al omdat verdachte vanaf 8 januari 2007 gedetineerd heeft gezeten, kan die laatste periode niet bewezen worden. Ook niet voor de korte tijd dat hij op 7 februari 2007 op vrije voeten is geweest.

Voor een bewezenverklaring van het medeplegen van mensenhandel met [SB] en/of [DS] tot 8 januari 2007 is vereist dat er tussen verdachte en zijn medeverdachte(n) een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking is geweest. Er moet bij verdachte (voorwaardelijk) opzet op (1) het medeplegen van (2) die mensenhandel hebben bestaan. De samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren ervan.

De rechtbank is van oordeel dat een en ander uit de bewijsmiddelen niet valt af te leiden. Ook is er onvoldoende bewijs voor medeplichtigheid aan bewijsbare mensenhandel door [SB] én [DS].

5.2.3

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.3 [betrokkene 1] (tenlastelegging onder feit 3)

5.3.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging bepleit vrijspraak.

5.3.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen van en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 1] tenlastegelegd, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De tenlastelegging bevat een aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 3°, 4°, 6° en 9° Sr.

De verklaringen van [betrokkene 1] en verdachte

[betrokkene 1] heeft verklaard dat zij in 2006 naar Nederland is gekomen en in Amsterdam vrijwillig een jaar als prostituee heeft gewerkt. [MY] is haar vriend. Ze wordt niet door hem gedwongen om in de prostitutie te werken. De naam [BK] zegt haar niets, de naam [T] ook niet. Ze is nooit door[MY] of [BK] bedreigd.

Verdachte ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan mensenhandel.

Overig bewijs

[MY] verklaart dat hij in januari 2006 met zijn vriendin [betrokkene 1] naar Nederland is gekomen. Hij heeft met haar en twee andere vrouwen in een huis gewoond. [betrokkene 1] werkte in de prostitutie.

In het dossier bevinden zich enkele tapgesprekken, in de periode van 16 november 2006 tot en met 24 november 2006. Uit die gesprekken kan worden afgeleid dat een zekere (dat zou medeverdachte[MY] kunnen zijn) op zoek is naar een werkplek voor zijn meisje of zijn vrouw. De naam van de vrouw wordt in die gesprekken niet genoemd. Verder zijn er tapgesprekken van 20 september 2006 tussen [U] (de rechtbank begrijpt: [UT]) en [Z] alias [V] (de rechtbank begrijpt: [ZO]), waaruit blijkt dat ene [betrokkene 62], het meisje van , het meisje met het zwarte haar, is gekomen. Medeverdachte [ZO] moet zich aan haar voorstellen als haar bodyguard.

Er is één tapgesprek waaraan verdachte deelneemt. Hij wordt via stemherkenning geïdentificeerd als de persoon die door met [T] wordt aangesproken. Uit de inhoud van het gesprek maakt de rechtbank op dat verdachte geld aan het inzamelen is maar geen bodyguardgeld bij het meisje van hoeft op te halen, dat geeft hem straks.

Prostituees [betrokkene 14] en [betrokkene 39] verklaren dat[MY] drie meisjes voor zich had werken in de prostitutie. Zij verklaren niet hoe ze dat weten en ze verklaren ook niet over verdachte.

Meer bewijs heeft de rechtbank in het dossier niet aangetroffen.

5.3.3 De conclusie

Concluderend is de rechtbank van oordeel dat dit onvoldoende bewijs oplevert voor de conclusie dat verdachte [betrokkene 1] heeft gedwongen of bewogen om in de prostitutie te werken. Er is ook onvoldoende bewijs dat medeverdachte[MY] dat deed, terwijl verdachte betrokken was als medepleger of medeplichtige.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.4 [betrokkene 16] (tenlastelegging onder feit 4)

5.4.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het medeplegen van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.4.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 16] tenlastegelegd, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De tenlastelegging bevat een groot aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273a (oud)/273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 3°, 4°, 6° en 9° Sr.

Bewijsminimuml

De rechtbank is van oordeel dat het dossier slechts één bewijsmiddel bevat voor de tenlastegelegde feitelijkheden en dus ook voor de dwangmiddelen. Gelet op het voorschrift van artikel 342, tweede lid, Sv, is dat bewijsmiddel, de verklaring van [betrokkene 16], onvoldoende om tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde mensenhandel te komen. Daarom kan niet bewezen worden dat van de onder sub 1°, 3°, 4°, 6° of sub 9° bedoelde situatie sprake was. Aan beantwoording van de vraag of verdachte bij een en ander als pleger, medepleger of medeplichtige betrokken is geweest, komt de rechtbank derhalve niet meer toe.

5.4.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.5 [betrokkene 2] (tenlastelegging onder feit 5)

5.5.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van het medeplegen van het primair tenlastegelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak bepleit.

5.5.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Tenlastelegging

Aan verdachte is primair medeplegen en subsidiair medeplichtigheid aan mensenhandel ten aanzien van [betrokkene 2] tenlastegelegd, telkens met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De tenlastelegging bevat een aantal feitelijkheden die de uitwerking vormen van de tenlastelegging voor zover die is toegesneden op artikel 273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9° Sr.

Verklaring verdachte

Verdachte ontkent zich aan het tenlastegelegde te hebben schuldig gemaakt.

Verklaring [betrokkene 2]

[betrokkene 2] is door de rechter-commissaris gehoord en heeft verklaard dat zij vanaf eind 2006 twee à drie maanden tot een half jaar in Amsterdam in de prostitutie heeft gewerkt en daarna in Utrecht. Zij zegt verdachte en zijn medeverdachte [CÖ] niet te kennen en geen liefdesrelatie met de laatste te hebben (gehad). [betrokkene 93] kent zij evenmin. Zij verklaart dat zij geen geld hoefde af te staan.

Overige bewijsmiddelen

Er zijn aanwijzingen in het dossier te vinden dat [betrokkene 2] verdachte, [CÖ] en [betrokkene 93] (Ö) wél kende. Wat met name opvalt is dat op of omstreeks 4 december 2006 de mobiele telefoon van [betrokkene 2] gestolen wordt door een klant en dat door [betrokkene 93] daarna een telefoongesprek gevoerd wordt via die gestolen telefoon met de klant. [betrokkene 2] bevestigt de diefstal van haar telefoon tegenover de rechter-commissaris. Met een telefoon met hetzelfde nummer [nr] belt voorafgaand aan de diefstal een zekere [betrokkene 29] op 25, 26 november en 2 december met verdachte en vraagt hem om hulp. Op 4 december – na de diefstal – belt [betrokkene 29] met een ander mobiel nummer opnieuw naar verdachte. Een dag later wil een zekere [betrokkene 76] van [betrokkene 93] weten of het telefoonnummer van [betrokkene 29] is veranderd. [betrokkene 93] antwoordt bevestigend en zegt dat [betrokkene 29] haar telefoon heeft laten stelen. Er zijn in het licht van deze verklaringen vraagtekens te plaatsen bij de verklaring van [betrokkene 2].

Het enige aanvullende bewijs is de verklaring van [betrokkene 14] dat [betrokkene 2] geld aan [CÖ] moest afstaan.

De rechtbank komt tot de slotsom dat alle bewijsmiddelen tezamen genomen, onvoldoende wettig bewijs opleveren om tot een bewezenverklaring voor het, daartoe gedwongen of bewogen, afstaan van verdiensten uit prostitutie te kunnen komen.

Voor vrijwel alle overige feitelijke uitwerkingen is zelfs geen enkel bewijsmiddel voorhanden. Dat geldt in mindere mate het halen en/of brengen door verdachte en/of zijn medeverdachten. Maar de rechtbank acht die enkele feitelijkheden onvoldoende voor een bewezenverklaring gebaseerd op 273f, eerste lid aanhef, sub 1°, 4°, 6° en 9°. Met name voor de dwangmiddelen en (het oogmerk van) uitbuiting ontbreekt het bewijs.

Aan beantwoording van de vraag of verdachte als deelnemer of medeplichtige bij het tenlastegelegde strafbare feit betrokken is geweest, komt de rechtbank bij deze stand van zaken dan ook niet toe.

De rechtbank zal verdachte van dit feit vrijspreken.

5.5.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.6 Deelneming aan de criminele organisatie [B] (tenlastelegging onder feit 6)

5.6.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerequireerd tot bewezenverklaring van de tenlastegelegde deelneming aan een criminele organisatie.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het tenlastegelegde feit bepleit.

5.6.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Juridisch kader

Volgens bestendige jurisprudentie moet onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr worden verstaan een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon. Het oogmerk van die organisatie, te weten het plegen van misdrijven, hoeft in de tenlastelegging niet nader omschreven te zijn, maar zal uit de bewijsmiddelen moeten blijken. Voor het bewijs van dit oogmerk zal o.a. betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie. Niet hoeft te worden bewezen dat verdachte in meerdere misdrijven heeft geparticipeerd. Er is sprake van deelnemen aan de organisatie indien de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie. Voor deelneming is voldoende dat betrokkene in zijn algemeenheid weet (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. De betrokkene behoeft dus geen wetenschap te hebben van één of verscheidene concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd.

Bestaan van een organisatie?

De rechtbank komt niet toe aan beantwoording van de vraag of het bestaan van de tenlastegelegde organisatie bewezenverklaard kan worden omdat de vraag of verdachte aan zo een organisatie heeft deelgenomen reeds ontkennend beantwoord moet worden.

Deelneming door verdachte?

Verdachte heeft verklaard dat hij voor een aantal vrouwen als bodyguard heeft gewerkt. Hij deed klussen voor de vrouwen en hij bracht hen naar de plaatsen waar ze gingen werken. Hij was eigenlijk een soort boodschappenjongen. Het is van tijd tot tijd ook voorgekomen dat de vrouwen hem belden wanneer ze op het werk werden bedreigd of met bepaalde problemen werden geconfronteerd. Hij werd betaald voor zijn werk, afhankelijk van de vrouw voor wie hij werkte. Van (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 36]) kreeg hij niet echt geld in handen, want zij huurde een huis voor hem. De huur van dat huis was € 1.000. Er waren meer bodyguards werkzaam en soms incasseerde hij het geld voor de bodyguards, soms deed dat en soms deden andere bodyguards dat. Volgens verdachte kan het zijn dat hij met dit werk eind oktober, begin november 2006 is begonnen. Hij verklaart dit werk te hebben gedaan totdat hij op 7 januari 2007 in bewaring is gesteld. Verdachte ontkent dat hij deel heeft uitgemaakt van een criminele organisatie.

De rechtbank leidt uit het dossier af dat verdachte in de tenlastegelegde periode verschillende werkzaamheden heeft verricht op de Wallen, bestaande uit het oppassen op prostituees en het innen van beschermingsgeld van die prostituees. Uit een aantal tapgesprekken tussen verdachte en [SB] blijkt dat [SB] hem vraagt te controleren of en haar vriendinnen niet bij elkaar op bezoek gaan en om, wanneer dat wel gebeurt, hem daarvan op de hoogte te stellen. Dat doet verdachte ook een keer. Verdachte heeft als verklaring hiervoor gegeven dat hij erop moest toezien dat [betrokkene 36] niet weer verdovende middelen zou gaan gebruiken.

Op 8 januari 2007 heeft verdachte op de Wallen, tezamen met medeverdachte [ZO], een man in elkaar geslagen. Hij is in verband met dit feit aangehouden en op 7 februari 2007 weer in vrijheid gesteld. Diezelfde dag is hij weer aangehouden, in Duitsland.

Voor een bewezenverklaring van de tenlastegelegde deelneming aan een criminele organisatie is vereist dat verdachte wist (in de zin van onvoorwaardelijk opzet) dat het oogmerk van de organisatie het plegen van misdrijven was. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Uit de aard van de werkzaamheden die verdachte in opdracht van [SB] verrichtte kan de rechtbank niet afleiden dat verdachte in de vereiste zin wist dat hij niet alleen voor [SB], maar voor een criminele organisatie werkte en evenmin dat het oogmerk van die organisatie onder meer bestond uit het seksueel uitbuiten van vrouwen. Weliswaar heeft [SB] op 31 januari 2007 telefonisch aan verdachte meegedeeld dat hij hem het meisje van [DS], [N], cadeau zou doen, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd en de rechtbank leidt uit het dossier af dat verdachte dit meisje ook niet cadeau wilde hebben.

De rechtbank heeft ook overigens geen bewijs in het dossier aangetroffen dat verdachte op de hoogte was van het oogmerk van de groep rond [SB], zoals is tenlastegelegd.

Nu niet is gebleken dat verdachte ten tijde van zijn werkzaamheden voor [SB] wist dat de groep rond [SB] zich bezighield met seksuele uitbuiting van vrouwen, kan ook niet bewezen worden dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

5.6.3 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.7 Afsluitende overwegingen

Inleiding

De rechtbank zal bij gebrek aan bewijs anders dan de officier van justitie heeft gevorderd voor alle feiten vrij spreken. De rechtbank realiseert zich dat dit bevreemding kan wekken gelet op zowel de inhoud van de tenlastelegging als die van het requisitoir. De rechtbank overweegt daarom nog het volgende.

Inhoud dossier, tenlastelegging en requisitoir.

De officier van justitie heeft in het requisitoir voorbeelden opgesomd van gruwelijkheden waaraan verdachte en zijn mededaders zich naar het oordeel van het openbaar ministerie hebben schuldig gemaakt. Daarbij spreekt de officier in algemeenheden.

Zo is genoemd dat de vrouwen zeer vernederende handelingen en bejegeningen moesten ondergaan: (anale) verkrachtingen, brandmerken door middel van tatoeages, op hen urineren, gedwongen abortussen en bepalen door verdachten van de omvang van borstvergroting(en).

De rechtbank stelt vast dat de opgesomde handelingen en bejegeningen slechts enkele keren in de tenlasteleggingen van de in Sneep II terecht staande verdachten zijn opgenomen. Het urineren op vrouwen is in geen enkele zaak tenlastegelegd.

De rechtbank stelt ook vast dat bij vrijwel alle wél tenlastegelegde handelingen daarvan wegens het ontbreken van bewijs zal worden vrijgesproken. Slechts één keer is bewezen geacht dat een vrouw is bewogen om een tatoeage te laten zetten en in één zaak kan bewezen worden dat verdachte als dwangmiddel bij mensenhandel, met een slachtoffer tegen haar wil seksuele handelingen heeft verricht.

De officier geeft verder als voorbeeld dat leden (cursivering van de rechtbank) van de groep vrouwen (cursivering van de rechtbank) aan elkaar cadeau gaven (bijvoorbeeld [betrokkene 39]). De rechtbank stelt vast dat in het hele dossier één keer sprake is geweest van een dergelijk “cadeau”, daar waar [SB] tegen [BK] zegt dat hij hem [betrokkene 39] cadeau geeft. Dit is in geen enkele zaak tenlastegelegd.

Verder zouden de paspoorten van de vrouwen vaak zijn ingenomen. Dit is bij geen enkele verdachte opgenomen in de tenlastelegging. Op basis van het dossier kan vastgesteld worden dat dit in één geval, bij [betrokkene 22], is gebeurd.

Er zou in Vinkeveen tegen groepskorting een bungalowpark zijn afgehuurd om vrouwen en leden van de criminele organisatie onder te kunnen brengen. Tenlastegelegd is het niet.

Vrouwen moesten kort na de (borstvergrotende) operatie weer aan het werk gaan. Dit is in geen enkele tenlastelegging opgenomen en de rechtbank heeft het evenmin kunnen vaststellen.

Conclusie

Samengevat: de inhoud van het requisitoir schetst een beeld van feiten die zouden hebben plaatsgevonden, welk beeld in de tenlasteleggingen niet altijd niet is terug te vinden en in de gevallen waarin dat anders is, slechts in de twee genoemde gevallen in een bewezenverklaring uitmondt.

De rechtbank overweegt dat door de formulering van het requisitoir, bedoeld of onbedoeld, de indruk wordt gewekt dat de beschreven praktijk een algemene was. Dat alle vrouwen die in het Sneepdossier als slachtoffer worden genoemd, door het openbaar ministerie becijferd op 120, aan al deze gruwelijkheden blootgesteld zijn geweest. En ook dat alle verdachten zich hieraan hebben schuldig gemaakt, althans daarbij betrokken waren. Dat draagt bij aan een beeldvorming, ook in de media en maatschappij, die op gespannen voet staat met de feiten zoals die op basis van het dossier kunnen worden vastgesteld.

De rechtbank wil niet de ernst van de wel bewijsbare feitelijkheden bagatelliseren of iets afdoen aan de ernst van mensenhandel. De rechtbank hecht er echter aan om het door de officier van justitie geschetste beeld te relativeren, in die zin dat een substantieel aantal van de in het requisitoir genoemde algemeenheden niet zijn tenlastegelegd en geen onderbouwing vinden in het dossier en dat een groot deel van de aan verdachten wel tenlastegelegde feiten niet bewezen kan worden.

6. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder feit 1 primair en subsidiair, 2 primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair, 5 primair en subsidiair en 6 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

vordering gevangenneming

- wijst af de vordering tot gevangenneming.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.J.C. Geeve, voorzitter, mr. A.M.G. Ellenbroek en mr. H. Stam, rechters, in tegenwoordigheid van J. Last, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2011.