Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO1958

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
27-10-2010
Datum publicatie
28-10-2010
Zaaknummer
294339 / FA RK 10-6027
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoekers hebben de rechtbank gevraagd om toestemming te verlenen voor het wijzigen van hun huwelijksvoorwaarden. Door de voorgestelde wijziging ontstaan gescheiden vermogens, hetgeen partijen wensen vanwege het ondernemingsrisico van de man. De rechtbank houdt de behandeling van de zaak aan, en verzoekt nadere informatie over de wijze waarop de waarde van de betreffende onderneming is bepaald, en of er mogelijke claims te verwachten zijn die van invloed (kunnen) zijn op de waarde van de onderneming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rekestnummer: 294339 / FA RK 10-6027

maken huwelijkse voorwaarden

Tussenbeschikking van 27 oktober 2010

in de zaak van

[verzoeker sub 1],

[verzoeker sub 2],

beiden wonende te [woonplaats],

verzoekers,

echtgenoten.

1. Verloop van de procedure

Verzoekers hebben op 29 september 2010 ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift met bijlagen doen indienen door mr. [notaris], notaris te [plaats]. Daarbij is verzocht goedkeuring te verlenen aan het maken van huwelijkse voorwaarden.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de nadien ingekomen stukken.

2. Vaststaande feiten

Verzoekers zijn op [1995] te [plaats], Verenigde Staten van Amerika, in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

3. Beoordeling van het verzochte

Verzoekers zijn thans in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de huwelijksgoederen gemeenschap behoren ondermeer de aandelen in vennootschappen genaamd [Besloten vennootschap 1] BV en [Besloten vennootschap 2] BV waarvan de man enige aandeelhouder is.

Partijen zijn voornemens huwelijksvoorwaarden te sluiten waardoor gescheiden vermogens ontstaan. Aan de man worden de aandelen in de vennootschap toegescheiden en aan de vrouw een onroerende zaak en de daarbij behorende hypothecaire geldlening. Alsmede polissen van levens- en/of kapitaalsverzekeringen, banktegoeden en vervoersmiddelen. Een onroerende zaak in Oostenrijk blijft onverdeeld. Verzoekers leggen aan het verzoek ten grondslag dat zij het gezien het ondernemingsrisico van de man de algemene gemeenschap van goederen als onwenselijk beschouwen. De notaris van verzoekers heeft de rechtbank versnelde behandeling verzocht. Nadere toelichting op deze wens tot versnelde behandeling kon en wilde de notaris niet verstrekken.

De rechtbank dient in de onderhavige zaak onder meer te beoordelen of de voorgenomen wijziging huwelijksvoorwaarden benadeling van schuldeisers met zich mee brengt. De waarde van de ondernemingen is in de overeenkomst tot verdeling opgenomen verdeling opgenomen voor een waarde van € 4.200.750,00. De rechtbank vraagt zich af op welke wijze de waarde van deze investeringsvennootschap is bepaald alsmede of er thans mogelijke claims te verwachten zijn die de waarde zouden kunnen beïnvloeden.

De rechtbank stelt de notaris in de gelegenheid zich over het bovenstaande schriftelijk uit te laten. Na ontvangst van deze reactie zal de rechtbank hetzij een beschikking geven hetzij een mondelinge behandeling bepalen.

4. Beslissing

De rechtbank houdt het verzoek aan tot 18 november 2010, en wenst voor die datum schriftelijk geïnformeerd te worden over hetgeen onder de beoordeling is vermeld.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, rechter, in tegenwoordigheid van G. Hagens LL.B, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 oktober 2010.?