Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL4830

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
12-02-2010
Datum publicatie
19-02-2010
Zaaknummer
16/604126-08 [P]
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

bezit 295 kinderpornografische afbeeldingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/604126-08 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 12 februari 2010

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1952] te ‘s-Gravenhage

wonende te [woonplaats], [adres]

raadsvrouw mr. E. Vels, advocaat te Leusden

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 29 januari 2010, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

een externe harde schijf en een cd-rom met daarop 295 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en baseert zich daarbij op de verklaring van verdachte en de aangetroffen afbeeldingen welke, zoals beschreven, naar het oordeel van de officier van justitie kunnen worden aangemerkt als kinderporno.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank tot een bewezenverklaring kan komen en wijst daarbij op de verklaring van verdachte en de bij hem aangetroffen afbeeldingen.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 3 maart 2008 te Leusden 295 kinderpornografische afbeeldingen op een externe harde schijf en een cd-rom in zijn bezit had. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Op 3 maart 2008 zijn door de recherche bij verdachte in zijn woning te Leusden een externe harde schijf en een cd-rom aangetroffen. Op deze gegevensdragers zijn in totaal 295 afbeeldingen gevonden , waaronder de afbeeldingen die zijn vermeld in de telastelegging.

De afbeeldingen zijn door verbalisant [verbalisant], zedenrechercheur, beschreven. Uit die beschrijvingen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat deze afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben, zoals in de bewezenverklaring is vermeld.

Verdachte heeft ter terechtzitting van 29 januari 2010 bekend dat hij in het bezit was van de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen. Ongeveer 10 jaar geleden is verdachte begonnen met het downloaden van deze afbeeldingen, waarna verdachte deze heeft opgeslagen op de externe harde schijf van zijn computer en gebrand op een cd-rom. Hij erkent dat de, naakt poserende, personen op deze afbeeldingen de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 3 maart 2008 te Leusden 295 afbeeldingen op een externe harde schijf en een cd-rom in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (zie hiervoor pagina 2 tot en met 8 van het aanvullend proces-verbaal, genummerd [nummer]):

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt of de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden, te weten onder meer:

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 01 213, en

- een afbeelding genaamd[bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 02 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 03 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 06 210, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 07 210, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 09 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 10 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 11 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 12 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 13 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 15 313, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 16 314, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 18 410, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 19 410, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 20 410, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 21 410, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 22 610, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 24 710, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 25 810

en

- het naakt poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in erotisch getinte houdingen poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen, te weten onder meer:

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 03 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 04 310, en

- een afbeelding genaamd [..], kenmerk ovj 05 310, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 14 313, en

- een afbeelding genaamd [..], kenmerk ovj 17 314, en

- een afbeelding genaamd [bestandsnaam].jpg, kenmerk ovj 23 613.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

5 De strafbaarheid

5.1 De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert het navolgende strafbare feit op.

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

5.2 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met de bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering, zoals beschreven in het advies van Reclassering Nederland. De officier van justitie heeft voorts een werkstraf voor de duur van 100 uur gevorderd.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft primair aangevoerd dat als de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, de rechtbank kan volstaan met een geheel voorwaardelijke (werk)straf, met de bijzondere voorwaarden welke volgens de reclassering zijn geïndiceerd. De verdediging pleit er subsidiair voor de straf, zoals deze door de officier van justitie is geëist, te matigen. De verdediging voert daartoe aan dat verdachte geen kwade bedoelingen had en, gezien zijn geestelijke vermogen, ook de ernst van het feit niet kan inzien. Verdachte heeft de afbeeldingen van publieke sites gedownload, heeft er niet voor betaald en geen afbeeldingen verspreid.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno, door dit te downloaden van het internet en vervolgens op te slaan op een harde schijf respectievelijk een cd-rom. Het feit dat de afbeeldingen, naar eigen zeggen van verdachte, geen seksuele gevoelens bij hem oproepen, is in dezen niet relevant. De rechtbank overweegt dat het bezit van kinderporno buitengewoon verwerpelijk is, met name omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen veelal seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot worden gesteld grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte moet medeverantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Verdachte heeft hierbij kennelijk nimmer stilgestaan en heeft zijn eigen behoeftebevrediging voorop gesteld. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen.

Als strafverminderende factoren neemt de rechtbank in overweging dat bij verdachte een relatief beperkt aantal bestanden is aangetroffen. Voorts overweegt de rechtbank dat verdachte niet heeft betaald voor het downloaden van de afbeeldingen en dat hij de afbeeldingen ook niet heeft verspreid. Verder heeft verdachte openheid van zaken gegeven en heeft hij verklaard dat het nooit zijn bedoeling was om kinderen schade toe te brengen. Voorts overweegt de rechtbank dat verdachte al sinds 2008 een psycholoog bezoekt teneinde (een deel van) zijn problemen te bespreken. De rechtbank acht tevens strafverminderend dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Ten slotte heeft de rechtbank de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen in overweging genomen.

Blijkens het adviesrapport van Reclassering Nederland van 21 januari 2010, opgesteld door D. Sies, reclasseringswerker, heeft verdachte een moeilijke jeugd en een problematisch huwelijk gehad. Verdachte is een getraumatiseerd man. Hij is erg wantrouwend en in wezen eenzaam. Hij is in staat om contact te maken, maar heeft nooit geleerd om emotionele verbindingen te maken. Zowel het recidiverisico als het risico op onttrekking aan voorwaarden wordt ingeschat als laag.

Geadviseerd wordt een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met daarbij als bijzondere voorwaarde de verplichting om zich te houden aan de aanwijzingen van de reclassering, ook als dat inhoudt een behandeling bij De Waag gericht op mensen die kinderporno downloaden.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstaf van 6 maanden met voornoemde, door Reclassering Nederland geadviseerde bijzondere voorwaarden, in combinatie met een onvoorwaardelijke werkstraf van 100 uur passend en geboden. Dit om de ernst van de feiten te benadrukken en de verdachte ervan te weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen. De rechtbank is van oordeel dat met deze straf, die lager is dan door de officier van justitie is gevorderd, voldoende recht wordt gedaan aan de ernst van de onderhavige zaak en de persoon van de verdachte.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 57, 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden;

- bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast, omdat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van twee jaren schuldig maakt aan een strafbaar feit dan wel de navolgende bijzondere voorwaarde niet naleeft;

- stelt als bijzondere voorwaarde:

dat verdachte zich tijdens de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen te geven door of namens de Reclassering Nederland, locatie Utrecht zolang deze instelling dat nodig vindt, ook als dat inhoudt een behandeling bij De Waag gericht op mensen die kinderporno downloaden;

- draagt genoemde reclasseringsinstelling op om aan de verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 100 uur, te vervangen door hechtenis van 50 dagen indien de veroordeelde deze straf niet naar behoren verricht.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.C. Hartendorp, voorzitter, mr. J.R. Krol en mr. M.A.A.T. Engbers, rechters, in tegenwoordigheid van mr. G.C. de Vries, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 12 februari 2010.