Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL3664

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
10-02-2010
Datum publicatie
11-02-2010
Zaaknummer
275423 / FA RK 09-6058
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot het gelasten van verbetering van een geboorteakte. Geen toepassing van Somalisch recht op de vaststelling van de naam van de minderjarige. Nederlands recht kent geen namenreeks. Toewijziging subsidiair verzoek strekkende tot aanvulling voornamen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rekestnummer: 275423 / FA RK 09-6058

verbetering akte burgerlijke stand

Beschikking van 10 februari 2010

in de zaak van

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

als wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarige [naam kind],

verzoekster,

nader te noemen de moeder,

advocaat mw. mr. B.C. Pfeifle,

met als overige belanghebbenden

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND,

gemeente Zeist,

[naam vader],

wonende te [woonplaats],

nader te noemen de vader.

1. Verloop van de procedure

Verzoekster heeft een verzoekschrift ter griffie van deze rechtbank ingediend. Daarbij is verzocht verbetering te gelasten van de geboorteakte van de minderjarige [naam kind], geboren op

[1999] te [geboorteplaats], in die zin dat de namen van de minderjarige zullen luiden: [naam kind]

2. Vaststaande feiten

2.1. Op [1999] is te [geboorteplaats] geboren de minderjarige met de voornaam: [naam kind].

2.2. Met betrekking tot de minderjarige is op [1999] een geboorteakte

opgemaakt onder nummer [nummer]. Deze akte is ingeschreven in het register van geboorten

van de gemeente [geboorteplaats] van het jaar 1999.

2.3. Op 30 juni 2003 is de minderjarige door de vader erkend.

2.4. De nationaliteit van de moeder is onbekend. De vader bezit de Somalische

nationaliteit.

2.5. De moeder en de vader zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de

minderjarige.

3. Beoordeling van het verzochte

3.1. Verzoekster heeft primair verbetering verzocht van de naam van de minderjarige in voormelde geboorteakte, in die zin dat hij met de namenreeks [voornamen kind ]’ zal worden geregistreerd. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat de ambtenaar van de burgerlijke stand ten onrechte geen Somalisch namenrecht heeft toegepast. Subsidiair heeft zij verzocht om de voornamen van de minderjarige te wijzigen van ‘[naam kind]’ in ‘[ 3 voornamen]’.

3.2. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats] heeft zich op het standpunt gesteld dat de nationaliteit van de minderjarige onbekend is. Hiertoe heeft zij het volgende aangevoerd. De moeder heeft een onbekende nationaliteit en de vader de Somalische nationaliteit. De minderjarige heeft niet door erkenning de Somalische nationaliteit van de vader verkregen, aangezien in Somalië de Nederlandse erkenning niet wordt erkend. Het voorgaande brengt met zich dat de ambtenaar van de burgerlijke stand niet weet welk recht bij de vaststelling van de naam van de minderjarige moet worden toegepast. Op grond van artikel 5 van de Wet Conflictenrecht Namen dient in dit geval het Nederlandse recht te worden toegepast. Het Nederlandse recht kent de namenreeks – die de moeder van de minderjarige heeft – niet, waardoor bij de minderjarige “-“ wordt vermeld als geslachtsnaam in de geboorteakte. Voornaamswijziging, in de zin van aanvulling van de voornamen van de minderjarige is wel mogelijk, aldus de ambtenaar van de burgerlijke stand.

3.3. De rechtbank overweegt, gelet op hetgeen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats] hieromtrent heeft overwogen, dat het Nederlandse recht van toepassing is op de vaststelling van de naam van de minderjarige. Het is immers onduidelijk of de vader in Somalië als de juridische vader van de minderjarige kan worden aangemerkt en als gevolg daarvan is onduidelijk of de minderjarige de Somalische nationaliteit heeft verkregen. Bij toepassing van het Nederlandse recht is het niet mogelijk om de minderjarige met een namenreeks te registreren. Het primaire verzoek zal daarom worden afgewezen.

3.4. Om te voorkomen dat bij de minderjarige “-“ wordt vermeld als geslachtsnaam in de geboorteakte, kan eventueel een voorlopige geslachtsnaam worden vastgesteld. Deze voorlopige geslachtsnaam kan later bij een Koninklijk Besluit ex artikel 1:7 lid 2 BW of bij naturalisatie van de moeder worden omgezet in een definitieve geslachtsnaam. Ter zitting is echter gebleken dat partijen geen keuze konden maken tussen de namen ‘[naam 2]’ en ‘[naam 3]’ als voorlopige geslachtsnaam, zodat de rechtbank niet zal overgaan tot de vaststelling van een voorlopige geslachtsnaam.

3.5 Verzoekster heeft, gelet op de in het verzoekschrift en ter zitting omschreven gronden, voldoende zwaarwegend belang bij inwilliging van het subsidiaire verzoek tot voornaamswijziging. Voorts zijn de gevraagde voornamen geoorloofd te achten. Nu ook de vader geen bezwaren naar voren heeft gebracht, zal het verzoek worden toegewezen.

3.6. Ten overvloede wijst de rechtbank erop dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van een beschikking tot voornaamswijziging een latere vermelding dient toe te voegen aan de geboorteakte.

4. Beslissing

4.1. De rechtbank gelast de wijziging van de voornamen van de minderjarige [naam kind], geboren op [1999] te [geboorteplaats], van [naam kind] in [voornamen], zodat hij zal zijn geheten [voornamen]]

4.2. Het meer of anders verzochte wordt afgewezen.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, rechter, in tegenwoordigheid van mr. A. Verouden, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 februari 2010.