Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BO4182

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
29-10-2009
Datum publicatie
17-11-2010
Zaaknummer
649446 BU 09-1576
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aan betrokkene is een verkeersboete van 247 euro opgelegd wegens overschrijding van de maximumsnelheid met 37 kilometer per uur. Betrokkene erkent de overtreding. Het was rustig op de weg. Ze was als verloskundige met een aanstaande moeder op weg naar het ziekenhuis voor een bevalling. De baby is welgeteld binnen 30 à 40 minuten geboren, gerekend vanaf het moment dat betrokkene bij haar cliënt vertrok. Gezien de omstandigheden halveert de kantonrechter de opgelegde boete.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 649446 BU 09-1576

CJIB-nummer: 127146135

beslissing d.d. 29 oktober 2009

inzake

[betrokkene], wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen: betrokkene,

gemachtigde: [gemachtigde].

Verloop van de procedure

Bij brief van 26 mei 2009, ontvangen op 27 mei 2009, heeft betrokkene beroep ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie, gegeven op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), bekend onder bovengenoemd CJIB-nummer.

Betrokkene is in de gelegenheid gesteld alle op het beroepschrift betrekking hebbende stukken in te zien.

Het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie is behandeld ter zitting van 15 oktober 2009. Betrokkene is verschenen. Namens de officier van justitie is verschenen A.J. Rijks, werkzaam bij de CVOM.

Vervolgens heeft de kantonrechter deze beslissing gegeven.

Beoordeling van het beroep

Aan betrokkene is een sanctie van € 247,00 opgelegd terzake van de in de inleidende beschikking aangeduide gedraging op 15 februari 2009 om 20.26 uur te Utrecht (Trajectcontrole A12, parallelrijbaan rechts) met de personenauto, kenteken [nummer]:

overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 37 km/h (verkeersbord A 1).

Betrokkene is het niet eens met de beslissing van de officier van justitie. Tijdens de uitoefening van haar beroep als verloskundige reed betrokkene, tesamen met de aanstaande moeder, met een snelheid die boven de toegestane lag, over de parallelerijbaan rechts A12. Ze is geflitst om 20.26 uur, is om 20.32 uur gearriveerd in het Diakonessehuis te Utrecht en om 20.40 uur is er een gezond meisje geboren.

Indien betrokkene langzamer had gereden, had de bevalling plaats kunnen vinden in de auto van betrokkene, hetgeen een verhoogd risico voor de moeder en het kind betekende.

Ter zitting verklaart betrokkene bij haar standpunt te blijven. Het ging allemaal zo snel dat betrokkene een, in haar ogen verantwoorde beslissing heeft genomen om haar cliënt zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren, teneinde de bevalling daar te kunnen doen. Er zat, in geval van nood, een collega op de achterbank met de nodige spullen om, indien het echt niet verder ging, betrokkene te helpen met de bevalling. Dit bleek uiteindelijk niet nodig, maar de baby is welgeteld binnen 30 à 40 minuten geboren, gerekend vanaf het moment dat betrokkene bij haar cliënt vertrok. Betrokkene was zich bewust van de situatie, maar het was rustig op de weg. Betrokkene kan geen voertuig regelen met bijzondere kenmerken (o.a. zwaailamp) omdat de beroepsgroep (circa 2000 vroedvrouwen) klein is.

Betrokkene verzoekt de kantonrechter om de beslissing van de officier van justitie te herzien.

De officier van justitie heeft de kantonrechter verzocht het beroep van betrokkene, gelet op de nadere uiteenzetting, de feiten en de omstandigheden, gedeeltelijk gegrond te verklaren en de sanctie vast te stellen op € 150,--.

De kantonrechter komt tot het volgende oordeel:

Betrokkene ontkent de gedraging niet, zodat deze vast staat, maar beroept zich op de bijzondere omstandigheden.

De gedraging is geconstateerd met behulp van een voor de meting getest, geijkt en op de voorgeschreven wijze gebruikte trajectsnelheidsmeter op basis van de factoren tijd en afstand.

Verbalisant heeft rekening gehouden met een mogelijke afwijking van de meetapparatuur door de gemeten snelheid van 121 km per uur volgens de richtlijnen te verminderen met de maximaal mogelijke afwijking van 4 km per uur, zodat de geconstateerde snelheid -na correctie- van 117 km per uur juist moet worden geacht. Nu ter plaatse een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gold, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de gedraging is verricht.

De kantonrechter is, alles overwegende, met de officier van justitie van oordeel dat er voldoende aanleiding bestaat om de opgelegde sanctie te matigen, maar zal de sanctie matigen tot de helft van het oorspronkelijke sanctiebedrag. Het beroep zal dan ook gedeeltelijk gegrond worden verklaard.

De kantonrechter zal, gelet op het bovenstaande, beslissen als volgt.

Beslissing

De kantonrechter:

verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond, wijzigt de bestreden beslissing en stelt de sanctie op € 124,50.

Deze beslissing is gegeven door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2009.

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de opgelegde sanctie meer dan € 70,-- bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, postbus 16008 te 3500 DA Utrecht en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

DEZE BESLISSING IS VERZONDEN OP