Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL2317

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
02-09-2009
Datum publicatie
06-04-2010
Zaaknummer
250907 / FA RK 08-3794
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Adoptiebeschikking. De rechtbank stelt de geboortegegevens van de minderjarige vast zonder de naam van de minderjarige. De naam bij de geboorte kan niet uit de stukken worden opgemaakt. De geboorteakte die is overgelegd, is pas na adoptie in de Verenigde Staten opgemaakt en vermeldt de namen van de adoptiefouders en de namen die de minderjarige bij de adoptie heeft verkregen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rekestnummer: 250907 / FA RK 08-3794

Beschikking van 2 september 2009

in de zaak van

[verzoeker],

hierna: [verzoeker],

en

[verzoekster],

hierna: [verzoekster],

echtelieden,

wonende te [woonplaats],

verzoekers,

advocaat mr. N. Strikwerda.

1. Verdere verloop van de procedure

Bij beschikking van deze rechtbank van 11 februari 2009 zijn verzoekers in de gelegenheid gesteld om een aanvullend verzoek tot adoptie naar Nederlands recht door [verzoeker] in te dienen, alsmede om te onderzoeken of de geboortegegevens van de minderjarige en de gegevens van de biologische moeder kunnen worden achterhaald.

Bij verzoekschrift d.d. 26 maart 2009 heeft [verzoeker] een aanvullend verzoek gedaan.

2. Vaststaande feiten

Voor de vaststaande feiten verwijst de rechtbank naar haar beschikking van 11 februari 2009.

3. Beoordeling van het verzoek

Adoptie naar Nederlands recht

Uit de overgelegde stukken blijkt dat de minderjarige naar het recht van Florida, Verenigde Staten van Amerika, reeds door [verzoeker] is geadopteerd. Gelet op de overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat er geen bezwaren bestaan tegen de verzochte adoptie naar Nederlands recht. De rechtbank is van oordeel dat de adoptie in het kennelijke belang van het kind is en dat ook overigens is voldaan aan de voorwaarden welke zijn gesteld in de artikelen 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtbank zal het verzoek tot adoptie naar Nederlands recht dan ook toewijzen.

Geboortegegevens

De rechtbank heeft verzoekers bij haar beschikking d.d. 11 februari 2009 in de gelegenheid gesteld om te pogen om de namen die de minderjarige bij haar geboorte heeft verkregen te achterhalen en om met stukken de informatie over de naam van de biologische moeder te onderbouwen. Blijkens de brief van de zijde van verzoekers d.d. 25 maart 2009 met als bijlage het aanvullende verzoekschrift, heeft de minderjarige bij haar geboorte de namen [namen X Y Z] gekregen. Voorts is bekend dat de biologische moeder van de minderjarige [naam A] is genaamd en dat zij ten tijde van de zwangerschap van minderjarige 45 jaar oud was, aldus verzoekers.

De rechtbank stelt vast dat verzoekers de hierboven genoemde gegevens niet nader met stukken kunnen onderbouwen, zodat deze gegevens niet bij de geboortegegevens kunnen worden vastgesteld. De rechtbank zal de geboortegegevens van de minderjarige dan ook ambtshalve vaststellen zoals hierna vermeld.

De rechtbank baseert zich hierbij op the Petition for Adoption dat is ingediend bij the Circuit Court of the Ninth Judicial Circuit in and for [woonplaats], Florida, Verenigde Staten van Amerika.

3. Beslissing

De rechtbank:

verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissing tot de adoptie naar het recht van Florida, Verenigde Staten van Amerika, van de minderjarige van het vrouwelijk geslacht,

genaamd:

[namen X Y Z] [achternaam], oorspronkelijke naam onbekend, geboren op

[2006] te [woonplaats], Florida, Verenigde Staten van Amerika,

door

[verzoekster], geboren op [1970] te [woonplaats];

erkent de beslissing van de Amerikaanse rechter d.d. 20 december 2006 waarin de namen van de minderjarige zijn vastgesteld als: [namen X Y Z] [achternaam];

Spreekt uit de adoptie naar Nederlands recht van de minderjarige van het vrouwelijk geslacht, genaamd:

[namen X Y Z] [achternaam], oorspronkelijke naam onbekend, geboren op

[2006] te [woonplaats], Florida, Verenigde Staten van Amerika,

door

[verzoeker], geboren op [1965] te [woonplaats], Griekenland;

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’[woonplaats] een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

stelt als geboortegegevens van de minderjarige vast:

- plaats van geboorte : [woonplaats], Florida, Verenigde Staten van Amerika

- datum van geboorte : [2006]

- geslacht : vrouwelijk

- naam :

en gelast de inschrijving daarvan in het register van geboorten van de gemeente ’[woonplaats];

stelt vast dat de minderjarige zal zijn geheten:

[namen X Y Z] [achternaam].

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. T.M.M.P. Westbroek, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2009.?

Bij aanvullende beschikking van 20 januari 2010 is deze beschikking aangevuld, in die zin dat waar in nr. 3 de geboortegegevens worden vastgesteld, deze worden aangevuld met:

“namen: [namen X Y Z]”

en

dat waar in nr. 3 de naam van de minderjarige wordt vastgesteld dient te worden gelezen:

“stelt vast dat de minderjarige zal zijn geheten:

[namen X Y Z] [achternaam]”.