Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6349

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
26-08-2009
Datum publicatie
28-08-2009
Zaaknummer
272257 / KG RK 09-1160
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing beslag onder schuldeiser zelf (eigen beslag), omdat daarmee tenuitvoerlegging rechterlijke beslissing wordt gefrustreerd. Uitzondering (misbruik van recht) doet zich niet voor.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rekestnummer: 272257 / KG RK 09-1160

Beschikking van 26 augustus 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verzoekster] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

verzoekster,

advocaat mr. G.J. Schras,

tegen

de commanditaire vennootschap

ARSENAAL GRAVE C.V.,

gevestigd te Huizen,

verweerster,

advocaat mr. J.W.H. Raadgever.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van verweerster.

2. De beoordeling

2.1. Het verzoek strekt tot het verkrijgen van verlof tot het leggen van conservatoir beslag onder verzoekster ter verzekering van haar vorderingen op verweerster.

2.2. Met het onderhavige verzoek wenst verzoekster beslag (onder zichzelf) te leggen op de vordering die verweerster op haar heeft uit hoofde van het tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 20 mei 2008. In dit arrest heeft het Gerechtshof verzoekster veroordeeld een bedrag van EUR 91.960,33 aan huur en servicekosten, vermeerderd met rente en kosten, aan verweerster te betalen.

Indien de voorzieningenrechter het door verzoekster gevraagde eigenbeslag zou verlenen, zou de tenuitvoerlegging van deze (uitvoerbaar bij voorraad verklaarde) veroordeling worden gefrustreerd. Een dergelijk eigenbeslag dient dan ook in beginsel te worden afgewezen (Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11 maart 2009, LJN: BH5998).

2.3. Op dit uitgangspunt kan een uitzondering worden gemaakt, indien verweerster door het uitoefenen van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van de betreffende veroordeling misbruik van recht zou maken (vgl. het hiervoor genoemde arrest van 11 maart 2009). Niet gesteld of gebleken is dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. De enkele stelling dat verzoekster een tegenvordering heeft op verweerster die de door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bij arrest van 20 mei 2008 uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom overtreft, is daartoe in ieder geval onvoldoende. Van een reconventionele, uitvoerbaar bij voorraad verklaarde, veroordeling ten gunste van verzoekster, zoals aan de orde was in voormeld arrest van 11 maart 2009, is geen sprake.

De omstandigheid dat verzoekster een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank Amsterdam tegen aan verweerster gelieerde personen en rechtspersonen (Studio Het Arsenaal B.V., [naam] Holding B.V. en [naam]) en dat deze bodemprocedure in eerste aanleg haar einde nadert, brengt hierin geen verandering. Bij die procedure is verweerster geen partij. Ook indien, zoals verzoekster stelt, verweerster vereenzelvigd zou moeten worden met één of meerdere van deze personen, kan deze bodemprocedure geen voor tenuitvoerlegging jegens verweerster vatbare titel opleveren.

2.4. Uit het voorgaande volgt dat het verzoek tot het leggen van eigenbeslag dient te worden afgewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door M.J. Smit en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2009.

w.g. griffier w.g. rechter