Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ4300

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
29-07-2009
Datum publicatie
30-07-2009
Zaaknummer
266592 / HA ZA 09-1037
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Provisionele eis, afwijzing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

266592 / HA ZA 09-103729 juli 2009

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 266592 / HA ZA 09-1037

Vonnis in incident van 29 juli 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MULTIPOX KUNSTSTOF VLOEREN BV,

gevestigd te Heerde,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. M. Hoekstra,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUTCH DESIGN GROUP B.V.,

gevestigd te Rhenen,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. P.G. Broekman.

Partijen zullen hierna Multipox en Senso genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met producites

de incidentele conclusie tot het treffen van een voorlopige voorziening

de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling in het incident

2.1. Multipox vordert dat de rechter een voorlopige voorziening zal treffen voor de duur van het geding. Haar vordering strekt ertoe dat de rechtbank bij wijze van provisionele voorziening, uitvoerbaar bij voorraad, Senso zal veroordelen tot betaling van een voorschot van EUR 49.179,05 op het door Senso in de hoofdzaak aan Multipox te betalen bedrag.

2.2. Senso voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

2.3. Toewijzing van een vordering tot een voorlopige voorziening voor de duur van het geding is alleen mogelijk indien Multipox daarbij voldoende belang heeft. Dat is hier het geval. Multipox heeft onweersproken gesteld dat haar huidige financiële situatie het niet toelaat haar schuldeisers te voldoen, met alle gevolgen van dien.

De gevraagde voorlopige voorziening hangt voorts samen met de hoofdvordering en is gericht op een voorziening die voor de duur van de aanhangige bodemprocedure kan worden gegeven. Derhalve moet worden beoordeeld of een afweging van de materiële belangen van partijen de gevorderde ordemaatregel rechtvaardigt. Bij een voorziening in de vorm van betaling van een geldsom is dat in verband met het restitutierisico meestal alleen het geval indien de vordering tot het beloop van het gevorderde voorschot reeds voldoende vaststaat dan wel op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld.

2.4. Multipox stelt dat Senso in haar brief van 1 april 2009 aan de advocaat van Multipox de vordering van Multipox slechts deels betwist. Volgens Multipox heeft Senso erkend een bedrag van EUR 7.086,88 verschuldigd te zijn. Voorts brengt Senso ten onrechte een vordering van Eputan op Multipox ter hoogte van EUR 42.092,17 in mindering op het door Senso aan Multipox verschuldigde bedrag. Senso is dus in ieder geval aan Multipox het bedrag van EUR 49.179,05, aldus Multipox.

2.5. Senso voert hiertegenover onder meer aan dat Multipox haar brief van 1 april 2009 slechts ten dele aanhaalt. In deze brief betwist Senso niet alleen de verschuldigdheid van de facturen van Multipox, maar behoudt zij zich tevens het recht voor de door haar geleden en door Multipox veroorzaakte schade bij Multipox in rekening te brengen. Voorts beroept Senso zich op ontbinding van de overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de facturen die Multipox heeft verzonden. Senso voert aan dat Multipox bij de uitvoering van de werkzaamheden tekort is geschoten.

2.6. De rechtbank oordeelt als volgt. Gelet op het verweer van Senso, zoals reeds weergegeven in de brief van 1 april 2009, staat vooralsnog geenszins vast dat Senso gehouden is een deel van de vordering van Multipox te voldoen. Weliswaar wordt niet het gehele door Multipox gefactureerde bedrag betwist, maar Senso voert aan dat zij het onbetwiste deel wenst te verrekenen met de door Multipox aan haar te vergoeden schade. Het gehele door Multipox gevorderde bedrag wordt dus betwist en staat daarom nog niet vast. Naar de tussen partijen in het geschil zijnde feiten en omstandigheden zal nog een nader onderzoek plaats moeten vinden. Voor een dergelijk onderzoek is geen plaats in een incidentele procedure die strekt tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Op dit moment kan dus niet worden geconcludeerd dat (een deel van) de hoofdvordering voldoende vaststaat of op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld.

2.7. Gelet op het voorgaande zal de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding worden afgewezen. Multipox zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

3. De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1. wijst het gevorderde af,

3.2. veroordeelt Multipox in de kosten van het incident, aan de zijde van Senso tot op heden begroot op EUR 452,00,

in de hoofdzaak

3.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 9 september 2009 voor conclusie van antwoord .

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W.M. de Wolf en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2009. JvO

w.g. griffier w.g. rechter