Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ3998

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
19-06-2009
Datum publicatie
28-07-2009
Zaaknummer
622985 UE VERZ 09-386 SL
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Herroeping van beschikking, gewezen door kantonrechter, tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst; geen bedrog

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0596
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 622985 UE VERZ 09-386 SL

beschikking d.d. 19 juni 2009

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Fujitsu Services B.V.,

gevestigd te Maarssen,

verder ook te noemen Fujitsu,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. A.J.P. van Beurden,

tegen:

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [verweerder],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. M.J. Draaisma.

Verloop van de procedure

Fujitsu heeft een verzoekschrift ingediend.

[verweerder] heeft een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is met instemming van partijen niet ter zitting behandeld. Hierna is uitspraak bepaald.

Motivering

1.

[verweerder] is op 1 april 2000 in dienst van (de rechtsvoorganger van) Fujitsu getreden.

Het laatstgenoten brutoloon bedraagt € 5.500,- per maand exclusief emolumenten.

2.

Herroeping wordt verzocht van de beschikking met zaaknummer 553606 UE VERZ 07-2481 d.d. 12 februari 2008, door de kantonrechter in Utrecht gegeven. Ter onderbouwing wordt aangevoerd dat Fujitsu tijdens de mondelinge behandeling van deze zaak de kantonrechter erop gewezen heeft dat er ernstige aanwijzingen zijn dat [verweerder] elders werk had en aan het werk was. Verder wordt door Fujitsu gememoreerd dat [verweerder] zulks toen ontkend heeft. Fujitsu is er inmiddels achter gekomen dat [verweerder] bij Winitu BV in dienst is getreden, aan welk dienstverband inmiddels een eind is gekomen. Voordat [verweerder] bij Winitu in dienst is getreden, is hij werkzaam geweest voor het bedrijf GHS. Dat wist [verweerder] ook al tijdens de mondelinge behandeling van de eerste ontbindingsprocedure.

3.

[verweerder] voert verweer waarop de kantonrechter indien nodig hieronder terugkomt. Meer in het bijzonder voert hij aan dat de vraag moet worden beantwoord of [verweerder] in de eerste ontbindingszaak bedrog heeft gepleegd. De beschikking van de kantonrechter van 12 februari 2008 berust op twee pijlers, te weten de vraag of er een dringende reden is en vervolgens op de vraag of er andere gewichtige redenen zijn. Uit niets blijkt dat [verweerder] in de procedure bedrog heeft gepleegd. Niet alleen omdat hij geen ander werk of andere baan had in de gangbare betekenis des woords, maar ook omdat het gegeven dat [verweerder] (ander) werk zou hebben voor de beslissing van de kantonrechter niet van belang was.

4.

De kantonrechter komt tot de volgende beslissing.

De beschikking van de kantonrechter d.d. 12 februari 2008 is zodanig opgebouwd dat een eventueel vaststaand feit dat [verweerder] al ander werk had, wat onder andere van invloed zou kunnen zijn op de beslissing over een eventueel toe te kennen vergoeding, niet ter zake doende was, nu immers een onderzoek naar een dringende reden niet tot positief resultaat voor Fujitsu leidde en een reden voor een eventuele voorwaardelijke ontbinding op grond van andere gewichtige redenen, te weten veranderingen in omstandigheden die billijkheidshalve tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zouden moeten leiden, niet aanwezig werd geacht op de in de beschikking genoemde redenen, die direct verband hielden met de gefixeerdheid van het verzoek op de gestelde dringende reden. De omstandigheid dat [verweerder] een andere baan had, is daarop van geen enkele invloed geweest en kon daarop ook geen invloed hebben. Het (vermeende) bedrog zou dus niet tot een ander oordeel geleid hebben.

Het verzoek tot herroeping zal behalve worden afgewezen en Fujitsu wordt in de kosten van de procedure veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek tot herroeping van de door de kantonrechter te Utrecht onder zaaknummer 553606 UE VERZ 07-2481 gewezen beschikking van 12 februari 2008 af.

veroordeelt Fujitsu in de proceskosten aan de zijde van [verweerder], tot de uitspraak van deze beschikking begroot op € 400,- aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2009.