Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
03-06-2009
Datum publicatie
05-06-2009
Zaaknummer
256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen royaltyvergoeding verschuldigd over niet verkochte, resterende voorraad boeken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 256615 / HA ZA 08-2144

Vonnis van 3 juni 2009

in de zaak van

de vennootschap onder firma

[eiseres],

gevestigd te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. J.M. van Noort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAILS INTERNATIONAL,

gevestigd te Soesterberg, gemeente Soest,

gedaagde,

advocaat mr. J.J. van Dort.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Nails International genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 31 december 2008

het proces-verbaal van comparitie van 11 februari 2009

de akte van [eiseres]

de antwoordakte van Nails International.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres] heeft meegewerkt aan een boek van Nails International. Partijen zijn overeengekomen dat [eiseres] hiervoor een vergoeding ontvangt. Bij brief van 2 september 2004 heeft Nails International onder meer het volgende aan [eiseres] bericht:

“(…)

Een eerste serie van 2500 boekwerkjes kost uiteindelijk EUR 9.365 ofwel EUR 3.85 per boek. Bij een verkoopprijs van EUR 29.95 levert dit het volgende beeld op:

(…)

Royalty Renata 15% Euro 4,24

(…)”

2.2. In de periode gelegen tussen oktober 2004 en mei 2007 heeft [eiseres] royaltyvergoedingen verkregen van Nails International conform door Nails International opgestelde facturen. Op de facturen stond steeds het aantal verkochte boeken vermeld en de vergoeding per boek (steeds EUR 4,24).

2.3. De totaaloplage van het boek bedraagt, inclusief exemplaren in de Duitse en Engelse taal, 7.500 exemplaren.

2.4. In 2007 is tussen partijen een verschil van mening ontstaan, als gevolg waarvan hun samenwerking tot een einde is gekomen.

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert – na wijziging van eis, samengevat – veroordeling van Nails International tot betaling van primair EUR 6.856,97, subsidiair EUR 297,69, vermeerderd met rente en (buitengerechtelijke) kosten.

3.2. [eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat sprake is van een voorwaardelijke overeenkomst, in die zin dat Nails International een vergoeding van EUR 4,24 is verschuldigd, als er een boek wordt verkocht. Doordat Nails International in strijd met het doel van de afspraken tussen partijen categorisch verzuimt de boeken te verkopen, blijven verdere royaltybetalingen uit. Nails International had alle boeken kunnen verkopen. De voorwaarde geldt onder deze omstandigheden in redelijkheid als vervuld (artikel 6:23 BW). Uit een telling door haar administrateur is gebleken dat Nails International nog 1.359 boeken op voorraad heeft. Nails International moet daarom 1.359 x EUR 4,24 excl. BTW betalen, aldus [eiseres].

3.3. Nails International voert aan dat partijen slechts zijn overeengekomen dat voor ieder verkocht boek een vergoeding verschuldigd is. Er zijn nog 1.404 exemplaren op voorraad, waarvan 1096 Duitse exemplaren en 307 Engelse. Na 4 jaar verkoopinspanningen heeft de uitgever Nails International het recht de boeken uit de handel te nemen, anders moeten kosten worden gemaakt waar niet of nauwelijks inkomsten tegenover staan. De boeken zijn onverkoopbaar, [eiseres] heeft zelf geweigerd de boeken tegen kostprijs over te nemen, zo voert Nails International aan.

4. De beoordeling

Inleiding

4.1. Bij dagvaarding vorderde [eiseres] betaling van een bedrag groot EUR 14.284,56 excl. BTW. Dit bedrag was als volgt opgebouwd:

Aantal boeken: 7.500

Onverkocht: 500 -/-

Reeds afgerekend 3.631 -/-

Nog te voldoen 3.369 boeken x EUR 4,24.

4.2. Nails International heeft bij conclusie van antwoord gesteld dat zij over 5.724 boeken royalty verschuldigd is en dat zij al voor 4.681 boeken heeft betaald. De onverkochte voorraad bedraagt volgens Nails International 1.412 boeken. Verder is een aantal boeken beschadigd of verkeerd gedrukt en zijn ter promotie exemplaren weggegeven of als inkijkexemplaar gebruikt.

4.3. Voorafgaand aan de comparitie heeft Nails International aan [eiseres] de royaltyvergoeding betaald over 1.043 boeken (het verschil tussen 5.724 en 4.681). Ter comparitie stelde Nails International voorts dat [eiseres] een betaling over 836 boeken over het hoofd had gezien. Ter comparitie is daarom de afspraak gemaakt dat [eiseres] zich uit mocht laten over de door Nails International gestelde betaling (over 836 boeken) en dat Nails International [eiseres] in de gelegenheid stelt de resterende voorraad te tellen.

4.4. Bij akte na comparitie heeft [eiseres] erkend dat Nails International in oktober 2004 een bedrag van EUR 4.218,12 voor 836 boeken heeft voldaan. Vervolgens heeft zij de grondslag van haar vordering gewijzigd in die zin, dat zij voor de berekening van haar vordering aansluiting heeft gezocht bij het door haar na comparitie getelde aantal nog voorradige exemplaren (zie 3.2.) in plaats van uit te gaan van de boeken die niet meer op voorraad zijn.

4.5. Nails International heeft bij antwoordakte aangevoerd geen bezwaar te hebben tegen deze wijziging van eis.

De te beantwoorden vraag

4.6. Gelet op het voorgaande is de (nog) te beantwoorden vraag of Nails International gehouden is voor alle nu nog voorradige boeken een vergoeding van EUR 4,24 exclusief BTW aan [eiseres] te voldoen.

4.7. Met Nails International is de rechtbank van oordeel dat een dergelijke afspraak niet voortvloeit uit de overeenkomst tussen partijen en de wijze waarop daar door partijen gedurende enkele jaren uitvoering aan is gegeven (zie 2.1. en 2.2.). Gedurende enkele jaren heeft Nails International immers per verkocht boek EUR 4,24 aan [eiseres] afgedragen en gesteld noch gebleken is dat [eiseres] ooit tegen deze gang van zaken heeft geprotesteerd.

4.8. De rechtbank begrijpt dat [eiseres] op grond van artikel 6:23 BW stelt dat Nails International in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt door de boeken niet meer te verkopen. Een voorwaarde geldt op grond van dit artikel immers voor vervuld, indien de redelijkheid en billijkheid dit verlangen.

4.9. Voorafgaand aan de comparitie en bij akte na comparitie heeft [eiseres] een aantal e-mails in het geding gebracht van klanten die eind 2008/begin 2009 interesse toonden in het boek. De rechtbank is echter van oordeel, mede gelet op het gemotiveerde verweer van de zijde van Nails International, dat deze e-mails de stelling van [eiseres], dat Nails International alle boeken had kunnen verkopen, onvoldoende onderbouwen. Mede redengevend voor dit oordeel is de omstandigheid dat de resterende voorraad vooral bestaat uit Duitstalige boeken, terwijl uit de e-mails in ieder geval weinig vraag naar Duitstalige boeken blijkt. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat, als Nails International de verkoop had voortgezet, alle boeken zouden zijn verkocht.

Daar komt bij dat [eiseres] onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld die tot het oordeel kunnen leiden dat Nails International in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt door na ongeveer 4 jaar de resterende Duitstalige en Engelstalige boeken uit de verkoop te halen.

Dit betekent dat onvoldoende is gebleken dat de redelijkheid en billijkheid in dit geval met zich meebrengen dat Nails International voor ieder boek dat nog op voorraad is, EUR 4,24 moet betalen aan [eiseres]. De primaire vordering van [eiseres] wordt daarom afgewezen.

4.10. De subsidiaire vordering van [eiseres] is gebaseerd op haar stelling dat Nails International 59 boeken meer heeft verkocht dan zij eerder (de rechtbank begrijpt bij conclusie van antwoord) heeft opgegeven. Ook deze vordering kan om de navolgende redenen niet worden toegewezen. Allereerst wordt op geen enkele wijze toegelicht op welke wijze [eiseres] tot het aantal van 59 is gekomen en valt dit ook niet uit het procesdossier af te leiden. Voorts heeft [eiseres] niet gesteld en is evenmin gebleken dat het verschil tussen het eerder opgegeven aantal voorradige boeken en het na telling gebleken aantal betekent dat de betreffende boeken zijn verkocht (en niet gestolen, beschadigd of anderszins verloren gegaan). [eiseres] heeft dus niet aan haar stelplicht voldaan.

4.11. Overigens hecht de rechtbank eraan op te merken dat voor het geval Nails International een verzoek tot levering van het boek krijgt, zij in redelijkheid wel gehouden is dat boek aan de geïnteresseerde te verkopen (en vervolgens een royaltyvergoeding af te dragen aan [eiseres]).

4.12. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nails International worden begroot op:

- vast recht EUR 315,00

- salaris advocaat 960,00 (2,5 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR  1.275,00

4.13. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen als gevolg van een benoeming elders.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Nails International tot op heden begroot op EUR 1.275,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Verhoef en in het openbaar uitgesproken op 3 juni 2009.

w.g. griffier w.g. rechterJvO