Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI1907

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
08-04-2009
Datum publicatie
22-04-2009
Zaaknummer
16-604077-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beslissing verlenging TBS met voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Parketnummer(s): 16/604077-05

Datum uitspraak: 8 april 2009

Beslissing op de vordering tot verlenging terbeschikkingstelling

met voorwaarden

Beslissing van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, naar aanleiding van de vordering van de officier van justitie in dit arrondissement d.d. 23 maart 2009, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 23 maart 2009, strekkende tot verlenging met één jaar van de termijn van de terbeschikkingstelling met voorwaarden van:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats],

thans verblijvende in Hoeve Boschoord, Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord.

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier bevindende stukken, waaronder:

- een afschrift van het vonnis van deze rechtbank van 7 februari 2006, waarbij de heer [verdachte] ter beschikking werd gesteld, met voorwaarden, welke terbeschikkingstelling is ingegaan op 23 april 2007;

- het door mevrouw J.M. Uneputty, reclasseringswerker Centrum Maliebaan, uitgebrachte advies d.d. 11 maart 2009, strekkende tot verlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling met voorwaarden met één jaar;

- de psychiatrische rapportage Pro Justitia van de heer J.M.J.F. Offermans, psychiater,

d.d. 13 maart 2009, inhoudende het advies de terbeschikkingstelling met voorwaarden één jaar te verlengen.

Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 8 april 2009, waarbij zijn gehoord de officier van justitie, de heer [verdachte] voornoemd, de raadsman mr. R. Veerkamp, advocaat te Utrecht, en de getuige-deskundige mevrouw J. Kuipers.

OVERWEGINGEN:

Voormeld advies d.d.11 maart 2009 van mevrouw J.M. Uneputty houdt onder meer het volgende in:

“De heer [verdachte] heeft zich tot op heden aan de voorwaarden, zoals opgenomen in het vonnis en overeengekomen zijn in de overeenkomst reclasseringstoezicht, gehouden. Betrokkene doet het over het algemeen goed op de behandelafdeling Kastanje. Binnenkort zal betrokkene worden overgeplaatst naar Wilhelminaoord, een afdeling buiten het terrein van Hoeve Boschoord.

Dit is de volgende stap in de behandeling waarbij gewerkt wordt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Tevens zijn de verloven zowel bij moeder in [plaats A] als bij zijn tante in [plaats B] goed verlopen. Betrokkene is reeds aangemeld bij Abrona te Huis ter Heide. De wachtlijst bij Abrona is twee tot vijf jaar. Er zal ook gekeken worden naar andere beschermd wonen mogelijkheden. De reclassering en de betrokken disciplines bij Hoeve Boschoord zijn van mening dat de behandeling moet worden voortgezet in verband met zijn verslavings- en delictgedrag, (sociaal) netwerk en huisvestiging. Daarom adviseert de reclassering de rechtbank de termijn van de TBS met voorwaarden te verlengen met een jaar. In die periode kan hij werken aan de overgebleven problematiek.”

Voormeld advies d.d. 13 maart 2009 van de heer J.M.J.F. Offermans, psychiater, houdt onder meer het volgende in:

“Betrokkene is gediagnosticeerd als een zwakbegaafde man met een antisociale persoonlijkheidsstoornis met borderline kenmerken en een ziekelijke stoornis in de zin van alcohol- en cannabisafhankelijkheid. Het recidiverisico voor agressief handelen op de korte en middellange termijn is weliswaar laag tot hooguit matig, maar op de langere termijn wordt dit echter nog als hoog ingeschat, waarbij vooral de ‘historie’ met recidiverend alcoholgebruik en veelvuldige delicten onder invloed van alcohol tegen betrokkene spreekt. Wordt de behandeling gecontinueerd met de gedegen en geleidelijke stappen voorwaarts zoals thans in Hoeve Boschoord plaatsvindt, hoeft de prognose niet ongunstig te zijn. Het advies is om de terbeschikkingstelling met voorwaarden te verlengen voor de duur van een jaar.”

De verklaring van de getuige-deskundige, mevrouw J.M. Uneputty, afgelegd ter zitting, houdt -zakelijk weergegeven- onder meer in:

“Ik ben best tevreden hoe de heer [verdachte] op de behandeling reageert en de verloven verlopen goed. Per 17 maart 2009 is de heer [verdachte] aangemeld bij nog een instelling voor beschermd wonen in Alphen aan den Rijn. Hier is de wachtlijst 1 a 1,5 jaar, duidelijk korter dan bij Abrona.”

De verklaring van de getuige-deskundige, afgelegd ter zitting van mevrouw J. Kuipers, houdt -zakelijk weergegeven- onder meer in:

“Sinds drie weken is de heer [verdachte] geplaatst op de resocialisatie afdeling. Dit is een meer open setting waar meer zelfstandigheid van hem wordt verwacht. In de behandeling gericht op verslaving en houding ten aanzien van de groep, is een gestage groei te zien. Er moet stap voor stap gekeken worden naar verdere doorgroei. Op dit moment blijkt uit de risicotaxatie een hoge recidivekans als hij nu de instelling zou verlaten. Bij een verblijf in de instelling is het risico op recidive niet hoog. Om het recidiverisico te beperken, heeft de heer [verdachte] enkele modules doorlopen, zoals de ‘terugval preventie module’, die hij goed heeft afgerond.”

De officier van justitie heeft ter zitting de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden met een jaar gehandhaafd.

De raadsman heeft het volgende ter zitting verklaard.

“De heer [verdachte] heeft baat bij deze maatregel. Hij heeft zich gehouden aan de voorwaarden en hij is het eens met de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden voor de duur van één jaar.”

De veroordeelde heeft - kort gezegd - verklaard dat hij tevreden is over hoe het nu met hem gaat, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden. Hij is blij dat het zo goed gaat door de hulp van de reclassering, zijn advocaat en de overige hulpverlening. Hij stemt in met de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden.

De rechtbank komt tot een oordeel.

Uit het vonnis van deze rechtbank blijkt dat de heer [verdachte] onder meer is veroordeeld wegens (poging tot) diefstal vergezeld van geweld, meermalen gepleegd, alsmede afpersing. Gelet op voormelde adviezen en gehoord hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist. Dit te meer nu de behandeling nog niet is afgerond en het recidiverisico bij beëindiging van de terbeschikkingstelling op lange termijn op dit moment als hoog wordt ingeschat. Met de officier van justitie, de raadsman en de heer [verdachte] zelf, is de rechtbank, gezien ook de overwegingen van de deskundigen, van oordeel dat de termijn van de terbeschikkingstelling met één jaar dient te worden verlengd.

De rechtbank heeft gelet op artikel 38d van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING:

De rechtbank verlengt de termijn van terbeschikkingstelling met voorwaarden van

[verdachte] voor de tijd van ÉÉN JAAR.

Aldus gedaan door mr. J.R. Krol, voorzitter, mr. J.P. Killian en mr. J. Ozinga, rechters, bijgestaan door mr. P.A.B. Kleemans als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank van 8 april 2009.

Mr. J. Ozinga is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.