Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:4092

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
13-05-2009
Datum publicatie
17-07-2013
Zaaknummer
263920 / FA RK 09-1391
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

nietigverklaring huwelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rekestnummer: 263920 / FA RK 09-1391

nietigverklaring huwelijk

Tussenbeschikking van 13 mei 2009

in de zaak van

DE OFFICIER VAN JUSTITIE,

betreffende

[de man] ,

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen de man,

advocaat mr. J. Rozendaal,

en

[de vrouw]

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr. C. Groeneveld-Blaauw.

1 Verloop van de procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van het ter griffie ingediende verzoekschrift met bijlagen van de officier van justitie in het arrondissement Utrecht en de nadien ingekomen stukken.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 9 april 2009, in aanwezigheid van de officier van justitie, de man, zijn advocaat en de vrouw en haar advocaat.

2 Vaststaande feiten

 • -

  De man en de vrouw zijn op 1 juli 2008 te Zeist in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

 • -

  De man en de vrouw hebben beiden de Nederlandse nationaliteit.

3 Beoordeling van het verzochte

3.1.

Het openbaar ministerie heeft de rechtbank verzocht om nietigverklaring van het tussen de man en de vrouw op 1 juli 2008 voltrokken huwelijk op grond van artikel 1:69 juncto artikel 1:32 BW, te weten dat de geestvermogens van de vrouw ten tijde van het sluiten van het huwelijk zodanig gestoord zijn dat zij niet in staat was haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen.

Ter zitting heeft de officier van justitie bewijs van haar stelling aangeboden door middel van een deskundigenonderzoek en het horen van getuigen. De officier van justitie heeft in dit verband de volgende getuigen aangevoerd:

 • -

  mevrouw[A], ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zeist,

 • -

  heer [B], getuige bij de huwelijksvoltrekking van de man en de vrouw,

 • -

  mevrouw [C], getuige bij de huwelijksvoltrekking van de man en de vrouw.

3.2.

De man heeft verweer gevoerd en de rechtbank primair verzocht het verzoek af te wijzen. Volgens hem hebben de vrouw en hij na rijp beraad en ingewonnen advies om erfrechtelijke en fiscale redenen er voor gekozen om met elkaar in het huwelijk te treden. De man heeft subsidiair om aanstelling van een deskundig geriater verzocht en voorts om het horen van de navolgende getuigen:

 • -

  de heer P.W.L. van der Veen, fiscalist,

 • -

  mr. R.J. Holtman, notaris,

 • -

  mr. D.W.M. Moerman, notaris,

 • -

  mr. A. van Maanen, rechter,

 • -

  mr. [B], advocaat,

 • -

  mevrouw [C], getuige bij de huwelijksvoltrekking van de man en de vrouw,

 • -

  mevrouw[A], ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Zeist.

3.3.

De advocaat van de vrouw heeft zich akkoord verklaard met het benoemen van een onafhankelijke deskundige.

3.4.

Gelet op voornoemde stellingen van partijen, acht de rechtbank het voor de beoordeling van het verzoek nodig een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de persoon van de hierna door de rechtbank voor te stellen deskundigen en over de aan de deskundige voor te leggen vragen. De rechtbank verzoekt partijen hierbij aan te geven over welke deskundige zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe als na te melden aanhouden.

Ten aanzien van de kosten overweegt de rechtbank dat uitgangspunt volgens de wet is dat het voorschot door de verzoekende partij wordt gedaan.

De rechtbank stelt de navolgende deskundigen voor:

- dhr. drs. S.P.C. Groen, klinisch geriater

Kennemer Gasthuis

Postbus 417

2000 AK Haarlem

023-5453545

06-20046098

- mevr. drs. J.L. Parlevliet, klinisch geriater

AMC Amsterdam

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam

020-5669111

3.5.

De rechtbank acht het voorts zinvol om voorafgaand aan het deskundigenbericht de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zeist te horen als getuige. Op de officier van justitie rust de bewijslast van de stelling dat de vrouw ten tijde van de huwelijkssluiting niet in staat was haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen. De officier van justitie dient deze getuige overeenkomstig de regels van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op te roepen in welk verband de rechtbank partijen verzoekt om de rechtbank binnen vier weken na datum van deze beschikking hun verhinderdata te doen toekomen aan mevrouw H. Alberts, secretaresse sector Handels- en Familierecht. Het horen van de overig door partijen aangevoerde getuigen zal mogelijk in een later stadium van de procedure aan de orde komen.

3.6.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 Beslissing

De rechtbank:

houdt de verdere behandeling van de zaak PRO FORMA aan tot de terechtzitting met gesloten deuren van dinsdag 9 juni 2009 met het in overweging 3.4 en 3.5 genoemde doel.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, rechter, in tegenwoordigheid van mr. M.A. van den Breemer, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 mei 2009.