Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BG4381

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
15-10-2008
Datum publicatie
20-11-2008
Zaaknummer
245561/ HA ZA 08-550
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Niet ontvankelijkheid, rectificatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 245561 / HA ZA 08-550

Vonnis van 15 oktober 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.G. Kabalt,

tegen

GEMEENTE DE RONDE VENEN,

gevestigd te Mijdrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.M. van Noort.

Partijen zullen hierna [eiseres] en De Ronde Venen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 mei 2008,

- het proces-verbaal van comparitie van 3 september 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 24 maart 2006 is tussen De Ronde Venen en [eiseres] i.o. een overeenkomst tot stand gekomen ter zake de bediening van een negental bruggen in de gemeente De Ronde Venen.

2.2. Bij brief van 4 juli 2006 is [eiseres] i.o. door De Ronde Venen in gebreke gesteld. De Ronde Venen heeft vervolgens de overeenkomst bij brief van 15 augustus 2006 ontbonden.

2.3 Namens [eiseres] is op 14 september 2006 gereageerd op de brieven van De Ronde Venen. Op 28 september 2006 is te kennen gegeven dat [eiseres] zich op het standpunt stelt dat zij niet (toerekenbaar) tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen, zodat De Ronde Venen onderhavige overeenkomst onterecht heeft ontbonden.

2.4. Bij brief van 8 november 2007 is De Ronde Venen door [eiseres] aansprakelijk gesteld voor een schadebedrag ad EUR 442.567,00.

2.5. Blijkens de handelsregisterhistorie was met ingang van 1 juli 2001 sprake van de rechtsvorm [eiseres] i.o. Deze rechtsvorm is op 18 december 2007 opgeheven.

2.6. Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel van 21 maart 2008 volgt dat geregistreerd staat de eenmanszaak “[eiseres]”, welke onderneming gedreven wordt voor rekening van [eigenaar].

3. Het geschil

3.1 [eiseres] vordert - samengevat - veroordeling van De Ronde Venen tot betaling van EUR 442.567,00, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. De Ronde Venen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In voorwaardelijke reconventie

3.3. De Ronde Venen vordert samengevat – voor het geval de rechtbank [eiseres] ontvankelijk zal achten, veroordeling van [eiseres] tot betaling van EUR 136.018,00, vermeerderd met rente en kosten

3.4 [eiseres] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. De Ronde Venen heeft primair tot haar verweer aangevoerd dat [eiseres] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, nu deze vennootschap niet bestaat. [eiseres] heeft daarop in haar conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie, tevens rectificatie van de partij-aanduiding van de eisende partij in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie, aangegeven, dat in de inleidende dagvaarding abusievelijk [eiseres] als partij is genoemd, en dat de werkelijke naam is [eigenaar], tevens handelende onder de naam [eiseres]. De Ronde Venen heeft tegen deze rectificatie bezwaar gemaakt.

4.2. Als de naam van de eisende partij in de dagvaarding foutief is weergegeven, dan kan gelet op feiten en omstandigheden van het geval een correctie van een foutieve partij-aanduiding van de eisende partij in de dagvaarding worden aanvaard. De vraag die voorligt, is of correctie van de partij-aanduiding [eiseres] in die zin dat [eigenaar], tevens handelende onder de naam [eiseres], als eisende partij zal optreden, als een dergelijke rectificatie aangemerkt kan worden. De rechtbank overweegt als volgt.

4.3. Gebleken is dat ten tijde van het tot stand komen van onderhavige overeenkomst en ook daarna sprake was van een besloten vennootschap in oprichting, te weten [eiseres] i.o. In de brieven van 14 en 28 september 2006, alsmede de brief van 8 november 2007, is De Ronde Venen vervolgens aansprakelijk gesteld door [eiseres] Ook in de dagvaarding wordt de besloten vennootschap als eisende partij vermeld, terwijl vast staat dat op dat moment de besloten vennootschap in oprichting was opgeheven en geen sprake was [eiseres], maar van de eenmanszaak [eiseres]. Van dagvaarden door de juiste vennootschap waarvan de naam in de dagvaarding foutief is weergegeven is dan ook geen sprake. In plaats van een rechtspersoon, had een natuurlijke persoon, te weten [eigenaar], als eisende partij moeten optreden. De door als eiseres optredende niet bestaande vennootschap uitgevoerde rectificatie van haar naam is daarmee naar het oordeel van de rechtbank een ontoelaatbare wijziging van de persoon van eiseres. [eiseres] zal bijgevolg in haar vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.

4.4. De eis in reconventie is voorwaardelijk ingesteld. Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit voort dat de voorwaarde niet is vervuld, zodat op de vordering in reconventie geen beslissing hoeft te worden gegeven.

4.5. Het instellen van een voorwaardelijke eis in reconventie is onder de gegeven omstandigheden een redelijke vorm van verdediging voor De Ronde Venen. [eiseres] zal daarom als de in het ongelijk gestelde partij zowel in conventie als in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten in conventie aan de zijde van De Ronde Venen worden begroot op EUR 5.160,00 (2,0 punt × tarief EUR 2.580,00) aan salaris advocaat en EUR 4.784,00 aan vast recht en in reconventie op EUR 1.421,00 (1,0 punt × tarief EUR 1.421,00)

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart [eiseres] niet-ontvankelijk in haar vordering,

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van De Ronde Venen tot op heden begroot op EUR 9.944,00,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. verstaat dat de vordering geen behandeling behoeft,

5.5. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van De Ronde Venen tot op heden begroot op EUR 1.421,00,

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.M.M. Steenberghe en in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2008.