Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD3509

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
28-05-2008
Datum publicatie
10-06-2008
Zaaknummer
16/710321-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

ontneming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Parketnummer: 16/710321-08 (ontneming)

Datum uitspraak: 28 mei 2008

Vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken op tegenspraak gewezen op vordering van de officier van justitie op grond van artikel 36e, eerste lid, Wetboek van Strafrecht, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1986 te [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

thans gedetineerd in P.I. Utrecht, Huis van Bewaring, locatie Nieuwegein.

Raadsvrouwe: mr. M.S.F. Ilahibaks-Gulzar.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 mei 2008.

1. De vordering

De vordering van de officier van justitie d.d. 17 april 2008 strekt tot het vaststellen van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e, lid 4, Wetboek van Strafrecht, wordt geschat en het aan de veroordeelde opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van het geschatte voordeel tot een maximumbedrag van € 2.765,00.

2. Grondslag van de vordering

Bij vonnis van deze rechtbank van 28 mei 2008 is de veroordeelde in zijn strafzaak veroordeeld ter zake van - voor zover in dit verband van belang - de navolgende strafbare feiten:

Ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

gepleegd in de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 januari 2008;

Ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde:

Een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10, voorbereiden, door voorwerpen en stoffen voorhanden te hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit.

gepleegd op 30 januari 2008.

3. Het wederrechtelijk verkregen voordeel

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de veroordeelde door middel van of uit baten van de hiervoor in rubriek 2 genoemde strafbare feiten voordeel verkregen dat de rechtbank schat op een bedrag van € 1.519,00.

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

(De vindplaatsvermeldingen, voorkomend in de - navolgende - motivering van de bewezenverklaring, verwijzen naar de doorlopende paginanummering van de in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal nr. PL0960/08-001776, PL0960/08-001776A en PL0960/08-001776B.)

In het voormelde bedrag is meegenomen dat veroordeelde heeft bekend dat hij in – voor zover hier van belang – speed heeft gehandeld en ook dat hij heeft aangegeven welke geldelijke opbrengst hij hiervan heeft gehad. Op 31 januari 2008 heeft veroordeelde bij de politie verklaard dat hij negen maanden voor iemand anders heeft gedeald en dat hij daarvoor drie euro per gram kreeg. De andere man kreeg zeven euro. De laatste drie maanden is veroordeelde voor zichzelf begonnen samen met [medeverdachte 1]. Veroordeelde heeft driemaal een ons speed gekocht voor 200 euro per ons. Per verkochte gram speed kreeg hij toen tien euro betaald. Het geld dat veroordeelde verdiende bracht hij naar [medeverdachte 1]. Van de laatste ingekochte partij is niets verkocht, omdat deze in beslag is genomen. Op basis van deze verklaring heeft de politie een berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel gemaakt. De rechtbank volgt deze berekening, met dien verstande dat zij uitgaat van een opbrengst voor verdachte van 3 euro per gram. Ter terechtzitting heeft veroordeelde nogmaals verklaard dat de drie maanden waarin hij voor zichzelf heeft gehandeld hij dit samen deed met [medeverdachte 1]. De rechtbank vindt hierin aanleiding de opbrengst uit deze periode door twee te delen.

Dit leidt tot de volgende berekening:

(9 eerste maanden)

7 gram per week x € 3,00 x 39 weken = € 819,00

(3 laatste maanden)

200 gram x € 10,00 verkocht = € 2.000,00.

300 gram x € 200,00 ingekocht = - 600,00 –

€ 1.400,00 : 2 = € 700,00

€ 1.519,00

4. De verplichting tot betaling

De verplichting tot betaling aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van voormeld bedrag van € 1.519,00 kan aan de veroordeelde worden opgelegd.

Van kosten die op dit bedrag in mindering zouden moeten worden gebracht is de rechtbank op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting niet gebleken.

5. De toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen maatregel is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

6. DE BESLISSING

De rechtbank:

stelt het bedrag van het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel vast op een bedrag van € 1.519,00 (eenduizendvijfhonderdennegentien euro).

legt aan de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.519,00 (eenduizendvijfhonderdennegentien euro).

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. M.P. Gerrits-Janssens, W. Foppen en D.J.A. Kuipers, bijgestaan door mr. J.A. van Wageningen als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 28 mei 2008.

Mr. Kuipers is niet in de gelegenheid dit vonnis mee te ondertekenen.