Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD0947

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
07-05-2008
Datum publicatie
07-05-2008
Zaaknummer
228899/ HA ZA 07-702
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdeling van de nalatenschap aan de hand van een door notaris opgestelde conceptakte n.a.v. in tussenvonnis genomen beslissingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 228899 / HA ZA 07-702

Vonnis van 7 mei 2008

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. E.H. de Jonge-Wiemans,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. I.P.M. Boelens.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 12 december 2007

- de akte houdende overlegging van akte tot boedelbeschrijving, vaststelling

deelgerechtigheid en verdeling

- de antwoordakte.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

in conventie en in reconventie

2.1. Bij tussenvonnis van 12 december 2007 heeft de rechtbank beslissingen genomen op de geschilpunten van partijen met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap van de vader van [eiseres] en [gedaagde]. De rechtbank heeft bepaald dat [eiseres] een nadere (eind)opstelling in het geding kan brengen, waarin de beslissingen van de rechtbank zijn verwerkt, dat [gedaagde] vervolgens de gelegenheid heeft om op de opstelling te reageren en dat de rechtbank bij eindvonnis de verdeling zal vaststellen.

2.2. [eiseres] heeft bij akte van 13 februari 2008 een omstreeks 25 januari 2008 door notaris J. Kool te Zeist opgestelde conceptakte boedelbeschrijving, vaststelling deelgerechtigdheid en verdeling, met de daarbij behorende staat van inventarisatie (hierna: de conceptakte), in het geding gebracht.

2.3. [gedaagde] heeft bij akte van 12 maart 2008 geantwoord, in die zin dat hij heeft gereageerd op de in het tussenvonnis van 12 december 2007 door de rechtbank genomen beslissingen. De rechtbank heeft in het tussenvonnis onder 4.15. expliciet bepaald dat de akte beperkt dient te zijn tot het in het geding brengen van de eindopstelling en dit geldt ook voor de antwoordakte. De rechtbank zal dan ook niet ingaan op de door [gedaagde] in de antwoordakte opgeworpen stellingen tegen de beslissingen in het tussenvonnis van 12 december 2007.

2.4. In de door [eiseres] in het geding gebrachte conceptakte is rekening gehouden met de door de rechtbank op 12 december 2007 genomen beslissingen. Nu [gedaagde] overigens geen bezwaren tegen de conceptakte heeft aangevoerd, kan de verdeling dan ook worden vastgesteld aan de hand van de door de notaris opgestelde conceptakte en de daarbij behorende staat van inventarisatie.

2.5. De rechtbank komt tot de volgende opstelling:

Toegedeeld wordt aan

1. [eiseres]:

a) de vordering ten laste van haarzelf inclusief rente EUR 136.697,14

b) de helft van de effecten p.m.

c) een bedrag in contanten EUR 102.887,14

totaal EUR 239.584,28

zulks onder de verplichting voor haar om voor haar

rekening te nemen en als eigen schuld te voldoen de

aan haar toekomende huur ad EUR 7.078,97

resteert het aan haar toekomende netto erfdeel van EUR 232.505,31

2. [gedaagde]:

a) een bedrag in contanten EUR 133.817,59

b) de helft van de effecten p.m.

c) de vordering te zijnen laste EUR 2.063,00

resteert het aan hem toekomende netto erfdeel van EUR 135.880,59

welke netto erfdelen nog moeten worden verminderd met de notariskosten over de periode 1 januari 2005 tot en met de afsluitdatum van het dossier, welke kosten aan ieder der deelgenoten voor de helft in rekening worden gebracht.

2.6. [gedaagde] heeft, in tegenstelling tot wat hij aanvankelijk in reconventie vorderde, in de antwoordakte verzocht het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De rechtbank overweegt dat niet gebleken is dat de vertraging in de afwikkeling van de nalatenschap te wijten is aan [eiseres], zoals [gedaagde] stelt. De stelling van [gedaagde] dat de executie van het vonnis bij appel van hem eventueel tot nieuwe problemen zal leiden, heeft hij niet (nader) onderbouwd. Nu er ook overigens geen aanleiding bestaat om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, zal dit verzoek worden afgewezen.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

3.1. stelt de verdeling van de nalatenschap van de vader van [eiseres] en [gedaagde] vast als overwogen in 2.5.,

3.2. bepaalt dat partijen elk gehouden zijn om de helft van de kosten, verbonden aan de uitvoering van deze verdeling, te voldoen,

3.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

3.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Dondorp en in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2008.

w.g. griffier w.g. rechter