Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD0942

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
28-04-2008
Datum publicatie
06-05-2008
Zaaknummer
245322/ FT-RK 08-232
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Twee weken termijn in art. 3 Fw in beginsel fatale termijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer: 245322/FT-RK 08.232

nummer verklaring: EEM9010800024

uitspraakdatum: 28 april 2008

afwijzing toepassing schuldsanering

enkelvoudige kamer

[verzoekster],

geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres]

voorheen vennoot van de vennootschap onder firma [VOF],

gevestigd aan de [adres],

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- Eem- en Flevoland,

onder nummer [nr],

hierna te noemen: verzoekster.

Verloop van de procedure

De vennootschap naar Duits recht FORTIS COMMERCIAL FINANCE GMBH,

hierna te noemen: FORTIS, heeft op 28 januari 2008 een verzoekschrift tot faillietverklaring van verzoekster ter griffie van deze rechtbank ingediend.

De griffier van deze rechtbank heeft verzoekster bij brief van 29 januari 2008 kennis gegeven dat zij op grond van artikel 3 van de Faillissmentswet (Fw) binnen veertien dagen na de dag van dagtekening van die brief een verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling kan indienen. Verzoekster heeft binnen de termijn van veertien dagen geen verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld in raadkamer van deze rechtbank van 20 februari 2008. Verzoekster is verschenen en gehoord. Ter zitting heeft de rechter verzoekster gewezen op de mogelijkheid van toepassing van de schuldsaneringsregeling. De behandeling van het verzoek tot faillietverklaring is vervolgens door de rechtbank aangehouden tot 4 maart 2008 teneinde verzoekster in de gelegenheid te stellen om tot een regeling te komen met FORTIS en na te denken over de mogelijkheid van de schuldsaneringsregeling.

Op 3 maart 2008 heeft verzoekster een verzoek gedaan tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. De behandeling van het verzoek tot faillietverklaring is geschorst.

Verzoekster is opgeroepen om te worden gehoord op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ter terechtzitting van 14 april 2008. Verzoekster is wel verschenen in het gerechtsgebouw, maar per abuis niet bij de zaal van de terechtzitting terechtgekomen. Verzoekster is vervolgens opgeroepen om te verschijnen ter zitting van 21 april 2008. Op deze zitting is verzoekster verschenen en gehoord.

Beoordeling van het verzoek

Op de voet van artikel 3 Fw heeft een schuldenaar wiens faillissement door een schuldeiser is aangevraagd een termijn van veertien dagen na dagtekening van de brief van de griffier van de rechtbank om een verzoek te doen tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Indien de schuldenaar het verzoek niet binnen deze termijn heeft ingediend, dient hij aan te tonen dat hij dit heeft nagelaten vanwege hem niet toe te rekenen omstandigheden binnen de bedoelde termijn van veertien dagen.

Verzoekster heeft erkend de betreffende brief ontvangen te hebben. Zij heeft in dit kader aangevoerd dat zij dacht dat haar situatie nog wel op een andere manier opgelost kon worden.

Daarnaast heeft zij aangegeven dat de procedure voor haar niet duidelijk was. Deze omstandigheden zijn er de oorzaak van dat verzoekster binnen de termijn van veertien dagen geen verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling heeft gedaan. De rechtbank acht hetgeen is aangevoerd onvoldoende om te oordelen dat het verzoekster niet is toe te rekenen dat zij binnen die termijn van veertien dagen geen verzoek heeft gedaan. Indien het verzoekster niet duidelijk was wat de procedure inhield had het op de weg van verzoekster gelegen om (juridische) hulp in te schakelen en navraag te doen naar het verloop van de procedure. Het feit dat de rechter verzoekster op de faillissementszitting heeft gewezen op de mogelijkheid van de schuldsaneringsregeling maakt dit niet anders, nu het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling pas in dit kader inhoudelijk wordt beoordeeld.

Het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling dient derhalve te worden afgewezen.

Het verzoek tot fallietverklaring herleeft en zal worden behandeld ter terechtzitting van deze rechtbank op 20 mei 2008 om 09.00u.

Beslissing

De rechtbank

wijst het verzoek af.

Dit vonnis is gewezen door mr. T. Pavicevic en in het openbaar uitgesproken op 28 april 2008 .