Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC1662

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
11-01-2008
Datum publicatie
11-01-2008
Zaaknummer
240758 / KG ZA 07-1181
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

In het televisieprogramma "De wereld draait door" heeft Kelder aangaande Perra de uitlating gedaan "iedereen krijgt nog geld van die man". De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze uitlating feitelijk onjuist is en, in combinatie met de beschuldiging van Kelder dat Perra een oplichter is, onrechtmatig is. De wijze van inkleding van de uitlating of het zijn van een publiek persoon maakt dit niet anders. De gevorderde rectificatie op Nederlandse televisiezenders wordt afgewezen. Wel wordt Kelder veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website. De overige uitlatingen niet onrechtmatig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 240758 / KG ZA 07-1181

Vonnis in kort geding van 11 januari 2008

in de zaak van

ANTONIO GUISEPPE PERRA,

wonende te Alkmaar,

eiser,

procureur mr. P.H. Doedens,

advocaat mr. Th.U. Hiddema te Maastricht,

tegen

JORT PAUL WOUTER KELDER,

wonende te Nigtevecht (gemeente Loenen aan de Vecht),

gedaagde,

procureur mr. J.M. van Noort,

advocaat mr. M.Ch. Kaaks te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Perra en Kelder worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de brief van 10 december 2007, van Perra, houdende overlegging van producties,

- de brieven van 18 en 20 december 2007, van Kelder, houdende overlegging van producties,

- de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van Kelder.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Perra is ondernemer. Perra is directeur van onder andere 4Sight Innovation B.V. en Bound2B. Perra heeft verschillende uitvindingen gedaan.

2.2. Kelder exploiteert een eigen website onder de naam www.jortkelder.nl. Het publiek kan reacties op de website van Kelder plaatsen. Kelder is tot 1 april 2007 hoofdredacteur geweest van het tijdschrift Quote (hierna: Quote).

2.3. Quote publiceert jaarlijks een lijst van de vijfhonderd rijkste personen van Nederland, genaamd Quote 500. De publicatie van Quote 500 gaat met publiciteit gepaard. In oktober 2007 is de Quote 500 van het jaar 2007 gepubliceerd (hierna: de Quote 500). Perra staat op nummer 84 op de lijst genoteerd als hoogste nieuwe binnenkomer .

2.4. Op 31 oktober 2007 is het televisieprogramma “De wereld draait door” uitgezonden. Als voormalig hoofdredacteur van Quote is Kelder door de redactie van het programma gevraagd commentaar te geven op de samenstelling van de Quote 500. Tijdens het programma werd op enig moment een foto van Perra op een scherm afgebeeld. De presentator vroeg Kelder om informatie over Perra en zijn hoge notering als nieuwkomer in de Quote 500. Kelder heeft over Perra gezegd:

“(…) Ik dacht dat dit een baas was van de Siciliaanse maffia. Ik sluit het ook niet uit, hij komt er vandaan. (…) Dit is een ongelooflijke oplichter (…) een stuk tuig van de richel, (…) ik zeg zoals het is (…) die man wil naar de beurs, maar wat hij heeft uitgevonden is geen 280 miljoen waard. (…) Iedereen krijgt nog geld van die man. (…) Het is een ongelooflijk agressieve, materialistische, vervelende meneer.”

In het kader van de beursgang van Perra heeft Kelder tegen het tijdens de uitzending aanwezige publiek als mogelijke investeerders gezegd:

“Jongens, doe het niet!”

2.5. Na de uitzending van “De wereld draait door” is Perra te gast geweest in het later op die avond uitgezonden televisiepraatprogramma “Pauw & Witteman”. Perra heeft bij “Pauw & Witteman” gereageerd op het commentaar van Kelder op zijn notering in de Quote 500 in “De wereld draait door”.

2.6. Op 5 november 2007 heeft Kelder op zijn website geschreven, voor zover hier van belang:

“(…)

Ik heb Antonia Perra in een uitzending van De Wereld Draait Door, ‘een stuk tuig’ en ‘een oplichter’ genoemd. Daar is de hoogste nieuwe binnenkomer van de Quote 500, voorzichtig gezegd, ontstemd over. Er is sindsdien meerdere keren contact met hem en zijn aandeelhouders Marcel Boekhoorn, Cees van de Hoeven en Philip van Wijngaarden geweest. De aandeelhouders hebben geen behoefte aan een slepend juridisch conflict, ik evenmin.

In de hitte van een live tv-uitzending op een voor mij emotioneel moment heb ik mijn ergernis geuit over Perra’s handelswijze jegens mij en anderen, maar daarbij woorden gebruikt die een rechterlijk vonnis vergen. Ik heb Perra niet willen incrimineren. Oplichter is een te zware term. Mijn overige oordeel over Perra’s modus operandi, zijn debuut op de rijkenlijst en zijn geschiktheid als beoogd bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf blijft overeind.”

2.7. Naar aanleiding van de uitlatingen van Kelder in “De wereld draait door” heeft Perra op 8 november 2007 een strafklacht wegens belediging, smaad en laster ingediend tegen Kelder bij de hoofdofficier van justitie te Amsterdam.

2.8. Op 9 november 2007 heeft Kelder op zijn website geschreven, voor zover hier van belang:

“Ik zeg geen sorry, zeker niet als ik gelijk heb

(…)

De afgelopen dagen heb ik samen met 2 researchers navorsingen gedaan naar de persoon en de zaken van Antonio Giuseppe Perra, zijn broers Massimo en Nicolas en aanstaande ex Vesna. Onze researchinspanningen leveren na dat eerste opgeblazen profiel in het oktobernummer van Quote een, laten we zeggen, nuancerend plaatje van het fenomeen Perra & Partners op. Spectaculaire anekdotes, lachwekkend materialisme, onthutste investeerders, twijfels over ‘zijn’ 43 patenten enzovoorts enzoverder. Eén ding lijkt duidelijk: niet echt materiaal voor een beursgang, zoals hij zelf graag profeteert. Maar daarover later meer. Vandaag staan er weer wat gesprekken op de rol. Tip voor andere journalisten die zich in dit media-relletje, dat de verkoop van de Quote 500 overigens zeer ten goede komt, mengen: maak eens een ritje naar Alkmaar en omstreken, trek aan wat belletjes, blader eens door de leggers van de kamer van koophandel, bel ‘ns wat mensen. Dan hoort u nog eens wat onvergetelijke Perriana. Ik ben zelf al weer op weg…

(…)

Even later deed ik uiteraard tóch mijn mededeling, zonder excuses, rectificatie of wat dan ook.

(…)”

2.9. Op 12 november 2007 heeft Kelder op zijn website geschreven, voor zover hier van belang:

“Strafklacht = meester, hij plaagt mij weer!

(…)

Deze strafklacht die mr. Hiddema vrijdag jl. namens A. Perra tegen mij indiende, lijkt stoer, maar zegt niets.

(…)

Als-ie lef had was hij een kort geding begonnen, en als-ie dom is - wat we helaas niet moeten uitsluiten - dan start hij een slepende bodemprocedure.

(…)

De man gaat zich hier alleen maar verder de nesten mee inwerken, want de waarheid komt altijd aan het licht. Dat verhaal zullen we op de geëigende plek vertellen, met plaatjes en veel tekst, zoals een stukjesschrijver betaamt.

(…)”

2.10. Een artikel in de Volkskrant van 15 november 2007 bevat de volgende passages:

“(…)

‘Ik lach een beetje om die strafklacht’, zegt Kelder. ‘Dat doen jongens die geen rechtszaak durven beginnen. Slappe hap.’Hij doet nu journalistiek speurwerk naar Perra. ‘Ik heb nog nooit zo’n proleet gezien. Dat vind ik ook wel weer leuk. Maar er is een discrepantie tussen zijn inkomsten en zijn uitgaven. Er zijn gewoon geen inkomsten.’ Dat Perra in de Quote 500 van rijkste Nederlanders staat, vindt hij onbegrijpelijk. ‘Ik zou hem op 0 waarderen. Als ik nog hoofdredacteur van Quote was, had ik hem er niet op gezet.’

(…)”

2.11. Op 22 november 2007 heeft mr. Hiddema namens Perra een brief gestuurd aan Kelder waarin hij schrijft dat diens uitlatingen onrechtmatig zijn jegens Perra, en Kelder gesommeerd zijn woorden terug te nemen door middel van de uitzending van een televisiespotje. Kelder heeft hieraan geen gehoor gegeven.

2.12. Sinds de uitzending van “De wereld draait door” hebben verschillende dagbladen en (nieuws)websites aandacht besteed aan de uitlatingen van Kelder over Perra in het televisieprogramma en op de website van Kelder.

3. Het geschil

3.1. Perra vordert samengevat -, uitvoerbaar bij voorraad:

1. veroordeling van Kelder tot plaatsing van een rectificatie tijdens de sterreclame voorafgaand en na afloop van een uitzending van “De Wereld Draait Door” op de televisiezenders Nederland 1, 2 en 3, met de tekst:

“Rectificatie

De kort gedingrechter te Utrecht heeft mij, Jort Kelder, veroordeeld om het volgende te melden.

In het televisieprogramma “De Wereld Draait Door” van de Vara, uitgezonden op 31 oktober 2007, heb ik gesuggereerd dat de heer Antonio Perra, directeur en managing director van 4Sight Innovation B.V. en Bound2B, “de baas van de Siciliaanse maffia” zou zijn. Verder heb ik hem “een ongelooflijke oplichter” en “een stuk tuig van de richel” genoemd en opgemerkt dat iedereen nog geld van hem krijgt.

De kort gedingrechter heeft geoordeeld dat deze uitlatingen jegens de heer Perra onrechtmatig zijn.

Deze opmerkingen neem ik geheel terug. Ik heb mijn eigen persoonlijke belangen laten prevaleren. Ik had mij niet van deze beledigende en krenkende bewoordingen moeten bedienen.

Jort Kelder”

2. veroordeling van Kelder tot plaatsing van de onder 1. genoemde rectificatietekst op de website van Kelder, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis en deze tekst gedurende 31 dagen geplaatst te houden;

3. veroordeling van Kelder tot verwijdering van alle beledigende uitlatingen over Perra op door Kelder onderhouden websites en weblogs.

Dit alles op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- per dag en met veroordeling van Kelder in de kosten van deze procedure.

3.2. Kelder voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het gevorderde vormt een beperking van het grondrecht op de vrijheid van meningsuiting dat aan Kelder op grond van artikel 10 lid 1 EVRM toekomt. Dit recht kan slechts worden beperkt indien deze beperking bij de wet is voorzien en deze in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien, is sprake wanneer de uitlatingen van Kelder onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op die laatste vraag, moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen. Het belang van Perra is er in dit verband in het bijzonder in gelegen dat hij niet wordt blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van Kelder bestaat erin dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend, en/of waarschuwend moet kunnen uitlaten ter voorlichting van het publiek omtrent misstanden die de samenleving raken. Welke van deze belangen de doorslag behoort te geven, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden. In dit geval zijn de volgende omstandigheden relevant: de aard van de geuite verdenkingen, de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die verdenkingen betrekking hebben, de ernst van de misstand welke de uitlatingen aan de kaak beogen te stellen, de mate waarin de verdenkingen ten tijde van de uitlatingen steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal, de inkleding van de verdenkingen, de aard van het programma waarin de uitlatingen zijn gedaan en het gedrag van de benadeelde.

4.2. Perra stelt dat Kelder de grenzen van de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid heeft overschreden door zich tijdens de uitzending van “De wereld draait door” over hem uit te laten als geciteerd in nr. 2.4 van dit vonnis.

4.3. Door Kelder is ter zitting erkend dat zijn uitlating “dit is een ongelooflijke oplichter” ontoelaatbaar is en rectificatie behoefde. Ten aanzien van deze uitlating resteert de beantwoording van de vraag of Kelder deze voldoende heeft gerectificeerd. Perra heeft dat betwist en onder meer gewezen op het niveau van Kelders website en de latere uitlatingen van Kelder daarop over Perra. Kelder heeft benadrukt dat hij de term oplichter duidelijk heeft teruggenomen.

4.4. Kelder heeft met zijn mededeling op 5 november 2007 duidelijk afstand genomen van het gebruik van de term oplichter. Dit is ook blijkens webpagina’s van diverse nieuwssites als zodanig opgevat. De Volkskrant schrijft op haar website van 9 november 2007 “Jort Kelder neemt woorden terug over Antonio Perra”, eKudos.nl schrijft: “Jort Kelder zegt: ‘sorry’”, www.nieuwnieuws.nl schrijft op 9 november 2007 “Jort Kelder heeft excuses aangeboden aan Antonio Perra”. Gelet op de duidelijke bewoordingen van de mededeling van 5 november 2007 van Kelder en de wijze waarop daaraan publiciteit is gegeven, heeft Kelder het gebruik van de term oplichter voldoende gerectificeerd.

4.5. De rectificatie van Kelder zag uitdrukkelijk (“mijn overige oordeel over Perra’s modus operandi (…) blijft overeind”) niet op diens uitlating “iedereen krijgt nog geld van die man”. Ter zitting herhaalt Kelder immers dat Perra stelselmatig rekeningen onbetaald laat. Perra stelt dat Kelder met de uitdrukking dat iedereen nog geld van hem tegoed heeft, hem als ondernemer in een kwaad daglicht stelt zeker nu het om een feitelijke opmerking van zijn betalingsgedrag gaat die bovendien is gemaakt in combinatie met de beschuldiging dat hij een ongelooflijke oplichter is. Kelder heeft aangevoerd dat er sprake is van een overdrijving die niet waar kan zijn en er bovendien op gewezen dat Perra in meerdere procedures verwikkeld is geweest onder meer wegens door hem onbetaald gelaten vorderingen, een onderneming van Perra (Cyprotec) failliet is verklaard en dat hij zelf nog een vordering op Perra heeft in verband met een door hem voor Perra verleende dienst tijdens de Miljonair Fair in december 2006. Volgens Kelder zouden ook een fotograaf en twee modellen die tijdens die fair voor Perra hebben gewerkt problemen hebben met de betaling door Perra.

4.6. De vaststelling dat “iedereen nog geld van die man te vorderen heeft” is een beschrijving van een feitelijke situatie. Terecht stelt Kelder dat het in het belang van het publiek kan zijn om het te waarschuwen tegen de financiële onbetrouwbaarheid van een persoon. Dat Kelder ook de bedoeling heeft gehad om het publiek tegen Perra te waarschuwen staat, gelet op wat Kelder ter zitting heeft aangevoerd, vast. Echter, dit op zich zelf gerechtvaardigde streven betekent niet dat het met dat doel toegestaan is om van Perra feiten publiekelijk te maken die onjuist zijn, zeker niet in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is. Dit wordt niet anders indien de feitelijke vaststelling wordt vervat in een overdrijving die niet juist kan zijn en evenmin als juist kan worden opgevat. Ook een dergelijke overdrijving dient gebaseerd te zijn op een kern van waarheid. Omdat de opmerking “iedereen krijgt nog geld van die man” de financiële betrouwbaarheid van Perra in een kwaad daglicht stelt, is het voor de beoordeling van de rechtmatigheid van die uitlating van belang of Perra op het moment dat Kelder de uitlating deed onbetaalde schulden jegens derden had.

4.7. Kelder heeft ter onderbouwing van de juistheid van zijn mededeling aangevoerd dat Perra:

- in 2002 heeft geweigerd de rekening te voldoen voor de organisatie van zijn huwelijksfeest door Oxford Services B.V., en in dat jaar door de rechtbank Alkmaar bij vonnis tot betaling werd veroordeeld;

- in 2004 een aannemer weigerde te betalen in verband met de verbouwing van zijn appartement, en pas tot betaling is overgegaan nadat een arbitrageprocedure is gevoerd;

- betrokken is geweest bij het faillissement van Cyprotec B.V. waarbij derden gedupeerd zijn geraakt;

- in 1987 schade heeft veroorzaakt aan een huurauto en destijds de huur niet heeft voldaan;

- Kelder nog € 1.500,-- diende te betalen voor promotieactiviteiten van een van Perra’s producten (Hollander bier) op de Miljonair Fair 2006.

Voorts heeft Kelder aangevoerd dat twee modellen en een fotograaf die in opdracht van Perra tevens promotieactiviteiten hebben verricht ook problemen hebben met de betaling door Perra van hun vorderingen.

4.8. Perra heeft onweersproken aangevoerd dat hij reeds geruime tijd aan het veroordelend vonnis jegens Oxford Services heeft voldaan.

Voorts heeft hij aangevoerd dat het geschil met zijn aannemer is beslecht in een procedure bij de Raad van Arbitrage. Onweersproken is door Perra gesteld dat die procedure heeft geleid tot een schikking en dat hij zijn verplichtingen heeft voldaan.

Ten aanzien van de vordering voor de huur van en schade aan een auto voert Perra aan dat het een kwestie betreft van meer dan twintig jaar geleden. Voor zover deze vordering al terecht zou zijn, hetgeen Perra betwist, is deze volgens hem inmiddels verjaard.

Met betrekking tot de vordering van Kelder heeft Perra aangevoerd dat hij niet tevreden was over de wijze waarop Kelder destijds die promotie heeft verzorgd, maar dat hij diens rekening heeft voldaan. Dat anderen in verband met de Miljonair Fair nog geld van Perra te vorderen hebben, heeft Perra eveneens betwist.

4.9. Uit het voorgaande blijkt dat Kelder niet heeft aangetoond dat Perra op 31 oktober 2007 nog onbetaalde schulden had. Evenmin is komen vast te staan dat Kelder op die dag nog een vordering jegens Perra had. Dit betekent dat de opmerking “iedereen krijgt nog geld van die man” geen rechtvaardiging vindt in de thans door Kelder aangevoerde feiten. Daarmee is de opmerking onjuist en, omdat die opmerking in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is Perra als ondernemer in een kwaad daglicht stelt, jegens Perra in beginsel onrechtmatig.

4.10. Kelder heeft het onrechtmatige karakter van zijn opmerkingen bestreden door te wijzen op het karakter van het programma en de daarmee samenhangende wijze waarop zijn opmerking is ingekleed. Kelder voert aan dat “De wereld draait door” een live televisieprogramma is bestaande uit een combinatie van entertainment en nieuws, ook wel aangeduid als infotainment. Uitlatingen in een dergelijk programma worden gedaan in de vorm van sterke overdrijvingen, in sterke bewoordingen, als onder een loep uitvergroot en gesimplificeerd. Gelet op deze inkleding is de mededeling volgens Kelder niet onrechtmatig. Perra heeft dit betwist en benadrukt dat het programma wel degelijk een serieuze informatieve ondertoon heeft.

4.11. Wat er ook zij van de mate waarin het programma “De wereld draait door” als amusement is te beschouwen, en een bepaalde mate van overdrijving met een korreltje zout moet worden genomen, daar waar een overdrijving als de onderhavige een feitelijke beschrijving van iemands gedrag betreft waarmee de persoon in een kwaad daglicht wordt gesteld, dient de overdrijving gebaseerd te zijn op een kern van actuele waarheid. Nu die ontbreekt laat de wijze van inkleding de onrechtmatigheid van de opmerking onverlet.

4.12. Kelder heeft ter bestrijding van de onrechtmatigheid aangevoerd dat Perra een publiek persoon is geworden en dat hij in de media verschijnt met opgeblazen opschepperij over zijn inkomen, vermogen en succesverhalen. Kelder stelt dat Perra zich dan ook kritiek moet laten welgevallen. Perra heeft betwist dat hij ten aanzien van zijn inkomen, vermogen en zakelijke successen publiekelijk onjuiste mededelingen doet. Of Perra’s succesverhalen juist zijn of niet, behoeft niet te worden vastgesteld. Het staat Kelder namelijk vrij om daar publiekelijk vraagtekens bij te plaatsen en meningen over te hebben. Die vrijheid is echter begrensd waar het gaat om het onjuist beschrijven van iemands feitelijke gedrag waardoor die persoon in een kwaad daglicht wordt gesteld. Die grens heeft Kelder met de mededeling “iedereen krijgt nog geld van die man” in combinatie met “dit is een ongelooflijke oplichter”, overschreden.

4.13. Perra stelt dat ook Kelders mededelingen “ik dacht dat dit een baas was van de Siciliaanse maffia” en “een stuk tuig van de richel” onrechtmatig zijn omdat Kelder ook daarmee gezegd heeft dat Perra een oplichter is. Kelder heeft hier tegen aangevoerd dat de associatie van Perra met een maffiabaas het gevolg is van het gedrag van Perra. Perra is met zijn toestemming in een eerder interview met Quote, getiteld ‘Tony Miljony’ op daarbij afgedrukte foto’s afgebeeld achter zijn bureau met een grote zwarte zonnebril op en staande naast zijn nieuwe zwarte Porsche. Ook een redacteur van het blad De Ingenieur heeft in een artikel over Perra naar aanleiding van dat artikel in Quote geschreven dat “Een foto van de ondernemer met een grote zonnebril het beeld van Perra als een soort maffiabaas compleet maakt”.

4.14. Dat Kelder met de mededeling “ik dacht dat dit een baas van de Siciliaanse maffia was” Perra als een oplichter heeft uitgemaakt, is feitelijk niet juist. Kelder maakte die opmerking nadat tijdens het programma “De wereld draait door” de in Quote gepubliceerde foto van Perra, met grote zwarte zonnebril achter zijn bureau gezeten, op een levensgroot scherm verscheen. Juist die foto roept de associatie met een maffiabaas op. Bovendien betreft de opmerking een persoonlijk en dus subjectief commentaar van Kelder op de getoonde foto. Onrechtmatig is deze opmerking niet.

4.15. Evenmin is feitelijk juist dat Kelder met de opmerking “een stuk tuig van de richel” Perra als een oplichter en/of financieel hoogst onbetrouwbaar heeft uitgemaakt. Het feit dat het om, zoals Kelder ook heeft erkend, op zichzelf grievende bewoordingen gaat, betekent niet dat het uiten van een dergelijk subjectief waardeoordeel jegens Perra onrechtmatig is.

4.16. Het voorgaande leidt ertoe dat ook Kelders uitlating dat iedereen nog geld krijgt van Perra, onrechtmatig is jegens Perra en rectificatie behoeft. Ten aanzien van die rectificatie heeft Perra onder meer gevorderd dat Kelder een rectificatietekst plaatst tijdens de sterreclame voorafgaand aan en na afloop van een uitzending van het programma “De wereld draait door” op de televisiezenders Nederland 1, 2 en 3. Perra voert hiertoe aan dat de wijze waarop Kelder zijn bewoordingen jegens Perra wereldkundig heeft gemaakt, noopt tot een rectificatie in hetzelfde medium, namelijk de televisie. Kelder stelt dat de gevorderde maatregel de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit niet kan doorstaan.

4.17. De wijze van rectificatie zoals gevorderd gaat te ver. De gevorderde rectificatie op de televisiezenders Nederland 1 2, en 3 zal feitelijk leiden tot zes uit te zenden rectificaties. Dit staat, zowel gelet op de kosten als op het feit dat Kelder een belangrijk deel van zijn onrechtmatige uitlating reeds heeft gerectificeerd, niet in verhouding tot de éénmalige uitzending waarin Kelder zijn uitlating heeft gedaan. De vordering tot rectificatie op de televisiezenders Nederland 1, 2 en 3 zal dan ook worden afgewezen.

4.18. Perra heeft voorts plaatsing van een rectificatie gedurende 31 dagen op de website van Kelder gevorderd. Tegen de duur van de publicatie is geen verweer gevoerd. Dit gedeelte van de vordering zal worden toegewezen, zij het dat de tekst, gelet op het daartegen aangevoerde verweer, en de redactie van de rectificatie op na te melden wijze op onderdelen zal worden aangepast. De door Perra gevorderde dwangsom zal worden vastgesteld op

€ 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan dat Kelder met de plaatsing van een rectificatietekst op zijn website in gebreke blijft, en zal worden gemaximeerd op € 30.000,--.

4.19. Ten slotte heeft Perra verwijdering van alle jegens hem beledigende uitlatingen op door Kelder onderhouden websites en weblogs gevorderd. Deze vordering is algemeen geformuleerd. Daarvoor heeft te gelden dat algemeen geformuleerde verboden restrictief dienen te worden geïnterpreteerd. Dat wil zeggen dat een redelijke uitleg van een dergelijk verbod meebrengt dat de draagwijdte ervan beperkt is tot handelingen waarvan niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden opleveren. Perra heeft nagelaten te specificeren welke uitlatingen door hem als beledigend worden ervaren en welke websites en weblogs het betreft. Dit onderdeel van de vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.20. Nu Kelder in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, zal hij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Perra. Deze kosten worden begroot op:

- vast recht € 251,--

- salaris procureur € 816,--

-----------

Totaal € 1.067,--

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Kelder om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis over te gaan tot plaatsing van een rectificatie met gebruikmaking van een soortgelijke lay-out als de rectificatie van 5 november 2007, zonder bijkomend commentaar, op de openingspagina van de website www.jortkelder.nl, en deze rectificatie gedurende 31 achtereenvolgende dagen daar geplaatst te houden, met de volgende tekst:

“Rectificatie

De voorzieningenrechter te Utrecht heeft mij, Jort Kelder, veroordeeld tot de navolgende rectificatie.

In het televisieprogramma “De wereld draait door” van de Vara, uitgezonden op

31 oktober 2007, heb ik over de heer Antonio Perra, directeur en managing director van 4Sight Innovation B.V. en Bound2B gezegd:

”Iedereen krijgt nog geld van die man”.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze uitlating jegens de heer Perra onrechtmatig is.

Deze opmerking neem ik geheel terug.

Jort Kelder”

5.2. bepaalt dat Kelder voor iedere dag - een dagdeel daaronder begrepen - dat Kelder met de nakoming van het onder 5.1. bepaalde in gebreke blijft, een dwangsom verbeurt van € 1.000,--, tot een maximum van € 30.000,--;

5.3. veroordeelt Kelder in de kosten van deze procedure, gevallen aan de zijde van Perra en tot op heden begroot op € 1.067,--;

5.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.M.M. Steenberghe en in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2008.?

w.g. griffier w.g. rechter