Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2006:AY3643

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
05-07-2006
Datum publicatie
13-07-2006
Zaaknummer
449873 CS EXPL 06-118
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afslankkuur; overeenkomst voor bepaalde tijd; opzegmogelijkheid; annuleringsmogelijkheid; redelijkheid en billijkheid; artikel 6:248 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2006, 143
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 449873 CS EXPL 06-118

vonnis d.d. 5 juli 2006

inzake

[Eiseres], handelende onder de naam LADYLINE,

wonende te [woonplaats],

eisende partij,

gemachtigde: Inkasso-unie B.V. te Eindhoven,

tegen:

[Gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde partij,

in persoon procederend.

Verloop van de procedure

Eiseres heeft een vordering ingesteld.

Gedaagde heeft geantwoord op de vordering.

Eiseres heeft voor repliek en gedaagde heeft voor dupliek geconcludeerd.

Hierna is uitspraak bepaald.

Motivering

1.

Tussen partijen staan de volgende feiten vast.

a. Eiseres heeft in 2004 geadverteerd met een gratis en vrijblijvende figuuranalyse.

b. Gedaagde heeft naar aanleiding van deze advertentie contact opgenomen met eiseres.

c. Gedaagde heeft op 3 mei 2004 de gratis en vrijblijvende figuuranalyse, een gesprek van een uur, ondergaan. Tijdens dit gesprek heeft gedaagde zich ook ingeschreven voor een afslankkuur bij eiseres voor de prijs van € 2.118,- (bij betaling in termijnen). Het door beide partijen ondertekende inschrijfformulier is overgelegd als productie 1 bij dagvaarding.

d. Partijen hebben de ingangsdatum van de kuur vastgesteld op 4 mei 2004. De kuur zou duren tot 4 juni 2005.

e. Na afloop van het gesprek heeft eiseres een informatiemap meegekregen om thuis nog eens rustig samen met haar partner door te kunnen lezen.

f. Nog dezelfde dag, binnen enkele uren na de figuuranalyse, heeft gedaagde eiseres telefonisch medegedeeld dat zij zich tijdens het gesprek had laten meeslepen, dat zij niet de kans had gekregen rustig na te denken, dat zij dat inmiddels wel had gedaan en dat zij van de kuur afzag.

g. Eiseres heeft aan gedaagde geantwoord dat annulering niet mogelijk was. Zij heeft gedaagde aangeboden de kuur voor 25% van de overeengekomen prijs af te kopen. Zij heeft gedaagde ook aangeboden een kortere goedkopere kuur te volgen.

h. Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid tot afkoop. Zij heeft ook niet ingestemd met het volgen van een goedkopere kortere kuur.

i. In artikel 3 van de algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn is onder meer het volgende bepaald: “Het niet gebruik maken van de kuur of een deel daarvan, om welke reden dan ook, ontslaat de cliënte niet geheel of gedeeltelijk van haar betalingsverplichting. Deze betalingsverplichting omvat een bedrag ter hoogte van twee behandelingen per week gedurende het afname programma en één behandeling per week gedurende het verstevigings- of figuuronderhoudsprogramma, beide gerekend vanaf de begindatum van de overeenkomst voor het betreffende programma tot aan de einddatum van de overeenkomst. Ingeval van een tijdelijke onderbreking van de kuur kunnen de behandelingen worden opgeschort en ook na het verstrijken van de einddatum van de overeenkomst zoals hierboven aangegeven alsnog worden opgenomen, tot maximaal 12 maanden na de einddatum van de overeenkomst.”

2.

Eiseres wenst gedaagde aan de overeenkomst van 3 mei 2004 te houden. Zij vordert veroordeling tot betaling van het cursusgeld van € 2.118,- vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 300,-, wettelijke rente en gerechtelijke kosten. Volgens eiseres is sprake van een rechtsgeldige overeenkomst voor bepaalde tijd en kan deze overeenkomst naar haar aard niet eenzijdig worden geannuleerd of tussentijds opgezegd.

3.

Gedaagde voert onder meer als verweer dat het ontbreken van iedere mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren of tussentijds op te zeggen gelet op de wijze van totstandkoming van de overeenkomst onredelijk bezwarend is. Dit verweer treft naar het oordeel van de kantonrechter doel. Ter toelichting wordt het volgende overwogen.

4.

Gedaagde is ingegaan op het aanbod van eiseres om gratis en vrijblijvend een gesprek te voeren over haar figuur. Dit gesprek bleek niet vrijblijvend te zijn want tijdens het gesprek is gedaagde overgehaald om een overeenkomst te sluiten. Deze overeenkomst heeft een relatief lange looptijd (een jaar) en verplicht gedaagde bovendien een fors bedrag en veel tijd te investeren. Voorafgaande aan het gesprek had gedaagde geen enkele informatie van eiseres gekregen over de prijs, tijdsinvestering en inhoud van een afslankkuur. Eiseres heeft gedaagde ook geen tijd gegund om alle nieuwe informatie rustig te overdenken. Onder deze omstandigheden is het ontbreken van iedere mogelijkheid tot annuleren of tussentijds opzeggen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Nu gedaagde reeds enkele uren na het gesprek van 3 mei 2004, en nog vóór de start van de uitvoering van de overeenkomst, aan eiseres heeft laten weten dat zij de overeenkomst wilde annuleren had eiseres daarin moeten bewilligen. Eiseres had daarbij aanspraak kunnen maken op vergoeding van geleden schade en gemaakte kosten. In de overeenkomst is geen bepaling opgenomen waarin de annuleringskosten op een bepaald bedrag worden gefixeerd. Gedaagde was dan ook niet gehouden om in te stemmen met het voorstel van eiseres dat zij de overeenkomst kon afkopen tegen betaling van 25% van het cursusgeld, nog afgezien van de vraag of een dergelijk annuleringskostenbeding onredelijk bezwarend zou zijn. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij ten behoeve van gedaagde al enige relevante kosten had gemaakt. Het gesprek tussen partijen was immers gratis.

5.

Uit het voorgaande volgt dat de vordering niet kan worden toegewezen. Al hetgeen partijen verder hebben aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. Eiseres heeft nog aangevoerd dat in de algemene voorwaarden in artikel 3 is opgenomen dat in bijzondere, door het instituut te beoordelen, gevallen wel tussentijds kan worden opgezegd. Gedaagde heeft deze bepaling echter niet in artikel 3 kunnen vinden, de kantonrechter ook niet. Eiseres heeft voorts aangevoerd dat gedaagde al wel informatie over de afslankkuur had omdat zij daarover met haar buurvrouw had gesproken. Naar het oordeel van de kantonrechter is de informatie van de buurvrouw niet relevant. Eiseres heeft namelijk niet gesteld, en tegenover de betwisting van gedaagde ook niet te bewijzen aangeboden, dat de buurvrouw eiseres juist en volledig heeft geïnformeerd over inhoud, kosten en tijdsbelasting van de kuur.

6.

Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt eiseres tot betaling van de proceskosten aan de zijde van gedaagde, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A.M. Pinckaers, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 5 juli 2006.