Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU2299

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
02-09-2005
Datum publicatie
08-09-2005
Zaaknummer
SBR 05/2132
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Belangen niet rechtstreeks betrokken bij besluit over plaatsing van een horeca a-unit door coffeeshop De Schommel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector bestuursrecht

Reg. nr.: SBR 05/2132

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, in het geding tussen:

[verzoeker], wonende te Amersfoort,

verzoeker,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort,

verweerder.

1. INLEIDING

1.1 Het verzoek heeft betrekking op het besluit van verweerder van 24 juni 2005, waarbij aan coffeeshop De Schommel (hierna: de vergunninghouder) met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een tijdelijke vrijstelling en bouwvergunning voor ten hoogste vijf jaar is verleend voor het plaatsen van een horeca-a unit op de locatie Bergenboulevard nabij de C1000, kadastrale aanduiding HLD02, sectie O, nr 217 (hierna: het perceel).

1.2 Het verzoek is op 19 augustus 2005 ter zitting behandeld, gevoegd met de zaken SBR 05/1863 en 05/1752, waar verzoeker in persoon is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. D.A. de Roos en K. Vonk, beiden werkzaam bij de gemeente Amersfoort. De vergunninghouder [belanghebbende] is in persoon ter zitting verschenen, bijgestaan door mr. D.M. de Bruijn.

2. OVERWEGINGEN

2.1 Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2.2 Voor zover deze toetsing meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over het geschil in de bodemprocedure, heeft dit oordeel een voorlopig karakter en bindt dit de rechtbank niet bij haar beslissing in die procedure.

2.3 Verzoeker woont in de wijk Vathorst aan de [adres]. Tussen zijn woning en het perceel liggen de Bergenboulevard en een tweede daaraan evenwijdig lopende straat, en de aan de beide straten gelegen huizenblokken. Vanuit zijn woning heeft verzoeker geen zicht op het perceel. Hoewel de aanwezigheid van de coffeeshop wel enige uitstraling op de directe omgeving zal hebben, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat deze - zoals verzoeker heeft aangevoerd - zich zal uitstrekken tot in het tegenover de woning van verzoeker gelegen park. De omstandigheid dat het park via een doorgang tussen de huizen en een bruggetje direct bereikbaar is vanaf de Bergenboulevard maakt dit niet anders. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de belangen van verzoeker niet rechtstreeks bij het bestreden besluit zijn betrokken.

2.4 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen bestaat grond voor de verwachting dat het bezwaarschrift van verzoeker niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is dan ook geen aanleiding.

2.5 De voorzieningenrechter ziet gelet op hetgeen hiervoor is overwogen evenmin aanleiding om verweerder in de proceskosten te veroordelen.

3. BESLISSING

De voorzieningenrechter:

3.1 wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Aldus vastgesteld door mr. drs. R. in 't Veld, en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2005.

De griffier: De voorzieningenrechter:

mr. S. Meurs mr. drs. R. in 't Veld

Afschrift verzonden aan partijen op: