Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2005:AT5330

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
27-04-2005
Datum publicatie
11-05-2005
Zaaknummer
05/225F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Deze zaak betreft het faillissement van Rover. Toepassing van de EU Insolventieverordening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Faillissementsnummer : 05/225 F

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

Vonnis faillietverklaring

van de enkelvoudige kamer voor de

behandeling van burgerlijke zaken,

in de zaak van:

de besloten vennootschap

ROTO B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven,

nader te noemen de verzoekster,

procureur: mr. E.H. de Jonge Wiemans,

- t e g e n -

de besloten vennootschap

M.G. Rover Nederland B.V.,

statutair gevestigd te Vianen,

nader te noemen de schuldenares.

Verloop van de procedure

Het verzoekschrift tot faillietverklaring overeenkomstig artikel 27 van de EU Insolventieverordering is op 20 april 2005 ter griffie van deze rechtbank ingediend.

Het verzoekschrift is behandeld in raadkamer van deze rechtbank van 27 april 2005. Namens de schuldenares zijn de heer Wolfs van PricewaterhouseCoopers en mr. L.P. Kortman verschenen.

Beoordeling van het verzoek

De rechtbank overweegt dat genoegzaam is gebleken dat in het Verenigd Koninkrijk op 18 maart 2005 bij rechterlijke uitspraak de toepasselijkheid van een administration procedure ten aanzien van schuldenares is uitgesproken met benoeming van R.J. Hunt , S.A. Pearson en A.V. Lomas tot Administrators (de hoofdprocedure). De administration is een insolventieprocedure als bedoeld in bijlage A van de EU Insolventieverordening.

Er is voorts genoegzaam gebleken dat voornoemde beslissing tot opening van een insolventieprocedure door een krachtens artikel 3, eerste lid van de EU Insolventieverordening bevoegde rechter is genomen en rechtsgevolgen heeft in de lidstaat waar de uitspraak is gedaan, zodat deze beslissing voor erkenning op de voet van artikel 16 EU Insolventieverordening in aanmerking komt

De schuldenares heeft een vaste Nederlandse vestiging aan de Sportlaan 1 te Vianen, alwaar de bedrijfsactiviteiten zich richten op de import van automobielen. Daarmee voldoet deze vestiging aan de definitie van artikel 2, aanhef onder h van de EU Insolventieverordening. Aangezien in het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de schuldenares de hoofdprocedure is geopend, welke beslissing zoals hiervoor overwogen voor erkenning in aanmerking komt, en de schuldenares binnen het arrondissement van deze rechtbank een vestiging in vorenbedoelde zin heeft, is deze rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid juncto artikel 4 van de EU Insolventieverordening bevoegd tot het openen van een secundaire procedure als bedoeld in artikel 27 van de EU Insolventieverordening.

Het faillissement is een insolventieprocedure als bedoeld in bijlage B van de EU Insolventieverordening, zodat voldaan is aan de eis van artikel 27, tweede zin van de EU Insolventieverordening.

Roto B.V. is een schuldeiser, die op grond van artikel 29, aanhef en onder b van de EU Insolventieverordening een secundaire procedure kan aanvragen.

Faillissementsnummer : 05/225 F

Het verzoek zal gelet op het voorgaande met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 2, 3, 4, 16, 27 en 29 van de EU Insolventieverordening worden toegewezen.

B E S L I S S I N G

De rechtbank:

verklaart de besloten vennootschap MG ROVER NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Vianen, tevens h.o.d.n. MANAGEMENT AUTO EVALUATIE CENTRUM NEDERLAND, feitelijk gevestigd te Sportlaan 1, 4131 NN Vianen (Ut), correspondentieadres postbus 271, 4130 EG Vianen (Ut), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken, dossiernummer 23064079,

in staat van faillissement;

verstaat dat deze insolventieprocedure een secundaire procedure is als bedoeld in de zin van hoofdstuk III van de EU Insolventieverordening;

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank, mr. W.C. Haasnoot

en stelt aan tot curator mr. drs. G.C. van Daal, advocaat en procureur te Utrecht;

geeft de curator last tot het openen van de aan de gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.W. de Nijs Bik, lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 april 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.