Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2005:AT2474

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
16-03-2005
Datum publicatie
01-04-2005
Zaaknummer
383981 CU EXPL 04-12564
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aandelenlease.

SprintPlan van Spaarbeleg/AEGON.

Sprintplanovereenkomst is geen huurkoopovereenkomst als bedoeld in artikel 7a:1567h BW. Effecten kunnen onderwerp zijn van koop op afbetaling en huurkoop in de zin van titel 5a van boek 7a BW. De overeenkomst voorziet echter niet in aflevering en eigendomsoverdracht van de effecten. Uit de algemene voorwaarden blijkt dat de effecten op naam worden gesteld van Stichting Aegon Beleggingsgiro, niet op naam van de deelnemer. De algemene voorwaarden vermelden ook dat de participaties niet worden uitgeleverd aan de deelnemer. Evenmin bestaan duidelijke aanwijzingen dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 5.000,--.

Verwijzing naar sector handels- en familierecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

SECTOR KANTON, LOCATIE UTRECHT

Vonnis in de zaak van:

[eiser in de hoofdzaak],

wonende te Benthuizen,

verder ook te noemen [eiser in de hoofdzaak],

eisende partij in de hoofdzaak,

verwerende partij in het incident,

gemachtigde: mr. J. Vermeulen, advocaat te Leiden,

tegen:

de naamloze vennootschap

AEGON BANK N.V., tevens handelend onder de naam Spaarbeleg,

gevestigd te Nieuwegein,

verder ook te noemen Aegon,

gedaagde partij in de hoofdzaak,

eisende partij in het incident,

rolgemachtigde: Kruythof-Van der Lingen-Kruythof, gerechtsdeurwaarders te Utrecht,

gemachtigden: mr. W.H. van Baren en mr. G.A. Smit, beiden advocaat te Amsterdam.

Verloop van de procedure

[eiser in de hoofdzaak] heeft een vordering ingesteld.

Aegon heeft vervolgens een incidentele vordering tot verwijzing ingesteld waarop [eiser in de hoofdzaak] heeft geantwoord.

Hierna is uitspraak bepaald in het incident.

Motivering

De echtgenote van [eiser in de hoofdzaak], mevrouw [echtgenote eiser in de hoofdzaak], heeft met Aegon een overeenkomst gesloten met nummer RW-0762642718. Aegon heeft onbetwist gesteld dat op de overeenkomst de “Algemene Voorwaarden Spaarbeleg SprintPlan” (hierna: algemene voorwaarden) van toepassing zijn.

De kantonrechter is van oordeel dat de overeenkomst die onderwerp van geschil is niet aangemerkt kan worden als een huurkoopovereenkomst in de zin van artikel 7a:1576h Burgerlijk Wetboek (Bw) op grond waarvan de kantonrechter gelet op artikel 93 onder c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bevoegd zou zijn de zaak te behandelen en te beslissen. Daartoe wordt als volgt overwogen.

Uit artikel 7a:1576 lid 5 BW vloeit voort dat titel 5a van boek 7a BW, welke titel primair handelt over koop op afbetaling en huurkoop van zaken, van overeenkomstige toepassing is op vermogensrechten. Dit brengt mee dat effecten, die als vermogensrechten zijn aan te merken, onderwerp kunnen zijn van koop op afbetaling en huurkoop in de zin van die titel.

Voor het voldoen aan de wettelijke omschrijving van huurkoop is echter ook vereist dat sprake is van aflevering en eigendomsoverdracht, door vervulling van een opschortende voorwaarde van algehele betaling. De onderhavige overeenkomst voorziet echter niet in aflevering en eigendomsoverdracht van de effecten van Aegon aan mevrouw [echtgenote eiser in de hoofdzaak]. Uit (onder meer) artikel 5.1 van de algemene voorwaarden blijkt dat de effecten op naam van Stichting Aegon BeleggingsGiro worden gesteld, en dus niet op naam van mevrouw [echtgenote eiser in de hoofdzaak]. Ook vermelden de algemene voorwaarden in artikel 9.1 expliciet dat de participaties niet worden uitgeleverd aan de deelnemer, in casu mevrouw [echtgenote eiser in de hoofdzaak].

Evenmin bestaan er duidelijke aanwijzingen dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 5.000,--.

De zaak wordt daarom verwezen naar de rolzitting van de enkelvoudige kamer van de Sector handels- en familierecht van deze Rechtbank, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht. De kantonrechter wijst partijen erop dat verder alleen bij procureur geprocedeerd kan worden.

[eiser in de hoofdzaak] wordt verwezen in de kosten van het incident.

Beslissing

De kantonrechter:

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rolzitting van woensdag 13 april 2005 te 10.00 uur van de enkelvoudige kamer van de Sector handels- en familierecht van deze Rechtbank.

veroordeelt [eiser in de hoofdzaak] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Aegon, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 135,- aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.L. Keijzer, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken bij vervroeging op 16 maart 2005.