Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2002:AE4504

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
20-06-2002
Datum publicatie
24-06-2002
Zaaknummer
146064/KG ZA 02-526/WV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector Handels- en Familierecht

VONNIS van de voorzieningenrechter in kort geding in de zaak van:

[eiser],

zaakdoende te [woonplaats],

e i s e r,

procureur: mr. J.G. Galama,

- t e g e n -

1. de vennootschap onder firma

Internet Express V.O.F.,

2. [gedaagde sub 2],

3. [gedaagde sub 3],

alle kantoorhoudende en zaakdoende te [woonplaats],

g e d a a g d e n,

NIET VERSCHENEN.

1. Het verloop van het geding

1.1. Eiser heeft gedaagden in kort geding doen dagvaarden en op de dienende dag, 12 juni 2002, tegen de niet verschenen gedaagden verstek gevraagd en van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.

1.2. Eiser heeft zijn vordering kort toegelicht.

1.3. Ten slotte heeft eiser vonnis gevraagd.

2. De beoordeling van de vordering

2.1. Eiser heeft verstek gevraagd tegen gedaagden sub 2 en 3. Ten aanzien van in persoon gedagvaarde vennoten geldt echter dat alsdan niet kan worden volstaan met de betekening van de dagvaarding aan de vennootschap onder firma, doch tevens tot betekening van de dagvaarding aan de woonplaats van de vennoten dient te worden overgegaan. Dat is in het onderhavige geval niet gebeurd, zodat het ten aanzien van gedaagden sub 2 en 3 gevraagde verstek dient te worden geweigerd.

Ten aanzien van het exploot van dagvaarding zijn - voor zover dit betrekking heeft op gedaagde sub 1 - de bij de wet voorgeschreven formaliteiten en een redelijke termijn in acht genomen, zodat het gevraagde verstek ten aanzien van deze gedaagde behoort te worden verleend.

2.2. De spoedeisendheid van de zaak is uit het gestelde en gevorderde voldoende aannemelijk geworden.

2.3. De vordering komt de rechter - voor zover deze is gericht tegen gedaagde sub 1 -niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat zij zal worden toegewezen.

2.4. Gedaagde sub 1 zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. weigert het gevraagde verstek tegen gedaagden sub 2 en 3;

3.2. verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagde sub 1;

3.3. veroordeelt gedaagde sub 1 om haar medewerking te verlenen aan de overdracht binnen 30 dagen na heden van de domeinnamen "advocaten.com" en "advocaat.com", volledig en zonder beperking, aan een door eiser aan te wijzen provider en daartoe alle noodzakelijke administratieve en feitelijke handelingen te verrichten;

3.4. veroordeelt gedaagde sub 1 in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiser begroot op € 390,-- (driehonderdnegentig euro) voor salaris van zijn procureur en op € 270,56 (tweehonderdzeventig euro en zesenvijftig eurocent) inclusief BTW voor verschotten;

3.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.6. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E van der Burg - van Geest en is in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2002.

w.g. griffier w.g. rechter