Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2002:AE2650

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
15-05-2002
Datum publicatie
16-05-2002
Zaaknummer
244185 CV 01-4358
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton, locatie Amersfoort

Vonnis in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [eiseres],

eisende partij,

procederende in persoon,

tegen:

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederend in persoon.

Verloop van de procedure

[eiseres] heeft een vordering ingesteld zoals in de dagvaarding aangekondigd.

[gedaagde] heeft bij antwoord verweer gevoerd.

Vervolgens heeft [eiseres] van repliek gediend en [gedaagde] van dupliek.

Tenslotte is heden uitspraak bepaald.

Het geschil en de beoordeling daarvan

1. Tussen partijen staat als gesteld en erkend althans niet of onvoldoende gemotiveerd

weersproken, alsmede op grond van de inhoud van de producties - voor zover niet betwist - het volgende vast.

1.1 [eiseres] heeft aan [gedaagde] verhuurd, gelijk deze van gene heeft gehuurd, de woning c.a., [adres], te [woonplaats].

1.2 Voormelde woning c.a. is eigendom van [eiseres].

1.3 Op donderdag 17 augustus 2000 is in de tuin van de onder r.o. 1.1 vermelde woning tijdens een storm een berkenboom omgevallen. Deze boom is over een aan de tuin van de woning grenzend pad in de tuin van de buurman aan de Ferdinand Bollaan, [betrokkene], gevallen en op een tuinstoel terechtgekomen.

1.4 In opdracht van [eiseres] heeft het Baarns Tuincentrum de berk verwijderd. De kosten hiervoor hebben ƒ 400,00 inclusief BTW bedragen en zijn door [eiseres] betaald.

2. [eiseres] vordert - kort weergegeven - [gedaagde] te veroordelen tot betaling van het onder r.o. 1.4 vermelde bedrag, ƒ 325,00 aan diverse kosten waaronder advocaatkosten en verdere kosten.

2.1 [eiseres] stelt - zakelijk weergegeven - dat [gedaagde] aansprakelijk is voor de kosten van het weghalen van de boom. Het onderhoud van de bij de woning behorende tuin behoort tot de verplichtingen van [gedaagde] als huurder. De daaruit voortvloeiende schade behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van [gedaagde].

[gedaagde] heeft [eiseres] nimmer aangesproken over de staat van de tuin in het algemeen of de onderhavige boom in het bijzonder.

Verschillende malen heeft [eiseres] aan [gedaagde] verzocht voormelde kosten te voldoen. Betaling heeft echter niet plaatsgevonden. Omdat van [gedaagde] geen betaling is te verkrijgen heeft [eiseres] kosten moeten maken welke zij eveneens van [gedaagde] vordert.

3. [gedaagde] heeft zich tegen de vordering verweerd en daartoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat zij niet aansprakelijk is voor de door de omgevallen berk ontstane schade en daaruit voortkomende kosten. Zij houdt de tuin wel bij, maar acht zich als huurder niet verantwoordelijk voor het onderhoud aan de boom.

Dat zij [eiseres] nimmer heeft aangesproken over de staat van onderhoud van de tuin en de bewuste boom in het bijzonder raakt kant noch wal. Aan de boom was voor haar immers niets vreemds te zien. De hovenier die de boom verwijderde vertelde dat de boom aan de zijde van de buren waarschijnlijk eens door de bliksem was geraakt. De buurman, [betrokkene], is dat zelf ook nooit opgevallen.

4. De kantonrechter overweegt het volgende.

Niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] nalatig is geweest ten aanzien van het onderhoud aan de onderhavige berkenboom. Weliswaar behoort het normale onderhoud van de bij de woning behorende tuinen te geschieden vanwege de huurder, het (doen) verwijderen van een (omgewaaide) boom kan echter niet worden beschouwd als gering en dagelijks onderhoud dat ten laste van de huurder, in dit geval [gedaagde], dient te komen. De kosten van het verwijderen van de boom, alsmede de daarmee samenhangende kosten als gevorderd, dienen daarom voor rekening van [eiseres] te blijven. De vordering zal dus worden afgewezen.

5. Als zijnde de in het ongelijk gestelde partij dient [eiseres] op te komen voor de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiseres] in de kosten van dit proces die voor [gedaagde] worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.H. Geertsema en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 15 mei 2002.