Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2000:AA9050

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
15-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
122866 KG ZA 00-1136
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2001, 78
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

K.G. nummer 122866 KG ZA 00-1136/mr 15 december 2001

Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

ACHILLES '94,

gevestigd te Assen,

eiseres,

procureur: mr. J. van Ravenhorst,

advocaat: mr. P.J.G.G. Sluyter te Assen,

-tegen-

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,

gevestigd te Zeist,

gedaagde,

procureur: mr. J.J.W. Remme,advocaat: mr. H.P. Utermark te 's-Gravenhage.

1. Het verloop van het geding

1.1. Eiseres, hierna ook te noemen Achilles, heeft de gedaagde, verder te noemen: de KNVB, in kort geding doen dagvaarden en op de dienende dag, 7 december 2000, van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.

1.2. Achilles heeft haar vordering bij monde van haar advocaat toegelicht mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties. Bij die gelegenheid heeft zij voorts haar vordering gewijzigd in dier voege dat het petitum sub 2 komt te luiden:

" De KNVB zal gebieden de wedstrijd Achilles '94/FC Twente in het kader van de tweede knock out-ronde van dit toernooi vast te stellen op zaterdag 13 of zondag 14 januari 2001, aanvang 13.30 uur, althans - subsidiair - op een zodanige datum en tijdstip, dat deze niet valt op een avond en evenmin op een doordeweekse- c.q. reguliere werkdag, althans - meer subsidiair - de wedstrijd te wijzigen in FC Twente/Achilles '94 en deze vast te stellen op een doordeweekse avond."

1.3. Tegen voormelde wijziging van eis op zichzelf is door de KNVB geen bezwaar gemaakt.

1.4. De KNVB heeft daarop bij monde van haar advocaat verweer gevoerd mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen en producties.

1.5. Na voortgezet debat en een korte schorsing van de behandeling heeft de president Achilles verzocht met FC Twente en de KNVB te overleggen, teneinde te bezien of zij alsnog tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot het onderhavige geschil en de president daarover uiterlijk 15 december 2000 te berichten. Verder heeft de president partijen meegedeeld dat, indien zij niet vóór genoemde datum tot een vergelijk zijn gekomen, vonnis zal worden gewezen.

1.6. Achilles heeft, bij brief van haar raadsman van 13 december 2000, meegedeeld dat het door haar met FC Twente gevoerde overleg niet tot resultaat heeft geleid en zij heeft gepersisteerd bij haar vorderingen.

2. De vaststaande feiten

2.1. Het eerste (voetbal)elftal van Achilles komt uit in de Hoofdklasse van de door de KNVB georganiseerde competitie amateurvoetbal.

2.2. De KNVB organiseert elk jaar, naast de reguliere competities, onder meer een toernooi om de Amstel Cup (voorheen bekend als het bekertoernooi). Deelname aan dit toernooi staat, onder meer, ook open voor een aantal amateurverenigingen.

2.3. In het seizoen 1999/2000 is Achilles landelijk kampioen van de zondag-amateurs geworden. Op grond hiervan is Achilles gerechtigd zich in te schrijven voor de door de KNVB georganiseerde Amstel Cup voor het seizoen 2000/2001.

2.4. Het Reglement voor het toernooi om de Amstel Cup seizoen 2000/2001, verder te noemen: het Reglement, houdt onder meer het volgende in:

" deelnemers 2. (...).

De BVO's en veldvoetbalverenigingen die hiervoor in aanmerking komen en aan het toernooi om de Amstel Cup wensen deel te nemen, dienen zich hiertoe vóór 1 juli schriftelijk aan te melden bij het bestuur betaald voetbal. Iedere BVO of veldvoetbalvereniging die zich inschrijft voor het toernooi om de Amstel Cup seizoen 2000/2001 dient te voldoen aan het bepaalde in het onderhavige reglement.

(...).

wedstrijdverbod 14.

Indien een wedstrijd in het toernooi om de Amstel Cup van overheidswege wordt verboden, dan zal deze binnen een week na de oorspronkelijke speeldatum opnieuw moeten worden vastgesteld en binnen 30 dagen na de oorspronkelijke speeldatum worden gespeeld. Indien de wedstrijd niet binnen 30 dagen na de oorspronkelijke speeldatum wordt gespeeld, kan het bestuur betaald voetbal ontheffing verlenen voor de termijn van 30 dagen met dien verstande dat een wedstrijd altijd voor de volgende ronde van de Amstel Cup moet worden gespeeld. Wordt de opnieuw vastgestelde wedstrijd wederom verboden dan wordt de uitslag van de wedstrijd automatisch 0-1 en wordt deze als gespeeld beschouwd.

(...).

27. In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur betaald voetbal."

2.5. De KNVB heeft bij brief van 25 mei 2000, met bijlagen, aan alle voor inschrijving in aanmerking komende clubs de nodige informatie gezonden. Bij die informatie bevond zich een speeldagenkalender en een voor iedere vereniging met haar gemeente en politie te bespreken en in te vullen, alsmede voor accoord te tekenen, knelpuntenformulier. In dat formulier is, onder meer, de vraag gesteld of wanneer sprake was van een thuiswedstrijd op één van de vastgestelde speeldagen de accommodatie dan toereikend zou zijn en de lokale autoriteiten dan toestemming gaven om te spelen, zulks tegen alle, mogelijke, tegenstanders.

2.6. In het bij het inschrijfformulier van Achilles gevoegde en door de burgemeester van Assen en de politie (Drenthe, District Noord) voor accoord ondertekende knelpuntenformulier werd bevestigd dat Achilles op de vastgestelde data iedere tegenstander zou kunnen ontvangen en daartoe toestemming had. Er werd slechts gevraagd om thuiswedstrijden niet te laten samenvallen met andere thuiswedstrijden van de Asser Amateurvereniging ACV en als aanvangstijdstip voor doorde-weekse wedstrijden werd 19.30 uur opgegeven.

2.7. Achilles heeft zich via haar poule en de daarop volgende wedstrijd geplaatst voor de tweede knock-out ronde. Achilles lootte daarin een thuiswedstrijd tegen de in de KPN Telecompetitie uitkomende vereniging FC Twente. Deze wedstrijd is door de KNVB, bij de loting op 23 september 2000, vastgesteld op donderdagavond 19 oktober 2000.

2.8. Op 29 september 2000 besloot de burgemeester van Assen de voetbalwedstrijd Achilles - FC Twente op 19 oktober 2000 te verbieden. In de brief van 3 oktober 2000 heeft B en W van Assen aan de KNVB onder meer het volgende meegedeeld:

" (...).

De voornaamste reden daarvoor is dat de veiligheid, voor zowel publiek als omwonenden van het Achilles-complex, niet gegarandeerd kan worden. Dit is gebaseerd op een uitgebreide risicoanalyse van de Regiopolitie Drenthe. Daaruit blijkt dat de "harde kern" van FC Groningen de wedstrijd aan zal grijpen voor een treffen met de "harde kern" van FC Twente.

Uitstel van dit bekerduel zal de situatie overigens niet veranderen. Deze wedstrijd is in Assen onder gelijkblijvende omstandigheden niet mogelijk. (...)."

2.9. De KNVB heeft vervolgens aan Achilles een aantal andere, voor Achilles niet reële, speeldata voorgesteld.

2.10. De KNVB heeft bij brief van 13 oktober 2000 aan Achilles bericht dat de wedstrijd tegen FC Twente vóór 17 november 2000 gespeeld diende te worden, daar op 16 november 2000 de loting voor de 1/8e finale zou plaatsvinden.

2.11. Nadat Achilles bij de Burgemeester van Assen had nagetrokken dat geen bezwaren bestonden tegen het spelen van de wedstrijd op een zaterdag- of zondagmiddag heeft Achilles aan de KNVB bij brief van 25 oktober 2000 verzocht de wedstrijd vast te stellen op 9 december 2000, aanvang 13.30 uur.

2.12. De KNVB heeft bij brief van 27 oktober 2000 aan Achilles geantwoord dat zij vasthield aan een speeldatum vóór 17 november 2000. Indien de wedstrijd dan niet gespeeld zou zijn zou de reglementaire uitslag vastgesteld worden op 0-1.

2.13. Bij brief van 8 november 2000 heeft de KNVB aan Achilles bericht dat, nu het niet gelukt is de wedstrijd op één van de genoemde inhaalmogelijkheden te spelen, FC Twente zonder te spelen over gaat naar de volgende ronde van de Amstel Cup.

2.14. Het spelen van de voetbalwedstrijd Achilles-FC Twente in het kader van de tweede knock out-ronde van het toernooi om de Amstel Cup heeft niet plaats gevonden. De KNVB heeft de uitslag van de wedstrijd vastgesteld op 0-1.

3. Het geschil en de beoordeling daarvan

3.1. Voor de volledige inhoud van de vordering van Achilles

en de grondslagen daarvan wordt verwezen naar (de fotokopie van) het aan dit vonnis gehechte exploot van dagvaarding.

Kort weergegeven strekt haar vordering, na wijziging van eis, ertoe de KNVB, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op verbeurte van een dwangsom:

1. te verbieden uitvoering te geven aan haar besluit de uitslag van de wedstrijd Achilles - FC Twente in het kader van het Toernooi om de Amstel Cup 2000/2001 vast te stellen op 0-1, en op grond daarvan in het kader van de daarop plaatsgevonden hebbende loting voor de 1/8 finales de wedstrijd Fortuna-Twente vast te stellen;

2. te gebieden de wedstrijd Achilles '94/FC Twente in het kader van de tweede knock out-ronde van dit toernooi vast te stellen op zaterdag 13 of zondag 14 januari 2001, aanvang 13.30 uur, althans - subsidiair - op een zodanige datum en tijdstip, dat deze niet valt op een avond en evenmin op een doordeweekse- c.q. reguliere werkdag, althans - meer subsidiair - de wedstrijd te wijzigen in FC Twente/Achilles '94 en deze vast te stellen op een doordeweekse avond;

3. te gebieden het winnend team van de hiervoor onder 2 bedoelde wedstrijd, overeenkomstig het Reglement Amstel Cup, toe te laten tot het spelen van de op eind januari 2001 vastgestelde 1/8 finale-wedstrijd tegen Fortuna (Sittard);

- te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Achilles legt aan haar vordering ten grondslag dat het besluit van de KNVB de uitslag van de wedstrijd Achilles - FC Twente op 0-1 te bepalen nietig c.q. vernietigbaar is dan wel buiten werking gesteld dient te worden, daar het - kennelijk - is gebaseerd op volledig onjuiste toepassing van artikel 14 van het Reglement. Achilles voert daartoe aan dat niet opnieuw een wedstrijd door de KNVB is vastgesteld en dat de Burgemeester van Assen de wedstrijd ook niet opnieuw heeft verboden. Verder heeft Achilles gesteld dat het besluit van de KNVB buiten werking dient te worden gesteld omdat geen enkele bepaling uit het Reglement de KNVB voorschrijft de betreffende wedstrijd voor de loting van de 1/8 finales te doen plaatsvinden, en daartoe ook geen acceptabele of klemmende redenen aanwezig zijn.

3.3. De KNVB bepleit afwijzing van de vordering. Op het door de KNVB gevoerde verweer zal in het navolgende, voor zover nodig worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. De kern van het geschil betreft de vraag of het besluit van de KNVB om de uitslag van de (niet gespeelde) voetbalwedstrijd Achilles-FC Twente op 0-1 vast te stellen nietig c.q. vernietigbaar is wegens strijd met het in onderdeel 2.4 weergegeven artikel 14 van het Reglement.

4.2. Achilles stelt zich op het standpunt dat dit het geval is.

De KNVB is daarentegen een geheel andere mening toegedaan. Zij heeft er onder meer op gewezen dat het bestuur betaald voetbal geenszins gehouden zou zijn geweest om met betrekking tot de termijn van 30 dagen ontheffing te verlenen, te meer nu de grond, dat de wedstrijd niet binnen de hier genoemde termijn van 30 dagen kon worden gespeeld, zich niet voordeed.

Verder heeft de KNVB gewezen op de in artikel 27 van het Reglement aan het bestuur betaald voetbal verleende bevoegdheid.

4.3. Directe toepassing van artikel 14 van het Reglement vereist "het opnieuw vaststellen van een wedstrijd, die wederom van overheidswege wordt verboden". Als onweersproken staat vast dat daarvan in het onderhavige geval geen sprake is.

4.4. De KNVB heeft als verweer aangevoerd dat in overleg met Achilles en op haar verzoek is afgezien van het volgen van de weg van artikel 14 van het Reglement. Toepassing van artikel 14 van het Reglement zou, aldus de KNVB, slechts het karakter hebben gehad van een rituele dans met een voor Achilles onafwendbaar negatief resultaat.

4.5. Het hiervoor vermelde verweer van de KNVB wordt verworpen. In deze procedure is niet aannemelijk geworden dat Achilles met haar verzoek aan de KNVB om zelf naar een oplossing te mogen zoeken, dit heeft gedaan op straffe van verlies van de wedstrijd zonder te spelen, indien Achilles geen oplossing zou vinden. Door de KNVB is ook niet gesteld dat door haar aan Achilles duidelijk is gemaakt dat Achilles de keuze had tussen "toepassing van artikel 14 van het Reglement" of zelf een oplossing vinden en bij niet slagen het automatisch verliezen van de wedstrijd.

4.6. Ook is niet aannemelijk geworden dat het opnieuw, binnen een week na de oorspronkelijke speeldatum van 19 oktober 2000,

vaststellen van de wedstrijd noodzakelijkerwijs getroffen zou worden door een verbod van overheidswege.

Uit de in onderdeel 2.8 weergegeven brief van Burgemeester en Wethouders van Assen van 3 oktober 2000 volgt slechts dat het spelen van de wedstrijd in Assen "onder gelijkblijvende omstandigheden" niet mogelijk is. Uit de op 25 oktober 2000 door Achilles aan de KNVB geschreven brief, derhalve binnen de hiervoor genoemde periode van een week, volgt voorts dat uitvoerig overleg met de gemeente Assen en de plaatselijke politie ertoe heeft geleid dat de bekerwedstrijd Achilles-FC Twente op zaterdag 9 december 2000 te 13.30 uur in het eigen stadion van Achilles te Assen zou mogen worden gespeeld. In verband hiermede faalt ook dit verweer van de KNVB.

4.7. Ook het verweer van de KNVB dat de wedstrijd Achilles-FC Twente vóór 17 november 2000 zou moeten worden gespeeld wordt verworpen. Uit het Reglement volgt niet dat een wedstrijd als de onderhavige vóór 17 november 2000 gespeeld moet worden en dientengevolge bestaat er dan ook geen grond om te bepalen dat Achilles de wedstrijd met 0-1 zou hebben verloren.

4.8. Ook een beroep op artikel 27 van het Reglement kan de KNVB niet baten. Het had op de weg van het bestuur betaald voetbal van de KNVB gelegen om - toen bleek dat Achilles zelf niet (tijdig) tot een voor alle partijen geschikte datum en tijdstip kon komen - zelf tijdig datum en tijdstip voor de wedstrijd te bepalen. Nu (het bestuur betaald voetbal van) de KNVB dit niet heeft gedaan mist het door haar genomen besluit om de niet gespeelde wedstrijd Achilles-FC Twente op 0-1 te stellen rechtskracht.

4.9. Uit het vorenstaande volgt dat de wedstrijd Achilles - FC Twente alsnog zal moeten worden gespeeld en zo spoedig mogelijk door de KNVB zal moeten worden vastgesteld, een en ander met zoveel mogelijk inachtneming van de belangen van alle betrokken clubs, te weten: Achilles, FC Twente en mogelijk ook Fortuna en/of anderen. De vaststelling ligt reglementair primair op de weg van de KNVB. Een vaststelling door de president in dit kort geding wordt ook onjuist geacht, aangezien de belangen van de niet in het geding betrokken clubs onvoldoende kunnen worden afgewogen.

Desalniettemin wordt - gelet op de naar voren gebrachte belangen van Achilles en FC Twente, de veronderstelde belangen van Fortuna en het belang van een spoedig verloop van de Amstel Cup - de suggestie gedaan de wedstrijd vast te stellen op dinsdag 23 januari 2001, hetzij om 14.00 uur in het Achilles-stadion, hetzij om 19.30 uur in het FC Twente-stadion.

Uit deze suggestie volgt, dat naar het oordeel van de president Achilles zich in de gegeven omstandigheden zal moeten neerleggen bij een datum op een werkdag met een aanvangsuur vanaf 14.00 uur.

4.10. De vordering van Achilles zal op de hierna in het dictum te vermelden wijze worden toegewezen. Het opleggen van een dwangsom wordt niet nodig geacht.

4.11. De KNVB zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5. De beslissing

De president:

5.1. Verbiedt de KNVB uitvoering te geven aan haar besluit de uitslag van de wedstrijd Achilles-FC Twente in het kader van het Toernooi om de Amstel Cup 2000/2001 vast te stellen op 0-1, en op grond daarvan in het kader van de daarop plaatsgevonden hebbende loting voor de 1/8 finales de wedstrijd Fortuna-FC Twente vast te stellen.

5.2. Gebiedt de KNVB om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis datum, tijdstip en plaats van het spelen van de wedstrijd Achilles-FC Twente in het kader van de tweede knock out-ronde van het Toernooi om de Amstel Cup, met zoveel mogelijk inachtneming van de belangen van alle betrokken clubs, alsnog vast te stellen.

5.3. Veroordeelt de KNVB in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Achilles begroot op ¦ 1.550,-- voor salaris van de procureur en op ¦ 469,15 voor verschotten.

5.4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.5. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, fungerend president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2000.