Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4535

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
21-09-2012
Datum publicatie
28-11-2012
Zaaknummer
252805
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek. Afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Wrakingskamer

Zaaknummer: 252805/ EX RK 12-181

Beschikking van 21 september 2012

in de zaak van :

Falaste BV

gevestigd te Sterksel,

verzoekster,

tegen

mr. E. Loesberg

in zijn hoedanigheid van rechter in de rechtbank te 's-Hertogenbosch bij de behandeling van de zaak met zaaknummer 252110/ BP RK 12-1028,

verweerder.

Partijen zullen hierna respectievelijk verzoekster en de rechter worden genoemd.

1. Procesverloop

1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van:

- het proces-verbaal van de zitting van 19 september 2012 met daarin opgenomen het wrakingsverzoek;

- de schriftelijke reactie van de rechter op het wrakingsverzoek;

- het dossier in de hoofdzaak;

- de door verzoekster per fax van 19 september 2012 toegezonden stukken.

1.2. De mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek heeft plaatsgevonden op

19 september 2012.

Voor verzoekster is verschenen de heer [X]. Deze heeft het wrakingsverzoek nader toegelicht.

De rechter is niet ter zitting verschenen. In zijn schriftelijke reactie heeft hij aangegeven niet in de wraking te berusten.

2. Het verzoek en het verweer

2.1. Het verzoek strekt tot wraking van de rechter in de procedure met zaaknummer 252110 / BP RK 12-1028

2.2. Verzoekster heeft betoogd dat de rechter partijdig is. Ter onderbouwing van dit wrakingverzoek heeft verzoekster -kort en zakelijk weergegeven- gewezen op een door de rechter op 8 juli 2011 uitgesproken vonnis. Dit vonnis is voor verzoekster aanleiding geweest tegen de rechter aangifte te doen vanwege valsheid in geschrifte. Verzoekster heeft verder aangevoerd dat de rechter partijdig is omdat hij loyaal is aan het advocatenkantoor van de verzoekende partij in de procedure met zaaknummer 252110 / BP RK 12-1028.

Verzoekster is in de gelegenheid gesteld na de zitting het vonnis van 8 juli 2011 en de aangifte aan de rechtbank te faxen. Verzoekster heeft per fax stukken aan de rechtbank doen toekomen.

2.3. De rechter heeft aangegeven niet in de wraking te berusten omdat hij niet partijdig is en er geen objectieve redenen zijn om aan zijn onpartijdigheid te twijfelen.

3. De beoordeling

3.1. Ingevolge artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient te worden beoordeeld of sprake is van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

3.2. De rechtbank stelt voorop dat de rechter uit hoofde van zijn of haar aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat de rechter met betrekking tot een procespartij vooringenomen is, althans dat de dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

3.3. Van uitzonderlijke omstandigheden in voormelde zin is naar het oordeel van de rechtbank in het onderhavige geval geen sprake. Uit de door de heer Van Tongerloo namens verzoekster na de zitting toegezonden stukken blijkt niet van vooringenomenheid van de rechter jegens verzoekster en/of andere door de heer Van Tongerloo geleide ondernemingen. Overigens bevindt zich onder de toegezonden stukken niet het vonnis van 8 juli 2011. Verzoekster heeft haar standpunt dat de rechter partijdig is dan ook onvoldoende onderbouwd.

3.4. Gezien het voorgaande wordt het wrakingsverzoek afgewezen.

4. De beslissing

De rechtbank,

wijst af het verzoek tot wraking van mr. E. Loesberg in de zaak met zaaknummer 252110 / BP RK 12-1028.

Deze beschikking is op 21 september 2012 gegeven door mr. J.W. Brunt, voorzitter,

mr. J.H. Wiggers en mr. E.C.M. de Klerk, leden, in tegenwoordigheid van de griffier, en op schrift gesteld op 26 september 2012.