Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX7593

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
19-09-2012
Datum publicatie
19-09-2012
Zaaknummer
01/045009-00
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging van de termijn welke betrokkene ter beschikking is gesteld met één jaar.

Gronddelicten: brandstichting en diefstal door middel van braak en inklimming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/045009-00

Uitspraakdatum: 19 september 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1978],

verblijvende in de instelling voor geestelijke gezondheidszorg [instelling].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 6 september 2001 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 26 september 2011 met één jaar verlengd.

Bij beschikking van 24 november 2010 is de verpleging van overheidswege van de terbeschikkinggestelde voor de duur van het gegeven bevel tot terbeschikkingstelling voorwaardelijk beëindigd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 14 augustus 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van een jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 september 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, de getuige-deskundige mw. (naam getuige-deskundige) en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van de GGZ Reclasseringsinstelling voor geestelijke gezondheidszorg "[instelling]", gedagtekend 10 juli 2012, ondertekend door dhr. (naam leidinggevende), leidinggevende reclassering [instelling] en mw. (naam reclasseringswerker), reclasseringwerker;

- het rapport van psychiater (naam psychiater) d.d. 26 juni 2012, betreffende en onderzoek naar de persoon van terbeschikkinggestelde;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van brandstichting en diefstal door middel van braak en inklimming, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf, te weten de brandstichting, betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van de instelling "[instelling]" is, zakelijk weergegeven, onder meer het navolgende gesteld:

Betrokkene wordt gekenschetst als een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis NAO met vooral cluster B kenmerken, last heeft van somatische aandoeningen en in het verleden problemen had met politie, justitie of met de misdaad, een beperkte sociale context kent en voor wat betreft het niveau van functioneren op een schaal van 0 tot 100 slechts uitkomt op 50. Ondanks het feit dat de RISc een laag gemiddelde recidivescore aangeeft is toezichthouder van mening dat indien de maatregel van een terbeschikkingstelling op korte termijn wegvalt, het recidiverisico wel degelijk hoog mag worden geacht. Betrokkene zal mogelijk afhankelijk blijven van externe structuur. De RIBW Tilburg zal, als betrokkene geplaatst wordt, doelen formuleren en begeleiding bieden. Om betrokkenen duidelijkheid en structuur te bieden, is gekozen voor een stappenplan, welke betrokkene samen met zijn persoonlijk begeleider gaat opstellen. Hierdoor wordt voor alle partijen duidelijk waar nog aan gewerkt moet worden en in welk tijdsbestek dat zal plaatsvinden. De aanwezigheid van externe structuur blijft ook de komende tijd noodzakelijk.

De psychiater heeft in voornoemd rapport, zakelijk weergegeven, onder meer het navolgende gesteld:

De persoonlijkheidsstoornis met vooral cluster-B kenmerken doet zich bij betrokkene nog altijd gevoelen (onder meer impulsiviteit, onverschilligheid voor veiligheidsaspecten, moeite om kwaadheid te beheersen, gebrek aan empathie) maar betrokkene heeft in de loop der jaren beslist beter dan voorheen leren omgaan met de beperkingen die deze persoonlijkheidsstoornis met zich meebrengt.Betrokkene gebruikt nog altijd van tijd tot tijd cannabis en alcohol maar stelt zich binnen het reclasseringstoezicht begeleidbaar en controleerbaar op. Het lijkt mij niet wenselijk om de terbeschikkingstelling van betrokkene te beeindigen juist in een periode waarin enige psychische stress kan worden voorzien (bijvoorbeeld de aanstaande verhuizing van Venray naar Tilburg). Voorts is de kans op recidive, zo mag op grond van het klinische beeld en op grond van een gestructureerde risicotaxatie met recht worden gesteld, matig tot hoog. Ik adviseer daarom de terbeschikkingstelling van betrokkene opnieuw te verlengen met één jaar.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik herken mijzelf in de opgestelde rapportages. Ik ben momenteel aan het wachten op een plaats in de RIBW Tilburg. De intake aldaar is goed gegaan. Ik heb er zin in. Het is een grote stap. Maar ik wil graag weer werken en de draad van mijn leven weer oppakken.

De meeste terugvallen die ik heb gehad de afgelopen jaren, hadden te maken met mijn gezondheid. De band met mijn vriendin wordt steeds sterker. Het maakt mij niet uit wat voor werk ik doe, als ik maar kan werken. Het duurt wel allemaal lang. Ik wil graag naar Tilburg, want dan kan ik iets gaan opbouwen. Nu wordt er niet veel met mij gedaan, omdat ik toch op korte termijn wegga. Ik ben bang dat als Tilburg nog even op zich laat wachten, ik hier volgend jaar weer zit en er niet veel vooruitgang is geboekt. De TBS wordt dan weer verlengd en zo blijven we dan doorgaan. Er moet wel schot in zitten.

De getuige-deskundige mw. (naam getuige-deskundige), optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Komend jaar wordt het jaar van de waarheid. Betrokkene gaat steeds meer op eigen benen staan. Dan zal moeten blijken of hij het allemaal aankan. De bedoeling is dat hij met weinig begeleiding, zichzelf kan handhaven. Momenteel verblijft hij in de RIBW van [instelling]. Dat is nog steeds op hetzelfde terrein. Bij RIBW Tilburg zal hij echt meer op eigen benen moeten staan en met zijn medebewoners alles zelf moeten regelen. Ik kan niet precies zeggen hoe lang de wachttijd is, maar ik verwacht dat er binnen drie maanden wel een plek vrijkomt. Op dit moment heeft betrokkene geen werk. In afwachting van een plek in Tilburg, zal betrokkene in Venray verblijven. Zonder begeleiding zou betrokkene direct terugvallen. De verlenging van de terbeschikkingstelling is om te kijken hoe hij zich handhaaft. Betrokkene moet stabiliteit tonen en het risico moet afnemen. Pas dan kan de maatregel worden opgeheven. Ook al zou er geen plek in Tilburg komen, dan nog kan de maatregel worden opgeheven, mits betrokkene stabiel is en zichzelf kan handhaven. Betrokkene kan de vaardigheden die hij nodig heeft om zich in de maatschappij te kunnen handhaven, ook in Venray leren. Er hoeft niet perse gewacht te worden totdat er een plek in Tilburg vrijkomt. Op 12 september 2012 is er weer een behandelbespreking en dan kan er een alternatief scenario worden opgesteld in geval dat plaatsing in Tilburg te lang gaat duren. De behandeling hoeft in afwachting daarvan niet stil te staan.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

We willen graag weten of betrokkene zich zelfstandig kan handhaven in de maatschappij. Of dat nu in Tilburg of in Venray is, dat maakt niet zoveel uit. In het verleden heeft betrokkene te vaak een terugval gehad, waardoor het recidiverisico op dit moment nog te hoog is om de maatregel nu al te beeindigen. De conclusies van de deskundigen zijn helder en ik verzoek de rechtbank dan ook om de TBS-maatregel met één jaar te verlengen. Volgend jaar bekijken we dan opnieuw hoe de zaak er voor staat.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Het is nu inderdaad aan mijn cliënt om te laten zien wat hij kan. Het rapport van de psychiater is helder: het is niet wenselijk om de TBS-maatregel te beeindigen in een periode waarin betrokkene veel stress ervaart. Cliënt is het eens met de vordering tot verlenging met een jaar. Het gaat goed met hem, maar hij heeft nog wel wat begeleiding nodig. Het wachten is thans op een overplaatsing naar Tilburg. Maar ik wil wel graag opgenomen zien dat wanneer de plaatsing te lang op zich laat wachten, dat er dan in Venray vast begonnen wordt met het aanleren van vaardigheden, waarmee betrokkene zich staande kan houden in de maatschappij. Dan kan over een jaar het einde van de terbeschikkingstelling in zicht zijn.

De rechtbank verenigt zich met voornoemd advies van de psychiater, met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de getuige-deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met één jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. Renneberg, voorzitter,

mr. Klinkenbijl en mr. Mandemakers, leden,

in tegenwoordigheid van mr. Van Etteger, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 19 september 2012.

Mr. Klinkenbijl is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.