Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX3735

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
18-07-2012
Datum publicatie
07-08-2012
Zaaknummer
11/495 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toepassing schuldsaneringsregeling. Artikel 349a Fw. Termijn van de schuldsaneringsregeling op 5 jaar gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

sector civiel recht - enkelvoudige kamer

faillissementsnummer: 11/495 F

insolventienummer:

uitspraakdatum: 18 juli 2012

toepassing schuldsanering na faillissement

[verzoeker], wonende te [woonplaats]

Hierna: verzoeker.

Verzoeker heeft een verzoekschrift ingediend tot opheffing van het op 19 juli 2011 uitgesproken faillissement van verzoeker onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.

Procesverloop

Het verzoekschrift is behandeld ter terechtzitting van 11 juli 2012. Daarbij is verzoekster gehoord.

Inhoudelijke beoordeling

Het faillissement van verzoeker is uitgesproken op eigen aangifte.

In het faillissement is nog geen verificatievergadering gehouden. Ook is in het faillissement geen beschikking ex artikel 137a Fw gegeven.

Van een grond voor afwijzing van het verzoek als bedoeld in artikel 288 lid 2 Fw is niet gebleken.

Ten aanzien van het bepaalde in artikel 288 lid 1 onder b Fw is er bij de rechtbank twijfel blijven bestaan of de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden te goeder trouw is geweest. Dit bezien in samenhang met de zeer hoge schuldenlast van ruim € 991.000,00 is voor de rechtbank reden om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 349a lid 1 Fw. Ingevolge dit artikel kan de rechtbank afwijken van de in beginsel geldende termijn voor de schuldsaneringsregeling van drie jaar. In casu ziet de rechtbank aanleiding om de termijn van de schuldsaneringsregeling vast te stellen op vijf jaar.

Verzoeker heeft een ‘Verklaring verplichtingen in de schuldsaneringsregeling’ ontvangen. In deze verklaring worden de verplichtingen van verzoeker na toelating uiteengezet. De verzoeker heeft verklaard de verplichtingen uit deze verklaring te aanvaarden, ten bewijze waarvan verzoeker de verklaring heeft ondertekend.

Beslissing

De rechtbank:

? heft het faillissement van verzoeker op;

? spreekt de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit ten aanzien van:

[verzoeker],

geboren op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

? stelt de termijn van deze schuldsaneringsregeling vast op vijf (5) jaar;

? bepaalt dat het nominaal bedrag als bedoeld in artikel 295 lid 3 Fw steeds wordt vastgesteld conform het meest recente Vtlb-rapport van de Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa;

? benoemt tot rechter-commissaris mr. P.J. Neijt,

en tot bewindvoerder mw. J. van Rijen,

gevestigd te Postbus 40251, 3504 AB Utrecht;

? geeft last aan de bewindvoerder tot het openen van aan de schuldenaar gerichte brieven en telegrammen;

? verstaat dat alle gelegde bijzondere beslagen ten tijde van dit vonnis met onmiddellijke ingang worden geschorst, in afwachting van nadere instructies zijdens de bewindvoerder;

? kent, bij toereikend actief, gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling aan de bewindvoerder een voorschot op het salaris toe ter hoogte van het in artikel 2 lid 2 en lid 3 van het Besluit Salaris Bewindvoerder aangegeven minimum salaris.

De beslissing is gegeven door mr. M.G.A. Poelman, rechter, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 18 juli 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.