Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX3158

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
01-08-2012
Datum publicatie
02-08-2012
Zaaknummer
01/825634-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS met twee jaar.

Index-delict: met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/825634-07

Uitspraakdatum: 1 augustus 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1980],

verblijvende in: [kliniek]

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 10 maart 2009 is betrokkene ter beschikking gesteld.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 6 juni 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 juli 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige J. Jellema, de terbeschikking-gestelde en zijn raadsvrouwe mr. P.G.C.P. Smits gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het verlengingsadvies van [kliniek] d.d. 10 mei 2012, ondertekend door R. Pieters, klinisch psycholoog/psychotherapeut, zorginhoudelijk manager en behandel-coördinator en H.J. Beintema, psychiater, directeur behandelzaken en plaatsvervangend hoofd van de inrichting waar betrokkene verblijft;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van "met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen", terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van [kliniek] is onder meer het navolgende gesteld:

Betrokkene is een thans 31 -jarige man die op jonge leeftijd is geadopteerd. Betrokkene heeft een pervasieve ontwikkelingstoornis en ontwikkelde al op jonge leeftijd een preoccupatie met seksualiteit. In de loop der jaren ontwikkelde betrokkene meerdere vormen van seksueel deviant gedrag (exhibitionisme, telefoneren met kinderen waarbij masturberen) met een duidelijk tendens in de richting van pedofilie. Betrokkenes ziektebesef is erg beperkt, betrokkene geeft aan dat hij fantasieën over seks met kinderen geen probleem

vindt. Het is voor betrokkene niet duidelijk wat de seksuele normen en waarden zijn en hij

heeft geen weet van wat toelaatbaar is voor wat betreft het kunnen/mogen hebben van seks

binnen de maatschappelijke en/of wettelijke kaders.

Betrokkene is 2 november 2010 opgenomen op de instroomafdeling van het [kliniek]

[kliniek]. Ten tijde van de opname is betrokkene veel bezig met seksualiteit, er lijkt sprake

van hyperseksualiteit en parafiele uitingen. Betrokkene ziet de ernst van zijn gedrag niet in

en lijkt niet te beseffen dat hij door seksueel grensoverschrijdend gedrag in de problemen is

geraakt. Betrokkene is ingesteld op een antidepressivum welke een libidoremmend effect

heeft en hij geeft in gesprekken aan minder met seks bezig te zijn. Er is een seksuele

anamnese afgenomen bij betrokkene waaruit onder andere blijkt dat betrokkene gedurende

de dag nog steeds veel bezig is met seksualiteit.

Er is nog veel onduidelijkheid wat betreft betrokkenes belevingswereld. Hoewel betrokkene

bij nagenoeg alle groepsmomenten aanwezig is, maakt hij weinig tot geen contact en zoekt

hij het personeel niet actief op. Daarnaast lacht betrokkene vaak inadequaat en lijkt hij

zaken niet te begrijpen of te willen begrijpen. De komende periode is het dan ook van

belang om beter in contact te komen met betrokkene en zijn belevingswereld inzichtelijk te

maken. Daarnaast is er een psychodiagnostisch onderzoek naar de persoonlijkheid en de

ernst en mate van autisme gestart. Zolang erbij betrokkene ziektebesef ontbreekt en hij de overtuiging heeft dat seksualiteit met kinderen totaal geen schade aan kinderen toebrengt, is betrokkenes prognose zeer zorgwekkend.

Betrokkene bevindt zich in de beginfase van de behandeling van de delictgerelateerde

factoren. De risicotaxatie schat de kans op recidive als hoog in de situatie van

onvoorwaardelijke opheffing van de TBS-maatregel. Dit is overeenkomstig onze klinische

indrukken. Gezien de onverminderde hoge kans op recidive bij opheffing van de maatregel

zal de behandeling gericht op afname van de delictgerelateerde factoren de termijn van twee jaar ruimschoots overschrijden.

Wij adviseren de terbeschikkingstelling met dwangverpleging te verlengen met twee jaar.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik had twee jaar verlenging van de terbeschikkingstelling wel verwacht. Ik blijf gemotiveerd voor de behandeling en wil er mee doorgaan. Ik moet bepaalde problemen onder controle krijgen. Seks met kinderen is wel iets om over na te denken. Ik weet dat het strafbaar is als je tegen de wil van een kind aan hem zit. Ik probeer me minder op kinderen te richten. Ik weet dat op dit moment de wet helaas nog zo is dat seks met kinderen strafbaar is.

De deskundige J. Jellema, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Betrokkene raakt er langzaam aan wel van doordrongen dat seks met kinderen niet kan, maar hij is er nog steeds mee bezig. Hij ziet de ernst van zijn gedrag nog niet echt in. Voor betrokkene is niet duidelijk wat de seksuele normen en waarden zijn.

Het gedrag van betrokkene is moeilijk in te schatten. Denken en handelen lijken één te zijn en dat maakt hem impulsief en onbetrouwbaar.

De seksuele anamnese is afgerond. Betrokkene heeft zijn verhaal gedaan. Volgens betrokkene zou hij in het verleden met zijn zus seksspelletjes hebben gedaan. De familie ontkent dit. We gaan nog met zijn moeder en stiefvader in gesprek om meer duidelijkheid daarover te krijgen.

Het recidiverisico is hoog bij beëindiging van de maatregel. Verlof is thans nog niet aan de orde. Het diagnostisch onderzoek is nog niet afgerond, we hebben nog veel vragen.

De behandeling zal zeker nog twee jaar in beslag nemen.

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij haar vordering de terbeschikkingstelling te verlengen met twee jaar.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik verzoek verlenging van de terbeschikkingstelling met een jaar. De behandeling van betrokkene is pas recent gestart, hoewel hij al een jaar en negen maanden in de kliniek verblijft. Betrokkene volgt de behandeling trouw en er is al een begin van besef opgetreden. Er is wel iets aan de hand met hem, maar er moet ook worden onderzocht of betrokkene voor de maatschappij gevaarlijk is. Ik denk dat hij eerder de kans moet hebben om zijn zaak door de rechtbank te laten toetsen.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

De rechtbank ziet in hetgeen de raadsvrouwe heeft aangevoerd, gelet op het recidiverisico en het feit dat de behandeling van de terbeschikkinggestelde nog geruime tijd zal vergen, geen reden de verlenging van de terbeschikkingstelling te beperken tot één jaar. De rechtbank zal de terbeschikkingstelling dan ook met een termijn van twee jaar verlengen.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. S.J.W. Hermans, voorzitter,

mr. J.W.H. Renneberg en mr. C.P.J. Scheele, leden,

in tegenwoordigheid van L.M.E. de Roo, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 1 augustus 2012.