Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX2902

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
30-07-2012
Datum publicatie
30-07-2012
Zaaknummer
01/845518-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bewezenverklaring van het in het bezit hebben van kinderporno.

Schuldig zonder oplegging van straf in verband met de omstandigheden die zich na het strafbare feit hebben voorgedaan, waaronder overschrijding van de redelijke termijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/845518-08

Datum uitspraak: 30 juli 2012

Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1983],

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 16 juli 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 13 juni 2012.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 mei 2007 tot en met 29 april 2008 te

Vinkel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen,

één of meer afbeelding(en) en/of gegevensdrager(s), te weten een notebook

en/of een computer en/of een of meer harde schij(f)ven en/of een pocket

computer, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een of meer perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren

betrokken of schijnbaar waren betrokken,

(telkens)heeft verspreid en/of vervaardigd en/of openlijk tentoongesteld en/of

ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad,

te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of

deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of

meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten, en/of die op

zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen

nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige

wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om

seksuele prikkeling op te wekken,

en/of bestaande die seksuele gedragingen onder meer uit

- het door een volwassen man met zijn penis penetreren in de anus van een

jongetje in de geschatte leeftijd van tussen de 7 en 10 jaar oud [bestand 1]

- het door een volwassen man met zijn penis penetreren in de anus van een

meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 8 en 10 jaar oud [bestand 2]

- het door een meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 12 en 15 jaar

oud in de mond laten nemen van de penis van een volwassen man en het

(vervolgens) door die man met de vingers in de vagina van het meisje gaan en

(vervolgens) het door het meisje op de penis van de man gaan zitten en laten

maken van bewegingen [bestand 3]

- het vasthouden door een naakte volwassen man van een naakt meisje in de

geschatte leeftijd van tussen de 3 en 5 jaar oud terwijl de penis van de man

ter hoogte van de buik van het meisje is en op de buik van het meisje sperma

is te zien [bestand 4]

- het penetreren met een stift en/of een vinger van een naakt meisje in de

geschatte leeftijd van tussen de 3 en 6 jaar oud dat naakt en ondersteboven

vastgebonden in touwen hangt [bestand 5]

- het door twee jongetjes in de geschatte leeftijd tussen de 8 en 10 jaar oud

vast laten houden van de penis van een volwassen man terwijl het ene jongetje

de penis van het andere jongetje in zjin mond heeft [bestand 6]

- het door een volwassen man plassen over een naakt meisje in de geschatte

leeftijd van tussen de 5 en 8 jaar oud dat in bad zit [bestand 7]

- het door een jongen met een geschatte leeftijd van tussen de 10 en 15 jaar

oud met zijn penis in een meisje van dezelfde geschatte leeftijd gaan dat op

haar knieën op een bed zit en/of het door een andere jongen met een geschatte

leeftijd van tussen de 10 en 15 jaar oud beffen van een meisje met dezelfde

geschatte leeftijd dat op (hetzelfde) bed ligt [bestand 8]

- het houden van een penis tegen de open mond van een meisje in de geschatte

leeftijd tussen de 12 en 16 jaar oud dat naar boven kijkt. Om haar gezicht

zijn nog vier penissen te zien [bestand 9]

- het naakt poseren van een meisje in de geschatte leeftijd van tussend e 14

en 17 jaar oud op een keukentafel. Ze zit op haar knieën en leunt een beetje

achterover [bestand 10]

- het in een filmpje van 30 seconden pijpen van een volwassen man door een

meisje in de geschatte leeftijd tussen de 8 en 12 jaar oud [bestand 11]

- het in een filmpje van 25.17 minuten inzoomen op geslachtsdelen van

kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud en (vervolgens) openhouden van de vagina

van beide meisjes en/of het aanraken van de clitoris en de borsten [bestand 12]

- het in een filmpje van 35 seconden vastbinden van de handen van een naakt

kind in de geschatte leeftijd van tussen de 1 en 4 jaar oud. Het kind huilt.

Een mannenhand smeert een vloeistof op de billen van het kind.

[bestand 13]

- het in een filmpje van 30 seconden met een volwassen penis tussen de

schaamlippen van een meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 8 en 12

jaar oud op een neer gaan [bestand 14]

[artikel 240b jo 47 Wetboek van Strafrecht]

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting een preliminair verweer gevoerd tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging. Dit verweer is door de rechtbank ter terechtzitting verworpen.

De raadsman heeft dit verweer bij zijn pleidooi niet woordelijk herhaald, maar wel opgenomen in zijn pleitnotities. Voor zover de raadsman heeft bedoeld dit verweer bij zijn pleidooi te herhalen, zal de rechtbank later nogmaals ingaan op dit verweer.

De raadsman is van oordeel dat artikel 6 van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is geschonden, omdat de strafzaak niet binnen een redelijke termijn is aangebracht.

De rechtbank verwerpt dit verweer.

De rechtbank is het met de raadsman eens dat er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. Op 29 april 2008 vond de inbeslagname van goederen plaats en op 7 oktober 2008 is verdachte in verzekering gesteld. Uiteindelijk is verdachte gedagvaard voor de zitting van 16 juli 2012. Een overschrijding van de redelijke termijn leidt echter volgens vaste jurisprudentie, (HR 17 juni 2008, LJN: BD2578), niet tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de strafvervolging, ook niet in uitzonderlijke gevallen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn voor het overige geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

Bewijs

Inleiding.1

Op 29 april 2008 heeft er in de woning van [getuige] te Vinkel een zoeking plaatsgevonden.2 Verdachte was op dat moment in die woning woonachtig.3

Op het notebook genummerd 08-0051-001, aangetroffen in de woonkamer van voornoemde woning, zijn naar schatting 1991 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen en 11 kinderpornografische films.4 5

Op een computer genummerd 08-0051-002 aangetroffen in de garage, zijn naar schatting 12 foto's met kinderporno aangetroffen.

Op een losse harde schijf genummerd 08-0051-003, aangetroffen op de bovenverdieping van de garage, zijn op de 'unallocated files' 37 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.

Op een losse harde schijf genummerd 08-0051-006 zijn 7 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.6

Op een pocket pc genummerd 08-0051-008, aangetroffen op de slaapkamer in gebruik bij verdachte, worden naar schatting 1105 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.7 8

Van de 1105 kinderpornografische afbeeldingen waren er zeker 944 gelijk aan de kinderpornografische afbeeldingen op de laptop genummerd 08-0051-001.9

Op voornoemde afbeeldingen/foto's/films waren naakte en of deels naakte personen betrokken of schijnbaar betrokken, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt en die seksuele gedragingen met zichzelf en of andere personen verrichtten en/of laten verrichten en/of die op zodanig wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtsdelen nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld dat dit kennelijk is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken.10

Op het notebook 08-0051-001 zijn onder meer aangetroffen de afbeeldingen, waarbij er sprake is van seksuele gedragingen zoals omschreven op pagina 2 op de dagvaarding onder gedachtestreepjes 2, 4, 5, 7 en 8.11

Op de computer 08-0051-002 is onder meer aangetroffen een afbeelding, waarbij er sprake is van een seksuele gedraging, zoals omschreven op pagina 2 op de dagvaarding onder gedachtestreepje 9.12

Op de harde schijf 08-0051-006 is onder meer aangetroffen een afbeelding, waarbij er sprake is van een seksuele gedraging, zoals omschreven op pagina 2 op de dagvaarding onder gedachtestreepje 10.13

Voorts is op het notebook 08-0051-001 onder meer aangetroffen een aantal filmpjes, waarbij er sprake is van seksuele gedragingen, zoals omschreven op de pagina's 2 en 3 van de dagvaarding onder gedachtestreepjes 11 tot en met 14.14

Voornoemde gegevensdragers zijn eigendom van verdachte.15

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman van verdachte heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit. Er is onvoldoende bewijs voor een bewezenverklaring.

Het materiaal kan ongemerkt op de computer terecht zijn gekomen.

Anderen hadden toegang tot de computer. Dubbele bestanden kunnen door synchronisatie op een tweede gegevensdrager terecht zijn gekomen.

Verdachte was niet bekend met de aanwezigheid van de kinderporno op zijn gegevensdragers.

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte ontkent wetenschap te hebben gehad van de aanwezigheid van de kinderpornografische afbeeldingen en films op de in beslag genomen gegevensdragers.

Vaststaat dat er op diverse gegevensdragers van verdachte kinderporno is aangetroffen.

De vraag is of verdachte zich bewust was, althans moet zijn geweest van de aanwezigheid van de kinderporno op zijn gegevensdragers. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend op grond van de volgende feiten en/of omstandigheden.

Op het moment van zoeking was er in totaal een grote hoeveelheid kinderporno aanwezig op meerdere gegevensdragers in de woning, te weten op een notebook, een pocket pc., op een computer en op 2 harde schijven. Het notebook stond in de woonkamer en de pocket p.c. lag in de slaapkamer van verdachte. Op het notebook en de pocket pc. stonden de meeste kinderpornografische afbeeldingen. Op het notebook bevonden zich tevens een aantal films. Op de pocket pc stonden een groot aantal afbeeldingen, gelijk aan de afbeeldingen op het notebook. Verdachte was de eigenaar van deze gegevensdragers.

Verdachte maakte frequent gebruik van de in de woonkamer aangetroffen laptop en de in zijn slaapkamer aangetroffen pocket pc. Verdachte heeft verklaard dat hij vooral in de weekenden veel gebruik maakte van het notebook en de pocket pc.16

Getuige [getuige] heeft op 16 september 2008 bij de politie verklaard

dat de laptop (lees: notebook) in de woning eigendom was van verdachte en dat verdachte de laptop gebruikte als hij vroeg thuis was en de laatste tijd 's avonds als [getuige] op bed lag.17

Op de gegevensdragers (harde schijf 08 0051 006, computer, notebook en pocket pc.)

zijn de 'lokale afbeeldingen' onderzocht. Daarbij is kinderporno aangetroffen. Met 'lokale afbeeldingen' wordt bedoeld alle afbeeldingen die normaal voor een gebruiker van het besturingssysteem (computer) zichtbaar en benaderbaar waren.18 De rechtbank leidt daaruit af dat deze bestanden voor een gemiddelde gebruiker, zoals verdachte, zichtbaar moeten zijn geweest.

Een aantal afbeeldingen is weggeschreven onder mijn documenten/mijn afbeeldingen.19

De bestandsnamen van een groot aantal afbeeldingen duiden op niet mis te verstane wijze op kinderporno.20

De in de garage aangetroffen computer is afkomstig van de vader van verdachte. Bij overdracht van de computer is de harde schijf door de vader van verdachte geformatteerd.21

De geselecteerde afbeeldingen op deze computer zijn weggeschreven onder de subdirectory

'[naam 1]'of '[naam 2]'.22

Dit zijn gebruikersnamen van verdachte.23

Na onderzoek van elke individuele gegevensdrager, te weten het notebook, de pocket pc, de computer en de twee harde schijven is verbalisant [verbalisant 1] van de professional thematische recherche, Bureau digitaal Expertise, gebleken dat geen malware en/of kwaadwillende dan wel vijandige software op deze gegevensdragers aanwezig is geweest en dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat geen kinderpornografisch materiaal op betreffende gegevensdragers terecht is gekomen zonder wetenschap van de rechtmatige gebruiker.24

De in beslag genomen pocket pc is voorzien van een geheugenkaart met een geheugen van 128 MB. De pocket pczelf bevatte geen interne harddisk, waarop bestanden konden worden opgeslagen. Op genoemde geheugenkaart zijn door de digitale recherche 2210 afbeeldingen geselecteerd. Door een zedenrechercheur zijn vervolgens 1106 (de rechtbank leest hier 1105) kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.

Door verbalisant [verbalisant 2] is geconstateerd dat de opslag van deze afbeeldingen 48,1 MB aan geheugen in beslag nam. Geschat werd dat de totale 2210 afbeeldingen ongeveer 100 MB in beslag namen. Dit betekent dat er slechts maximaal 28 MB aan geheugen was voor het opslaan van muziek.25

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de pocket pc enkel gebruikte om muziek op te zetten en dat het hem niet is opgevallen dat er ook andere bestanden op stonden. Gelet op de beperkte resterende opslagcapaciteit had verdachte, naar het oordeel van de rechtbank, dit moeten merken. Dat verdachte het niet heeft gemerkt, acht de rechtbank dan ook ongeloofwaardig.

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat er in de pocket pc een geheugenkaart zat met een grotere geheugencapaciteit namelijk van 1 Gb. De rechtbank acht dit ongeloofwaardig. De rechtbank heeft geen reden te twijfelen aan het op ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3], waarin wordt gerelateerd dat de pocket pc een geheugenkaart van 128 MB had.

Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden moet verdachte zich naar het oordeel van de rechtbank bewust zijn geweest van de aanwezigheid van de kinderpornografische afbeeldingen en films op zijn gegevensdragers en heeft hij daarmee het kinderpornografische materiaal in bezit gehad.

Door wie en wanneer de hoeveelheid kinderporno op de gegevensdragers van verdachte is opgeslagen, is naar het oordeel van de rechtbank voor een bewezenverklaring van 'het in het bezit hebben' in casu niet relevant.

De rechtbank zal verdachte echter partieel vrijspreken, omdat van een aantal bestanden in de tenlastelegging niet kan worden vastgesteld in welk pad deze bestanden zijn opgeslagen.

De bewezenverklaring.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte

in de periode van 01 mei 2007 tot en met 29 april 2008 te Vinkel, gegevensdragers, te weten een notebook en een computer en harde schijven en een pocket computer, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen,bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren

betrokken of schijnbaar waren betrokken,

telkens in bezit heeft gehad,

te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van naakte en/of

deels naakte personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

hadden bereikt en die een seksuele gedraging met zichzelf en/of een of

meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten, en/of die op

zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtsdelen

nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige

wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk is bedoeld om

seksuele prikkeling op te wekken,

en bestaande die seksuele gedragingen onder meer uit

- het door een volwassen man met zijn penis penetreren in de anus van een

meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 8 en 10 jaar oud [bestand 2]

- het vasthouden door een naakte volwassen man van een naakt meisje in de

geschatte leeftijd van tussen de 3 en 5 jaar oud terwijl de penis van de man

ter hoogte van de buik van het meisje is en op de buik van het meisje sperma

is te zien [bestand 4]

- het penetreren met een stift en/of een vinger van een naakt meisje in de

geschatte leeftijd van tussen de 3 en 6 jaar oud dat naakt en ondersteboven

vastgebonden in touwen hangt [bestand 5]

- het door een volwassen man plassen over een naakt meisje in de geschatte

leeftijd van tussen de 5 en 8 jaar oud dat in bad zit [bestand 7]

- het houden van een penis tegen de open mond van een meisje in de geschatte

leeftijd tussen de 12 en 16 jaar oud dat naar boven kijkt. Om haar gezicht

zijn nog vier penissen te zien [bestand 9]

- het naakt poseren van een meisje in de geschatte leeftijd van tussend e 14

en 17 jaar oud op een keukentafel. Ze zit op haar knieën en leunt een beetje

achterover [bestand 10]

- het in een filmpje van 30 seconden pijpen van een volwassen man door een

meisje in de geschatte leeftijd tussen de 8 en 12 jaar oud [bestand 11]

- het in een filmpje van 25.17 minuten inzoomen op geslachtsdelen van

kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud en (vervolgens) openhouden van de vagina

van beide meisjes en/of het aanraken van de clitoris en de borsten [bestand 12]

- het in een filmpje van 35 seconden vastbinden van de handen van een naakt

kind in de geschatte leeftijd van tussen de 1 en 4 jaar oud. Het kind huilt.

Een mannenhand smeert een vloeistof op de billen van het kind.

[bestand 13]

- het in een filmpje van 30 seconden met een volwassen penis tussen de

schaamlippen van een meisje in de geschatte leeftijd van tussen de 8 en 12

jaar oud op een neer gaan [bestand 14]

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

- een werkstraf van 240 uur subsidiair 120 dagen hechtenis;

- een gevangenisstraf van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman van verdachte heeft zich niet uitgelaten over een eventueel op te leggen straf.

De raadsman heeft aangegeven dat verdachte sinds 10 oktober 2008 tot heden om de twee weken in het kader van de schorsingsvoorwaarden de reclassering heeft moeten bezoeken.

Na de voorlopige hechtenis is verdachte ontslagen bij zijn toenmalige werkgever.

Inmiddels heeft verdachte een nieuwe baan als vrachtwagenchauffeur.

Het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat de bewezen verklaarde feiten ernstige feiten betreffen.

Toch acht de rechtbank het raadzaam dat, gelet op het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, geen straf zal worden opgelegd.

De rechtbank houdt daarbij in hoge mate rekening met de omstandigheden die zich na het bewezen verklaarde hebben voorgedaan.

Op 29 april 2008 vond de zoeking en inbeslagname plaats. Op 7 oktober 2008 is verdachte in verzekering gesteld. Op 10 oktober 2008 is verdachte in bewaring gesteld en is de voorlopige hechtenis geschorst onder meer onder de voorwaarde dat verdachte zich zou houden aan de aanwijzingen van de reclassering.

Sinds oktober 2008 tot en met de dag van de zitting op 16 juli 2012 heeft verdachte in het kader van deze schorsingsvoorwaarde om de twee weken een bezoek aan de reclassering gebracht.

Op 3 februari 2010 heeft de raadsman de rechter-commissaris een aantal onderzoeksvragen voorgelegd.

Op 1 maart 2010 heeft de rechter-commissaris op deze verzoeken gereageerd en de raadsman verzocht zo nodig de vragen te onderbouwen.

Op 1 april 2010 heeft de raadsman zijn verzoeken per brief onderbouwd.

Op 7 mei 2010 heeft de officier van justitie op deze verzoeken gereageerd.

Op 11 mei 2010 heeft de rechter-commissaris de raadsman bericht dat een nader onderzoek niet valt te realiseren voor de zittingsdatum van 18 mei 2010. De rechter-commissaris deelt mede dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de wijze waarop het gevraagde onderzoek deels zou kunnen plaatsvinden. De rechter-commissaris adviseert de raadsman de verzoeken tijdens de behandeling van de zaak bij de meervoudige kamer voor te leggen.

Verdachte is gedagvaard voor de zitting van 18 mei 2010. Op 18 mei 2010 heeft de rechtbank de dagvaarding van 12 april 2010 nietig verklaard.

Op deze zitting is ook een aantal onderzoeksvragen van de raadsman ter sprake gekomen. De rechtbank is niet aan de beoordeling van deze onderzoeksvragen toegekomen, omdat de dagvaarding nietig was.

Vervolgens is er niets meer met de onderzoeksvragen van de raadsman gedaan.

Op 23 juni 2011 heeft het openbaar ministerie een aanvullend proces-verbaal ontvangen. Dit proces-verbaal is, zo stelt de raadsman, een jaar later ter kennis gebracht aan de raadsman van verdachte.

Op 21 juni 2012 is verdachte gedagvaard voor de zitting van 16 juli 2012.

Gelet op het vorenstaande is er sprake van een forse overschrijding van de redelijke termijn. Tussen de inverzekeringstelling en de uiteindelijke berechting is een periode van ongeveer 3 jaar en 9 maanden gelegen. Verdachte heeft gedurende voornoemde periode tweewekelijks een verplicht reclasseringscontact gehad. Bovendien zijn de onderzoeksvragen van de raadsman niet op een adequate wijze afgedaan.

Verdachte lijkt zijn leven goed op de rit te hebben. Na de voorlopige hechtenis heeft hij zijn baan verloren, maar inmiddels is hij alweer geruime tijd aan het werk als vrachtwagenchauffeur.

In beginsel leidt een overschrijding van de redelijke termijn tot strafvermindering.

Gelet op alle hiervoor vermelde omstandigheden die zich na het strafbare feit hebben voorgedaan, is de rechtbank van oordeel dat in deze zaak met toepassing van artikel 9a Wetboek van Strafrecht geen straf behoort te worden opgelegd.

Beslag.

De rechtbank is van oordeel dat de in het dictum nader te noemen in beslag genomen voorwerpen vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, omdat - zoals blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting - dit voorwerpen zijn met betrekking tot welke de feiten zijn begaan en deze van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemene belang.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

9a, 36b, 36c, 240b.

DE UITSPRAAK

Verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging,

waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft

bereikt, is betrokken of schijnbaar betrokken, in bezit hebben, meermalen

gepleegd.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Verklaart verdachte schuldig zonder oplegging van straf.

Onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen goederen, te weten:

- harddisc Western Digital,

- harddisc Nec,

- pocket pc Dell,

- laptop HP,

- pc Packerd Bell connect.

Opheffing van het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis, welke voorlopige hechtenis sinds 10 oktober 2008 is geschorst.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. P.J. Appelhof, voorzitter,

mr. M.M. Klinkenbijl en mr. H.H.E. Boomgaart, leden,

in tegenwoordigheid van L. Scholl, griffier,

en is uitgesproken op 30 juli 2012.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar bijlagen betreffen dit de bijlagen bij het proces-verbaal van de politie regio Brabant Noord, genummerd [pv-nummer], met bijlagen, betreffende verdachte [verdachte].

2 Bevindingen verbalisant, pag. 48

3 Verklaring verdachte ter terechtzitting

4 Bevindingen verbalisant, pag. 48

5 Bevindingen verbalisant, pag. 40-41

6 Bijlage 4 pag. 31

7 Bevindingen verbalisant, pag. 41

8 Bevindingen verbalisant, pag. 49

9 Bevindingen verbalisant, pag. 47

10 Bevindingen verbalisant, pag. 42, 47

11 Bevindingen verbalisant, pag. 42-44

12 Bevindingen verbalisant, pag. 46

13 Bevindingen verbalisant, pag. 46-47

14 Bevindingen verbalisant, pag. 45-46

15 Verklaring verdachte ter terechtzitting

16 Verklaring verdachte ter terechtzitting

17 Verklaring [getuige], pag.76-77

18 Bevindingen verbalisanten, pag. 29-31, 34-37, 40-42, 70-72

19 Geselecteerde afbeeldingen, pag. 32

20 Geselecteerde afbeeldingen, pag. 45-69

21 Verklaring verdachte ter terechtzitting

22 Geselecteerde afbeeldingen, pag. 38-39

23 Verklaring verdachte ter terechtzitting.

24 Een proces-verbaal van [verbalisant 4], bureau digitale Expertise, poces-verbaal nummer [nummer], bevindingen verbalisant pag. 1-8

25 Bevindingen verbalisanten, pag. 55-56