Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX2819

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11-07-2012
Datum publicatie
27-07-2012
Zaaknummer
01/889099-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS met twee jaar.

Index-delict: moord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/889099-09

Uitspraakdatum: 11 juli 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1982],

verblijvende in de [kliniek] in [gemeente].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 29 juni 2010 is betrokkene ter beschikking gesteld.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 6 juni 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 11 juli 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige Kleefman, de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van de inrichting waar betrokkene verblijft, d.d. 12 april 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van de terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van "Moord", terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemd misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

De conclusie van de risicotaxatie leidt tot het klinisch oordeel van een risicogebied "hoog" voor de situatie van onvoorwaardelijk ontslag. Betrokkene is een man bij wie sprake is van schizofrenie van het paranoïde type. Hij heeft jarenlang veel paranoïde overtuigingen gehad waarbij hij dacht dat anderen zijn gedachten konden lezen en het op hem voorzien hadden. Deze gedachten leven nog steeds bij hem, maar hij kan er inmiddels wat afstand van nemen. In het verleden heeft betrokkene moeilijkheden gehad met het gebruik van middelen, vooral cannabis en alcohol. Er is in het verleden ook sprake geweest van antisociaal gedrag, betrokkene is bijvoorbeeld al vroeg in zijn leven in aanraking gekomen met justitie. Het is momenteel echter moeilijk te onderzoeken of er bij hem sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dit heeft te maken met het gegeven dat hij nog altijd psychotische symptomen ervaart. Verder was er ten tijde van het delict sprake van ernstig maatschappelijk verval. Betrokkene had geen werk, geen vaste verblijfplaats en slechts een minimaal steunend sociaal netwerk. Betrokkene verblijft sinds 4 november 2010 in de kliniek. Hij ondervond in het begin van de opname veel last van zijn betrekkingsideeën en was daardoor grotendeels groepsongeschikt. Enkele weken na de medicatieverandering werd er verbetering waargenomen in het toestandsbeeld van betrokkene. De psychotische fenomenen worden inmiddels voor betrokkene steeds makkelijker te hanteren, maar zijn nog niet naar de achtergrond verdwenen. Bij veel dynamiek op de afdeling of andere stressveroorzakers komen de psychotische symptomen weer meer op de voorgrond te staan. Betrokkene staat aan het begin van zijn behandeling. Hij is ingesteld op medicatie en toont inzet voor de behandeling. Er wordt een positieve ontwikkeling bij hem waargenomen. Misbruik van middelen blijft een belangrijk aandachtspunt binnen de behandeling. De kliniek adviseert de terbeschikkingstelling met dwangverpleging te verlengen met twee jaar.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Ik ben het er mee eens dat mijn behandeling doorgaat. Nu ik zie dat er nabestaanden in de zaal zitten beroep ik me op mijn zwijgrecht. Ik ben door hun aanwezigheid overvallen.

De deskundige M.H.T. Kleefman, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Met een aantal therapieën is betrokkene al begonnen en een aantal daarvan heeft hij al afgerond. Het gaat onder de gegeven omstandigheden goed met betrokkene. Hij is goed ingesteld op medicatie en daardoor steeds beter gestabiliseerd geraakt. Verder is er al begeleid verlof toegekend en geëffectueerd. Als dat goed verloopt zal dit verlof verder worden uitgebreid. Betrokkene werkt op dit moment omdat de door hem gewenste opleiding te duur is en om die reden niet van start kan gaan. Er is nog geen contact met de nabestaanden geweest, maar die wens bestaat nog steeds bij betrokkene. Indien de tbs op dit moment zou eindigen dan bestaat er een hoog recidiverisico. De behandeling verloopt tot nu toe naar wens en betrokkene is ook gemotiveerd voor behandeling. Er is echter nog een lange weg van behandeling te gaan voor betrokkene, maar ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Momenteel is het recidiverisico hoog en moeten er nog allerlei behandelingen van start gaan of worden afgerond. De behandeling verloopt tot nu toe positief. Ik persisteer bij mijn vordering tot verlenging met een termijn van twee jaar.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Mijn cliënt lijkt de goede weg te hebben gevonden en is gemotiveerd voor behandeling. Hij heeft in een korte tijd veel progressie geboekt en verdient daarvoor complimenten. Hij weet echter dat hij er nog niet is en kan zich vinden in de gevorderde verlenging. Hij ervaart de kliniek ook als prettig. Hij wil zijn excuses gaan aanbieden aan de nabestaanden. Op dit moment is hij echter onmachtig om een verklaring af te leggen.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. P.J. Appelhof, voorzitter,

mr. J.W.H. Renneberg en mr. J.M.J. Denie, leden,

in tegenwoordigheid van G.A.M. de Laat, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 11 juli 2012.

Mr. Denie is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.